EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M9090

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9090 – PSPIB/BCI/Island Timberlands) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP.)

OJ C 312, 4.9.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 312/3


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.9090 – PSPIB/BCI/Island Timberlands)

Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 312/03)

1.   

Komise dne 27. srpna 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

British Columbia Investment Management Corporation („BCI“, Kanada), který kontroluje podnik Island Timberlands Limited Partnership („ITLP“, Kanada),

Public Sector Pension Investment Board („PSP“, Kanada).

Podniky BCI a PSP získávají ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 4 nařízení o spojování společnou kontrolu nad celým podnikem ITLP. Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku BCI: kanadský institucionální investor investující jménem zákazníků z veřejného sektoru do produktů s pevným výnosem, hypoték, veřejného a soukromého kapitálu, nemovitostí, infrastruktury a obnovitelných zdrojů. BCI v současnosti kontroluje podnik ITLP, což je soukromý podnik působící v oblasti dřevozpracujícího průmyslu zaměřující se na udržitelné hospodaření se dřevem a ostatními produkty lesního hospodářství z pobřežních oblastí Britské Kolumbie (Kanada),

—   podniku PSP: spravuje globální diverzifikované portfolio akcií, obligací a jiných cenných papírů s pevným výnosem, jakož i investice do soukromého kapitálu, do nemovitostí, infrastruktury, přírodních zdrojů a soukromých dluhopisů. Pro penzijní plány kanadské federální veřejné služby, kanadských ozbrojených sil, kanadské královské jízdní policie a záložních sil spravuje penzijní investice.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

V souladu se sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.9090 – PSPIB/BCI/Island Timberlands

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).

(2)  Úř. věst. C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top