EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020M9658

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9658 – Daiwa Securities Group/Aquila Holding/Aquila Capital Holding) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2020/C 2/02

PUB/2019/253

Úř. věst. C 2, 6.1.2020, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 2/2


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.9658 – Daiwa Securities Group/Aquila Holding/Aquila Capital Holding)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2020/C 2/02)

1.   

Komise dne 19. prosince 2019 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Oznámení se týká těchto podniků:

Daiwa Securities Group Inc. („Daiwa“), Japonsko,

Aquila Holding GmbH („Aquila Holding“), Německo,

Aquila Capital Holding GmbH („Aquila Capital“), Německo, kontrolovaného podnikem Aquila Holding.

Podniky Daiwa a Aquila Holding získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování společnou kontrolu nad celým podnikem Aquila Capital.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podnik Daiwa je společnost poskytující širokou škálu finančních služeb, jež je kótována na tokijské burze,

podnik Aquila Holding je soukromá holdingová společnost, jejímž jediným účelem je vlastnit podíly ve společnosti Aquila Capital. Akcionáři společnosti Aquila Holding mají další kontrolní podíly v různých podnicích,

podnik Aquila Capital spravuje majetek a investice, přičemž se zaměřuje na dlouhodobé a udržitelné investiční příležitosti.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.9658 – Daiwa Securities Group/Aquila Holding/Aquila Capital Holding

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +3 222 964 301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top