EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0930(05)

Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 2022/C 374/07

PUB/2022/936

OJ C 374, 30.9.2022, p. 18–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 374/18


Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace produktu týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

(2022/C 374/07)

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (1).

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ STANDARDNÍ ZMĚNY

„Alsace grand cru Muenchberg“

PDO-FR-A0417-AM02

Datum oznámení: 20.7.2022

POPIS A DŮVODY SCHVÁLENÉ ZMĚNY

1.   Doplňující údaj

V kapitole I části II bodě 1 specifikace produktu se doplňují tyto používané názvy: „Sylvaner“ a „Pinot noir“, jakož i příslušné odrůdy, a to: „Sylvaner B“ a „Pinot noir N“.

Používaný název „Sylvaner“ se doplňuje, aby se opravilo opomenutí v prvním znění specifikace produktu. Toto první znění upřesňuje v kapitole I části X bodě 1 písm. b), že povolené odrůdy vinné révy „mohou být vinifikovány a uváděny na trh pod svým příslušným názvem“, ale příslušný používaný název do seznamu možných používaných názvů nebyl zapsán. Vnitrostátní rozhodnutí, předcházející schválení prvního znění specifikace produktu, doplnilo odrůdu Sylvaner B k odrůdám, které jsou povoleny u produkce vín s označením původu „Alsace grand cru Zotzenberg“, neboť vzalo v úvahu místní zvyklosti a proslulost těchto vín.

Do specifikace produktu se doplňuje používaný název „Pinot noir“, neboť na vnitrostátní úrovni byla kladně vyřízena žádost o uznání tichých červených vín pro určitá označení původu „Alsace grand cru“. Tato žádost o uznání červeného vína je založena na starobylosti, proslulosti a vlastnostech vín vyráběných z hroznů odrůdy Pinot noir N, která se produkují na pozemcích vymezených pro tato označení „Alsace grand cru“. Odrůda Pinot noir N je jedinou odrůdou povolenou pro tato červená vína.

V kapitole I části II bodě 1 specifikace produktu se u muškátových odrůd Muscats à petits grains odpovídajících používanému názvu „Muscat“ doplňují v názvu těchto odrůd slova „blancs“ (bílé) a „roses“ (růžové), aby se opravilo opomenutí v předchozím znění specifikace produktu.

Tyto změny nevedou ke změně jednotného dokumentu.

2.   Druhy produktů

V kapitole I části III specifikace produktu se změnil text v tom smyslu, že kontrolovaná označení původu, na která se vztahuje tato specifikace, již nejsou výlučně označení vyhrazená pro tichá bílá vína.

Jmenovitě se uvádějí kontrolovaná označení původu „Alsace grand cru“ vyhrazená tichým bílým a červeným vínům („Alsace grand cru Hengst“, „Alsace grand cru Kirchberg de Barr“).

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

3.   Zeměpisná oblast

V kapitole I části IV bodě 1 specifikace produktu se doplňuje odstavec, který odkazuje na data schválení zeměpisné oblasti příslušným vnitrostátním výborem INAO (Státní ústav pro označení původu) a uvádějící definici vymezení hranic oblasti podle úředního zeměpisného kodexu z roku 2021, jak je uvedena ve specifikaci produktu. Tento údaj umožňuje zabezpečit vymezení oblasti po právní stránce.

Vložením odkazu na oficiální zeměpisný kodex z roku 2021 dochází k aktualizaci jmenného seznamu obcí. Obce Kientzheim a Sigolsheim se proto vypouštějí a jejich území se nyní připojuje k obci Kaysersberg Vignoble.

Tyto redakční změny nemění okruh zeměpisné oblasti.

K bodu 1 se rovněž doplňují tyto věty:

„Kartografické dokumenty zobrazující zeměpisnou oblast jsou k nahlédnutí na webových stránkách INAO.

V případě obcí spadajících do vymezené oblasti částečně je kartografický dokument vymezující zeměpisnou oblast uložen na obecním úřadě.“

Tyto změny vedou ke změně jednotného dokumentu v bodě 6.

4.   Vymezená pozemková oblast

V kapitole I části IV bodě 2 specifikace produktu:

se do prvního odstavce za účelem nápravy opomenutí doplňuje informace „6. a 7. září 2006“, která odpovídá datu schválení pozemkové oblasti příslušným vnitrostátním výborem,

změnilo se znění druhého odstavce, aby se vzaly v úvahu změny názvů obcí provedené v části IV bodě 1,

v tabulce se aktualizoval sloupec „Obce“, aby korespondoval s názvy obcí uvedenými v části IV bodě 1.

Tyto změny nemají vliv na jednotný dokument.

5.   Oblast v bezprostřední blízkosti

V kapitole I části IV bodě 3 specifikace produktu se změnil odstavec, aby uvedl definici vymezení hranic oblasti podle úředního zeměpisného kodexu z roku 2021, jak je uvedena ve specifikaci produktu. Tento údaj umožňuje zabezpečit vymezení oblasti po právní stránce.

Vložením odkazu na oficiální zeměpisný kodex z roku 2021 dochází k aktualizaci jmenného seznamu obcí. Název obce Kaysersberg se proto vypouští a doplňuje se název obce Kaysersberg Vignoble s informací, že tato obec je pouze částečně zahrnuta do území pověřené obce Kaysersberg.

Tyto redakční změny nemění hranice oblasti v bezprostřední blízkosti.

Tyto změny vedou ke změně jednotného dokumentu v bodě 9.

6.   Odrůdová skladba

V kapitole I části V bodě 1 písm. a) specifikace produktu se doplňují slovní úseky „– u bílých vín:“ a „– u červených vín: odrůdy Pinot noir N“, neboť na vnitrostátní úrovni byla kladně vyřízena žádost o uznání tichých červených vín pro některá označení původu „Alsace grand cru“. Odrůda Pinot noir N je jedinou odrůdou povolenou pro tato červená vína. Je zároveň jedinou odrůdou povolenou pro produkci červeného vína u označení původu „Alsace“.

V části V bodě 1 písm. a), b) a e) a v části V bodě 2 písm. b) se k názvu muškátových odrůd Muscats à petits grains doplňují slova „blancs“ (bílé) a „roses“ (růžové), aby se napravilo opomenutí v předchozím znění specifikace.

Uvedené změny nemají vliv na jednotný dokument.

7.   Hustota výsadby

V kapitole I části VI bodě 1 písm. a) specifikace produktu se doplňují slovní úseky: „Pro produkci bílého vína“ a „Pro produkci červeného vína“, aby se rozlišily minimální hustoty výsadby podle barvy vína. Tyto hustoty se uvádějí u označení, která mohou produkovat červená vína.

Jednotný dokument se v důsledku těchto doplnění nemění.

V kapitole I části VI bodě 1 písm. a) specifikace produktu bylo upřesněno datum účinnosti uplatnění pravidla o možnosti úpravy hustoty vyklučením: „25. říjen 2011“ náhradou za znění „k datu schválení této specifikace produktu“.

Tato změna vede ke změně jednotného dokumentu v bodě 5.

8.   Pravidlo řezu

V kapitole I části VI bodě 1 písm. b) specifikace produktu se zrušuje u bílých vín pravidlo počtu oček na metr čtvereční půdního povrchu, které se lišilo podle odrůd hroznů, ve prospěch jednotného pravidla 18 oček na kmínek.

Tato změna umožňuje sladit znění specifikací u alsaských označení původu a zjednodušit kontrolní metody.

Jednotný dokument se mění v bodě 5.

Na začátku se přidává věta „U bílých vín“ z důvodu žádosti o uznání tichých červených vín kladně vyřízené na vnitrostátní úrovni pro určitá označení původu „Alsace grand cru“.

Doplňuje se pravidlo řezu u červených vín, maximální počet je 14 oček na kmínek. Je nižší než počet oček, který je povolen pro produkci bílých vín. Toto pravidlo umožňuje být v souladu s výnosy a produkcí kvalitních hroznů.

Tyto naposledy uvedené změny nemají vliv na jednotný dokument.

9.   Pravidla vyvazování a výšky olistění

V kapitole I části VI bodě 1 písm. c) specifikace produktu se zrušuje maximální výška vodicího drátu vyvazovacího oblouku a změnil se způsob měření výšky vyvázaného olistění.

Tyto úpravy umožňují během vegetačního období sledovat, jak se dodržuje výška olistění, což bylo dříve jen všeobecnou povinností.

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

10.   Průměrné maximální zatížení pozemku

V kapitole I části VI bod 1 písm. d) specifikace produktu se snížila hodnota průměrného maximálního zatížení pozemku u bílých vín z 10 000 na 8 500 kilogramů na hektar v souladu se snížením výnosů u těchto vín.

Byla stanovena hodnota pro červená vína, která je nižší než hodnota stanovená pro bílá vína v souladu s výnosy těchto vín.

Tyto změny nemají vliv na jednotný dokument.

11.   Zralost hroznů a minimální přirozený obsah alkoholu v % objemových

Tabulka v kapitole I části VII bodu 2 písm. a) specifikace produktu byla změněna s ohledem na předložení žádosti o uznání některých označení původu „Alsace grand cru“ pro tichá červená vína.

Pro tato označení červených vín „Alsace grand cru“ byla stanovena minimální cukernatost hroznů při sklizni a jejich minimální přirozený obsah alkoholu v % objemových.

Tyto údaje nemají vliv na jednotný dokument.

U bílých vín byly minimální hodnoty cukernatosti hroznů zvýšeny o 2 nebo 3 gramy na litr moštu, aby byl dodržen stejný rozdíl 1 % objemového s hodnotami každého minimálního přirozeného obsahu alkoholu v % objemových jako v předchozí verzi specifikací. Orgán pro ochranu a řízení zvolil pro výpočet přeměny gramů cukru na alkohol hodnotu 17 gramů cukru na 1 % objemového u bílých vín, zatímco v původní verzi specifikace produktu používal hodnotu 16,83. Tato hodnota 17 byla doporučena příslušným vnitrostátním výborem INAO při vytváření první verze specifikace produktu.

Tyto změny nemají vliv na jednotný dokument.

12.   Výnosy

V kapitole I části VIII bodech 1 a 2 specifikace produktu byly sníženy výnosy, jakož i maximální povolené výnosy, což umožňuje lepší zvládnutí kontroly kvality u bílých vín a bílých vín s označením „Vendanges tardives“ (pozdní sběr) v souladu s hierarchickou strukturou označení v regionu Alsasko.

U maximálních výnosů (rendements butoirs) se změnil bod 5 jednotného dokumentu.

Doplňuje se „Bílá vína“ u vín bez přesného údaje, protože na vnitrostátní úrovni byla kladně vyřízena žádost o uznání tichých červených vín pro některá označení původu „Alsace grand cru“.

U těchto označení „grand cru“ se u červených vín stanovil výnos a maximální výnos v souladu s hierarchizovanou strukturou označení v regionu Alsasko, tedy s nižšími hodnotami.

Tyto naposledy uvedené změny nemají vliv na jednotný dokument.

13.   Jablečno-mléčné kvašení, obsah fermentovatelných cukrů u červených vín

V kapitole I části IX bodě 1 specifikace produktu se upřesňuje, že jablečno-mléčné kvašení je ukončeno u červených vín.

Aby byla zajištěna kontrola tohoto pravidla, byl pro okamžik stáčení stanoven obsah kyseliny jablečné nejvýše na 0,4 gramu na litr.

V části IX bodě 1 písm. d) byl stanoven u červených vín obsah fermentovatelných cukrů (glukózy a fruktózy) nejvýše na 2 gramy na litr po zkvašení.

Jednotný dokument se nemění.

14.   Zákaz zvyšování minimálního přirozeného obsahu alkoholu v % objemových u červených vín

V kapitole I části IX bodě 1. písm. e) specifikace produktu se upřesňuje, že červená vína nejsou nijak obohacována. Toto omezení platné pro výrobu je v souladu s vymezením pozemků pro produkci hroznů, minimální hustotou výsadby, pravidly řezu a nízkými hodnotami výnosů.

Jednotný dokument se nemění.

15.   Kapacita vinařského zařízení

V kapitole I části IX bodě 1. písm. g) specifikace produktu se snížil výpočetní koeficient pro kapacitu vinařského zařízení.

Poměr mezi objemem předchozí sklizně a kapacitou zařízení nemusí být tak významný.

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

16.   Datum ukončení zrání a uvedení na trh pro spotřebitele u červených vín

V kapitole I části IX bodě 2 specifikace produktu se stanovila minimální doba zrání u červených vín až do 1. října roku, který následuje po roce sklizně. Vína vyrobená z hroznů odrůdy Pinot noir N pocházející z této oblasti vyžadují minimální dobu zrání pro náležité vyjádření svých typických vlastností.

V kapitole I části IX bodě 5 písm. a) specifikace produktu se uvádí, že na konci doby zrání mohou být červená vína uváděna na trh pro spotřebitele až od 1. října roku, který následuje po roce sklizně.

Tyto změny nevedou ke změně jednotného dokumentu.

17.   Kontrola balených šarží

V kapitole I části IX bodě 3 písm. b) specifikace produktu se zrušuje pravidlo týkající se uchování kontrolních lahví ke kontrole balených šarží.

Toto pravidlo je měřítkem kontrolovatelnosti, jehož zápis je uveden v plánu kontrol.

Uvedená změna nemá vliv na jednotný dokument.

18.   Skladování balených vín

V kapitole I části IX bodě 4 specifikace produktu byly upřesněny charakteristické vlastnosti místa ke skladování balených vín.

To umožňuje hospodářským subjektům lépe porozumět tomuto pravidlu a usnadňuje jeho kontrolu.

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

19.   Lidské faktory přispívající k souvislosti se zeměpisnou oblastí

V kapitole I části X bodě 1 písm. b) specifikace produktu se změnil text tak, aby se zohlednilo uznání označení původu „Alsace grand cru Hengst“ a „Alsace grand cru Kirchberg de Barr“ pro tichá červená vína:

u chráněného označení původu „Alsace grand cru Hengst“ se doplňují tyto informace: uznáno v roce 2022 pro červená vína, povolena je pouze odrůda Pinot noir N, minimální hustota výsadby je 5 500 keřů na hektar pro výrobu červeného vína, nepodléhá žádnému obohacování, musí být dodržena minimální doba zrání 10 měsíců.

u chráněného označení původu „Alsace grand cru Kirchberg de Barr “ se doplňují tyto informace: uznáno v roce 2022 pro červená vína, povolena je pouze odrůda Pinot noir N, minimální hustota výsadby je 5 000 keřů na hektar pro výrobu červeného vína, nepodléhá žádnému obohacování, musí být dodržena minimální doba zrání 10 měsíců.

V části X bodě 1 písm. b) se zrušuje informace, že tato dvě označení původu byla uznána pro bílé odrůdy révy vinné, a pokud je to nutné pro porozumění textu, doplňují se slova „u bílých vín“.

Uvedené změny nemají vliv na jednotný dokument.

V názvu muškátových odrůd Muscats à petits grains se doplňují slova „blancs“ (bílé) a „roses“ (růžové), aby bylo opraveno opomenutí v předchozí verzi specifikací. Tato doplnění nemají vliv na jednotný dokument.

20.   Popis vína (vín)

V kapitole I části X bodě 2 specifikace produktu se doplňuje popis vzhledu bílých vín, aby byla lépe charakterizována.

Pokud jde o první dva druhy popsaných vín: „Tyto dva druhy vína mají trvalé intenzivní zbarvení jdoucí až do zlatožluté.“

Pokud jde o poslední dva druhy popsaných vín: „Tyto dva druhy vína mají trvalé intenzivní zbarvení jdoucí až do jantarově žluté.“

Změnil se bod 4 jednotného dokumentu.

U označení původu „Alsace grand cru Hengst“ a „Alsace grand cru Kirchberg de Barr“ byl doplněn popis hlavních organoleptických vlastností červených vín.

Tyto změny nemají vliv na jednotný dokument.

21.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

V kapitole I části X bodě 3 specifikace produktu se u souvislosti mezi zeměpisným původem a vlastnostmi vín doplňují pro označení původu „Alsace grand cru Hengst“ ty skutečnosti, které se mohou vztahovat rovněž na červená vína tohoto označení, ještě informacemi specifickými pro červená vína.

Jednotný dokument se nemění.

22.   Přechodná opatření

V kapitole I části XI bodě 2. specifikace produktu se v souladu s úpravami části VI v kapitole I odstranila maximální výška drátu vyvazovacího oblouku a snížil se maximální počet oček na kmínek.

Uvedená změna nemá vliv na jednotný dokument.

23.   Povinný údaj o obsahu cukru na etiketách a dalších informačních nosičích u bílých vín

V kapitole I části XII bodě 2. písm. d) specifikace produktu je vložen nový text, aby nahradil dosud volitelný údaj o obsahu cukru, který se stal povinným, jak je určeno v nařízení (EU) 2019/33.

Tento údaj umožňuje poskytnout spotřebiteli lepší představu o druhu vína.

Toto nové pravidlo se netýká vín, která obsahují tradiční výrazy „vendanges tardives“ (pozdní sběr) a „sélection de grains nobles“ (výběr z ušlechtilých bobulí).

Doplňuje se bod 9 v jednotném dokumentu.

V části XII bodě 2 se počáteční písm. d) mění na písm. e).

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

24.   Předběžné prohlášení o určení pozemků

V kapitole II části I bodě 1 specifikace produktu se upřesnila pravidla týkající se předchozího prohlášení o určení pozemků, které hospodářský subjekt podává organizaci pro obranu a správu označení původu „Alsace grand cru“ v případě, že se sám vzdává produkce tohoto označení.

Tato změna nemá vliv na jednotný dokument.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Název (názvy)

Alsace grand cru Muenchberg

2.   Typ zeměpisného označení

CHOP – chráněné označení původu

3.   Druhy výrobků z révy vinné

1.

Víno

4.   Popis vína (vín)

1.   

 

STRUČNÝ POPIS

Jedná se o tichá bílá vína.

Minimální přirozený obsah alkoholu u vín je 12,5 % objemových u odrůdy Gewurztraminer Rs a Pinot gris G a 11 % objemových u ostatních odrůd. Po obohacení vína nepřekročí celkový obsah alkoholu 15 % objemových u vín, která pocházejí z odrůd Gewurztraminer B a Pinot gris G, a 14 % objemových u vín pocházejících z ostatních odrůd.

Ostatní analytické charakteristické vlastnosti jsou stanoveny právními předpisy Společenství.

Bílá archivní vína par excellence se vyznačují patrnou svěžestí založenou na dominantní kyselosti dané kyselinou vinnou ve spojení se správnou vyzrálostí hroznů. Název označení může být doplněn o používané názvy pouze za předpokladu, že vína pocházejí výhradně z odrůd vinné révy, které mohou být označeny dotyčným názvem. Vína mají plné tělo, velkou komplexnost a velkou aromatickou sílu s různými nuancemi. Projevují se dlouhou chutí na patře a časem se stávají složitějšími.

Rozlišují se: – suchá, minerální vína, – aromatická, ovocná, tělnatá, bohatá vína. Tyto dva druhy vín mají trvalé intenzivní zabarvení jdoucí až do zlatožluté.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

v miliekvivalentech na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

2.   Označení doplněné výrazem „Vendanges Tardives“

STRUČNÝ POPIS

Minimální přirozený obsah alkoholu u vín je 16 % objemových u odrůdy Gewurztraminer Rs a Pinot gris G a 14,5 % objemových u ostatních odrůd.

Ostatní analytické charakteristické vlastnosti jsou stanoveny právními předpisy Společenství.

Vína využívající výrazu „vendanges tardives“ často vykazují velmi exotické aroma po kandovaném ovoci se svěžím závěrem. Mají pozoruhodnou koncentraci a velkou aromatickou trvanlivost. Tato vína mají trvalé intenzivní zbarvení jdoucí až do jantarově žluté.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

v miliekvivalentech na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

3.   Označení doplněné výrazem „Sélection de grains nobles“

STRUČNÝ POPIS

Minimální přirozený obsah alkoholu u vín je 18,2 % objemových u odrůdy Gewurztraminer Rs a Pinot gris G a 16,4 % objemových u ostatních odrůd.

Ostatní analytické charakteristické vlastnosti jsou stanoveny právními předpisy Společenství.

Vína využívající výrazu „sélection de grains nobles“ jsou koncentrovanější, silná vína, často s vůní ovocného želé. Mají pozoruhodnou koncentraci a velkou aromatickou trvanlivost. Tato vína mají trvalé intenzivní zbarvení jdoucí až do jantarově žluté.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

v miliekvivalentech na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

5.   Enologické postupy

5.1.   Zvláštní enologické postupy

1.   Způsoby vedení: hustota výsadby

Pěstební postupy

Vinice mají minimální hustotu výsadby 4 500 rostlin na hektar.

Vzdálenost mezi řádky révy vinné nesmí být delší než 2 metry.

Vinice mají spon mezi řádky minimálně 0,75 metru a maximálně 1,50 metru.

Od 25. října 2011 nesmí vyklučení řádků v rámci pozemku vést ke sponu mezi nejširšími řádky většímu než 3 metry.

2.   Způsoby vedení: pravidla řezu

Pěstební postupy

Řez révy se provádí buď jednoduchým, nebo dvojitým Guyotovým řezem, s nejvýše 18 očky na keř.

3.   Sklizeň

Pěstební postupy

Vína jsou získávána z hroznů sklizených ručně.

4.   Zvýšení minimálního přirozeného obsahu alkoholu v % objemových

Zvláštní enologický postup

Zvýšení minimálního průměrného přirozeného obsahu alkoholu nesmí překročit:

 

0,5 % objemových u vín, která pocházejí z odrůd Gewurztraminer B a Pinot gris G,

 

1,5 % objemových u vín pocházejících z ostatních odrůd.

Vína, která využívají výrazů „vendanges tardives“ nebo „sélection de grains nobles“, nejsou předmětem žádného obohacování.

5.   Výroba

Omezení týkající se výroby

Používání kousků dřeva je zakázáno.

6.   Zrání vín

Zvláštní enologický postup

Víno zraje nejméně do 1. června roku, který následuje po roce sklizně.

Vína, která využívají výrazů „vendanges tardives“ nebo „sélection de grains nobles“, zrají minimálně do 1. června dalšího roku, který následuje po roce sklizně.

5.2.   Maximální výnosy

1.   Výnos – Označení doplněná nebo nedoplněná výrazem „vendanges tardives“

60 hektolitrů na hektar

2.   Výnos – Označení doplněná výrazem „sélection de grains nobles“

48 hektolitrů na hektar

6.   Vymezená zeměpisná oblast

Sklizeň hroznů, vinifikace, výroba a zrání vín probíhají na území následujících obcí na základě oficiálního zeměpisného kodexu z roku 2021:

Departement Haut-Rhin: Obce, jejichž celé území spadá do vybrané oblasti: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Obce spadající do vymezené oblasti částečně: Kaysersberg Vignoble pouze pro území obcí s přenesenou pravomocí Kientzheim a Sigolsheim.

Departement Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

V případě obcí spadajících do vymezené oblasti částečně je kartografický dokument vymezující zeměpisnou oblast uložen na obecním úřadě.

Kartografické dokumenty zobrazující zeměpisnou oblast jsou k nahlédnutí na webových stránkách INAO.

7.   Moštová odrůda (moštové odrůdy)

 

Gewurztraminer Rs

 

Muscat Ottonel B – Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains blancs B – Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains roses Rs – Muscat, Moscato

 

Pinot gris G

 

Riesling B

8.   Popis souvislostí

Na základě příznivých klimatických podmínek, které charakterizují alsaské vinice, využívá kontrolované označení původu „Alsace grand cru Muenchberg“ jednu z nejlepších lokalit. Vinice, zasazená do malebné alsaské krajiny, umožňuje produkci vín s vysokou expresivitou, s výrazným charakterem a jedinečnou osobitostí.

Vinice je chráněna kopcem Ungersberg a má jemnou půdu, což se projevuje ve vínech s vysokou aromatickou silou. Přítomnost pískovce přináší jemnost a vulkanický popel sílu a vytrvalost.

Vína Muenchberg se vyznačují vysokou typickou mineralitou, která se zvyšuje stárnutím.

Vynikající pozdně sezónní klimatické podmínky příznivé pro dozrání na kmeni a rozvoj ušlechtilé hniloby umožňují produkci vín ze sběru přezrálých hroznů.

Zrání uvedené ve specifikaci umožňuje, aby se vína zušlechtila.

Přijetím přísných pravidel produkce, jako je udržování velké listové plochy a ruční sklizeň, si alsaští vinaři zachovávají pevný charakter vín uznávaných pro jejich komplexnost a schopnost k dlouhodobému uchování.

Představují nejvyšší kvalitu v této oblasti. Jedná se o vína, která jsou ceněna více než vína s kontrolovaným označením původu „Alsace“.

9.   Další základní podmínky (balení, označování a další požadavky)

Oblast v bezprostřední blízkosti

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Odchylka týkající se produkce ve vymezené zeměpisné oblasti

Popis podmínek:

Oblast v bezprostřední blízkosti, vymezená odchylkou pro vinifikaci, výrobu a zrání vín, je tvořena územím těchto obcí na základě oficiálního zeměpisného kodexu z roku 2021:

Departement Haut-Rhin: Obce, jejichž celé území spadá do vybrané oblasti: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach.

Obce spadající do vymezené oblasti částečně: Kaysersberg Vignoble pouze pro území obce s přenesenou pravomocí Kaysersberg.

Departement Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

Balení v dané zeměpisné oblasti

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Balení ve vymezené zeměpisné oblasti

Popis podmínek:

Vína jsou balena do lahví typu „Vin du Rhin“, které odpovídají ustanovením nařízení č. 55-673 ze dne 20. května 1955, vyhlášky ze dne 13. května 1959 a nařízení ze dne 19. března 1963 s vyloučením každého jiného typu láhve.

Od vydání zákona ze dne 5. července 1972 musí být vína povinně stáčena v departementech Bas-Rhin a Haut-Rhin, a to do tzv. lahve flûte typu „Vin du Rhin“, popsané v nařízení z roku 1955.

Údaj o ročníku

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Údaj o ročníku musí být uveden společně s názvem označení ve všech prohlášeních o sklizni a zásobách, průvodních dokumentech, v inzerátech, na všech prospektech, etiketách, fakturách a nádobách.

Používané označení

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Název kontrolovaného označení původu může být doplněn jedním z používaných názvů za podmínky, že vína pocházejí výhradně z odrůd révy vinné, které mohou být označeny daným názvem.

Zakazuje se použití dvou nebo několika používaných názvů na téže etiketě.

Tyto používané názvy jsou následující:

 

Gewurztraminer,

 

Muscat,

 

Muscat Ottonel,

 

Pinot gris,

 

Riesling.

Tradiční názvy „vendanges tardives“ a „sélection de grains nobles“

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Vína, která mohou využívat názvů „vendanges tardives“ nebo „sélection de grains nobles“, povinně uvádějí:

údaj o ročníku,

a jeden z používaných názvů.

Údaj o obsahu cukru

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Bílá vína, pro která je podle podmínek této specifikace produktu nárokováno jedno z 51 kontrolovaných označení původu „Alsace Grand Cru – lieu-dit“, s výjimkou názvů „vendanges tardives“ a „sélection de grains nobles“, jež se prezentují pod uvedeným označením, nesmějí být nabízena veřejnosti, expedována, dávána do prodeje nebo prodávána, aniž by byl ve všech inzerátech, na všech prospektech, etiketách, fakturách a obalech napsán obsah cukru tak, jak je určeno evropskými předpisy, a to celý velmi zřetelným písmem.

Odkaz na specifikaci výrobku

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa


(1)  Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.


Top