EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC0224(01)

Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 2021/C 64/06

PUB/2020/946

OJ C 64, 24.2.2021, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 64/7


Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

(2021/C 64/06)

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (1).

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ STANDARDNÍ ZMĚNY

„TAURASI“

PDO-IT-A0237-AM04

Datum oznámení: 16. 11. 2020

POPIS A DŮVODY SCHVÁLENÉ ZMĚNY

1.   Vypuštění přídavného jména „rosso“ (červené) za názvem Taurasi

Jedná se o formální úpravu, jež je v souladu s platnými předpisy a odpovídá názvu produktu.

Tato změna se týká článků 1 a 6 specifikace a oddílu 4 jednotného dokumentu.

2.   Zařazení možnosti zavlažování při nedostatku vody

S ohledem na probíhající změnu klimatu a stále se zhoršující vodní a teplotní podmínky, jež jsou pro rostliny stresující, se tato možnost povoluje, aby se rostliny mohly z fyziologického hlediska náležitě vyvíjet.

Tato změna se týká článku 4 specifikace a nemá vliv na jednotný dokument.

3.   Doplnění přídomku „Vigna“

Na označení vín s CHOP „Taurasi“ je povoleno používat toponomastické údaje odkazující na přídomek „Vigna“. Účelem tohoto kroku je v souladu s platnými předpisy zpřesnit vlastnosti vína uvedením skutečnosti, že hrozny pocházejí výhradně z určitých vinic.

Tato změna se týká článku 7 specifikace a nemá vliv na jednotný dokument.

4.   Souvislost se zeměpisnou oblastí – formální úprava specifikace

Znění specifikace produktu a jednotného dokumentu bylo upraveno a jejich obsah byl uveden v soulad.

Jedná se o formální úpravu, která neruší souvislost uvedenou v čl. 93 odst. 1 písm. a) bodě i) nařízení (ES) č. 1308/2013.

Tato změna se týká článku 9 specifikace a oddílu 8 jednotného dokumentu.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Název produktu

Taurasi

2.   Typ zeměpisného označení

CHOP – chráněné označení původu

3.   Druhy výrobků z révy vinné

1.

Víno

4.   Popis vína (vín)

Taurasi

Barva: intenzivní rubínově červená, s odstínem granátové, přičemž s postupujícím zráním získává oranžové odlesky;

Vůně: charakteristická, éterová, příjemná s různou intenzitou;

Chuť: suchá, plná, harmonická, vyvážená s dlouhou dochutí;

Minimální celkový obsah alkoholu v procentech objemových: 12,00 %;

Minimální bezcukerný extrakt: 22 g/l.

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální celková kyselost:

5,0 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr):

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr):

 

Taurasi Riserva

Barva: intenzivní rubínově červená, s odstínem granátové, přičemž s postupujícím zráním získává oranžové odlesky;

Vůně: charakteristická, éterová, příjemná s různou intenzitou;

Chuť: suchá, plná, harmonická, vyvážená s dlouhou dochutí;

Minimální celkový obsah alkoholu v procentech objemových: 12,50 %;

Minimální bezcukerný extrakt: 22 g/l.

Veškeré analytické parametry, které nejsou uvedeny v následující tabulce, odpovídají mezním hodnotám stanoveným vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových):

 

Minimální celková kyselost:

5,0 g/l, vyjádřeno v gramech kyseliny vinné na litr

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr):

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr):

 

5.   Enologické postupy

a.   Zvláštní enologické postupy

Taurasi a Taurasi Riserva – minimální doba zrání

Zvláštní enologický postup

Víno s kontrolovaným a zaručeným označením původu „Taurasi“ musí nejméně tři roky zrát, z toho nejméně jeden rok v dřevěných sudech.

Víno s kontrolovaným a zaručeným označením původu „Taurasi“ ve variantě „Riserva“ musí nejméně čtyři roky zrát, z toho nejméně osmnáct měsíců v dřevěných sudech.

b.   Maximální výnosy

Taurasi a Taurasi Riserva

10 000 kilogramů hroznů na hektar

6.   Vymezená zeměpisná oblast

Oblast produkce zahrnuje celé správní území obcí Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemileto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant’Angelo all’Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle a Venticano, přičemž všechny leží v provincii Avellino.

7.   Hlavní odrůda (odrůdy) vinné révy

Aglianico N. – Ellenica

Aglianico N. – Ellenico

Aglianico N. – Glianica

Aglianico N. – Glianico

8.   Popis souvislostí

„Taurasi a Taurasi Riserva CHOP – víno“

Přírodní faktory:

 

Vymezená oblast CHOP Taurasi má kopcovitý nebo podhorský reliéf, kterým protéká řeka Calore a jenž je součástí hřbetu jižních Apenin. Tato oblast se nachází na náhorní plošině v Irpinii a vyznačuje se značnou různorodostí půdy a mikroklimatu. V některých oblastech s vysokými kopci se totiž vinice střídají s lesnatou krajinou (kaštany a buky) a s ovocnými sady (broskve, lískové ořechy a fíky). Podnebí se vyznačuje velkými teplotními rozdíly mezi nocí a dnem a velmi chladnými zimami, takže sněhové srážky, jež v těchto nadmořských výškách nejsou obvyklé, tu jsou časté, jakož i v celé Irpinii.

 

V půdách různorodého složení je rovněž zastoupeno značné množství pyroklastického materiálu pocházejícího ze sopečných erupcí ve starověku. Kopcovitou krajinou se linou bujné vinice, na nichž se pěstuje réva odrůdy Aglianico, jejíž historie je velmi dlouhá. Tato odrůda má pravděpodobně původ v Řecku – odtud pochází její starobylý název Ellenico. Do Itálie byla dovezena kolem 7. – 6. století př. n. l. a v chladných oblastech jižních Apenin (zejména v Kampánii) a v dané části Irpinie našla ideální stanoviště.

Faktory spojené s historií a lidskou činností:

 

Tradiční pěstování vinné révy rozšířené po celé oblasti bylo výchozí situací pro rozvoj typického systému pěstování vína známého jako „Alberata Taurasina“ nebo „Antico sistema taurasino“, jehož původ můžeme nalézt již v etruských dobách.

 

V devatenáctém století byla tato oblast ušetřena révokazu, který v té době zničil vinice v Evropě. Proto tehdejší produkce vína, odhadovaná na více než 1 milion hektolitrů, umožnila rozšíření a zvýšení dodávek irpinských vín do severní Itálie a zbytku Evropy. Z tohoto důvodu byla železniční trať procházející Taurasi pojmenována „Ferrovia del vino“ (Vinařská železnice).

 

V roce 1879 se díky silnému odhodlání Francesca De Sanctise z Vinařského zemědělského institutu v Avellinu podařilo prostřednictvím experimentálních studií vinařských technik zachovat a vylepšit potenciál odrůdy Aglianico.

 

To umožnilo rozvoj vinařství novou výsadbou odrůd révy, jež se postupně přestala vést tradičním způsobem „alberata taurasina“. Zmíněný způsob byl nahrazen účelnějšími systémy špalírového vedení, Guyotovým řezem a kordonovým vedením s čípky. Tím se sice snížil výnos, ale zlepšila kvalita vyráběných vín.

 

CHOP Taurasi je označení s vazbou na moštovou odrůdu Aglianico. Víno Taurasi ve svých různých variantách, „Taurasi“ a „Taurasi Riserva“, je strukturované, elegantní, prosté, přesto vyvážené, taninové a uzavřené, když je mladé. Je příhodné k velmi dlouhému zrání. Vyznačuje se vysokou mineralitou, patřičným obsahem alkoholu, tělnatostí a plností, jež v lahvi naleznou vyváženost.

 

Výše popsané přírodní faktory a tisíciletá vinařská tradice souvisejí se sociálním a hospodářským rozvojem této oblasti v provincii Avellino, která dnes s využitím nejlepších pěstitelských a technologických technik nadále dodává vína s CHOP Taurasi na italské i mezinárodní trhy.

9.   Další základní podmínky (balení, označování a další požadavky)

Taurasi a Taurasi Riserva – CHOP

Právní rámec:

vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

další ustanovení týkající se označování

Popis podmínek:

Vína s CHOP Taurasi se musí uvádět ke spotřebě v lahvích nebo jiných skleněných nádobách o objemu nepřesahujícím 5 litrů. Lahve musí mít tvar „bordeauxské“ nebo „burgundské“ lahve, musí být z tmavého skla a uzavřeny musí být korkovými zátkami.

Odkaz na specifikaci produktu

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16175


(1)  Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.


Top