EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XG1014(02)

Oznámení určené osobám a subjektům, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady (SZBP) 2018/1544 ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1944 a nařízením Rady (EU) 2018/1542, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1936, o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní 2022/C 395/04

ST/12592/2022/INIT

OJ C 395, 14.10.2022, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 395/4


Oznámení určené osobám a subjektům, na něž se vztahují omezující opatření stanovená rozhodnutím Rady (SZBP) 2018/1544 ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1944 a nařízením Rady (EU) 2018/1542, prováděným prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1936, o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní

(2022/C 395/04)

Osobám a subjektům, které jsou uvedeny v příloze rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1544 (1) ve znění rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1944 (2) a v příloze I nařízení Rady (EU) 2018/1542 (3), prováděného prováděcím nařízením Rady (EU) 2022/1936 (4), o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní, se dávají na vědomí následující informace.

Rada Evropské unie rozhodla po přezkumu seznamu fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů označených ve výše uvedených přílohách, že omezující opatření stanovená rozhodnutím (SZBP) 2018/1544 a nařízením (EU) 2018/1542 by se na tyto osoby a subjekty měla vztahovat i nadále.

Dotčené osoby a subjekty se upozorňují, že mohou požádat příslušné orgány daného členského státu (daných členských států) uvedené na internetových stránkách obsažených v příloze II nařízení (EU) 2018/1542 o povolení použít zmrazené finanční prostředky na základní potřeby nebo konkrétní platby (viz článek 3 uvedeného nařízení).

Dotčené osoby a subjekty mohou do 1. července 2023 zaslat Radě žádost včetně podpůrných dokumentů, aby rozhodnutí o jejich zařazení na výše uvedené seznamy bylo znovu zváženo, a to na tuto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Rada veškeré obdržené připomínky zohlední při pravidelném přezkumu v souladu s článkem 8 rozhodnutí (SZBP) 2018/1544 a čl. 12 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1542.

Dotčené osoby a subjekty se rovněž upozorňují, že mají možnost rozhodnutí Rady napadnout u Tribunálu Evropské unie v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 275 druhém pododstavci a čl. 263 čtvrtém a šestém pododstavci Smlouvy o fungování Evropské unie.


(1)  Úř. věst. L 259, 16.10.2018, s. 25.

(2)  Úř. věst. L 268, 14.10.2022, s. 24.

(3)  Úř. věst. L 259, 16.10.2018, s. 12.

(4)  Úř. věst. L 268, 14.10.2022, s. 7.


Top