EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023M11208

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.11208 – Nidec Motor Corporation / Embraer / JV) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2023/C 316/06

PUB/2023/1154

OJ C 316, 6.9.2023, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.9.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 316/8


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.11208 – Nidec Motor Corporation / Embraer / JV)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2023/C 316/06)

1.   

Komise dne 28. srpna 2023 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Nidec Motor Corporation („NMC“, Spojené státy), kontrolovaného podnikem Nidec Corporation (Japonsko),

Embraer Aircraft Holding Inc („Embraer“, Spojené státy), kontrolovaného podnikem Embraer S.A. (Brazílie),

Nidec Aerospace LLC (dále jen „společný podnik“, Spojené státy), nově založené společnosti.

Podniky NMC a Embraer získají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a čl. 3 odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad celým společným podnikem. Spojení se uskutečňuje nákupem podílů v nově založené společnosti představující společný podnik.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

NMC je výrobcem obchodních, průmyslových a spotřebičových motorů a řídicích zařízení pro řadu použití a je součástí japonské společnosti Nidec Corporation, která působí v oblasti inženýrství, výroby a distribuce řady elektrických motorů a výrobků pro použití motorů, jakož i kompresorů,

Embraer je plně vlastněnou dceřinou společností společnosti Embraer S.A., globální letecké a kosmické společnosti se sídlem v Brazílii. Embraer se zabývá především navrhováním, vývojem, výrobou a uváděním na trh obchodních a vojenských letadel a letadel vyšší třídy, jakož i souvisejícími poprodejními službami a podporou pro zákazníky.

3.   

Předmětem podnikání nově založeného společného podniku bude: vývoj a výroba elektrických pohonných systémů pro použití v letectví.

4.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

5.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.11208 – Nidec Motor Corporation / Embraer / JV

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)   Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top