Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M8907

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8907 – Aperam/VDM) (Text s významem pro EHP.)

OJ C 395, 31.10.2018, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 395/22


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8907 – Aperam/VDM)

(Text s významem pro EHP)

(2018/C 395/06)

1.   

Komise dne 23. října 2018 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Aperam S.A. („Aperam“, Lucembursko) a

VDM Metals Holding GmbH („VDM“, Německo).

Podnik Aperam získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování kontrolu nad celým podnikem VDM. Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.   

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

podnik Aperam je globálním hráčem v odvětví nerezavějící oceli, elektrooceli a speciální oceli a zabývá se rovněž výrobou a prodejem slitin niklu a korozivzdorných materiálů,

podnik VDM je globálním výrobcem vysoce výkonných materiálů obsahujících nikl a slitiny niklu, speciální nerezavějící oceli, zirkonium a slitiny na bázi kobaltu.

3.   

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.   

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8907 – Aperam/VDM

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštovní adresa:

Commission européenne / Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).


Top