EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023M10976

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.10976 – CNP GROUP / SIENNA GROUP / ECT GROUP) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2023/C 20/06

PUB/2023/85

OJ C 20, 20.1.2023, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 20/16


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.10976 – CNP GROUP / SIENNA GROUP / ECT GROUP)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2023/C 20/06)

1.   

Komise dne 1. ledna 2023 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Compagnie Nationale à Portefeuille SA („CNP“, Belgie),

Sienna Capital Invest SCSp, („Sienna“, Belgie) a

ECT Invest („ECT“, Francie).

Podniky CNP a Sienna získají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování společnou kontrolu nad podnikem ECT.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů podniku ECT společným podnikem tvořeným podniky CNP a Sienna.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

CNP je investiční společnost s přímou nebo nepřímou účastí v několika společnostech,

Sienna je platforma alternativních aktiv veřejně obchodované investiční holdingové společnosti Groupe Bruxelles Lambert, která investuje do globálních společností působících v různých odvětvích, a

skupina ECT je francouzský subjekt, který se specializuje na příjem inertního odpadu, zejména vytěžené zeminy.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.10976 – CNP GROUP / SIENNA GROUP / ECT GROUP

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top