EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0323(11)

Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.)) (Text s významem pro EHP) 2022/C 130/14

C/2022/1504

OJ C 130, 23.3.2022, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 130/16


Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

(Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (1))

(Text s významem pro EHP)

(2022/C 130/14)

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí (2)

Datum rozhodnutí

Název látky

Držitel povolení

Číslo povolení

Povolené použití

Datum uplynutí období přezkumu

Odůvodnění rozhodnutí

C(2022) 1504

16. března 2022

4-nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxilovaný (4-NPnEO)

Číslo ES: –, číslo CAS: –

Chemetall GmbH, Trakehner Str. 3, 60487 Frankfurt, Německo

REACH/22/19/0

Složení složky tvrdidla obsahující 4-NPnEO v dvousložkových těsnicích materiálech z polysulfidu v odvětví letectví a kosmonautiky

4. ledna 2025

V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.

REACH/22/19/1

Mísení základních složek těsnicího materiálu z polysulfidu s tvrdidlem obsahujícím 4-NPnEO, jehož výsledkem jsou směsi obsahující méně než 0,1 % hmotnostních 4-NPnEO pro použití v letectví a kosmonautice, která jsou osvobozena od povolení podle čl. 56 odst. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 1907/2006, v leteckém a kosmickém odvětví a souvisejících dodavatelských řetězcích


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: Povolení (europa.eu).


Top