EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022AP0118

P9_TA(2022)0118 Zvýšené předběžné financování ze zdrojů REACT-EU ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. dubna 2022 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o zvýšené předběžné financování ze zdrojů REACT-EU a stanovení jednotkových nákladů (COM(2022)0145 – C9-0127/2022 – COM(2022)0162 – C9-0136/2022 – 2022/0096(COD)) P9_TC1-COD(2022)0096 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. dubna 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/…, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 223/2014, pokud jde o zvýšené předběžné financování ze zdrojů REACT-EU a stanovení jednotkových nákladů

OJ C 434, 15.11.2022, p. 124–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 434, 15.11.2022, p. 87–87 (GA)

15.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 434/124


P9_TA(2022)0118

Zvýšené předběžné financování ze zdrojů REACT-EU ***I

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. dubna 2022 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o zvýšené předběžné financování ze zdrojů REACT-EU a stanovení jednotkových nákladů (COM(2022)0145 – C9-0127/2022 – COM(2022)0162 – C9-0136/2022 – 2022/0096(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

(2022/C 434/25)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2022)0145) a pozměněný návrh (COM(2022)0162),

s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 175 třetí pododstavec a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0127/2022, C9-0136/2022),

s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociální výborem,

po konzultaci s Výborem regionů,

s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 6. dubna 2022 zavázal schválit postoj Parlamentu podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na články 59 a 163 jednacího řádu,

1.

přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.

vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.

pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

P9_TC1-COD(2022)0096

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. dubna 2022 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/…, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 223/2014, pokud jde o zvýšené předběžné financování ze zdrojů REACT-EU a stanovení jednotkových nákladů

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2022/613.)


Top