EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0301(03)

Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie – Případy, ve kterých Komise nevznesla námitkyText s významem pro EHP, kromě produktů, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy.

OJ C 78, 1.3.2019, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 78/7


Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

Případy, ve kterých Komise nevznesla námitky

(Text s významem pro EHP, kromě produktů, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy)

(2019/C 78/02)

Datum přijetí rozhodnutí

22.08.2018

Číslo podpory

SA.50409 (2018/N)

Členský stát

Německo

Region

RHEINLAND-PFALZ

Název (a/nebo jméno příjemce)

Rheinland-Pfalz: Richtlinie zur Förderung von Naturschutzmaßnahmen im Wald

Právní základ

Richtlinie zur Förderung von Naturschutzmaßnahmen im Wald

Landeshaushaltsordnung (LHO) von Rheinland-Pfalz

Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl I S. 2542)

Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG)

Bundeswaldgesetzes

Landeswaldgesetzes (LWaldG)

Landesverordnung zur Durchführung des Landeswaldgesetzes

Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG)

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochranu lesů, Ochrana životního prostředí

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 5 (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

do 31.12.2024

Hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Zentralstelle der Forstverwaltung

Le Quartier Hornbach 9, 67433 Neustadt an der Weinstraße

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum přijetí rozhodnutí

14.12.2018

Číslo podpory

SA.51500 (2018/N)

Členský stát

Česká republika

Region

Czech Republic

Název (a/nebo jméno příjemce)

Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů – 6. kolo

Právní základ

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 16 Spolupráce, Podopatření 16.4 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů a propagačních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů, Operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (dále jen „Pravidla“)

Usnesení vlády České republiky č. 532 ze dne 9. července 2014

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na spolupráci ve venkovských oblastech

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Míra podpory

50 %

Délka trvání programu

do 31.12.2020

Hospodářská odvětví

ZEMĚDĚLSTVÍ; LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL, VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum přijetí rozhodnutí

26.11.2018

Číslo podpory

SA.51527 (2018/N)

Členský stát

Itálie

Region

PUGLIA

Smíšené oblasti

Název (a/nebo jméno příjemce)

Sottomisura 19.2 – Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, misura 7 del Programma di Sviluppo Rurale

Právní základ

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modificato con decisione di esecuzione della Commissione n. C(2017) 5454 del 27.07.2017

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 42.95 (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

do 31.12.2023

Hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Regione puglia dipartimento agricoltura sviluppo rurale

Lungomare nazario sauro

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum přijetí rozhodnutí

08.01.2019

Číslo podpory

SA.52145 (2018/N)

Členský stát

Polsko

Region

Poland

Název (a/nebo jméno příjemce)

Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłacanych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja)

Právní základ

ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 792), projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na platby pojistného

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Míra podpory

65 %

Délka trvání programu

do 31.12.2020

Hospodářská odvětví

Rostlinná a živočišná výroba; myslivost a související činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum přijetí rozhodnutí

06.12.2018

Číslo podpory

SA.52289 (2018/N)

Členský stát

Německo

Region

BAYERN

Název (a/nebo jméno příjemce)

Bayern: Bayerisches Bergbauernprogramm

Právní základ

Richtlinie: Bayerisches Bergbauernprogram 2017

Bayerische Haushaltsordnung

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na investice do hmotného majetku a nehmotného majetku v zemědělských podnicích, které souvisí se zemědělskou prvovýrobou

Forma podpory

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 6 (v milionech)

Roční rozpočet: EUR 3 (v milionech)

Míra podpory

90 %

Délka trvání programu

01.01.2019 – 31.12.2020

Hospodářská odvětví

Rostlinná a živočišná výroba; myslivost a související činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen

Rudolf-Diesel-Ring 1a, 83607 Holzkirchen

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum přijetí rozhodnutí

03.12.2018

Číslo podpory

SA.52310 (2018/N)

Členský stát

Litva

Region

Lithuania

Název (a/nebo jméno příjemce)

Aide aux entreprises agricoles ayant subi des pertes dans leur production végétale en raison de fortes précipitations en 2017

Právní základ

Projet d’arrêté du ministre de l’Agriculture de la République de Lituanie portant approbation des règles concernant l’octroi d’aides aux entreprises agricoles ayant subi des pertes dans leur production végétale en raison de fortes précipitations en 2017

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na náhradu škody způsobené nepříznivým klimatickým jevem, který může být přirovnán k přírodní pohromě

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 9.2 (v milionech)

Míra podpory

80 %

Délka trvání programu

do 31.12.2020

Hospodářská odvětví

Pěstování plodin jiných než trvalých, Pěstování trvalých plodin

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania

Gedimino av. 19, Vilnius

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum přijetí rozhodnutí

11.01.2019

Číslo podpory

SA.52534 (2018/N)

Členský stát

Německo

Region

SACHSEN

Název (a/nebo jméno příjemce)

Sachsen – Natürliches Erbe: Vorhaben zur Prävention von Wolfsschäden

Právní základ

Entwurf der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe – RL NE/2014)

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na investice do hmotného majetku a nehmotného majetku v zemědělských podnicích, které souvisí se zemědělskou prvovýrobou

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

do 31.12.2020

Hospodářská odvětví

Živočišná výroba

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Postfach 54 01 37, 01311 Dresden

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum přijetí rozhodnutí

08.01.2019

Číslo podpory

SA.52535 (2018/N)

Členský stát

Německo

Region

SACHSEN

Název (a/nebo jméno příjemce)

Sachsen: Ausgleichszahlungen für durch Raubtiere verursachte Schäden

Právní základ

Entwurf der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zum Ausgleich von durch Wolf, Luchs oder Bär verursachte Schäden

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na náhradu škody způsobené chráněnými druhy zvířat

Forma podpory

Přímý grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 0.18 (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

do 31.12.2023

Hospodářská odvětví

Rostlinná a živočišná výroba; myslivost a související činnosti

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Landesdirektion Sachsen

Altchemnitzer Straße 41

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


Top