EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019M9205

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9205 – IBM/Red Hat) (Text s významem pro EHP.)

OJ C 185, 29.5.2019, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 185/21


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.9205 – IBM/Red Hat)

(Text s významem pro EHP)

(2019/C 185/11)

1.   

Komise dne 20. května 2019 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Oznámení se týká těchto podniků:

International Business Machines Corporation („IBM“, USA),

Red Hat Inc. („Red Hat“, USA).

Podnik IBM získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování výhradní kontrolu nad celým podnikem Red Hat. Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku IBM: vývoj, výroba a prodej široké škály řešení v oblasti informačních technologií („IT“), zejména IT softwaru a systémů pro podniky (např. servery, systémy ukládání dat, cloud a kognitivní technologie) a poskytování služeb v oblasti implementace IT (např. poradenství a služby v oblasti IT infrastruktury),

—   podniku Red Hat: dodávky softwaru s otevřeným zdrojovým kódem a poskytování podpůrných služeb komunitně vedeným přístupem, jenž si klade za cíl vypracování a nabídku širší škály řešení založených na softwaru s otevřeným zdrojovým kódem pro firemní zákazníky.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.9205 – IBM/Red Hat

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).


Top