EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0907(05)

Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 2020/C 295/08

PUB/2020/287

Úř. věst. C 295, 7.9.2020, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 295/25


Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33

(2020/C 295/08)

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (1).

OZNÁMENÍ O SCHVÁLENÍ STANDARDNÍ ZMĚNY

„Wagram“

Referenční číslo: PDO-AT-A0233-AM01

Datum oznámení: 21. 2. 2020

POPIS A DŮVODY SCHVÁLENÉ ZMĚNY

Popis a důvody

Z důvodu převedení seznamu vinic na integrovaný administrativní a kontrolní systém je třeba upravit maximální počet hektarů.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Název produktu

Wagram

2.   Typ zeměpisného označení

CHOP – Chráněné označení původu

3.   Druhy výrobků z révy vinné

1.

Víno

5.

Jakostní šumivé víno

4.   Popis vína (vín)

Označení původu „Wagram“ může být použito pro víno a jakostní šumivé víno, přičemž pro jakostní šumivé víno se používá velice zřídka. Víno s označením „Wagram“ se vyrábí především jako „jakostní víno“; analytické vlastnosti jsou uvedeny ve specifikaci produktu. Pod označením „Wagram“ se rovněž vyrábí vína jiných přívlastků (např. „kabinetní víno“, „pozdní sběr“, „ledové víno“ atd.). Ve vinařské oblasti Wagram se produkuje přibližně 75 % bílého vína. Hlavní odrůdou u bílých vín je Veltlínské zelené, u červených pak Zweigelt. Zmínit je třeba také Veltlínské červené rané, což je odrůda pro tuto oblast typická. Z organoleptického hlediska lze vína popsat jako bohatá a výrazná.

Obecné analytické vlastnosti

Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)

 

Minimální celková kyselost

 

Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)

 

Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)

 

5.   Enologické postupy

a.   Základní enologické postupy

Relevantní omezení vztahující se na výrobu vín

Pro označení původu „Wagram“ jsou všechny enologické postupy pro vína s chráněným označením původu stanoveny v nařízeních (EU) 2019/934 a (EU) 2019/935, s výjimkou zpracování na bázi sorbátu draselného a dimethyl-dikarbonátu. Odkyselení vín je možné provést v souladu s nařízeními (EU) 2019/934 a (EU) 2019/935. O možném přikyselování rozhoduje v závislosti na povětrnostních podmínkách během vegetačního období spolkové ministerstvo zemědělství, regionů a cestovního ruchu. Podmínky případného přikyselování se řídí požadavky nařízení (EU) 2019/934 a (EU) 2019/935.

Zvláštní enologické postupy (včetně obohacování) vyplývají ze zvoleného tradičního způsobu produkce a lze je nalézt ve specifikaci produktu.

b.   Maximální výnosy

10 000 kilogramů hroznů na hektar

6.   Vymezená zeměpisná oblast

Označení původu „Wagram“ se vztahuje na okres Tulln (s výjimkou obce Sitzenberg-Reidling), obec Stetteldorf am Wagram a okres Klosterneuburg v Dolním Rakousku.

7.   Hlavní moštové odrůdy

 

Zweigelt – Rotburger

 

Grüner Veltliner – Weißgipfler

 

Zweigelt – Blauer Zweigelt

8.   Popis souvislostí

Vinařská oblast „Wagram“ se člení do dvou různých zón. Na jedné straně se na sever od Dunaje, východně od údolí Kamptal, nachází vlastní oblast Wagram, rozsáhlá oblast táhnoucí se přibližně 30 km na východ. V této části rostou révy na mohutných sprašových půdách a jejich plodem jsou plná a výrazná vína. Na druhé straně v oblasti Klosterneuburg, severozápadně od Vídně, je půda více vápnitá a produkuje ovocná, ušlechtilá vína.

Podnebí je ovlivněno Dunajem a blízkostí k panonské pánvi. Noci jsou spíše chladné, což má příznivý vliv na chuť vína. Ve vinařské oblasti Wagram se přibližně ze 75 % produkuje bílé víno. Hlavní odrůdou u bílých vín je Veltlínské zelené, u červených pak Zweigelt. Zmínit je třeba také Veltlínské červené rané, což je odrůda pro tuto oblast typická. Z organoleptického hlediska lze vína popsat jako bohatá a výrazná. Silná sprašová vrstva půdy u Wagramu se výborně hodí k produkci silné výrazné odrůdy Veltlínské zelené. Spíše vápencové půdy v okolí Klosterneuburgu umožňují vyrůst ovocným, ušlechtilým vínům.

Převážně rodinná vinařství předávají nadto tradiční způsob přípravy vín po generacích, což je dalším faktorem, který přispívá k výrazným vlastnostem vín produkovaných v oblasti Wagram.

9.   Další základní podmínky (balení, označování a další požadavky)

Právní rámec:

Vnitrostátní právní předpisy

Typ dalších podmínek:

Odchylka týkající se produkce ve vymezené zeměpisné oblasti

Popis podmínek:

S výjimkou „sektu“, „jakostního šumivého vína“ a vína nazývaného „Hauersekt“ může být víno s chráněným označením původu „Wagram“ podle rakouského vinařského zákona uváděno na trh pouze se státním kontrolním číslem. K získání státního kontrolního čísla je zapotřebí provést rozbor vzorku každého vína (systematická kontrola), které má být uváděno na trh s označením původu „Wagram“ (viz specifikace produktu). Při senzorickém testu jsou vína testována úřední zkušební komisí. Úřední zkušební komise se skládá z šesti degustátorů a jednoho předsedy. Vzorky se degustátorům předloží anonymně. Zkušební formulář obsahuje pouze informace požadované pro hodnocení, jako jsou tradiční označení (jakostní víno, kabinetní víno, pozdní sběr, výběr atd.), odrůda a ročník. Degustátoři na základě své zkušenosti a referenčních vín posuzují, zda jsou předkládaná vína typická pro odrůdu, ročník a tradiční označení a zda je lze uvést do oběhu (bez nedostatků). Výsledkem degustace je odpověď ANO nebo NE. V případě záporné odpovědi musí být odmítnutí zdůvodněno písemně. Vzorek senzorické požadavky splňuje, pokud jej většina degustátorů hodnotila kladně. V případě hodnocení v poměru 3 : 3 se vzorek předloží jiné komisi. Opakované hodnocení v poměru 3 : 3 znamená, že celkový výsledek degustace je negativní.

Odkaz na specifikaci produktu

https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html


(1)  Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.


Top