EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0805(01)

Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu 2020/C 257/04

C/2020/5260

OJ C 257, 5.8.2020, p. 5–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 257/5


Zveřejnění žádosti o schválení změny specifikace produktu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, která není menšího rozsahu

(2020/C 257/04)

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti o změnu námitku podle článku 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 (1) do tří měsíců ode dne tohoto zveřejnění.

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ZMĚNY SPECIFIKACE PRODUKTU U CHRÁNĚNÉHO OZNAČENÍ PŮVODU/CHRÁNĚNÉHO ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ, KTERÁ NENÍ MENŠÍHO ROZSAHU

Žádost o schválení změny v souladu s čl. 53 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012

„FIGUE DE SOLLIÈS“

EU č.: PDO-FR-00544-AM01 – 23.10.2018

CHOP (X)CHZO ()

1.   Seskupení žadatelů a oprávněný zájem

Syndicat de défense de la figue de Solliès

345, chemin des Laugiers

83 210 Solliès-Pont

FRANCE

Telefonní číslo +33 494289437

Fax +33 494333173

E-mail: copsol@wanadoo.fr

Složení: pěstitelé, balírny a mrazírny.

Právní forma: seskupení je profesní sdružení, které se řídí zákoníkem práce. Jedná se o subjekt oficiálně uznaný francouzským státem pro účely řízení specifikací týkajících se chráněného označení původu „Figue de Solliès“. Jedná se tedy o subjekt, který je k žádosti o změnu specifikace plně oprávněn.

2.   Členský stát nebo třetí temě

Francie

3.   Položka specifikace produktu, jíž se změna (změny) týká (týkají)

Název produktu

Popis produktu

Zeměpisná oblast

Důkaz původu

Metoda produkce

Souvislost

Označování

Jiné: kontrolní struktura, vnitrostátní požadavky, zeměpisná oblast.

4.   Druh změny (změn)

Změna specifikace produktu se zapsaným CHOP nebo CHZO, která nemá být kvalifikována jako změna menšího rozsahu podle čl. 53 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012

Změna specifikace produktu se zapsaným CHOP nebo CHZO, pro nějž nebyl zveřejněn jednotný dokument (nebo jeho ekvivalent), která nemá být kvalifikována jako změna menšího rozsahu podle čl. 53 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012

5.   Změna (změny)

5.1.   Položka „Popis produktu“

Původní znění týkající se popisu produktu „Figue de Solliès“ se mění tak, aby zohledňovalo specifické vlastnosti plodů určených ke zpracování, jakož i odchylky stanovené pro plody určené ke konzumaci a pro plody určené ke zpracování

Původní znění specifikace a jednotného dokumentu:

„Figue de Solliès“ je fialový fík odrůdy Bourjassotte Noire. Prodává se celý a čerstvý. Má průměr alespoň 40 mm. Slupka není poškozená hmyzem, není popraskaná a nejsou na ní srůsty způsobené třením listů o plod. Pro fíky „Figue de Solliès“ je typická rovnováha kyselé a sladké chuti s obsahem cukru zaručeným v okamžiku balení minimálně 14 °Brix. Fíky jsou fialové až černé s žebrováním, kompaktní, pevné a pružné, tvarově podobné zploštělé kapce vody. Mají jemné světle zelené lůžko a jejich masitá, lesklá a šťavnatá dužnina má barvu jahodového džemu s velkým množstvím béžových zrníček. Vůně fíku je jemná, málo intenzivní, s rostlinnými a ovocnými tóny vodního melounu, cukrového melounu, jahody a dalších druhů červeného ovoce. Fík má plnou chuť s vyváženým poměrem kyselé a sladké chuti, na skus je nejprve křupavý, poté se rozplývá, s intenzivní vůní rostlin (rebarborová zavařenina, vodní meloun), ovoce (červené ovoce) a s květinovými tóny. Fíky se balí a prodávají v jedné vrstvě na platech nebo ve vaničkách o maximální hmotnosti obsahu 1 kg.“

se tak ve specifikaci a v jednotném dokumentu nahrazuje následujícím zněním (v bodě [3.2]):

„Figue de Solliès“ je fialový fík odrůdy Bourjassotte Noire, který se prodává celý nebo zmrazený. Čerstvé fíky jsou určeny ke konzumaci nebo ke zpracování, zatímco zmrazené fíky jsou určeny pouze ke zpracování.

Pro všechny plody:

Fíky jsou tvarově podobné zploštělé kapce vody a jsou fialové až černé s žebrováním.

Jsou kompaktní, pevné a pružné.

Mají jemné světle zelené lůžko.

Jejich masitá, lesklá a šťavnatá dužnina má barvu jahodového džemu s velkým množstvím béžových zrníček.

Fíky se prodávají celé a mají průměr alespoň 40 mm (před případným zmrazením).

Slupka není poškozená hmyzem.

Vůně fíku je jemná, málo intenzivní, s rostlinnými a ovocnými tóny vodního melounu, cukrového melounu, jahody a dalších druhů červeného ovoce.

Pro jeho chuť je charakteristický vyvážený poměr kyselé a sladké chuti.

Dužnina je na skus nejprve křupavá a poté se rozplývá, s intenzivní vůní rostlin (rebarborová zavařenina, vodní meloun) a ovoce (červené ovoce) a s květinovými tóny.

V okamžiku balení nebo v okamžiku zamrazení má obsah cukru minimálně 14 °Brix.

U plodů určených ke konzumaci:

Slupka fíku není popraskaná, roztržená, puklá a nejsou na ní srůsty způsobené třením listů o plod. Může však vykazovat mírné stopy tření listů o plod, a to maximálně na 5 % povrchu.

U plodů určených ke zpracování:

Slupka může být popraskaná, roztržená nebo puklá a mohou na ní být srůsty způsobené třením listů o plod nebo stopy tření listů o plod.

U plodů určených ke konzumaci i u plodů určených ke zpracování je v jedné šarži povolen maximální podíl 10 % plodů, které nevyhovují všem uvedeným kritériím, s výjimkou odrůd a velikostí, pro které není stanovena žádná přípustná odchylka.

Plody určené ke konzumaci se balí a prodávají v jedné vrstvě na platech nebo ve vaničkách o maximální hmotnosti obsahu 1 kg.

Plody určené ke zpracování se balí a prodávají v obalech o objemu nejvýše 25 kilogramů.

Tato změna souvisí především s přidáním plodů určených ke zpracování, jakož i s přidáním mražení (pouze u plodů určených ke zpracování).

Popis produktu nadále rozlišuje společné vlastnosti produktu „Figue de Solliès“ bez ohledu na jeho určení (seskupené do odstavce nazvaného „u všech plodů“), které jsou totožné s popisem obsaženým ve stávající specifikaci (tvar, barva, konzistence, šťavnatost, celkový charakter, minimální velikost, organoleptické vlastnosti, minimální obsah cukru…), a specifické vlastnosti fíků podle jejich určení (seskupené v odstavcích s názvem „u plodů určených ke konzumaci“ nebo „u plodů určených ke zpracování“). Rovněž se doplňuje, že „průměr“ a „obsah cukru“ jsou uváděny „před zmrazením“, protože se jedná o kritéria pro třídění, která se při rozmrazování mění jen nepatrně.

Doplňují se rovněž odchylky (kromě velikosti a odrůdy): maximální procento nevyhovujících plodů v každé přijaté šarži a maximální procento povrchu plodu, který může vykazovat mírné stopy způsobené třením listů o plod.

Navíc se vypouští původní znění jednotného dokumentu v bodě [3.5] „Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení“:

Šarže uváděné do prodeje mají jednotnou velikost a barvu.“

, protože se jedná o kritérium pro třídění uvedené v položce specifikace „popis způsobu produkce“.

Seskupení žadatelů si totiž přeje rozšířit oblast působnosti specifikace CHOP i na fíky určené ke zpracování (džemy, čatní, sladké pečivo, ovoce vařené metodou „sous vide“ atd.), neboť stávající specifikace se týká pouze plodů určených ke konzumaci. Poptávka po ovoci určeném ke zpracování je totiž vysoká a od 80. let 20. století se stále zvyšuje. Fíky určené ke zpracování představují více než 20 % celkové produkce odrůdy Bourjassotte Noire v dané oblasti chráněného označení v tunách, tj. v roce 2016 se jednalo téměř o 300 tun (v roce 2015 o 400 tun) z celkového objemu sklizně 1 400 tun (v roce 2015 to bylo 1 600 tun).

Plody určené výhradně ke zpracování mohou vykazovat určité vizuální vady slupky a mohou být zmrazeny. U plodů určených ke konzumaci, jejichž vzhled musí být téměř bezvadný, nejsou přípustné vzhledové nedostatky, které často souvisejí s vysokou zralostí v době sklizně, jako je například roztržená, popraskaná nebo puklá slupka, případně srůsty způsobené třením listů o plod (připouštějí se mírné stopy způsobené třením listů o plod v rozsahu maximálně 5 % povrchu slupky). Při této příležitosti se upřesňuje rovněž to, že fík určený ke konzumaci nesmí být „puklý“. Uvedené vizuální nedostatky však nenarušují organoleptické vlastnosti ovoce, zejména u plodů určených ke zpracování.

Zmrazení umožňuje zvýšit trvanlivost fíků (až na 1 rok), zejména u nejzralejších plodů, které jsou zpracovateli nejvíce vyhledávány pro svůj vysoký obsah cukru. Nákup zmrazených fíků umožňuje zpracovatelům rozložit svou produkci v čase a současně zajistit kvalitu produktu, který má v čerstvém stavu jen velmi krátkou trvanlivost (několik dní). Zkoušky, které provádělo seskupení žadatelů v průběhu několika let, umožnily ověřit, že zmrazení umožňuje zachování organoleptických vlastností (barvy, chuti a konzistence) i analytických vlastností (obsahu cukru) fíku „Figue de Solliès“.

Balení do vaniček nebo na plata neodpovídá potřebám zpracovatelů, kteří tento produkt nakupují. Plody určené ke zpracování, nejčastěji zmrazené, se proto balí do vhodných obalů (pytlů nebo kartonů) o hmotnosti nejvýše 25 kg, aby se plody nerozmačkaly. Plody se rovněž často mrazí před prodejem a zpracováním.

5.2.   Položka „Důkaz původu“

Kromě řady formálních změn spočívají změny specifikace jak v celkové aktualizaci této položky s ohledem na vnitrostátní požadavky stanovené pro produkty s označením původu, tak v aktualizaci, jejímž cílem je zohlednit zavedení fíků určených ke zpracování, případně zmrazených, a odlišit je od „fíků určených ke konzumaci“.

Doplňuje se tedy toto znění popisující systém zavedený na následující vnitrostátní úrovni:

Zavedení dokumentace průběhu celého procesu produkce a mrazení fíků „Figues de Solliès“ společně s kontrolami na místě a s postupem senzorické kontroly produktu umožňuje zaručit sledování produktu od fáze produkce až po fázi balení.

Každý hospodářský subjekt, který si přeje zasáhnout do podmínek produkce fíků s označením původu „Figue de Solliès“, je povinen seskupení žadatelů předložit následující prohlášení a v souladu se stanovenými pravidly a lhůtami průběžně aktualizovat následující dokumenty a evidenci.

Prohlášení a průvodní listy jsou vyhotoveny na formulářích poskytnutých seskupením žadatelů a odpovídají vzorům schváleným ředitelem Národního ústavu pro kontrolu původu a jakosti (Institut National de l’Origine a de la Qualité – INAO). Úředníkům pověřeným prováděním kontrol musí být k dispozici všechny pěstební záznamy, evidence, duplikáty průvodních listů a další dokumenty umožňující sledování a ověřování objemů a produktů.

Podrobnosti týkající se informací, které tvoří „prohlášení o identifikaci“ hospodářských subjektů, se vypouštějí; doplňuje se však, že se toto prohlášení týká hospodářských subjektů, které se podílejí na výrobě, zpracování, mražení nebo balení a že je „přijato a zaevidováno seskupením žadatelů.“;

„Roční prohlášení o záměru nevyčlenit produkční prostředky“ (nepovinné) se přejmenovává na „roční prohlášení o záměru plně nebo částečně se nevěnovat produkci označení původu pro daný rok“, a údaj o poskytovaných informacích se vypouští.

Původně uvedené „prohlášení o produkci a uvádění na trh“ se nahrazuje „ročním prohlášením o sklizni“ pro pěstitele fíků a „ročním prohlášením o produkci“ pro hospodářské subjekty, které uvádějí na trh a zasílají fíky s označením původu.

Do „ročního prohlášení o produkci“ se doplňuje, že toto prohlášení zahrnuje „množství fíků balených a uváděných na trh s označením původu, přičemž rozlišuje mezi fíky určenými ke konzumaci a fíky určenými ke zpracování a upřesňuje případná zmrazená množství“.

„Účetní evidence zásob, která sleduje veškeré pohyby produktů a postupy manipulace“, se nahrazuje informacemi, které jsou nadále rozděleny do dvou samostatných dokumentů: „evidence sklizně“ pro pěstitele fíků, která uvádí: „pro každý sad identifikovaný katastrálním číslem parcely: sklizená množství podle data sklizně, místo jejich skladování, vyskladněné množství, datum vyskladnění a místo určení. Hospodářský subjekt uchovává údaje uvedené v této evidenci v roce, ke kterému se vztahují, a v následujících dvou letech“, a „evidence nakládání“ pro hospodářský subjekt, který fíky třídí podle jakosti a velikosti, uvádí na trh a odesílá, a která uvádí: „množství a původ přijatých fíků s odkazem na dodací listy, data uskutečnění jednotlivých operací (skladování, třídění podle jakosti a podle velikosti, balení, zmrazení, odeslání); množství fíků roztříděných podle jakosti a podle velikosti, zabalených, zmrazených a odeslaných s uvedením jejich kategorie (fíky určené ke konzumaci nebo ke zpracování, čerstvé nebo zmrazené). Hospodářský subjekt uchovává údaje uvedené v této evidenci v roce, ke kterému se vztahují, a v následujících dvou letech“.

Doplňuje se „identifikační list balicích jednotek“, který uvádí, že „každá balicí jednotka určená k prodeji s označením původu je identifikována pomocí listu, který uvádí minimálně: odkaz na šarži, datum zabalení, u zmrazených šarží datum zmrazení, údaj „CHOP“ a u plodů určených ke zpracování i údaj týkající se kategorie šarže („zpracování-zmrazené“ nebo „zpracování-čerstvé“)“.

Přidává se také „štítek palety“, který uvádí, že „Součástí každé palety obsahující více balicích jednotek je list shrnující všechny informace obsažené v identifikačním listu balicích jednotek“.

Pro účely sledování pěstebních opatření prováděných na pozemcích je hospodářským subjektům poskytnuta možnost, aby své zásahy zaznamenávaly do jakéhokoli jiného dokumentu, než jsou původně uvedené pěstební záznamy.

V této položce se doplňuje rovněž odkaz na stanovenou analytickou a organoleptickou zkoušku, jejímž cílem je zajistit kvalitu produktu a jeho soulad s příslušným popisem: „Aby byla zajištěna kvalita produktu a jeho soulad s popisem uvedeným výše v bodě II, je celý tento postup zakončen namátkově prováděnými senzorickými zkouškami šarží fíků připravených k uvedení na trh s označením původu.“

5.3.   Položka „Metoda produkce“

Hlavní provedené změny souvisejí se zavedením fíků určených ke zpracování a případně zmrazených. Doplňují se podmínky produkce tohoto produktu, což někdy zahrnuje i změnu uspořádání jednotlivých odstavců této položky s cílem zohlednit různé určení fíků sklízených jako fíky určené ke konzumaci nebo jako fíky určené ke zpracování, ať již zmrazené či nikoli. Kromě úprav spojených se zavedením fíků určených ke zpracování byly provedeny i další úpravy.

Následující úvodní odstavec: „Typické vlastnosti fíků „Figue de Solliès“ jsou založeny na know-how dřívějších generací. Tyto techniky produkce odpovídají zvláštnostem fíkovníku a jeho potřebám a jsou zárukou specifičnosti této oblasti a kvality plodů, které z ní pocházejí. Toto know-how doprovází celý cyklus tohoto produktu od péče o sad až po balení sklizně“ se vypouští, protože se týká spíše „souvislosti se zeměpisným původem produktu“ než popisu „metody produkce“.

Následující původní znění stávající specifikace:

„Vysazování: každý strom má k dispozici plochu nejméně 25 metrů čtverečních, přičemž tato plocha se vypočte vynásobením obou vzdáleností mezi řádky a vzdáleností mezi stromy. Minimální vzdálenost mezi stromy je 5 metrů.

se doplňuje a nahrazuje následujícím zněním:

Hustota výsadby: každý strom má k dispozici plochu nejméně 25 metrů čtverečních, přičemž tato plocha se vypočte vynásobením obou vzdáleností mezi řádky a vzdáleností mezi stromy. Minimální vzdálenost mezi stromy, měřená „od osy k ose“ v okamžiku výsadby je nejméně 5 metrů.

Minimální vzdálenosti výsadby a minimální osázené plochy se nemění, doplňuje se však, že minimální vzdálenost mezi stromy se měří „od osy k ose v okamžiku výsadby“, aby se zabránilo rozdílnému výkladu a aby se zohlednil růst kmenů v průběhu let.

Následující znění stávající specifikace:

„Fíky se sklízejí od 15. srpna do 15. listopadu.“

se nahrazuje následujícím zněním:

Datum sklizně: datum zahájení a datum ukončení sklizně se stanoví každoročně na návrh seskupení žadatelů rozhodnutím ředitele Národního ústavu pro kontrolu původu a jakosti (Institut National de l’Origine a de la Qualité – INAO)“.

Pevná data sklizně se vypouštějí a nahrazují se ročním postupem zahájení a ukončení sklizně. Původně uváděné období sklizně je totiž pouze orientační. Ve skutečnosti se může mírně lišit v závislosti na konkrétním roce, protože je důležité zohlednit skutečný stav zralosti a kvality plodů v závislosti na klimatických podmínkách: pozdější dozrávání kvůli nedostatku slunečního svitu, deštivé počasí na konci období sklizně, které vede ke snížení obsahu cukru a organoleptických vlastností ovoce... atd.

Návrh seskupení žadatelů je nutno doložit, zejména pokud jde o ověření barvy plodů a jejich obsahu cukru v rámci sítě pozemků v souladu s kritérii stanovenými ve specifikacích (80 % fíků se zbarvením C2 až C7 s odkazem na „kód zbarvení“, minimální obsah cukru 14 °Brix).

Následující původní znění: „Fíky se sklízejí a přepravují ze sadu na místo skladování v perforovaných bednách o maximální hmotnosti obsahu, 20 kilogramů

se nahrazuje následujícím zněním:

Fíky se sklízejí, přepravují a dodávají v perforovaných bednách o maximální hmotnosti obsahu 20 kilogramů.“

Pokud jde o způsoby sklizně, k povinnosti sklízet a přepravovat fíky v perforovaných bednách o maximální hmotnosti obsahu 20 kg se přidává povinnost fíky v těchto bednách rovněž dodávat s cílem zachovat kvalitu těchto křehkých plodů. Původní výraz: „ze sadu na místo skladování“ se vypouští vzhledem k jeho implicitní povaze.

V celé této položce byly rovněž provedeny čistě formální změny, které spočívají zejména v nahrazení všech negativních formulací typu „nesmí být větší než“ následujícími pozitivními formulacemi: „musí být menší nebo roven“.

Podrobnosti týkající se úprav provedených v rámci zavedení fíků určených ke zpracování, případně zmrazených, jsou popsány níže:

následující původní znění: „Doba mezi sběrem a odesláním po zabalení nepřesahuje pět dní. Během této doby jsou fíky skladovány, aniž by byly překládány, při teplotě nepřesahující 8 stupňů Celsia, aby nebyly vystaveny nepříznivým účinkům tepla“ se nahrazuje podle určení fíků (ke konzumaci nebo ke zpracování) následujícími formulacemi s cílem zohlednit rozlišení mezi fíky určenými ke konzumaci a fíky určenými ke zpracování:

Skladování před zpracováním: až do zpracování na fíky určené ke konzumaci nebo na fíky určené ke zpracování jsou dodané fíky okamžitě uloženy, aniž by byly překládány, při maximální teplotě 8 stupňů Celsia“.

Pro plody určené ke konzumaci:

Následující původní znění stávající specifikace:

Fíky, které se balí, jsou po roztřídění nepoškozené hmyzem, bez skvrn, nepopraskané, s neroztrženou slupkou a se zbarvením C2 až C7 podle výše uvedeného kódu zbarvení CTIFL. Jejich obsah cukru je vyšší nebo roven 14 stupňům Brix.“

se doplňuje a nahrazuje následujícím zněním:

Fíky se třídí podle jakosti a podle velikosti, balí a dodávají nejpozději 5 dnů po sklizni.

Třídění podle jakosti a podle velikosti a balení:

Jejich velikost je větší nebo rovna 40 mm. Nejsou poškozeny hmyzem, jsou prosté skvrn, nejsou popraskané, roztržené, puklé a nejsou na nich srůsty způsobené třením listů o plody. Slupka plodů však může vykazovat mírné stopy způsobené třením listů o plod, a to maximálně na 5 % povrchu. Jejich zbarvení je C2 až C7 podle výše uvedeného kódu zbarvení CTIFL, a jejich obsah cukru je vyšší nebo roven 14 stupňům Brix.

S výjimkou odrůd a velikostí, pro které není stanovena žádná přípustná odchylka, se připouští maximální poměr 10 % nevyhovujících plodů na šarži.

Toto znění tedy beze změny přejímá původní lhůtu balení a odeslání maximálně 5 dnů po sklizni.

Bod týkající se kritérií pro třídění podle jakosti je přeformulován a doplněn zavedením přípustných odchylek vyjádřených procentem nevyhovujících plodů. Po několika letech produkce a kontroly označení původu odpovídají tyto odchylky přípustným odchylkám při třídění podle jakosti, tj. nejvýše 3 nevyhovující fíky na jedno plato s 27 fíky. Připomíná se výběr fíků s minimální velikostí 40 mm, jakož i to, že slupka nesmí být roztržená, puklá a nesmí na ní být srůsty způsobené třením listů o plod.

Pokud jde o způsoby balení fíků (na plata nebo do vaniček), následující původní znění stávající specifikace:

Balí se a prodávají v jedné vrstvě na platech nebo ve vaničkách o maximální hmotnosti obsahu 1 kg.“

se doplňuje a nahrazuje následujícím zněním:

Balení se provádí bezprostředně po třídění podle jakosti a třídění podle velikosti.Prodávají se v jedné vrstvě na platech nebo ve vaničkách o maximální hmotnosti obsahu 1 kg.“

Pro větší srozumitelnost se totiž dodává, že toto balení musí proběhnout bezprostředně po fázi třídění podle jakosti a podle velikosti, aby tak byla zachována kvalita plodů.

Celková změna uspořádání jednotlivých odstavců vede k vytvoření specifického bodu „skladování před odesláním“, který přebírá následující podmínky již stanovené ve specifikacích pro fíky určené ke konzumaci: „Zabalené šarže jsou skladovány s chlazením v plusové teplotě nejvýše 8 stupňů Celsia až do expedice

A pro fíky určené ke zpracování:

Specifikace se doplňuje o podmínky úpravy a případně zmrazení fíků určených ke zpracování. Doplňují se tedy následující znění:

Fíky se třídí podle jakosti a podle velikosti, balí a dodávají, případně ukládají do chladu za účelem zmrazení, nejpozději 5 dnů po sklizni“.

„Třídění podle jakosti a podle velikosti“:

„Fíky mají velikost vyšší nebo rovnou 40 mm a zbarvení C2 až C7 podle výše uvedeného kódu zbarvení CTIFL. Jejich obsah cukru je vyšší nebo roven 14 stupňům Brix. Fíky nejsou poškozeny hmyzem, ale mohou být popraskané, roztržené nebo puklé a mohou na nich být srůsty způsobené třením listů o plod nebo stopy způsobené třením listů o plod. S výjimkou odrůd a velikostí, pro které není stanovena žádná přípustná odchylka, se připouští maximální poměr 10 % nevyhovujících plodů na šarži.

Tyto fíky tedy splňují stejné požadavky na třídění jako fíky určené ke konzumaci, pokud jde o velikost, barvu, obsah cukru a nepřítomnost poškození hmyzem. Na druhou stranu mohou být na rozdíl od fíků určených ke konzumaci popraskané, roztržené, puklé nebo na nich mohou být srůsty způsobené třením listů o plod.

„Balení, skladování a lhůta před odesláním v čerstvém stavu“:

„Jakmile jsou fíky roztříděny podle jakosti a podle velikosti, uloží se do obalu s maximální kapacitou 25 kilogramů uzavřeného neporušitelným systémem, který po otevření není obnovitelný. Jsou okamžitě uloženy do skladu s chlazením v plusové teplotě nejvýše 8 stupňů Celsia až do odeslání.“

Tato balení jsou díky své velké kapacitě přizpůsobena obchodnímu účelu produktu (zpracování), a zároveň vzhledem k omezení objemu na 25 kg zachovávají kvalitu produktu. Navíc je stanoveno, že z důvodů omezení rizik záměny tohoto produktu za fíky bez CHOP bude použité balení vybaveno neporušitelným systémem, který po otevření není obnovitelný.

„Balení, skladování, mrazení a lhůta před odesláním ve zmrazeném stavu“:

Předchozí skladování v chladu:

Jakmile jsou fíky roztříděny podle jakosti a podle velikosti, jsou uloženy do skladu s chlazením v plusové teplotě nejvýše 8 stupňů Celsia po dobu 12 až 24 hodin v obalu s maximální kapacitou 25 kilogramů.“

Fíky určené ke zmrazení jsou rovněž uchovávány v obalech obsahujících maximálně 25 kg, aby byla zachována kvalita produktu. Po fázi třídění, při které se může zvýšit teplota ovoce, umožňuje uskladnění fíků před zmrazením v chladu po dobu 12 až 24 hodin, konkrétně v chladírenském boxu při teplotě nejvýše 8 °C, předejít příliš velkému tepelnému šoku, který by mohl vést ke změně jakosti plodů.

Zmrazení:

„Po vynětí z místa předběžného skladování v chladu jsou fíky zmrazeny tak, aby teplota v jádře dosáhla hodnoty nižší nebo rovné -18 °C, ve lhůtě maximálně 5 dnů od data zamrazení.“

Hospodářské subjekty nejsou vybaveny zařízením umožňujícím rychlé hluboké zmrazení. Ze zkušenosti však vyplývá, že pro zachování charakteristických vlastností fíků „Figue de Solliès“ je žádoucí doba zamrazování nejvýše 5 dnů.

Balení zmrazených fíků:

Fíky se zabalí do obalu s maximální kapacitou 25 kilogramů uzavřeného neporušitelným systémem, který po otevření není obnovitelný.“

Vzhledem k tomu, že jsou tyto fíky určeny ke zpracování, balí se na rozdíl od fíků určených ke konzumaci do velkých obalů. Jejich kapacita je však omezena na 25 kg, aby se zabránilo poškození ovoce v důsledku jeho nadměrného zhutnění. Aby se předešlo záměně tohoto produktu za fíky jiného zeměpisného původu, požaduje se navíc, aby byly obaly vybaveny systémem umožňujícím zkontrolovat jejich neporušenost.

Trvanlivost zmrazených fíků:

Na zmrazené fíky se vztahuje označení původu „Figue de Solliès“ po dobu nejvýše 1 roku po zmrazení“.

Maximální doba skladování zmrazených plodů umožňuje na jedné straně zajistit zachování fyzických a organoleptických vlastností produktu a na druhé straně zabránit tomu, aby byly na trh současně uváděny plody z různých let sklizně.

Následující znění uvedené ve specifikaci i v bodě [3.5] jednotného dokumentu v platném znění:

„Fíky jsou křehké, povinně se proto balí přímo v zeměpisné oblasti tak, aby se zachovala kvalita a rysy typické pro toto chráněné označení. Obecně jsou totiž fíky, pokud jde o přepravu a případné nárazy, velmi citlivé. Proto se s nimi musí manipulovat co možná nejméně a musí se balit rychle, kde se nerozmačkají (v jedné vrstvě na plata nebo do vaniček o maximální hmotnosti 1 kg). To znamená, že se fíky musí balit hned po vytřídění, tedy na stejném místě. Při této činnosti se využívá know-how pěstitelů ze zeměpisné oblasti.“

se doplňuje a nahrazuje následujícím zněním:

Balení a u fíků určených ke zpracování i případné zmrazení se povinně provádí přímo v zeměpisné oblasti. Obecně jsou totiž fíky velmi citlivé plody, které špatně snášejí přepravu, častou manipulaci a případné fyzické nárazy nebo teplotní šoky. Aby bylo zaručeno zachování jejich původních vlastností, musí se proto balit nebo mrazit (po uložení do skladu s chlazením v plusové teplotě na dobu 12 až 24 hodin s cílem zabránit nadměrnému teplotnímu šoku) ihned po roztřídění v obalech, které zabrání riziku rozdrcení (v jedné vrstvě na plata nebo do vaniček o maximální hmotnosti 1 kg u fíků určených ke konzumaci a do obalů o maximální hmotnosti 25 kg u fíků určených ke zpracování). Toto omezení tedy vyžaduje, aby byly fíky baleny a mrazeny v rámci zeměpisné oblasti produkce, protože právě ve fázi třídění je know-how pěstitelů fíků Solliès nezbytné. Balení a mrazení v dané zeměpisné oblasti navíc rovněž umožňuje omezit rizika záměny produktu za produkt nevyhovující, a to zejména v důsledku toho, že pěstitelé používají obaly vybavené neporušitelným systémem, který po otevření není obnovitelný.“

Přidávají se tedy odůvodnění pro balení a zmrazování fíků určených ke zpracování v dané zeměpisné oblasti, která doplňují původně uváděná odůvodnění pro balení fíků určených ke konzumaci v dané zeměpisné oblasti.

5.4.   Položka „Souvislost“

Tato položka byla doplněna o prvky týkající se fíků určených ke zpracování, případně zmrazených. Seskupení žadatelů si přálo využít této příležitosti ke shrnutí celé této položky.

Do preambule, do specifikace a do bodu [5] jednotného dokumentu se doplňuje následující znění upřesňující specifické vlastnosti fíku „Figue de Solliès“, které jsou důsledkem zejména přírodních a lidských faktorů daného zeměpisného prostředí:

„Fík „Figue de Solliès“ se vyznačuje chuťovou bohatostí, masitostí a šťavnatostí, značnou velikostí a vysokým obsahem cukru, což souvisí zejména s přírodními faktory (půdní a hydrografická síť, podnebí) a lidskými faktory (postupy sklizně a třídění) daného zeměpisného prostředí.“

Řada uváděných historických prvků na úrovni typických vlastností dané oblasti byla vypuštěna nebo shrnuta, a byly přidány údaje o trhu fíků určených ke zpracování, které zdůrazňovaly, že fíky určené ke zpracování představují více než 20 % celkové roční produkce odrůdy Bourjasottte Noire v tunách ve vymezené oblasti označení, tj. v roce 2016 téměř 300 tun.

Shrnutí, které bylo provedeno ve specifikaci, avšak nebylo zahrnuto do jednotného dokumentu, je následující:

Fíky se v celé oblasti Středozemního moře pěstují již od starověku. Ve středověku zajišťoval značnou část francouzské produkce region Marseille; poté se produkce přesunula na východ Provence, zejména do pánve Solliès, kde našla ideální podmínky pro rozvoj; to se týkalo zejména odrůdy Bourjassotte Noire, která byla od roku 1560 běžně nazývána „Figue de Solliès“. Prefekt departementu Var pan Fouche na samém začátku 19. století uvedl, že odrůda Bourjassotte Noire je v tomto departementu odrůdou převládající, a její produkce se neustále zvyšuje. Počátkem 20. století se v pánvi Solliès vyprodukovalo téměř 1 100 tun fíků. V letech 1905–1910 se fíky „Figue de Solliès“ díky železničnímu spojení staly velmi ceněnými v Paříži, kam bylo v sezóně každý den dopraveno 18 tun čerstvých fíků. V padesátých letech vznikly sady sestávající výhradně z fíkovníků. Jsou vedeny tak, aby byly přístupné ze země, což usnadňuje sklizeň. V 80. letech 20. století se fíky s konečnou platností staly převládající plodinou v tomto sektoru. V roce 1996 vytvořili pěstitelé seskupení „Syndicat de Défense de la Figue de Solliès“, které jim od roku 2006 umožňuje chránit název „Figue de Solliès“ kontrolovaným označením původu a od roku 2010 pak chráněným označením původu pro čerstvé plody „určené ke konzumaci“. V současné době činí celková roční produkce fíků všech odrůd dohromady v dané zeměpisné oblasti přibližně 2 000 tun.“

Prvky vztahující se k fíkům určeným ke zpracování, které byly přidány do specifikace, jsou následující:

Souběžně s produkcí plodů určených ke konzumaci se od roku 1980 v pánvi Solliès rozvinul trh s fíky určenými ke zpracování, které se často mrazí za účelem prodloužení jejich trvanlivosti. Tento trh představuje přibližně šedesát tun, tj. 13 % celkové produkce fíků odrůdy Bourjassotte Noire uváděných na trh v tunách. Jedná se především o velmi zralé fíky (C7 podle uvedeného kódu zbarvení CTIFL) které zpracovatelé vyhledávají pro jejich vysoký obsah cukru. Tyto plody se vyznačují vynikajícími organoleptickými vlastnostmi a vzhledem ke stupni zralosti, který neumožňuje jejich přepravu na velké vzdálenosti a zkracuje jejich trvanlivost v čerstvé podobě, mohou mít roztrženou nebo popraskanou slupku. U plodů určených ke zpracování nepředstavuje problém ani větší či menší míra srůstů způsobených třením listů o plod, protože nemění chuťové vlastnosti tohoto ovoce.

Aktuální ekonomické údaje

V roce 2016 se produkce fíků „Figue de Solliès“ týkala 120 pěstitelů fíků zastoupených družstvem a přibližně dvaceti pěstitelů-odesilatelů. Francie vyprodukovala 3 200 tun fíků všech odrůd, z nichž více než 1 800 tun pochází ze zeměpisné oblasti produkce „Figue de Solliès“, a z toho 1 400 tun představuje odrůda Bourjassotte Noire. Fíky určené ke zpracování představují v současné době více než 20 % celkového množství produkce odrůdy Bourjassotte Noire v tunách v dané zeměpisné oblasti, tj. v roce 2016 přibližně 300 tun.“

V bodě [5] jednotného dokumentu se přidávají následující odpovídající prvky:

Fíky popraskané, roztržené, puklé, případně takové, na kterých se nacházejí srůsty způsobené třením listů o plod nebo stopy způsobené třením listů o plod zejména v důsledku vysoké zralosti, přičemž z chuťového hlediska jsou vynikající, lze použít výhradně ke zpracování (džemy, pyré, koláče atd.) a lze je zmrazit, aby se tak prodloužila jejich trvanlivost před zpracováním.

Zeměpisné, geologické a klimatické charakteristiky dané zeměpisné oblasti byly dále shrnuty a číselné údaje týkající se přítomnosti odrůdy Bourjassotte Noire byly aktualizovány.

Aktualizované znění specifikace a jednotného dokumentu v bodě [5] je následující (v jednotném dokumentu není uveden první odstavec):

Celá zeměpisná oblast produkce fíků „Figue de Solliès“ se nachází na jihozápadním výběžku permské deprese, který na západě a na severu ohraničují jurské vápencové útvary a na východě metamorfní fylitové horniny pohoří Massif des Maures. Tato oblast odpovídá rovněž hydrografické síti povodí řek Gapeau a Réal Martin s hustou sítí malých potůčků, které tuto pěstitelskou oblast zásobují vodou. Zavlažování zemědělské půdy navíc již od dob středověku zajišťuje voda odváděná z řeky Gapeau zavlažovacími kanály, jejichž sítí je celá tato pěstitelská oblast protkána.

Pěstitelská oblast otevřená směrem ke Středozemnímu moři je vymezena uspořádáním reliéfů a vyznačuje se existencí specifického mezoklimatu. Jedná se o středomořské klima s vyššími teplotami, zejména od dubna do října. Tato zeměpisná oblast se vyznačuje rovněž nízkým počtem dnů s teplotami pod bodem mrazu, srážkami soustředěnými především do podzimního a zimního období a průměrnou, ale stálou vlhkostí. Geologicky se tato zeměpisná oblast nachází v místě, kde se setkávají vápencové půdy Provence a na západě pohoří Maures sestávající z krystalických hornin, v důsledku čehož vznikají různé typy půd. Tuto pěstitelskou oblast tedy charakterizuje šest typů půd: hnědozemě na novodobých naplaveninách, málo vyluhované hnědozemě na starých naplaveninách, vyluhované hnědozemě na starých naplaveninách, mladé hnědozemě z koluviálních půd nebo z osypů, mladé hnědozemě bez rezervy vápníku a vápenato-hořečnaté karbonátové půdy.

Téměř výlučně převládající odrůda: V této pěstitelské oblasti se pěstuje téměř výhradně odrůda Bourjassotte Noire, častěji nazývaná „fialový fík“. Jen v samotné pánvi Solliès bylo v roce 2016 vyprodukováno téměř 57 % vnitrostátní produkce fíků, tj. přes 1 800 tun všech odrůd dohromady, a většina francouzské produkce odrůdy Bourjassotte Noire pochází z této pánve. Zbytek sadů je okrajově rozptýlen po všech francouzských departementech, zejména v departamentu Vaucluse.

Byly shrnuty prvky týkající se lidských faktorů (prořezávání, zavlažování atd.) a doplněny o prvky týkající se zavedení fíků určených ke zpracování, zejména zmrazených.

Aktualizované znění specifikace a jednotného dokumentu (bod [5]) je tedy následující:

Know-how přizpůsobené zeměpisnému prostředí, které pěstitelé fíků „Figue de Solliès“ nadále rozvíjejí, se týká zejména způsobu výsadby (pro dobrý vývoj fíkovníku musí mít každý strom k dispozici plochu nejméně 25 metrů čtverečních, tj. rozestup mezi dvěma stromy 5 metrů a vzdálenost mezi řadami 5 metrů), způsobu prořezávání stromů (nízké sady s větvemi přístupnými ze země s cílem usnadnit sklizeň a prořezávání a získat velké fíky), zavlažování v době nedostatku vody s cílem zabránit popraskání ovoce a zajistit kvalitní produkci, jejíž trvanlivost umožní uvádět fíky na trh za optimálních podmínek.

Řízení sklizně, která je výhradně ruční a provádějí ji obvykle místní vyškolené a kvalifikované pracovní síly. Pro určení optimální doby sklizně používají pěstitelé „kód zbarvení CTIFL“, vyvinutý organizací „Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes“, který představuje různé úrovně zbarvení fíků „Figue de Solliès“ podle stadia jejich zralosti. Fíky se tak zpravidla sklízejí mezi 15. srpnem a 15. listopadem podle jejich zralosti.

Pouze ve specifikacích se také upřesňuje, že:

„Barevnice je očíslována od C1 pro nezralý málo zbarvený fík (na který se označení původu nevztahuje) až po C7 pro velmi zralý plod. Aby měly fíky požadované chuťové vlastnosti, provádí se sklizeň tradičně při úrovni zbarvení mezi C2 a C7. Ve fázi C1 nejsou fíky ještě dostatečně sladké a šťavnaté. S ohledem na křehkost plodů se fíky při sklizni ukládají do perforovaných beden s kapacitou nižší nebo rovnou 20 kg.

Aktualizované znění specifikace produktu zní takto:

 

Třídění, balení a mrazení:

Třídění je důležitou fází, jejímž cílem je vybrat plody, které splňují specifičnost označení původu. Bez ohledu na jednotlivá určení fíků (fíky určené ke konzumaci nebo fíky určené ke zpracování) se plody prodávají celé, jsou minimálně 40 milimetrů velké, jejich zbarvení se pohybuje mezi stupněm C2 a C7 a obsah cukru je minimálně 14 stupňů Brix. Plody se třídí rovněž podle vzhledu slupky. Fíky určené pro trh jako fíky ke konzumaci mají bezvadný vzhled. Nejsou popraskané, roztržené ani puklé, a nejsou na nich ani srůsty způsobené třením listů o plod. Je však povolen maximální podíl nevyhovujících plodů 10 % na šarži, jakož i to, že povrch slupky plodu může vykazovat mírné stopy způsobené třením listů o plod v maximálním rozsahu 5 %. Fíky se prodávají v homogenních šaržích z hlediska velikosti, vyzrálosti a vizuálního vzhledu. Aby byla zaručena celistvost fíků a optimální podmínky jejich skladování, balí se maximálně v jedné vrstvě na platech nebo ve vaničkách o maximální hmotnosti 1 kg.

Popraskané, roztržené a puklé fíky a fíky, na kterých jsou srůsty způsobené třením listů o plod nebo stopy způsobené třením listů o plod, což je způsobeno zejména jejich vysokou zralostí (stupeň C7 podle kódu zbarvení CTIFL), jsou chuťově vynikající a jsou vyhrazeny ke zpracování (džemy, pyré, koláče). Mohou být baleny do obalů s maximální kapacitou 25 kg, aby se nepoškodily rozmačkáním. Aby se prodloužila jejich doba trvanlivosti (až 1 rok) před zpracováním, mohou být zmrazeny. Po fázi třídění, při které se může zvýšit teplota ovoce, jsou fíky před zmrazením uskladněny v chladírenském boxu na dobu 12 až 24 hodin při teplotě nejvýše 8 °C s cílem předejít příliš velkému teplotnímu šoku, který by mohl vést ke změně kvality plodů.

V bodě [5] jednotného dokumentu jsou tyto posledně uvedené prvky shrnuty takto:

Třídění se provádí ručně a představuje rovněž důležitou fázi, jejímž cílem je výběr nejkrásnějších plodů podle jejich celistvosti, velikosti a obsahu cukru. Fíky určené pro trh jako fíky ke konzumaci mají bezvadný vzhled. Fíky popraskané, roztržené a puklé nebo fíky, na kterých jsou srůsty způsobené třením listů o plod zejména v důsledku jejich vysoké zralosti, které však jsou chuťově vynikající, jsou vyhrazeny ke zpracování (džemy, pyré, koláče…) a lze je zmrazit, aby se tak prodloužila jejich trvanlivost před zpracováním.

Na úrovni specifičnosti produktu, se následující znění platné specifikace:

„Fíky „Figue de Solliès“ se v porovnání s ostatními fíky na evropském trhu vyznačují nadprůměrnou velikostí. Aby mohly nést označení CHOP, musí jejich velikost činit minimálně 40 milimetrů.

V okamžiku balení mají obsah cukru vyšší nebo roven 14 stupňům Brix.

Tyto fíky jsou vyhledávány také pro svoji dobrou trvanlivost, díky níž je lze uchovávat v reprezentativní podobě (nepopraskané plody) a dobrém stavu po několik dní.

Fíky jsou fialové až černé s žebrováním (nejméně 80 % slupky má fialovou barvu), kompaktní, pevné a pružné, tvarově podobné zploštělé kapce vody. Mají jemné světle zelené lůžko a jejich masitá dužnina má barvu jahodového džemu s velkým množstvím béžových zrníček. Vůně fíku je jemná, málo intenzivní, s rostlinnými a ovocnými tóny vodního melounu, cukrového melounu, jahody a dalších druhů červeného ovoce. Dužnina fíků „Figue de Solliès“ je na skus nejprve křupavá a poté se rozplývá, s intenzivní vůní rostlin (rebarborová zavařenina, vodní meloun), ovoce (červené ovoce) a s květinovými tóny.

Jejich jedinečná chuť je dána dokonalou rovnováhou kyselé a sladké chuti, jež je v Evropě unikátní. Fíky odrůdy Bourjassotte Noire pocházející z jiných produkčních oblastí se vyznačují převahou kyselé chuti nad chutí sladkou, nebo horšími chuťovými vlastnostmi způsobenými často příliš brzkou sklizní. Tato vyváženost kyselé a sladké chuti je dána minimálním zaručeným obsahem cukru v okamžiku balení 14 stupňů Brix.“

doplňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Fík „Figue de Solliès“ se od jiných podobných produktů odlišuje následujícími specifickými vlastnostmi:

tvarem podobným zploštělé kapce vody,

fialovou až černou barvou s žebrováním,

vzhledem, který je kompaktní, pevný a pružný zároveň,

masitou, lesklou a šťavnatou dužninou barvy jahodového džemu s velkým množstvím béžových zrníček,

jemnou a málo intenzivní vůní s „rostlinnými“ a „ovocnými“ tóny vodního melounu, cukrového melounu, jahody a dalších druhů červeného ovoce,

konzistencí, která je na skus nejprve křupavá a poté se rozplývá, s intenzivní vůní rostlin (rebarborová zavařenina, vodní meloun), ovoce (červené ovoce) a s květinovými tóny,

nadprůměrnou velikostí v porovnání s ostatními fíky na evropském trhu, tj. minimálně 40 milimetrů (před případným zmrazením),

jedinečnou chutí, která je dána dokonalou rovnováhou kyselé a sladké chuti, jež je v Evropě unikátní. Fíky odrůdy Bourjassotte Noire pocházející z jiných produkčních oblastí se často vyznačují převahou kyselé chuti nad chutí sladkou nebo horšími chuťovými vlastnostmi způsobenými často příliš brzkou sklizní. Tato vyváženost kyselé a sladké chuti je dána především minimálním obsahem cukru 14 stupňů Brix (v rámci přípustné odchylky), zaručeným v okamžiku balení nebo v okamžiku zamrazení bez ohledu na určení plodů (plody určené ke konzumaci nebo plody určené ke zpracování);

dobrou trvanlivostí v případě plodů určených ke konzumaci, díky níž si zachovají reprezentativní podobu (plody nejsou popraskané, roztržené, puklé a nejsou na nich srůsty způsobené třením listů o plod v mezích povolené odchylky) do doby, než se dostanou ke spotřebiteli, a lze je uchovat v dobrém stavu po několik dní.“

Toto znění je totiž upraveno tak, aby více zdůrazňovalo základní charakteristiky fíků „Figue de Solliès“ v souladu s popisem produktu bez ohledu na jejich určení.

Prvky týkající se proslulosti tohoto produktu jsou ještě více shrnuty a přesunuty do části „příčinné souvislosti“, kde jsou navíc ve specifikaci a v bodě 5 jednotného dokumentu doplněny prvky týkajícími se fíků určených ke zpracování, a to následovně:

„Fíky „Figue de Solliès“ jsou proto pro tyto své jedinečné organoleptické vlastnosti vysoce ceněny jak jako ovoce určené ke konzumaci na místních a vnitrostátních trzích, ve velkých lahůdkářstvích a na export, tak i v restauračním odvětví, kde je vyhledávají proslulí šéfkuchaři, kteří neváhají vychvalovat jejich přednosti i v kulinářských dílech (Gui GEDDA, duben 2004, „La magie de la figue dans la cuisine provençale“ („Kouzlo fíků v provensálské kuchyni“), nakladatelství Edisud), a zpracovatelé, kteří z nich připravují džemy, sladké pečivo a jiné výrobky. „Souběžně s produkcí plodů určených ke konzumaci se od roku 1980 v pánvi Solliès rozvinul i trh s fíky určenými ke zpracování, často zmrazenými za účelem prodloužení jejich trvanlivosti. Fíky odrůdy Bourjassotte Noire určené ke zpracování v současné době představují více než 20 % celkového množství produkce odrůdy Bourjassotte Noire v tunách v dané zeměpisné oblasti, tj. v roce 2016 přibližně 300 tun.“

Část „příčinná souvislost“ se kromě některých formálních změn ve specifikacích a v bodě [5] jednotného dokumentu rovněž opravuje nebo doplňuje o tyto prvky:

Následující původní znění stávající specifikace:

„Relativně nízký obsah vápníku tedy umožňuje získat masitější a vodnatější plody, což dodává fíkům „Figue de Solliès“ jejich charakteristickou velikost, tj. přes 40 milimetrů. Této velikosti je dosahováno rovněž díky know-how pěstitelů uplatňovanému při třídění (ručním) a balení, kdy věnují pozornost tomu, aby plata obsahovala barevně i velikostně homogenní plody.“

se doplňuje a nahrazuje následujícím zněním (rovněž v bodě [5] jednotného dokumentu):

„Relativně nízký obsah vápníku v půdě (nižší než 20 %) umožňuje získat masitější a šťavnatější plody, jejichž velikost přesahuje 40 milimetrů, kterým prospívá rovněž nízký počet dnů s teplotami pod bodem mrazu v dané zeměpisné oblasti, letní zavlažování, které pěstitelé provádějí, a průměrná, ale konstantní vlhkost v sadech. Této velikosti je dosahováno rovněž díky know-how pěstitelů uplatňovanému při třídění a balení, kdy věnují pozornost tomu, aby plata fíků určených ke konzumaci obsahovala barevně i velikostně homogenní plody. Teplé středomořské podnebí s průměrnou vlhkostí a s dostatkem slunečního svitu umožňuje, aby fíky „Figue de Solliès“ během sklizně snadno dosahovaly obsahu cukru minimálně 14 stupňů Brix. Sklizeň, která se provádí výhradně ručně a je spojena s rychlým a pečlivým tříděním v balírně, umožňuje zaručit optimální fyzické a organoleptické vlastnosti ovoce (trvanlivost, skladovatelnost, velikost a optimální zralost plodů).“

„Vodnatost“ plodů, která byla zmiňována původně, se tak vypouští a nahrazuje výrazem „šťavnatost“, který byl při popisu fíku „Figue de Solliès“ použit již v položce „popis produktu“. Tento výraz je vhodnější.

Byly totiž vyvinuty prvky týkající se dosahování velkých velikostí. Doplňuje se, že vytváření plat s barevně i velikostně homogenními plody se týká pouze plodů určených ke konzumaci, a že získávání plodů s optimálními fyzikálními a organoleptickými vlastnostmi souvisí s ruční sklizní, ale také s know-how producentů, které se projevuje zejména rychlým a pečlivým tříděním plodů.

5.5.   Položka „Označování“

Následující původní znění stávající specifikace a bodu [3.6] jednotného dokumentu:

„Každé jednotkové balení uvádí:

Název označení původu „Figue de Solliès“, který je zapsán písmem, jehož rozměry jsou minimálně tak velké, jako je největší písmo na štítku.

Až do doby registrace CHOP údaj „appellation d’origine contrôlée“ (kontrolované označení původu), zkratka nebo logo „AOC“ těsně před nebo za název chráněného označení původu bez dalších vložených poznámek.

Kromě štítku musí být název chráněného označení původu a až do registrace CHOP i nápis „appellation d’origine contrôlée“ (kontrolované označení původu) také na všech průvodních dokumentech a fakturách.

Údaj „appellation d’origine protégée“ (chráněné označení původu) těsně před nebo za název chráněného označení původu bez dalších vložených poznámek.

Kromě štítku musí být název chráněného označení původu a nápis „appellation d’origine protégée“ (chráněné označení původu) také na všech průvodních dokumentech a fakturách.

až do zápisu CHOP logo „AOC „Figue de Solliès““, zaregistrované svazem.

Logo „CHOP „Figue de Solliès““, zaregistrované svazem.

se doplňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Kromě povinných údajů vyplývajících z právních předpisů v oblasti označování potravin a jejich uvádění na trh se na štítku každého jednotlivého balení fíků s chráněným označením „Figue de Solliès“ uvádějí tyto údaje:

název označení původu „Figue de Solliès“, který je zapsán písmem, jehož rozměry jsou minimálně tak velké, jako je největší písmo na štítku,

údaj „appellation d’origine protégée“ (chráněné označení původu) těsně před nebo za názvem chráněného označení původu bez dalších vložených poznámek.

Pro fíky určené ke zpracování tento doplňující výraz: „transformation-congelé“(„zpracování-zmrazené“) nebo „transformation-frais“(„zpracování-čerstvé“) podle kategorie produktu.

Tyto údaje a označení jsou společně uvedeny ve stejném vizuálním poli a na stejném štítku.

Kromě štítku musí být název chráněného označení původu a nápis „appellation d’origine protégée“ (chráněné označení původu), jakož i nápis týkající se kategorie produktu, tj. „transformation-congelé“(„zpracování-zmrazené“) nebo „transformation-frais“(„zpracování-čerstvé“) také na všech průvodních dokumentech a fakturách.

Provedené změny spočívají v:

prosté aktualizaci spojené se získáním označení „CHOP“ od doby původního znění specifikace: všechny odkazy na „kontrolované označení původu“ se vypouštějí;

přidání údajů „transformation-congelé“ („zpracování-zmražené“) nebo „transformation-frais“ („zpracování-čerstvé)“ souvisejících s rozšířením označení CHOP i na fíky určené ke zpracování a případně zmražené s cílem poskytnout kupujícím kompletní informace a zajistit, aby se fíky určené ke zpracování, zejména pokud byly zmrazeny, neobjevily opět na trhu jako fíky určené ke konzumaci.

Zrušení povinného uvádění loga AOC/CHOP zaregistrovaného seskupením. Ne všechny hospodářské subjekty ho totiž chtějí používat a domnívají se, že evropské logo CHOP je dostačující.

5.6.   „Jiné“.

Položka „seskupení žadatelů“:

Následující původní znění stávající specifikace:

„Syndicat de défense de la Figue de Solliès

345, chemin des Laugiers

83 210 Solliès-Pont

FRANCE

Telefonní číslo +33 494289437

Fax +33 494333173

E-mail: copsol@wanadoo.fr

Složení: pěstitelé, zpracovatelé.

Právní forma: toto seskupení je profesní sdružení, které se řídí článkem 2111-1 a následujícími zákoníku práce.

se nahrazuje následujícím zněním:

„Syndicat de défense de la figue de Solliès

345, chemin des Laugiers

83 210 Solliès-Pont

FRANCE

Telefonní číslo +33 494289437

Fax +33 494333173

E-mail: copsol@wanadoo.fr

Složení: pěstitelé, balírny a mrazírny.

Právní forma: toto seskupení je profesní sdružení, které se řídí článkem 2111-1 a následujícími zákoníku práce.

Provedené změny zohledňují novou kategorii hospodářských subjektů, kteří fíky zmrazují, přidáním výrazu „mrazírny“. Navíc byl termín „zpracovatel“ nahrazen termínem „balírny“, který je vhodnější. Výraz „zpracovatelé“ totiž označuje spotřebitele fíků „Figue de Solliès“, kteří z nich vyrábějí džemy a jiné zpracované potraviny, a nespadají tedy do kategorie pěstitelů s označením CHOP. Výraz „balírny“ pak označuje hospodářské subjekty s označením CHOP, kteří fíky produkují, třídí a balí. V současné době jsou mrazírny zároveň i balírnami. Popis správní rady seskupení se vypouští, protože je bezpředmětný.

Položka specifikace „Zeměpisná oblast“:

Následující znění stávající specifikace:

„Zeměpisná oblast produkce a balení fíku s označením původu „Figue de Solliès“ se nachází v departementu Var na jihovýchodě Francie, v regionu Provence-Alpes-Côte d’Azur.

se doplňuje a nahrazuje následujícím zněním:

Fáze produkce, balení a mrazení fíků „Figue de Solliès“ probíhají v zeměpisné oblasti schválené Státním ústavem pro původ a jakost (Institut national de l’origine et de la qualité) (dále jen „INAO“) během zasedání příslušného vnitrostátního výboru ze dne 12. ledna 2005. Tato oblast ke dni schválení této specifikace výrobku příslušným vnitrostátním výborem zahrnuje území následujících obcí na základě oficiálního zeměpisného kodexu z roku 2005:

Stejné změny byly provedeny v bodě [4] (datum schválení vymezení, formální změny) a v bodě [3.4] (fáze prováděné v dané zeměpisné oblasti) jednotného dokumentu.

Vzhledem k zavedení zmrazených fíků určených ke zpracování se totiž doplňuje, že fáze zmrazení musí být provedena v dané zeměpisné oblasti CHOP. Odůvodnění, proč se fáze balení a mrazení provádí v dané zeměpisné oblasti, je podrobně popsáno v položce specifikace „Metody produkce“ a v bodě 3.5 jednotného dokumentu.

Hranice zeměpisné oblasti se nemění, ale pro větší přesnost se přidává datum schválení vymezení příslušnými vnitrostátními orgány, jakož i referenční rok úředního zeměpisného kodexu, ze kterého vychází definice vymezené zeměpisné oblasti.

Kromě toho se provádějí úpravy týkající se platného vnitrostátního postupu, který se používá při určování parcel vhodných k produkci daného označení původu:

Následující původní znění: „Žádost je zaregistrována příslušnými útvary INAO. Registrace znamená identifikaci pozemků, pokud se nezjistí, že pěstitel nedodržuje svůj závazek. Pozemek, u kterého není dodržen výše uvedený závazek, je na základě stanoviska odborné komise vypuštěn ze seznamu pozemků identifikovaných útvary INAO.“

se nahrazuje následujícím zněním:

„Seznam nových vymezených pozemků je každoročně schvalován příslušným národním výborem INAO na základě stanoviska výše uvedené odborné komise. Do kritérií pro vymezení a do seznamu vymezených pozemků lze nahlížet v útvarech INAO a v zúčastněném seskupení.“

Tento postup tedy nadále umožňuje ověření seznamu pozemků určených příslušným vnitrostátním rozhodovacím orgánem (národní výbor INAO), který je každoročně aktualizován.

Dále se doplňuje, že žádost hospodářského subjektu o vymezení pozemků se provádí „prostřednictvím formuláře odpovídajícího vzoru schválenému ředitelem INAO“.

Z tohoto oddílu se navíc vypouštějí následující informace, které se týkají popisu půdních a klimatických vlastností a lidských faktorů, protože jsou nadbytečné vzhledem k prvkům uvedeným v položce „Faktory zdůvodňující souvislost se zeměpisným původem“:

„Výše uvedená zeměpisná oblast je založena na kritériích, která zdůrazňují originalitu této pěstitelské oblasti. Zeměpisné vymezení území, na němž se pěstují fíky „Figue de Solliès“, je založeno na několika prvcích.

Toto vymezení je založeno rovněž na klimatických faktorech s ročními srážkami mezi 700 a 800 milimetry, nízkou vlhkostí vzduchu v průběhu období produkce, odvětvím zařazeným do klimatické skupiny IV podle Winklerova indexu a nepřítomností výrazných mrazů v průběhu roku.

Vymezení je založeno rovněž na geologických prvcích. Pánev Solliès leží na místě, kde se stýkají tektonické desky, mezi metamorfní oblastí Maures na východě a vápencovým masívem Provence na západě. Převážná část oblasti se nachází na jihozápadním výběžku výše uvedené permské deprese, která se vyznačuje různě zvětralými pískovcovými lavicemi a pelity červené nebo vínové barvy. Útvary, které vznikly větráním těchto hornin permu, se (na severním okraji a ve střední části) převážně mísí s písčito-jílovitými až jílovito-písčitými nánosy s velkým podílem vápencového štěrku. Východní okraj pánve pokrývají písčito-jílovité nánosy až jílovito-písčité nánosy s větším či menším podílem křemenného štěrku.

Toto vymezení je rovněž důsledkem pedologických kritérií. Pro fíkové sady jsou typické více či méně kamenité půdy jílovité až jílovito-písčité, hluboké, propustné, středně vápenaté, které vznikly na aluviálním a koluviálním základě.

Vymezení odkazuje rovněž na využívání místními obyvateli a na jejich know-how: existence fíkových sadů, kde se pěstuje odrůda Bourjassotte Noire a které se pěstují v souladu s tradičním využíváním v dané zeměpisné oblasti.

Kolem těchto hranic se z vymezení zeměpisné oblasti vylučují silně zalesněné oblasti na okraji Maurského masivu a klimatické podmínky, které nejsou charakteristické pro údolí řek Réal-Martin nebo Réal-Colobrier.

Obdobně byla v bodě [4] jednotného dokumentu provedena redakční změna.

Následující znění stávajícího jednotného dokumentu: „Při vymezení zeměpisné oblasti se vycházelo ze zeměpisných kritérií (mezi metamorfní oblastí pohoří Maures na východě a vápencovým masivem Provence na západě), z klimatu (srážky, vlhkost, Winklerův index), z geologických kritérií (různě zvětralé pískovcové lavice a pelity červené nebo vínové barvy), z pedologie (hnědozem, hluboká a kamenitá půda) a ze zvyků (odrůda a know-how).“

se nahrazuje následujícím zněním: „Celá tato zeměpisná oblast se nachází na jihovýchodním výběžku permské deprese severního pohoří Massif des Maures a tzv. Massif Toulonnais. Oblast odpovídá střednímu a dolnímu údolí řek Gapeau a Réal Martin, které vytváří zvlněnou nížinu.“

Orientační mapa vymezené zeměpisné oblasti, který byla původně součástí stávající specifikace, se nahrazuje novou mapou vypracovanou v souladu s platnou národní chartou.

Aktualizována byla rovněž položka [3.4] jednotného dokumentu popisující konkrétní fáze produkce, které se musí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti. Proto se následující znění jednotného dokumentu: „Produkce a balení se musí provádět ve vymezené zeměpisné oblastidoplňuje a nahrazuje následujícím zněním: „fáze produkce, balení a zmrazení se musí provádět ve vymezené zeměpisné oblasti.

Položka „Kontrolní struktury“

Následující původní znění specifikace:

„Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

51, rue d’Anjou

75 008 Paris

FRANCE

Telefonní číslo +33 153898000

Fax +33 142255797

E-mail: info@inao.gouv.fr

Státní ústav pro původ a jakost (Institut national de l’origine et de la qualité) je veřejnou institucí správní povahy, občanskoprávním subjektem, který působí pod dozorem ministerstva zemědělství a který byl vyhlášen jako příslušný orgán ve smyslu nařízení č. 882-2004.

Ústav INAO odpovídá za kontrolu podmínek produkce produktů nesoucích označení původu.

Název: Direction générale de la concurrence, de la consommation a de la répression des fraudes (DGCCRF)

Adresa: 59 boulevard Vincent Auriol

75703 Paris Cedex 13

FRANCE

Tel. +33 144871717

Fax +33 144973037

DGCCRF je oddělením ministerstva hospodářství, průmyslu a zaměstnanosti.

se nahrazuje následujícím zněním:

„Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Adresa:

Arborial – 12, rue Rol-Tanguy

TSA 30003 - 93555 Montreuil Cedex

FRANCE

Telefonní číslo +33 173303800

Fax +33 173303804

E-mail: info@inao.gouv.fr

Direction générale de la concurrence, de la consommation a de la répression des fraudes (DGCCRF)

Adresa: 59 boulevard Vincent Auriol

75703 Paris Cedex 13

FRANCE

Tel. +33 144871717

Fax +33 144973037

DGCCRF je ředitelstvím ministerstva hospodářství.

V souladu s ustanoveními článku 37 nařízení (EU) č. 1151/2012 ověřuje soulad se specifikací produktu před uvedením produktu na trh subjekt pro certifikaci produktů, jehož název a kontaktní údaje jsou dostupné na internetových stránkách ústavu INAO a v databázi Evropské komise.

Provedené změny spočívají v aktualizaci kontaktních údajů kontrolních subjektů, úřadu INAO a ředitelství DGCCRF. Dále se doplňuje následující: „V souladu s ustanoveními článku 37 nařízení (EU) č. 1151/2012 ověřuje soulad se specifikací produktu před uvedením na trh subjekt pro certifikaci produktů, jehož název a kontaktní údaje jsou dostupné na internetových stránkách ústavu INAO a v databázi Evropské komise.

Položka „Vnitrostátní požadavky“

Provedené změny spočívají v aktualizaci tabulky hlavních bodů, které mají být kontrolovány, a způsobu jejich hodnocení s cílem zohlednit zavedení fíků určených ke zpracování („lhůta pro jejich odeslání v čerstvém stavu maximálně 5 dnů po sklizni“), jejich případné zmrazení („zmrazení, skladování a balení fíků ve vymezené zeměpisné oblasti“, „zamrazení maximálně 5 dnů po sklizni“, „teplota v jádře –18 °C nejpozději do 5 dnů po zamrazení“, „odeslání maximálně 1 rok po zamrazení“, „nejsou poškozené hmyzem“), způsob balení („do obalů maximálně po 25 kg“), ale rovněž upřesnění kontroly vzdáleností při výsadbě („v době výsadby, od osy k ose“) a změny dat sklizně (vypuštění pevného rozpětí mezi 15. srpnem a 15 listopadem a jejich nahrazení daty zahájení a ukončení sklizně, která se stanovují pro každý rok).

Úvahy seskupení po několika letech fungování tohoto CHOP je navíc vedly k tomu, že navrhlo:

z „hlavních bodů, jež je třeba kontrolovat“ vypustit bod týkající se kontroly údržby sadů, neboť se nemá za to, že by měl výrazný dopad na vlastnosti produktu s CHOP,

naproti tomu přidat bod týkající se kontroly odrůdy („Bourjassotte Noire“) a barvy sklízených fíků, která slouží jako ukazatel úrovně zralosti plodů („80 % fíků dosahuje hodnot C2 až C7“), ale vypustit bod týkající se kontroly polních obalů, který není tak důležitý,

aktualizovat a doplnit bod týkající se kontroly vnější jakosti plodů přidáním kontroly vlastnosti „není roztržený, puklý a nejsou na něm srůsty způsobené třením listů o plod v mezích povolené odchylky“ u fíků určených ke konzumaci a vlastnosti „není poškozen hmyzem“ u fíků určených ke zpracování.

aktualizovat vlastnosti kontrolovaného produktu v souvislosti s popisem produktu: vypuštění kontroly vlastnosti produktu „šťavnatý“ vzhledem k tomu, že toto kritérium se objevuje ve všech prvcích popisu produktu. Nahrazuje se kontrolou shody všech „organoleptických vlastností“ definovaných v popisu výrobku.

připomínka existence odchylek při kontrole konečného produktu.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„FIGUE DE SOLLIÈS“

EU č.: PDO-FR-00544-AM01 – 23.10.2018

CHOP (X) CHZO ()

1.   Název

„Figue de Solliès“

2.   Členský stát nebo třetí země

Francie

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1.   Druh produktu:

Třída 1.6 – Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované

3.2.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

„Figue de Solliès“ je fialový fík odrůdy Bourjassote Noire, který se prodává čerstvý nebo zmrazený. Čerstvé fíky jsou určeny ke konzumaci nebo ke zpracování, zatímco zmrazené fíky jsou určeny pouze ke zpracování.

Pro všechny plody:

Fíky jsou tvarově podobné zploštělé kapce vody a jsou fialové až černé s žebrováním.

Jsou kompaktní, pevné a pružné.

Mají jemné světle zelené lůžko.

Jejich masitá, lesklá a šťavnatá dužnina má barvu jahodového džemu s velkým množstvím béžových zrníček.

Fíky se prodávají celé a mají průměr alespoň 40 mm (před případným zmrazením).

Slupka není poškozená hmyzem.

Vůně fíku je jemná, málo intenzivní, s rostlinnými a ovocnými tóny vodního melounu, cukrového melounu, jahody a dalších druhů červeného ovoce.

Pro jeho chuť je charakteristický vyvážený poměr kyselé a sladké chuti.

Dužnina je na skus nejprve křupavá a poté se rozplývá, s intenzivní vůní rostlin (rebarborová zavařenina, vodní meloun) a ovoce (červené ovoce) a s květinovými tóny.

V okamžiku balení nebo v okamžiku zamrazení má obsah cukru minimálně 14 °Brix.

U plodů určených ke konzumaci:

Slupka fíku není popraskaná, roztržená, puklá a nejsou na ní srůsty způsobené třením listů o plod. Může však vykazovat mírné stopy tření listů o plod, a to maximálně na 5 % povrchu.

U plodů určených ke zpracování:

Slupka může být popraskaná, roztržená nebo puklá a mohou na ní být srůsty způsobené třením listů o plod nebo stopy tření listů o plod.

U plodů určených ke konzumaci i u plodů určených ke zpracování:

se pro všechna výše uvedená kritéria připouští maximální poměr 10 % nevyhovujících plodů na šarži s výjimkou odrůd a velikostí, pro které není stanovena žádná přípustná odchylka.

Plody určené ke konzumaci se balí a prodávají v jedné vrstvě na platech nebo ve vaničkách o hmotnosti obsahu, která je nižší nebo rovna 1 kg.

Plody určené ke zpracování se balí a prodávají v obalech o objemu nejvýše 25 kilogramů.

3.3.   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu) a suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

3.4.   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

Fáze produkce, balení a zmrazení se musí provádět ve vymezené zeměpisné oblasti.

3.5.   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd. produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

Plody určené ke konzumaci se balí a prodávají v jedné vrstvě na platech nebo ve vaničkách o hmotnosti obsahu, která je nižší nebo rovna 1 kg.

Plody určené ke zpracování se balí a prodávají v obalech s maximální kapacitou 25 kilogramů uzavřených neporušitelným systémem, který po otevření není obnovitelný.

Balení a u fíků určených ke zpracování i případné zmrazení se povinně provádí přímo v zeměpisné oblasti. Obecně jsou totiž fíky velmi citlivé plody, které špatně snášejí přepravu, manipulaci a případné fyzické nárazy nebo teplotní šoky. Aby bylo zaručeno zachování jejich původních vlastností, musí se proto balit nebo mrazit (po uložení do skladu s chlazením v plusové teplotě na dobu 12 až 24 hodin s cílem zabránit nadměrnému teplotnímu šoku) ihned po roztřídění v obalech, které zabrání riziku rozdrcení (v jedné vrstvě na plata nebo do vaniček o maximální hmotnosti 1 kilogram u fíků určených ke konzumaci a do obalů o maximální hmotnosti 25 kg u fíků určených ke zpracování). Toto omezení tedy vyžaduje, aby byly fíky baleny a mrazeny v rámci zeměpisné oblasti produkce, protože právě ve fázi třídění je know-how pěstitelů fíků Solliès nezbytné. Balení a mrazení v dané zeměpisné oblasti navíc rovněž umožňuje omezit rizika nahrazení produktu produktem nevyhovujícím, a to zejména díky tomu, že pěstitelé používají obaly vybavené neporušitelným systémem, který po otevření není obnovitelný…

3.6.   Zvláštní pravidla pro označování produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

Kromě povinných údajů vyplývajících z právních předpisů v oblasti označování potravin a jejich uvádění na trh se na štítku každého užitného balení fíků s chráněným označením „Figue de Solliès“ uvádějí tyto údaje:

Název označení původu „Figue de Solliès“, který je zapsán písmem, jehož rozměry jsou minimálně tak velké, jako je největší písmo na štítku,

Údaj „appellation d’origine protégée“ (chráněné označení původu) těsně před nebo za názvem chráněného označení původu bez dalších vložených poznámek.

Pro fíky určené ke zpracování tento doplňující výraz: „transformation-congelé“(„zpracování-zmrazené“) nebo „transformation-frais“(„zpracování-čerstvé“) podle kategorie produktu.

Tyto údaje a označení jsou společně uvedeny ve stejném vizuálním poli a na stejném štítku.

Kromě štítku musí být název chráněného označení původu a nápis „appellation d’origine protégée“ (chráněné označení původu), jakož i nápis týkající se kategorie produktu, tj. „transformation-congelé“(„zpracování-zmrazené“) nebo „transformation-frais“(„zpracování-čerstvé“) také na všech průvodních dokumentech a fakturách.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Zeměpisná oblast fíku s označením původu „Figue de Solliès“ se nachází v departementu Var na jihovýchodě Francie, v regionu Provence-Alpes-Côte d’Azur. Celá tato zeměpisná oblast se nachází na jihovýchodním výběžku permské deprese severního pohoří Massif des Maures a tzv. Massif Toulonnais. Oblast odpovídá střednímu a dolnímu údolí řek Gapeau a Réal Martin, které vytváří zvlněnou nížinu. Do vymezené zeměpisné oblasti schválené ústavem „Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) (Státní ústav pro původ a jakost) na zasedání příslušného vnitrostátního výboru dne 12. ledna 2005 na základě úředního zeměpisného kodexu („code officiel géographique“) z roku 2005 patří patnáct obcí, z toho dvě obce pouze částečně.

Celé území obcí: Belgentier, Carqueiranne, Cuers, La Crau, La Farlède, La Garde, Hyères, La Londe-les-Maures, Le Pradet, Solliès-Pont, Solliès-Toucas, Solliès-Ville a La Valette-du-Var.

Části obcí: Pierrefeu-du-Var (úseky A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, C1, C2p, C3, D5p, D6p, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 a E12);

Puget-Ville (úseky A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B1, B2, B3, B4, C, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, F10)

Na obecních úřadech obcí, které patří do zeměpisné oblasti pouze částečně, je uložena kartografická dokumentace vymezující hranice zeměpisné oblasti.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

„Fík „Figue de Solliès“ se vyznačuje chuťovou bohatostí, masitostí a šťavnatostí, značnou velikostí a vysokým obsahem cukru, což souvisí zejména s přírodními faktory (půdní a hydrografická síť, podnebí) a lidskými faktory (postupy sklizně a třídění) daného zeměpisného prostředí.

Pokud jde o přírodní faktory, pěstitelská oblast fíku „Figue de Solliès“, otevřená směrem ke Středozemnímu moři, je vymezena uspořádáním reliéfů a vyznačuje se existencí specifického mezoklimatu. Jedná se o středomořské klima s vyššími teplotami, zejména od dubna do října. Tato zeměpisná oblast se vyznačuje rovněž nízkým počtem dnů s teplotami pod bodem mrazu, srážkami soustředěnými především do podzimního a zimního období a průměrnou, ale stálou vlhkostí. Geologicky se tato oblast nachází v místě, kde se setkávají vápencové půdy Provence a na západě pohoří Maures sestávající z krystalických hornin, v důsledku čehož vznikají různé typy půd. Pěstitelská oblast je tedy charakterizována šesti typy půdy: hnědozemě na novodobých naplaveninách, málo vyluhované hnědozemě na starých naplaveninách, vyluhované hnědozemě na starých naplaveninách, mladé hnědozemě z koluviálních půd nebo z osypů, mladé hnědozemě bez rezervy vápníku a vápenato-hořečnaté karbonátové půdy.

V této pěstitelské oblasti se pěstuje téměř výhradně odrůda Bourjassotte Noire, častěji nazývaná „fialový fík“. Jen v samotné pánvi Solliès bylo v roce 2016 vyprodukováno téměř 57 % vnitrostátní produkce fíků, tj. přes 1 800 tun všech odrůd dohromady, a většina francouzské produkce odrůdy Bourjassotte Noire pochází z této pánve.

Pokud jde o lidské faktory, specifické know-how vyvinuté pěstiteli fíků „Figue de Solliès“ se týká zejména způsobu výsadby (pro dobrý vývoj fíkovníku musí mít každý strom k dispozici plochu nejméně 25 metrů čtverečních, tj. rozestup mezi dvěma stromy 5 metrů a vzdálenost mezi řadami 5 metrů), způsobu prořezávání stromů (nízké sady s větvemi přístupnými ze země s cílem usnadnit sklizeň a prořezávání a získat velké fíky), zavlažování v době nedostatku vody s cílem zabránit popraskání ovoce a zajistit kvalitní produkci, jejíž trvanlivost umožní uvádět fíky na trh za optimálních podmínek, a řízení sklizně, která je výhradně manuální a provádí ji obvykle místní, vyškolená a kvalifikovaná pracovní síla. Pro určení optimální doby sklizně používají pěstitelé „kód zbarvení CTIFL“, vyvinutý organizací „Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes“, který představuje různé úrovně zbarvení fíků „Figue de Solliès“ podle stadia jejich zralosti. Fíky se sklízejí zpravidla mezi 15. srpnem a 15. listopadem podle jejich zralosti. Třídění se provádí ručně a představuje rovněž důležitou fázi, jejímž cílem je výběr nejkrásnějších plodů podle celistvosti, velikosti a obsahu cukru. Fíky určené pro trh jako fíky ke konzumaci mají bezvadný vzhled. Fíky popraskané, roztržené, puklé, případně takové, na kterých se nacházejí srůsty způsobené třením listů o plod nebo stopy způsobené třením listů o plod zejména v důsledku vysoké zralosti, přičemž z chuťového hlediska jsou vynikající, lze použít výhradně ke zpracování (džemy, pyré, koláče atd.) a lze je zmrazit, aby se tak prodloužila jejich trvanlivost před zpracováním.

Fík „Figue de Solliès“ se od jiných podobných produktů odlišuje následujícími specifickými vlastnostmi:

tvarem podobným zploštělé kapce vody,

fialovou až černou barvou s žebrováním,

vzhledem, který je kompaktní, pevný a pružný zároveň,

masitou, lesklou a šťavnatou dužninou barvy jahodového džemu s velkým množstvím béžových zrníček,

jemnou a málo intenzivní vůní s „rostlinnými“ a „ovocnými“ tóny vodního melounu, cukrového melounu, jahody a dalších druhů červeného ovoce,

konzistencí, která je na skus nejprve křupavá a poté se rozplývá, s intenzivní vůní rostlin (rebarborová zavařenina, vodní meloun), ovoce (červené ovoce) a s květinovými tóny,

nadprůměrnou velikostí v porovnání s ostatními fíky na evropském trhu, tj. minimálně 40 milimetrů (před případným zmrazením),

jedinečnou chutí, která je dána dokonalou rovnováhou kyselé a sladké chuti, jež je v Evropě unikátní. Tato vyváženost kyselé a sladké chuti je dána především minimálním obsahem cukru 14 stupňů Brix (v rámci přípustné odchylky), zaručeným v okamžiku balení nebo v okamžiku zamrazení bez ohledu na určení plodů (plody určené ke konzumaci nebo plody určené ke zpracování),

dobrou trvanlivostí v případě plodů určených ke konzumaci, díky níž si zachovají reprezentativní podobu (plody nejsou popraskané, roztržené, puklé a nejsou na nich srůsty způsobené třením listů o plod v mezích povolené odchylky) do doby, než se dostanou ke spotřebiteli, a lze je uchovat v dobrém stavu po několik dní.

Zeměpisná oblast, kde se pěstují fíky „Figue de Solliès“ se vyznačuje velkou rozmanitostí minerálů vzniklou v důsledku míšení podporovaného hustou hydrografickou sítí, která umožňuje kontakt těchto různých typů půd prostřednictvím koloběhu podzemních vod. Takové míšení je příznivé pro minerální obohacování půdy, ze které mohou čerpat kořeny fíkovníku. To prospívá růstu stromu a vývoji jeho listů a podporuje chuťovou bohatost plodů a vyváženost kyselé a sladké chuti, což je pro fíky „Figue de Solliès“ typické. Relativně nízký obsah vápníku v půdě (nižší než 20 %) umožňuje získávat masitější a šťavnatější plody, jejichž velikost přesahuje 40 milimetrů, kterým prospívá rovněž nízký počet dnů s teplotami pod bodem mrazu v dané zeměpisné oblasti, letní zavlažování, které pěstitelé provádějí, a průměrná, ale konstantní vlhkost v sadech. Této velikosti je dosahováno rovněž díky know-how pěstitelů při třídění a balení, kde věnují pozornost tomu, aby plata fíků určených ke konzumaci obsahovala barevně i velikostně homogenní plody.

Teplé středomořské podnebí s průměrnou vlhkostí a dostatkem slunečního svitu umožňuje, aby fíky „Figue de Solliès“ během sklizně snadno dosahovaly minimálního obsahu cukru 14 stupňů Brix. Sklizeň, která se provádí výhradně ručně a je spojena s rychlým a pečlivým tříděním v balírně, umožňuje zaručit optimální fyzické a organoleptické vlastnosti ovoce (trvanlivost, skladovatelnost, velikost a optimální zralost plodů).

Fíky „Figue de Solliès“ jsou proto pro tyto své jedinečné organoleptické vlastnosti vysoce ceněny jak jako ovoce určené ke konzumaci na místních a vnitrostátních trzích, ve velkých lahůdkářstvích a na export, tak i v restauračním odvětví, kde je vyhledávají proslulí šéfkuchaři, kteří neváhají vychvalovat jejich přednosti i v kulinářských dílech (Gui GEDDA, duben 2004, „La magie de la figue dans la cuisine provençale“ („Kouzlo fíků v provensálské kuchyni“), nakladatelství Edisud), a zpracovatelé, kteří z nich připravují džemy, sladké pečivo a jiné výrobky. „Souběžně s produkcí plodů určených ke konzumaci se od roku 1980 v pánvi Solliès rozvinul i trh s fíky určenými ke zpracování, často zmrazenými za účelem prodloužení jejich trvanlivosti. Fíky odrůdy Bourjassotte Noire určené ke zpracování v současné době představují více než 20 % celkového množství produkce odrůdy Bourjassotte Noire v tunách v dané zeměpisné oblasti, tj. v roce 2016 přibližně 300 tun.

Odkaz na zveřejnění specifikace

(čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec tohoto nařízení)

https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/CDC-FigueSollies.pdf


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.


Top