EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021M10248

Předběžné oznámení o spojení podniků Věc: M.10248 – AP/Lutech Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2021/C 161/03

PUB/2021/325

Úř. věst. C 161, 3.5.2021, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 161/3


Předběžné oznámení o spojení podniků

Věc: M.10248 – AP/Lutech

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2021/C 161/03)

1.   

Komise dne 26. dubna 2021 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Apax Partner („AP“, Spojené království),

Lutech S.p.A. („Lutech“, Itálie), nepřímo kontrolovaného podnikem One Equity Partners („OEP“, USA).

Podnik AP získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování výhradní kontrolu nad celým podnikem Lutech.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podniku AP: poskytování investičních poradenských služeb,

podniku Lutech: poskytování služeb a řešení v oblasti IT a dalšího prodeje produktů IT, zejména v Itálii.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.10248 – AP/Lutech

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

Email:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top