EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023AP0359

P9_TA(2023)0359 – Zemědělská datová síť pro udržitelnost zemědělských podniků – Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. října 2023 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1217/2009, pokud jde o přechod ze zemědělské účetní datové sítě na zemědělskou datovou síť pro udržitelnost zemědělských podniků (COM(2022)0296 – C9-0206/2022 – 2022/0192(COD)) (Řádný legislativní postup: první čtení)

Úř. věst. C, C/2024/2659, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2659/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2659/oj

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada C


C/2024/2659

29.4.2024

P9_TA(2023)0359

Zemědělská datová síť pro udržitelnost zemědělských podniků

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. října 2023 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1217/2009, pokud jde o přechod ze zemědělské účetní datové sítě na zemědělskou datovou síť pro udržitelnost zemědělských podniků (COM(2022)0296 – C9-0206/2022 – 2022/0192(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

(C/2024/2659)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2022)0296),

s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0206/2022),

s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26. října 2022  (1),

s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 11. září 2023 zavázal schválit tento postoj podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A9-0075/2023),

1.

přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.

vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.

pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)   Úř. věst. C 75, 28.2.2023, s. 164.


P9_TC1-COD(2022)0192

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 17. října 2023 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/…, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1217/2009, pokud jde o přechod ze zemědělské účetní datové sítě na datovou síť pro udržitelnost zemědělských podniků

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2023/2674.)


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2659/oj

ISSN 1977-0863 (electronic edition)


Top