EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019M9290

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9290 – SoftBank Group/Altamira) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP.)

OJ C 117, 29.3.2019, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 117/12


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.9290 – SoftBank Group/Altamira)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2019/C 117/06)

1.   

Komise dne 21. března 2019 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

doBank, S.p.A. („doBank“, Itálie), výhradně kontrolovaného podnikem Softbank Group Corp. („SoftBank Group“, Japonsko), a

Altamira Asset Management S.A. („Altamira“, Španělsko), výhradně kontrolovaného fondy spravovanými podnikem Apollo Management, L.P. („Apollo“, USA).

Podnik SoftBank Group získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování výhradní kontrolu nad podnikem Altamira.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku Softbank Group: globální portfolio dceřiných společností a přidružených podniků, internetové služby, internet, robotika a technologie v oblasti čisté energie a zároveň, prostřednictvím podniku doBank, správa všech fází životního cyklu nejrůznějších úvěrů prostřednictvím modulárních a cílených služeb, včetně externě zajišťované správy úvěrů bez selhání a se selháním,

—   podniku Altamira: správa problematických aktiv, včetně úvěrů se selháním všech druhů (např. zajištěných, nezajištěných, podnikatelských, spotřebitelských, pro malé a střední podniky, jednotlivce, leasingů), a správa nemovitého majetku různých kategorií (např. bydlení, terciární sektor, rozvoj, pozemky, obchod) pro finanční instituce, institucionální investory a tzv. špatné banky vlastnící problematická aktiva nebo nemovitý majetek.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.9290 – SoftBank Group/Altamira

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top