EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AR3891

Stanovisko Evropského výboru regionů — Horizont Evropa: 9. rámcový program pro výzkum a inovace

COR 2018/03891

OJ C 461, 21.12.2018, p. 79–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 461/79


Stanovisko Evropského výboru regionů — Horizont Evropa: 9. rámcový program pro výzkum a inovace

(2018/C 461/11)

Hlavní zpravodaj:

Christophe CLERGEAU (FR/SES), člen rady regionu Pays-de-la-Loire

Odkazy:

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků

COM(2018) 435 final – 2018/00224 (COD)

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa

COM(2018) 436 final – 2018/0225 (COD)

I.   DOPORUČENÉ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanovují se pravidla pro účast a šíření výsledků

[COM(2018) 435 final – 2018/0224 (COD)]

Pozměňovací návrh 1

2. bod odůvodnění

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

V rámci přinášení vědeckého, ekonomického a společenského dopadu v zájmu tohoto obecného cíle by Unie měla investovat do výzkumu a inovací prostřednictvím programu Horizont Evropa – rámcového programu pro výzkum a inovace na období 2021–2027 („program“) s cílem podporovat vytváření a rozšiřování vysoce kvalitních znalostí a technologií, posilovat dopad výzkumu a inovací při rozvoji, podpoře a provádění politik Unie, podporovat zavádění inovativních řešení v průmyslu a společnosti s cílem zabývat se globálními výzvami a podporovat konkurenceschopnost průmyslu; podporovat všechny formy inovací, včetně průlomových inovací, a posilovat uvádění inovativních řešení na trh; optimalizovat uskutečňování těchto investic pro zvyšování dopadu v rámci posíleného Evropského výzkumného prostoru.

V rámci přinášení vědeckého, ekonomického a  územního dopadu v zájmu tohoto obecného cíle by Unie měla investovat do výzkumu a inovací prostřednictvím programu Horizont Evropa – rámcového programu pro výzkum a inovace na období 2021–2027 („program“) s cílem podporovat vytváření a rozšiřování vysoce kvalitních znalostí a technologií, posilovat dopad výzkumu a inovací při rozvoji, podpoře a provádění politik Unie, podporovat zavádění inovativních řešení v průmyslu a společnosti s cílem zabývat se globálními výzvami a podporovat konkurenceschopnost průmyslu; podporovat všechny formy inovací, včetně průlomových inovací, a posilovat uvádění inovativních řešení na trh; optimalizovat uskutečňování těchto investic pro zvyšování dopadu v rámci posíleného Evropského výzkumného prostoru.

Pozměňovací návrh 2

9. bod odůvodnění

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Výzkumné činnosti prováděné v rámci pilíře „otevřená věda“ by měly být stanoveny podle potřeb a možností vědy. Výzkumný program by měl být stanoven v úzkém kontaktu s vědeckou obcí. Výzkum by měl být financován na základě excelence.

Výzkumné činnosti prováděné v rámci pilíře „otevřená věda“ by měly být stanoveny podle potřeb a možností vědy. Výzkumný program by měl být stanoven v úzkém kontaktu s vědeckou obcí. Výzkum by měl být financován na základě excelence a očekávaných dopadů.

Pozměňovací návrh 3

13. bod odůvodnění

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Program by měl podporovat výzkum a inovace integrovaným způsobem, při respektování všech příslušných ustanovení Světové obchodní organizace. Koncepce výzkumu, včetně experimentálního vývoje, by měla být použita v souladu s manuálem Frascati Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, zatímco koncepce inovací by měla být použita v souladu s manuálem Oslo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Eurostatu, na základě širokého přístupu, který se vztahuje na sociální inovace.

Definice Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj týkající se úrovně technologické připravenosti by měly, stejně jako v předchozím rámcovém programu Horizont 2020, být nadále zohledňovány při klasifikaci technologického výzkumu, vývoje produktů a jejich demonstrací, a vymezení typů akcí dostupných ve výzvách k předkládání návrhů. Granty by v zásadě neměly být udělovány na akce, kde činnosti překračují rámec TRL 8. Pracovní program pro danou výzvu v rámci pilíře „Globální výzvy a konkurenceschopnost průmyslu“ by mohl povolit granty pro validaci výrobků ve velkém měřítku a jejich replikaci na trhu.

Program by měl podporovat výzkum a inovace ve všech formách integrovaným způsobem, při respektování všech příslušných ustanovení Světové obchodní organizace. Koncepce výzkumu, včetně experimentálního vývoje, by měla být použita v souladu s manuálem Frascati Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, zatímco koncepce inovací by měla být použita v souladu s manuálem Oslo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Eurostatu, na základě širokého přístupu, který se vztahuje na sociální inovace. Definice Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj týkající se úrovně technologické připravenosti by měly, stejně jako v předchozím rámcovém programu Horizont 2020, být nadále zohledňovány při klasifikaci technologického výzkumu, vývoje produktů a jejich demonstrací, a vymezení typů akcí dostupných ve výzvách k předkládání návrhů. Pracovní program pro danou výzvu v rámci pilíře „Globální výzvy a konkurenceschopnost průmyslu“ by mohl povolit granty pro validaci výrobků ve velkém měřítku a jejich replikaci na trhu.

Odůvodnění

Možnost grantů by měla existovat i ve fázích, které těsně předcházejí uvádění na trh.

Pozměňovací návrh 4

15. bod odůvodnění

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Program by měl usilovat o součinnost s dalšími programy Unie, od jejich návrhu a strategického plánování, po výběr projektů, řízení, komunikaci, šíření a využívání výsledků, po monitorování, auditování a řízení. Aby se zabránilo překrývání a duplikaci a zvýšil se pákový efekt financování Unie, lze použít převody z jiných programů Unie na činnosti programu Horizont Evropa. V těchto případech se budou řídit pravidly programu Horizont Evropa.

Program Horizont Evropa se ve svém strategickém plánování zaváže usilovat o součinnost s dalšími programy Unie, od jejich návrhu a strategického plánování se zohledněním národních strategií a strategií pro inteligentní specializaci (S3) , po výběr projektů, řízení, komunikaci, šíření a využívání výsledků, po monitorování, auditování a řízení. Aby se zabránilo překrývání a duplikaci a zvýšil se pákový efekt financování Unie, lze použít kombinaci s regionálními a vnitrostátními veřejnými prostředky, jakož i  převody z jiných programů Unie na činnosti programu Horizont Evropa , a to v souladu se zavedenými strategiemi pro inteligentní specializaci . V těchto případech se budou řídit pravidly programu Horizont Evropa.

Pozměňovací návrh 5

16. bod odůvodnění

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Za účelem dosažení největšího možného dopadu financování Unie a nejefektivnějšího příspěvku k dosažení cílů politiky Unie, by měl program vstoupit do evropských partnerství s partnery ze soukromého a/nebo veřejného sektoru. Mezi takové partnery patří průmysl, výzkumné organizace, subjekty pověřené výkonem veřejné služby na místní, regionální, celostátní nebo mezinárodní úrovni a organizace občanské společnosti, jako jsou nadace, které podporují a/nebo provádějí výzkum a inovace, za předpokladu, že požadovaných dopadů lze dosáhnout efektivněji ve spolupráci než ze strany samotné Unie.

Za účelem dosažení největšího možného dopadu financování Unie a nejefektivnějšího příspěvku k dosažení cílů politiky Unie, by měl program vstoupit do evropských partnerství s partnery ze soukromého a/nebo veřejného sektoru. Mezi takové partnery patří průmysl, výzkumné organizace, univerzity, regiony a města, subjekty pověřené výkonem veřejné služby na místní, regionální, celostátní nebo mezinárodní úrovni a organizace občanské společnosti, jako jsou nadace, které podporují a/nebo provádějí výzkum a inovace, za předpokladu, že požadovaných dopadů lze dosáhnout efektivněji ve spolupráci než ze strany samotné Unie.

Pozměňovací návrh 6

19. bod odůvodnění

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Pilíř „otevřené inovace“ by měl zavést řadu opatření pro integrovanou podporu na potřeby podnikatelů a podnikání, jejichž cílem je realizovat a urychlit průlomové inovace pro rychlý růst trhu. To by mělo přilákat inovativní společnosti, které mají potenciál pro zvyšování jejich kapacit na mezinárodní a unijní úrovni, a nabízejí rychlé, pružné granty a spoluinvestování, včetně soukromých investorů. Tyto cíle by měly být plněny zřízením Evropské rady pro inovace (ERI). Tento pilíř by měl také podporovat Evropský inovační a technologický institut (EIT) a evropské inovační ekosystémy jako celek , zejména prostřednictvím partnerství spolufinancování s národními a regionálními aktéry na podporu inovací.

Pilíř „otevřené inovace“ by měl zavést řadu opatření pro integrovanou podporu na potřeby inovátorů a podnikání, jejichž cílem je realizovat a urychlit průlomové inovace pro rychlý růst trhu. To by mělo přilákat inovativní společnosti, které mají potenciál pro zvyšování jejich kapacit na mezinárodní a unijní úrovni, a nabízejí rychlé, pružné granty a spoluinvestování, včetně soukromých a veřejných investorů. Tyto cíle by měly být plněny zřízením Evropské rady pro inovace (ERI). Tento pilíř by měl také podporovat Evropský inovační a technologický institut (EIT) a  místní, regionální, vnitrostátní a  evropské inovační ekosystémy, zejména prostřednictvím partnerství spolufinancování s národními a regionálními aktéry na podporu inovací.

Odůvodnění

Cíle pilíře „otevřené inovace“ by měly jasněji odrážet cílové subjekty, které se neomezují jen na podnikatele, a výslovně uvádět, že vedle soukromých investorů se mohou zapojit i veřejní investoři.

Pozměňovací návrh 7

Vložit po čl. 2 odst. 3

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

 

„Regionální ekosystémy a inovační centra“ spojují veřejné a soukromé subjekty sítí čtverné šroubovice (univerzity, průmysl, veřejné činitele, občanskou společnost), strukturované na regionální a místní úrovni. Tyto subjekty koordinují výzkumné, inovační a vzdělávací aktivity a urychlují šíření výsledků mezi sebou, přenos znalostí, inovace a rozvoj nových ekonomických činností a služeb, které vytvářejí udržitelná pracovní místa, a to tím, že navazují úzké vztahy s občany a jejich potřebami na místní úrovni, čímž co nejvíce přibližují společnosti a trhu výsledky výzkumu a inovací;

Odůvodnění

Je nutná oficiální definice „regionálních ekosystémů a inovačních center“, která by vystihovala jak situaci měst, tak regionů, aby ji bylo možné skutečně zohlednit a plně uznat ve všech částech programu Horizont Evropa.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 2 odst. 5

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

5)

„misí“ portfolio akcí určených k dosažení měřitelného cíle ve stanoveném časovém rámci a vlivu na vědu a techniku a/nebo společnost a občany, jichž by nebylo možné dosáhnout prostřednictvím jednotlivých akcí;

5)

„misí“ portfolio akcí určených k dosažení měřitelného cíle ve stanoveném časovém rámci a vlivu na vědu a techniku a/nebo společnost a občany a jejich území, jichž by nebylo možné dosáhnout prostřednictvím jednotlivých akcí;

Pozměňovací návrh 9

Čl. 3 odst. 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Obecným cílem programu je přinášet vědecký, ekonomický a společenský dopad investic Unie v oblasti výzkumu a inovací s cílem posílit vědecké a technické základny Unie a posílit její konkurenceschopnost, a to i v oblasti průmyslu, plnit strategické priority Unie, a přispět k řešení globálních výzev, včetně cílů udržitelného rozvoje.

Obecným cílem programu je přinášet vědecký, ekonomický , územní a společenský dopad investic Unie v oblasti výzkumu a inovací s cílem posílit vědecké a technické základny Unie a posílit konkurenceschopnost všech jednotlivých členských států a jejich regionů , a to i v oblasti průmyslu, zejména tím, že pomůže budovat znalostní a inovační společnost, a dále s cílem plnit strategické priority Unie a přispět k řešení globálních výzev, včetně cílů udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh 10

Čl. 3 odst. 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

b)

posílit dopad výzkumu a inovací při rozvoji, podpoře a provádění politik Unie a podporovat zavádění inovativních řešení v průmyslu a ve společnosti pro řešení globálních výzev;

b)

posílit dopad výzkumu a inovací při rozvoji, podpoře a provádění politik Unie a podporovat zavádění inovativních řešení v průmyslu a ve společnosti a jejich šíření v Unii, jejích členských státech a regionech pro řešení místních i  globálních výzev;

Pozměňovací návrh 11

Čl. 6 odst. 6

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Provádění zvláštního programu musí být založeno na transparentním a strategickém víceletém plánování výzkumných a inovačních činností, zejména pro pilíř „Globální výzvy a konkurenceschopnost průmyslu“, po konzultacích se zúčastněnými stranami o prioritách a vhodných typech akcí a formách realizace, které mají být použity. To zajistí sladění s dalšími relevantními programy Unie.

Provádění zvláštního programu musí být založeno na transparentním a strategickém víceletém plánování výzkumných a inovačních činností, zejména pro pilíř „Globální výzvy a konkurenceschopnost průmyslu“, po konzultacích s členskými státy, Evropským parlamentem, místními a regionálními orgány, se zúčastněnými stranami a občanskou společností o prioritách a vhodných typech akcí a formách realizace, které mají být použity. To zajistí sladění s dalšími relevantními programy Unie a zohlednění vnitrostátních strategických priorit a priorit týkajících se inteligentní specializace .

Odůvodnění

Základem budoucí správy programu bude strategické plánování, a proto musí zahrnout místní a regionální orgány a zohlednit strategie pro inteligentní specializaci.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 6 odst. 9

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

9.   Program zajistí účinné prosazování rovnosti žen a mužů a genderového rozměru v obsahu výzkumu a inovací. Zvláštní pozornost musí být věnována zajištění rovného zastoupení žen a mužů, v závislosti na konkrétní situaci v dané oblasti výzkumu a inovací, v hodnotících panelech a orgánech, jako jsou např. odborné skupiny.

9.   Program zajistí účinné prosazování rovnosti žen a mužů a genderového rozměru v obsahu výzkumu a inovací. Zvláštní pozornost musí být věnována zajištění rovného zastoupení žen a mužů, v závislosti na konkrétní situaci v dané oblasti výzkumu a inovací, v hodnotících panelech a orgánech, jako jsou např. odborné skupiny.

V souladu s článkem 349 SFEU a se sdělením Komise Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU, které schválila Rada dne 12. dubna 2018, by měl program zohlednit specifické rysy nejvzdálenějších regionů.

Odůvodnění

V 27. bodu odůvodnění návrhu nařízení EP a Rady, kterým se zavádí program Horizont Evropa, se výslovně uvádí, že jsou zvláštní opatření pro nejvzdálenější regiony odůvodněná a že má program zohlednit jejich specifické rysy, nicméně v textu jakákoliv zmínka o nejvzdálenějších regionech chybí.

Pozměňovací návrh 13

Čl. 7 odst. 3

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

3   Mise musí:

3.   Mise musí:

a)

mít jasnou přidanou hodnotu EU a přispívat k dosažení priorit Unie;

a)

mít jasnou přidanou hodnotu EU a přispívat k dosažení priorit Unie;

b)

být odvážné a inspirativní, a tedy mít široký společenský nebo hospodářský význam;

b)

být odvážné a inspirativní, a tedy mít široký společenský nebo hospodářský význam;

c)

ukazovat jasný směr a být cílené, měřitelné a časově vymezené;

c)

ukazovat jasný směr a být cílené, měřitelné a časově vymezené;

d)

být zaměřeny na ambiciózní, ale realistické výzkumné a inovační činnosti;

d)

být zaměřeny na ambiciózní, ale realistické výzkumné a inovační činnosti;

e)

podněcovat k činnosti ve všech oborech, odvětvích a u všech aktérů;

e)

podněcovat k činnosti ve všech oborech, odvětvích a u všech aktérů;

f)

být otevřené různým způsobům řešením zdola nahoru.

f)

být otevřené různým způsobům řešením zdola nahoru;

 

g)

přispívat k posílení evropského výzkumného prostoru a k provádění strategií pro inteligentní specializaci.

Pozměňovací návrh 14

Čl. 8 odst. 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Části programu Horizont Evropa mohou být prováděny prostřednictvím evropských partnerství. Zapojení Unie do evropských partnerství může mít jednu z těchto forem:

Jednotlivé části programu Horizont Evropa mohou být prováděny prostřednictvím evropských partnerství. Zapojení Unie do evropských partnerství může mít jednu z těchto forem:

Pozměňovací návrh 15

Vložit odstavec 4 do článku 7

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

 

4.     Mise bude třeba rozvíjet na základě otevřeného a participačního procesu, do kterého budou zapojeny všechny zúčastněné strany na místní, regionální, evropské a celosvětové úrovni.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 9 odst. 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

c)

13 500 000 000  EUR na pilíř III „Otevřené inovace“ na období 2021–2027, z čehož

c)

13 500 000 000  EUR na pilíř III „Otevřené inovace“ na období 2021–2027, z čehož

 

1)

10 500 000 000  EUR pro Evropskou radu pro inovace, z toho 500 000 000  EUR na evropské inovační ekosystémy;

 

1)

10 500 000 000  EUR pro Evropskou radu pro inovace, z toho 500 000 000  EUR na evropské inovační ekosystémy , k čemuž se přidá 1 500 000 000  EUR převedených z pilíře II pro využití v rámci tematických priorit. Minimálně 1 000 000 000  EUR musí být rozděleno v podobě spolufinancování společných programů na podporu malých a středních podniků, a to především na činnosti v oblasti přírůstkových inovací ;

 

2)

3 000 000 000  EUR pro Evropský inovační a technologický institut (EIT);

 

2)

3 000 000 000  EUR pro Evropský inovační a technologický institut (EIT);

Odůvodnění

Podpora evropských inovačních ekosystémů se bude významným způsobem týkat regionálních ekosystémů a inovačních center. Plánovaná částka je podmíněna, což je nepřijatelné, a příliš nízká na to, aby měla podpora velký celkový dopad, a to nejen územní. Posílení rozpočtu určeného na tyto činnosti může regionům umožnit zapojení do rámce budoucího rámcového programu díky rozvoji střednědobých a dlouhodobých strukturálních strategií nezbytných pro posílení inovační kapacity Unie.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 9 odst. 8

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Zdroje přidělené členským státům v rámci sdíleného řízení, které jsou v souladu s článkem 21 nařízení (EU) xx/xx (…nařízení o společných ustanoveních) převoditelné, mohou být na jejich žádost převedeny do programu. Komise tyto zdroje použije přímo v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) finančního nařízení nebo nepřímo v souladu s písmenem c) uvedeného článku. Tyto zdroje se pokud možno použijí ve prospěch dotčeného členského státu.

 

Odůvodnění

Přesunuto do článku 11.

Pozměňovací návrh 18

Článek 11

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

 

1.     Program Horizont Evropa by měl být prováděn v součinnosti s ostatními programy Unie. Doplňkové a kombinované financování programu Horizont Evropa by mělo být prováděno podle stejných prováděcích pravidel jako tento program.

Případně mohou být prováděny společné výzvy spolu s jinými programy Unie, přičemž v takovém případě se použijí pravidla pro účast pouze jednoho z programů. Pokud tyto činnosti spadají do programu Horizont Evropa, pravidla tohoto programu se vztahují na všechny příspěvky, pomocí nichž jsou financovány.

Na akce, jimž byla udělena osvědčení „pečeť excelence“, nebo které splňují následující kumulativní, srovnatelné podmínky:

2.    Na akce, jimž byla udělena osvědčení „pečeť excelence“, nebo které splňují následující kumulativní, srovnatelné podmínky:

a)

byly posouzeny při výzvě k podávání návrhů v rámci programu;

a)

byly posouzeny při výzvě k podávání návrhů v rámci programu;

b)

splňují minimální požadavky na kvalitu stanovené v uvedené výzvě k podávání návrhů;

b)

splňují minimální požadavky na kvalitu stanovené v uvedené výzvě k podávání návrhů;

c)

nesmějí být v rámci uvedené výzvy k podávání návrhů financovány z důvodu rozpočtových omezení,

c)

nesmějí být v rámci uvedené výzvy k podávání návrhů financovány z důvodu rozpočtových omezení,

lze získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, Evropského sociálního fondu+ nebo Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v souladu s odstavcem 5 článku [67] nařízení (EU) xx/xx (nařízení o společných ustanoveních) a článkem [8] nebo nařízením (EU) xx/xx (o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky), za předpokladu, že tyto akce jsou v souladu s cíli dotčeného programu. Použijí se pravidla fondu, z něhož je podpora poskytována.

lze získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, Evropského sociálního fondu+ nebo Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v souladu s odstavcem 5 článku [67] nařízení (EU) xx/xx (nařízení o společných ustanoveních) a článkem [8] nebo nařízením (EU) xx/xx (o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky), za předpokladu, že tyto akce jsou v souladu s cíli dotčeného programu.

 

3.     Činnosti prováděné v rámci evropských partnerství, které jsou uvedeny v článku 8, mohou být finančně podporovány i z jiných programů Unie, členských států a místních a regionálních orgánů, přičemž v takovém případě se mohou použít pravidla pro účast pouze jednoho z programů. Pokud tyto činnosti spadají do programu Horizont Evropa, pravidla tohoto programu se mohou vztahovat na všechny příspěvky, pomocí nichž jsou financovány, s výhradou pravidel týkajících se rámce Společenství pro státní podporu.

 

4.     Zdroje přidělené členským státům v rámci sdíleného řízení, které jsou v souladu s článkem 21 nařízení (EU) xx/xx (…nařízení o společných ustanoveních) převoditelné, mohou být na žádost řídicího orgánu:

a)

převedeny do programu Horizont Evropa. Komise tyto zdroje použije přímo v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) finančního nařízení nebo nepřímo v souladu s odst. 1 písm. c) uvedeného článku. Tyto zdroje se využívají ve prospěch zeměpisné oblasti, za niž je dotyčný řídicí orgán odpovědný v souladu s čl. 18 odst. 7 a čl. 19 odst. 1 druhou odrážkou;

b)

být považovány za převedené do programu Horizont Evropa, pokud jsou přímo poskytované řídícím orgánem společnému programu spolufinancovanému programem Horizont Evropa. Tyto dotace mohou být vyplácené třetím stranám společným programem a také spolufinancované v souladu s pravidly programu Horizont Evropa, s výhradou pravidel týkajících se rámce Společenství pro státní podporu.

Odůvodnění

Tradiční diskuse o součinnosti musí vést k jasnému a komplexnímu systému, který kromě udělení osvědčení „pečeť excelence“ skutečně umožní kombinované financování a plné využití potenciálu evropských partnerství. Toto ustanovení však musí být také flexibilní a ponechat regionům možnost rychle reagovat a přizpůsobit se iniciativám a vývoji evropského ekosystému. Tento pozměňovací návrh daný cíl splňuje tím, že umožňuje řídicím orgánům přistoupit k virtuálnímu přenosu prostřednictvím přímého přidělování prostředků programu spolufinancovanému rámcovým programem. Tímto způsobem by se mohly rozhodnout zapojit bez předběžného plánování a skutečného převodu.

Pozměňovací návrh 19

Čl. 20 odst. 5

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Pracovní program upřesní výzvy, za něž budou uděleny „pečeti excelence“. S předchozím souhlasem žadatele mohou být informace týkající se žádosti a hodnocení sdíleny se zainteresovanými financujícími orgány , s výhradou uzavření dohod o zachování důvěrnosti.

Pracovní program upřesní výzvy, za něž budou uděleny „pečeti excelence“. Udělení „pečeti excelence“ podléhá souhlasu žadatele s poskytnutím přístupu zainteresovaným financujícím orgánům k informacím o žádosti a hodnocení , s výhradou uzavření dohod o zachování důvěrnosti.

Pozměňovací návrh 20

Článek 23

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Na akci, na niž byl poskytnut příspěvek z jiného programu Unie, lze rovněž získat příspěvek z tohoto programu, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. Na jednotlivé příspěvky na akci se uplatní pravidla příslušného programu Unie. Kumulativní financování nesmí překročit celkové způsobilé náklady na akci a podporu z různých programů Unie je možné vypočítat na poměrném základě v souladu s dokumenty, které stanoví podmínky pro podporu.

Na akci, na niž byl poskytnut příspěvek z jiného programu Unie, lze rovněž získat příspěvek z tohoto programu, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady.

 

V případě, že by tyto příspěvky byly přiděleny společně pro pokrytí stejných činností a jejich relativních nákladů,

a)

tato akce by měla být prováděna na základě stejného souboru pravidel provádění a způsobilosti.

Kumulativní financování nesmí překročit celkové způsobilé náklady na akci a podporu z různých programů Unie je možné vypočítat na poměrném základě v souladu s dokumenty, které stanoví podmínky pro podporu;

b)

akce by měla být prováděna na základě pravidel programu, který vyplácí hlavní příspěvek, s výhradou pravidel týkajících se rámce Společenství pro státní podporu v případě uvedeném v čl. 11 odst. 4 písm. b).

Pozměňovací návrh 21

Článek 30

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

1.   Na všechny činnosti, které akce financuje, se použije jednotná míra financování na akci. Maximální míra je stanovena v pracovním programu.

1.   Na všechny činnosti, které akce financuje, se použije jednotná míra financování na akci. Maximální míra je stanovena v pracovním programu.

2.   Z programu lze hradit až 100 % způsobilých nákladů na akci, s výjimkou:

2.   Z programu lze hradit až 100 % způsobilých nákladů na akci, s výjimkou:

a)

inovačních akcí: až 70 % celkových způsobilých nákladů, s výjimkou neziskových právních subjektů, kde lze z programu hradit až 100 % celkových způsobilých nákladů;

a)

inovačních akcí: až 70 % celkových způsobilých nákladů, s výjimkou neziskových právních subjektů, kde lze z programu hradit až 100 % celkových způsobilých nákladů;

b)

akcí na spolufinancování programů: nejméně 30 % celkových způsobilých nákladů a v určených a řádně odůvodněných případech až 70 %.

b)

akcí na spolufinancování programů: nejméně 50 % celkových způsobilých nákladů a v určených a řádně odůvodněných případech až 70 %.

3.   Míry financování stanovené v tomto článku se použijí rovněž v případě akcí, u nichž se financování stanoví paušální sazbou, jednotkovými náklady nebo jednorázovou částkou na celou akci nebo její část.

3.   Míry financování stanovené v tomto článku se použijí rovněž v případě akcí, u nichž se financování stanoví paušální sazbou, jednotkovými náklady nebo jednorázovou částkou na celou akci nebo její část.

Odůvodnění

V souladu se zásadou spolufinancování.

Pozměňovací návrh 22

Čl. 43 odst. 4

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

1.   Příjemcem v rámci nástroje ERI Accelerator je právní subjekt usazený v členském státě nebo přidružené zemi, který splňuje podmínky pro označení jako startup, malý nebo střední podnik nebo společnost se střední tržní kapitalizací. Návrh může předložit příjemce nebo jedna či více fyzických osob nebo právních subjektů, jež mají v úmyslu tohoto příjemce zřídit nebo podporovat.

1.   Příjemcem v rámci nástroje ERI Accelerator je právní subjekt usazený v členském státě nebo přidružené zemi, který splňuje podmínky pro označení jako startup, malý nebo střední podnik nebo společnost se střední tržní kapitalizací. Návrh může předložit příjemce nebo jedna či více fyzických osob nebo právních subjektů, jež mají v úmyslu tohoto příjemce zřídit nebo podporovat.

2.   Na všechny formy příspěvku Unie poskytovaného v rámci kombinovaného financování ERI se vztahuje jediné rozhodnutí o udělení, kterým se poskytuje financování.

2.   Na všechny formy příspěvku Unie poskytovaného v rámci kombinovaného financování ERI se vztahuje jediné rozhodnutí o udělení, kterým se poskytuje financování.

3.   Návrhy hodnotí s ohledem na jejich individuální přínos nezávislí odborníci a jejich výběr probíhá v rámci roční otevřené výzvy s datem uzávěrky na základě článků 24 až 26 v souladu s odstavcem 4.

3.   Návrhy hodnotí s ohledem na jejich individuální přínos nezávislí odborníci a jejich výběr probíhá v rámci roční otevřené výzvy s datem uzávěrky na základě článků 24 až 26 v souladu s odstavcem 4.

4.   Kritéria pro udělení jsou následující:

excelence,

dopad,

rizikovost akce a potřeba podpory Unie.

4.   Kritéria pro udělení jsou následující:

excelence,

dopad,

rizikovost akce , kvalita vnitrostátní, regionální a místní pomoci a potřeba podpory Unie.

Odůvodnění

I když se společnosti, které využívají nástroj Accelerator, musí zaměřovat na velký trh, jejich úspěch nezávisí pouze na jejich finanční struktuře, ale také na podpoře, kterou dostávají v rámci příznivého ekosystému na evropské, vnitrostátní a místní úrovni.

Pozměňovací návrh 23

Příloha I „Hlavní rysy činností“, část 3, písm. b)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

b)

Evropské inovační ekosystémy

Oblasti působnosti: Propojení s regionálními a vnitrostátními aktéry v oblasti inovací a podpora provádění společných přeshraničních inovačních programů ze strany členských států a přidružených zemí, podpora sociálních dovedností pro inovace ve prospěch akcí v oblasti výzkumu a inovací s cílem posílit účinnost evropského inovačního systému. Tím bude doplněna podpora z EFRR pro inovační ekosystémy a meziregionální partnerství, pokud jde o otázky inteligentní specializace.

b)

Evropské inovační ekosystémy

Oblasti působnosti: Propojení s regionálními a vnitrostátními aktéry v oblasti inovací a podpora provádění společných přeshraničních inovačních programů ze strany regionálních ekosystémových subjektů, inovačních center, členských států a přidružených zemí, přičemž tyto programy pokrývají od podpory sociálních dovedností pro inovace po akce v oblasti výzkumu a inovací s cílem posílit účinnost evropského inovačního systému. Tím bude doplněna podpora z EFRR pro inovační ekosystémy a meziregionální partnerství, pokud jde o otázky inteligentní specializace.

Odůvodnění

Nezbytné pro umožnění financování meziregionálních projektů.

Pozměňovací návrh 24

Příloha II „Typy akcí“, 6. odrážka

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Akce na spolufinancování programů: akce zajišťující spolufinancování programu činností zaváděného a/nebo prováděného subjekty, které řídí a/nebo financují programy v oblasti výzkumu a inovací a nejsou financujícími subjekty Unie. Tento program činností může podporovat vytváření kontaktů a koordinaci, výzkum, inovace, pilotní akce a opatření v oblasti inovací a tržního využití, odborné přípravy a mobility, jakož i zvyšování povědomí a komunikaci, šíření a využívání nebo jejich kombinaci přímo prováděné uvedenými subjekty nebo třetími stranami, jimž může poskytnout veškerou příslušnou finanční podporu, například granty, ceny, zadávání veřejných zakázek, jakož i kombinované financování z programu Horizont Evropa.

Akce na spolufinancování programů: akce zajišťující spolufinancování programu činností zaváděného a/nebo prováděného subjekty, které řídí a/nebo financují programy v oblasti výzkumu a inovací a nejsou financujícími subjekty Unie. Tento druh akce bude moci zejména podporovat programy činnosti regionálních ekosystémů a inovačních center a spolupráci mezi nimi. Tento program činností může podporovat vytváření kontaktů a koordinaci, výzkum, inovace, pilotní akce a opatření v oblasti inovací a tržního využití, odborné přípravy a mobility, jakož i zvyšování povědomí a komunikaci, šíření a využívání nebo jejich kombinaci přímo prováděné uvedenými subjekty nebo třetími stranami, jimž může poskytnout veškerou příslušnou finanční podporu, například granty, ceny, zadávání veřejných zakázek, jakož i kombinované financování z programu Horizont Evropa.

Odůvodnění

Nezbytné pro umožnění financování meziregionálních projektů.

Pozměňovací návrh 25

Příloha III „Partnerství“, část 1, písm. a)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

a)

Důkazy o tom, že evropské partnerství je účinnější při dosahování souvisejících cílů programu, zejména při zajišťování jasných výsledků pro EU a její občany především s ohledem na globální výzvy a cíle v oblasti výzkumu a inovací, že zajišťuje konkurenceschopnost EU a přispívá k posilování evropského výzkumného a inovačního prostoru a mezinárodních závazků.

a)

Důkazy o tom, že evropské partnerství je obzvláště účinné při dosahování souvisejících cílů programu, zejména při zajišťování jasných výsledků pro EU a její občany především s ohledem na globální výzvy a cíle v oblasti výzkumu a inovací, že zajišťuje konkurenceschopnost EU a přispívá k posilování evropského výzkumného a inovačního prostoru a mezinárodních závazků.

Odůvodnění

Dosavadní znění je velmi restriktivní a může značně omezit rozsah evropských partnerství.

Pozměňovací návrh 26

Příloha IV „Součinnost s dalšími programy Unie“, odst. 4 písm. a)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

4.

Součinnost s Evropským sociálním fondem plus (ESF+) zajistí, aby:

a)

ESF+ mohl zjednodušit a rozšířit inovativní vzdělávací programy podporované v rámci programu prostřednictvím vnitrostátních nebo regionálních programů, aby lidé získali dovednosti a kompetence potřebné pro pracovní místa budoucnosti;

4.

Součinnost s Evropským sociálním fondem plus (ESF+) zajistí, aby:

a)

ESF+ mohl zjednodušit a rozšířit inovativní vzdělávací programy podporované v rámci programu prostřednictvím vnitrostátních, regionálních nebo meziregionálních programů , aby lidé získali dovednosti a kompetence potřebné pro pracovní místa budoucnosti;

Pozměňovací návrh 27

Příloha IV „Součinnost s dalšími programy Unie“, odst. 6 písm. a)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

6.

Součinnost s programem Digitální Evropa zajistí, aby:

6.

Součinnost s programem Digitální Evropa zajistí, aby:

 

a)

přes příbuznost některých tematických oblastí, jež jsou předmětem programu a programu Digitální Evropa, se typy akcí, které mají obdržet podporu, jejich očekávané výsledky a logika jejich působení od sebe lišily a navzájem doplňovaly;

 

a)

přes příbuznost některých tematických oblastí, jež jsou předmětem programu a programu Digitální Evropa, se typy akcí, které mají obdržet podporu, jejich očekávané výsledky a logika jejich působení od sebe lišily a navzájem doplňovaly;

 

b)

výzkumné a inovační potřeby týkající se digitálních aspektů byly zjišťovány a stanovovány v rámci strategického výzkumu a plánování inovací v rámci programu; k tomu patří výzkum a inovace v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, které kombinují digitální technologie s dalšími základními technologiemi a netechnologickými inovacemi; podpora rozšiřování podniků zavádějících průlomové inovace (z nichž mnohé budou kombinovat digitální technologie s fyzickými); začleňování digitálních technologií napříč všemi akcemi pilíře „Globální výzvy a průmyslová konkurenceschopnost“; podpora digitálních výzkumných infrastruktur;

 

b)

výzkumné a inovační potřeby týkající se digitálních aspektů byly zjišťovány a stanovovány v rámci strategického výzkumu a plánování inovací v rámci programu; k tomu patří výzkum a inovace v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, které kombinují digitální technologie s dalšími základními technologiemi a netechnologickými inovacemi; podpora rozšiřování podniků zavádějících průlomové inovace (z nichž mnohé budou kombinovat digitální technologie s fyzickými); začleňování digitálních technologií napříč všemi akcemi pilíře „Globální výzvy a průmyslová konkurenceschopnost“; pomoc centrům pro digitální inovace a  podpora digitálních výzkumných infrastruktur;

Pozměňovací návrh 28

Doplnit nový odstavec na konci přílohy V „Klíčové ukazatele způsobů dosahování dopadů“, s. 17

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

 

Ukazatele způsobů dosahování územního dopadu

Očekává se, že program bude mít dopad na rozvoj a hospodářskou transformaci na místní, regionální a vnitrostátní úrovni, a přispěje tak k posílení technologické základny Unie a její konkurenceschopnosti.

(viz níže uvedená tabulka, která tvoří nedílnou součást tohoto pozměňovacího návrhu)


Územní dopady

Krátkodobé

Střednědobé

Dlouhodobé

Příspěvek k růstu a hospodářské transformaci území

Součinnost mezi financováním

Výše veřejného a soukromého spolufinancování v rámci projektů rámcového programu, před jeho prováděním, během něj a po něm

Přispění ke strategickým prioritám

Podíl projektů vzešlých z rámcového programu přispívajících k inteligentním specializacím na regionální a vnitrostátní úrovni

Přispění k růstu a hospodářské transformaci

Zakládání podniků a růst podílu na trhu v oblastech inteligentní specializace ekosystémů

Šíření a pronikání výzkumu a inovací na územích a ze strany těchto území ve prospěch občanů

Přijetí

Podíl výzkumu a inovací plynoucích z rámcového programu, který přijaly subjekty daného území, zejména subjekty působící ve veřejném sektoru

Realizace

Počet realizovaných inovací rozšířených s pomocí veřejného sektoru na všechny partnery na dotčených územích

Replikace

Pronikání a dopad inovací na dalších územích

Podpora rozvoje a investic sítí excelence a inovačních center

Spolupráce mezi regionálními ekosystémy a inovačními centry a oblastmi excelence v celé Unii

Počet projektů nebo podíl projektů financovaných z rámcového programu, jež vedly k následné spolupráci mezi orgány z různých území a aktéry spadajícími do těchto kategorií

Rozvoj regionálních ekosystémů a inovačních center

Odhad účinků spolupráce vzešlé z výsledků financovaných rámcovým programem na rozvoj regionálních ekosystémů a inovačních center

Přispění ke snižování rozdílů v oblasti inovací

Odhad kumulovaných účinků plynoucích z výsledků financovaných rámcovým programem na snižování rozdílů v oblasti inovací v Unii

Odůvodnění

Výslovné uvedení ukazatelů územního dopadu mezi dalšími klíčovými ukazateli způsobů dosahování dopadu, které Komise navrhla. Tento návrh je v souladu se zněním (název, vysvětlující text a tabulka) textu přílohy V, jak ji navrhuje Komise.

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa

(COM(2018) 436 final – 2018/0225 (COD))

Pozměňovací návrh 29

7. bod odůvodnění

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Vzhledem k významnému příspěvku, který by výzkum a inovace měly přinést při řešení problémů v oblasti potravin, zemědělství, rozvoji venkova a  v bioekonomice , a za účelem využití odpovídajících příležitostí ve výzkumu a inovacích v těsném spolupůsobení se společnou zemědělskou politikou budou relevantní opatření v rámci zvláštního programu na období 2021–2027 podpořena částkou 10 miliard EUR pro klastr „Potraviny a přírodní zdroje“.

Vzhledem k významnému příspěvku, který by výzkum a inovace měly přinést při řešení problémů v oblasti potravin, zemědělství, rozvoje venkova , moří, rybolovu bioekonomiky , a za účelem využití odpovídajících příležitostí ve výzkumu a inovacích v těsném spolupůsobení se společnou zemědělskou politikou , integrovanou námořní politikou a společnou rybářskou politikou budou relevantní opatření v rámci zvláštního programu na období 2021–2027 podpořena částkou 10 miliard EUR pro klastr „Potraviny a přírodní zdroje“.

Odůvodnění

Moře a rybolov jsou pro EU zásadní, proto považujeme za důležité se o těchto sektorech zmínit.

Pozměňovací návrh 30

Nový bod odůvodnění (7 a)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

 

(7 A)

Vzhledem k zásadním výzvám, které představuje námořní problematika pro zaměstnanost (modrá ekonomika), kvalitu životního prostředí a boj proti změně klimatu, budou tyto otázky průřezovou prioritou programu, která bude specificky monitorována a bude pro ni stanoven klíčový cíl za účelem mobilizace programu v rámci strategického plánování.

Pozměňovací návrh 31

Článek 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Zvláštní program má tyto operační cíle:

Zvláštní program má tyto operační cíle:

a)

posílení a šíření excelence;

a)

posílení a šíření excelence;

b)

zvýšení spolupráce napříč odvětvími a obory;

b)

zvýšení spolupráce napříč odvětvími a obory;

c)

propojení a rozvoj výzkumných infrastruktur v celém Evropském výzkumném prostoru;

c)

propojení a rozvoj výzkumných infrastruktur v celém Evropském výzkumném prostoru;

d)

posílení mezinárodní spolupráce;

d)

posílení mezinárodní spolupráce;

e)

přilákání, výcvik a udržení výzkumných pracovníků a inovátorů v Evropském výzkumném prostoru, včetně využití mobility výzkumných pracovníků;

e)

přilákání, výcvik a udržení výzkumných pracovníků a inovátorů v Evropském výzkumném prostoru, včetně využití mobility výzkumných pracovníků;

f)

podpora otevřené vědy a zajištění viditelnosti pro veřejnost a otevřený přístup k výsledkům;

f)

podpora otevřené vědy a zajištění viditelnosti pro veřejnost a otevřený přístup k výsledkům;

g)

aktivní šíření a využívání výsledků, zejména pro tvorbu politik;

g)

aktivní šíření a využívání výsledků, zejména pro tvorbu politik;

h)

podpora provádění politických priorit Unie;

h)

podpora provádění politických priorit Unie;

 

(ha)

širší provádění strategií pro inteligentní specializaci a zvýšení konkurenceschopnosti regionálních ekosystémů a inovačních center;

i)

posílení vazby mezi výzkumem a inovacemi a dalšími politikami, včetně cílů udržitelného rozvoje;

i)

posílení vazby mezi výzkumem a inovacemi a dalšími politikami, včetně cílů udržitelného rozvoje;

j)

prostřednictvím misí v oblasti výzkumu a inovací splnění ambiciózních cílů ve stanoveném časovém rámci;

j)

prostřednictvím misí v oblasti výzkumu a inovací splnění ambiciózních cílů ve stanoveném časovém rámci;

k)

zapojení občanů a konečných uživatelů do procesů spolunavrhování a spoluvytváření;

k)

zapojení občanů a konečných uživatelů do procesů spolunavrhování a spoluvytváření;

l)

zlepšení komunikace ve vědě;

l)

zlepšení komunikace ve vědě;

m)

urychlení transformace průmyslu;

m)

urychlení transformace průmyslu , zejména ekologické a digitální transformace průmyslu, a současně vytváření udržitelných a vysoce kvalitních pracovních míst ;

Odůvodnění

Operační cíle rámcového programu by měly přispět k plnění strategií pro inteligentní specializaci v členských státech EU a jejich regionech, které představují základní součást podpory výzkumu a inovací ze strany Unie [COM(2018) 306 final].

Pozměňovací návrh 32

Čl. 5 odst. 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Pro každou misi může být zřízen výbor pro mise. Je složen z přibližně 15 osob na vysoké úrovni, včetně zástupců příslušných konečných uživatelů. Výbor pro mise poskytuje poradenství týkající se těchto záležitostí:

Pro každou misi může být zřízen výbor pro mise. Je složen z přibližně 15 osob na vysoké úrovni, včetně zástupců příslušných koncových uživatelů a veřejných i soukromých subjektů . Výbor pro mise poskytuje poradenství týkající se těchto záležitostí:

a)

obsahu pracovních programů a jejich revize podle potřeb pro dosažení cílů mise, v příslušných případech ve společném návrhu se zúčastněnými stranami a veřejností;

a)

obsahu pracovních programů a jejich revize podle potřeb pro dosažení cílů mise, ve společném návrhu s veřejnými činiteli členských států, místními a regionálními orgány, zúčastněnými stranami a veřejností;

Pozměňovací návrh 33

Čl. 10 odst. 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Výbor ERI může na vyžádání poskytnout Komisi doporučení týkající se těchto záležitostí:

Výbor ERI může na vyžádání poskytnout Komisi doporučení týkající se těchto záležitostí:

a)

jakékoli záležitosti, která z pohledu inovací může zlepšit a podpořit inovační ekosystémy v celé Evropě, dosažení a dopad cílů komponenty ERI a kapacitu inovativních společností představit svá řešení;

a)

jakékoli záležitosti, která z pohledu inovací může zlepšit a podpořit inovační ekosystémy v celé Evropě , zejména spolupráci mezi regionálními ekosystémy a inovačními centry, dosažení a dopad cílů komponenty ERI a kapacitu inovativních společností představit svá řešení;

Pozměňovací návrh 34

Čl. 10 odst. 3

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Výbor ERI je složen z 15 až 20 osob na vysoké úrovni z různých částí evropského inovačního ekosystému , včetně podnikatelů, zástupců vedení společností, investorů a výzkumných pracovníků. Přispívá k informačním aktivitám, přičemž členové výboru ERI usilují o zvýšení prestiže značky ERI.

3.    Výbor ERI je složen z 15 až 20 osob na vysoké úrovni z různých částí místních, regionálních, vnitrostátních a evropských inovačních ekosystémů , včetně podnikatelů, zástupců vedení společností, investorů a výzkumných pracovníků. Přispívá k informačním aktivitám, přičemž členové výboru ERI usilují o zvýšení prestiže značky ERI.

Pozměňovací návrh 35

Čl. 10 odst. 4

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Výbor ERI má předsedu, kterého jmenuje Komise na základě transparentního přijímacího řízení. Předseda musí být vysoce postavený veřejný činitel s vazbami na oblast inovací.

Výbor ERI má předsedu, kterého jmenuje Komise na základě transparentního přijímacího řízení. Předseda musí být vysoce postavený veřejný činitel s vazbami na oblast inovací.

Předseda je jmenován na funkční období omezené na čtyři roky, které může být jednou prodlouženo.

Předseda předsedá výboru ERI, připravuje jeho zasedání, přiděluje úkoly členům a může zřizovat specializované podskupiny, zejména k identifikaci nových technologických trendů z portfolia ERI. Předseda propaguje ERI, působí jako partner v dialogu při jednání s Komisí a reprezentuje ERI ve světě inovací. Komise může předsedovi při výkonu jeho povinností poskytovat administrativní podporu.

Předseda je jmenován na funkční období omezené na čtyři roky, které může být jednou prodlouženo.

Předseda předsedá výboru ERI, připravuje jeho zasedání, přiděluje úkoly členům a může zřizovat specializované podskupiny, zejména k identifikaci nových technologických trendů z portfolia ERI , a intenzivně zapojuje regionální a vnitrostátní inovační agentury . Předseda propaguje ERI, působí jako partner v dialogu při jednání s Komisí a reprezentuje ERI ve světě inovací. Komise může předsedovi při výkonu jeho povinností poskytovat administrativní podporu.

Pozměňovací návrh 36

Bod 1.4.4 „Legislativní finanční výkaz“

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

ČÁST I – bod 1.4.4 Legislativní finanční výkaz (s. 19 dokumentu COM(2018) 436)

Program Horizont Evropa je navržen tak, aby byl prováděn s umožněním synergií s jinými programy financovanými Unií, zejména na základě ujednání o doplňkovém financování z programů EU v případech, kdy to způsoby správy umožňují; buď v posloupnosti, nebo střídavě, nebo kombinací prostředků včetně společného financování akcí.

ČÁST I – bod 1.4.4 Legislativní finanční výkaz (s. 19 dokumentu COM(2018) 436)

Program Horizont Evropa je navržen tak, aby byl prováděn s umožněním synergií s jinými programy financovanými Unií, zejména na základě ujednání o doplňkovém financování z programů EU v případech, kdy to způsoby správy umožňují; buď v posloupnosti, nebo střídavě, nebo kombinací prostředků včetně společného financování akcí.

Demonstrativní seznam takových ujednání a programů financování zahrnuje synergie s těmito programy:

Demonstrativní seznam takových ujednání a programů financování zahrnuje synergie s těmito programy:

společnou zemědělskou politikou (SZP),

společnou zemědělskou politikou (SZP),

integrovanou námořní politikou,

společnou rybářskou politikou,

Evropským námořním a rybářským fondem,

Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR),

Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR),

Evropským sociálním fondem (ESF),

Evropským sociálním fondem (ESF),

programem pro jednotný trh,

programem pro jednotný trh,

evropským kosmickým programem,

evropským kosmickým programem,

Nástrojem pro propojení Evropy (CEF),

Nástrojem pro propojení Evropy (CEF),

programem Digitální Evropa (DEP),

programem Digitální Evropa (DEP),

programem Erasmus,

programem Erasmus,

nástrojem financování vnější činnosti,

nástrojem financování vnější činnosti,

fondem InvestEU,

fondem InvestEU,

programem pro výzkum a odbornou přípravu Evropského společenství pro atomovou energii.

programem pro výzkum a odbornou přípravu Evropského společenství pro atomovou energii.

Pozměňovací návrh 37

Příloha I „Činnosti programu“, první část „Strategické plánování“, odstavce 3 až 5 (s. 1)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Bude zahrnovat rozsáhlé konzultace a dialogy s členskými státy, v příslušných případech s Evropským parlamentem a s různými zúčastněnými stranami o prioritách včetně misí v rámci pilíře „Globální výzvy a konkurenceschopnost průmyslu“ a o vhodných typech akcí, které by se měly použít, zejména evropských partnerstvích.

Bude zahrnovat rozsáhlé konzultace a dialogy s členskými státy a jejich regiony včetně těch nejvzdálenějších, v příslušných případech s Evropským parlamentem a s různými zúčastněnými stranami o prioritách včetně misí v rámci pilíře „Globální výzvy a konkurenceschopnost průmyslu“ a o vhodných typech akcí, které by se měly použít, zejména evropských partnerstvích.

Na základě těchto rozsáhlých konzultací budou v rámci strategického plánování určeny společné cíle a společné oblasti činností, například oblasti partnerství (navrhovaný právní základ stanoví pouze nástroje a kritéria, jimiž se bude řídit jejich použití) a oblasti misí.

Na základě těchto rozsáhlých konzultací budou v rámci strategického plánování určeny společné cíle a společné oblasti činností, například oblasti partnerství (navrhovaný právní základ stanoví pouze nástroje a kritéria, jimiž se bude řídit jejich použití) a oblasti misí.

Strategické plánování pomůže rozvíjet a provádět politiku v relevantních dotčených oblastech na úrovni EU, jakož i doplňující politiky a politické přístupy v členských státech. V procesu strategického plánování se zohlední politické priority EU, aby se zvýšil příspěvek výzkumu a inovací k uskutečňování politiky. Rovněž se vezmou v úvahu prognostické činnosti, studie a další vědecké důkazy a zohlední se stávající relevantní iniciativy na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni.

Strategické plánování pomůže rozvíjet a provádět politiku v relevantních dotčených oblastech na úrovni EU, jakož i doplňující politiky a politické přístupy v členských státech a v jejich regionech, včetně v těch nejvzdálenějších . V procesu strategického plánování se zohlední politické priority EU, aby se zvýšil příspěvek výzkumu a inovací k uskutečňování politiky. Rovněž se vezmou v úvahu prognostické činnosti, studie a další vědecké důkazy a zohlední se stávající relevantní iniciativy na úrovni EU a na vnitrostátní a regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 38

Příloha I „Činnosti programu“, první část „Strategické plánování“, odstavce 11 a 12 (s. 2 a 3)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Z tohoto programu budou nadále podporovány „Stěžejní iniciativy FET“ podporované z programu Horizont 2020. Jelikož se značně podobají misím, budou další případné „stěžejní iniciativy FET“ podporovány z tohoto rámcového programu jako mise zaměřené na budoucí a vznikající technologie.

Z tohoto programu budou nadále podporovány „Stěžejní iniciativy FET“ podporované z programu Horizont 2020. Jelikož se značně podobají misím, budou další případné „stěžejní iniciativy FET“ podporovány z tohoto rámcového programu jako mise zaměřené na budoucí a vznikající technologie.

 

Nový rámcový program bude usilovat o lepší uznávání a mobilizaci excelence šířené ve všech členských státech a regionech v Evropě a bude zejména podporovat iniciativy zaměřené na budování nadnárodní a meziregionální spolupráce mezi regionálními ekosystémy a inovačními centry.

Dialogy na téma vědeckotechnické spolupráce s mezinárodními partnery EU a politické dialogy s hlavními světovými regiony významně přispějí k systematickému vyhledávání příležitostí pro spolupráci, což v kombinaci s rozlišováním podle jednotlivých zemí a regionů podpoří stanovování priorit.

Dialogy na téma vědeckotechnické spolupráce s mezinárodními partnery EU a politické dialogy s hlavními světovými regiony významně přispějí k systematickému vyhledávání příležitostí pro spolupráci, což v kombinaci s rozlišováním podle jednotlivých zemí a regionů podpoří stanovování priorit.

Pozměňovací návrh 39

Příloha I „Činnosti programu“, druhá část „Šíření výsledků a komunikace“, odstavec 1 a 2 (s. 3)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Program Horizont Evropa poskytne specializovanou podporu, pokud jde o otevřený přístup k vědeckým publikacím, archivům znalostí a jiným zdrojům dat. Budou podporovány akce na šíření výsledků a znalostí, též prostřednictvím spolupráce s jinými programy EU, včetně vytváření klastrů a balíčků výsledků a dat v jazycích a formátech pro cílové skupiny a sítě pro občany, průmysl, orgány veřejné správy, akademickou obec, organizace občanské společnosti a tvůrce politik. Pro tyto účely může program Horizont Evropa využívat pokročilé technologie a analytické nástroje.

Program Horizont Evropa poskytne specializovanou podporu, pokud jde o otevřený přístup k vědeckým publikacím, archivům znalostí a jiným zdrojům dat. Budou podporovány akce na šíření výsledků a znalostí, též prostřednictvím spolupráce s jinými programy EU, včetně vytváření klastrů a balíčků výsledků a dat v jazycích a formátech pro cílové skupiny a sítě pro občany, průmysl, orgány veřejné správy, akademickou obec, organizace občanské společnosti a tvůrce politik. Pro tyto účely může program Horizont Evropa využívat pokročilé technologie a analytické nástroje.

Bude zajištěna vhodná podpora mechanismů pro sdělování programu potenciálním uchazečům (např. národních kontaktních míst).

Bude zajištěna vhodná podpora mechanismů pro sdělování programu potenciálním uchazečům (např. národních a regionálních kontaktních míst) , zejména členským státům a regionům, které se nejméně zapojily do programu Horizont 2020 .

Pozměňovací návrh 40

Příloha I

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY

VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY

Zdůvodnění

Zdůvodnění

S. 17 dokumentu COM(2018) 436 final (příloha I)

S. 17 dokumentu COM(2018) 436 final (příloha I)

Činnosti přispějí k různým cílům udržitelného rozvoje, jako jsou: cíl č. 3 – zdraví a kvalitní život, cíl č. 7 – čistá a dostupná energie, cíl č. 9 – průmysl, inovace a infrastruktura, cíl č. 13 – opatření v oblasti klimatu.

Činnosti přispějí k různým cílům udržitelného rozvoje, jako jsou: cíl č. 3 – zdraví a kvalitní život, cíl č. 7 – čistá a dostupná energie, cíl č. 9 – průmysl, inovace a infrastruktura, cíl č. 13 – opatření v oblasti klimatu , cíl č. 14 – život ve vodě, cíl č. 17 – partnerství ke splnění cílů .

Odůvodnění

Řada infrastruktur spadajících do Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury se týká mořského prostředí, a proto je odůvodněné zařadit cíl č. 14. Návrh na zařazení cíle č. 17 vychází z pojetí infrastruktury sdílené na úrovni celé EU a následného partnerství ke splnění cílů.

Pozměňovací návrh 41

Příloha 1, Pilíř II

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Hlavní rysy

Hlavní rysy

Reformy veřejných politik a systémů zdravotní péče v Evropě i mimo ni,

Reformy veřejných politik a systémů zdravotní péče v Evropě i mimo ni,

nové modely a přístupy ke zdraví a zdravotní péči a jejich přenositelnost nebo adaptace z jedné země/regionu do jiné,

nové modely a přístupy ke zdraví a zdravotní péči a jejich přenositelnost nebo adaptace z jedné země/regionu do jiné a k přínosu dobrovolného a neziskového sektoru,

zlepšování hodnocení zdravotnických technologií,

zlepšování hodnocení zdravotnických technologií,

vývoj nerovností v oblasti zdraví a účinná politická odpověď,

vývoj nerovností v oblasti zdraví a účinná politická odpověď,

budoucí pracovní síla v oblasti zdraví a její potřeby,

budoucí pracovní síla v oblasti zdraví a její potřeby,

zlepšování včasných informací souvisejících se zdravím a používání zdravotních údajů, včetně elektronických zdravotních záznamů, s patřičnou pozorností věnovanou bezpečnosti, soukromí, interoperabilitě, normám, srovnatelnosti a integritě,

zlepšování včasných informací souvisejících se zdravím a používání zdravotních údajů, včetně elektronických zdravotních záznamů, s patřičnou pozorností věnovanou bezpečnosti, soukromí, interoperabilitě, normám, srovnatelnosti a integritě,

odolnost systémů zdravotní péče při vstřebávání dopadů krizí a přijímání přelomových inovací,

odolnost systémů zdravotní péče při vstřebávání dopadů krizí a přijímání přelomových inovací,

řešení pro posílení účasti občanů a pacientů, sledování vlastního zdraví a komunikaci s odborníky ve zdravotnických a sociálních službách s cílem poskytovat integrovanější péči a přístup zaměřený na uživatele,

řešení pro posílení účasti občanů a pacientů, sledování vlastního zdraví a komunikaci s odborníky ve zdravotnických a sociálních službách s cílem poskytovat integrovanější péči a přístup zaměřený na uživatele,

data, informace, znalosti a osvědčené postupy z výzkumu v oblasti systémů zdravotní péče na úrovni EU a celosvětově.

data, informace, znalosti a osvědčené postupy z výzkumu v oblasti systémů zdravotní péče na úrovni EU a celosvětově.

Pozměňovací návrh 42

Příloha I „Činnosti programu“, „Pilíř II – Globální výzvy a konkurenceschopnost průmyslu“, klastr „Inkluzivní a bezpečná společnost“, bod 2.1, odstavec 2 (s. 26)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

EU musí prosazovat model inkluzivního a udržitelného růstu a zároveň sklízet plody technologického pokroku, zvyšovat důvěru v demokratickou správu a prosazovat její inovaci, bojovat s nerovnostmi, nezaměstnaností, marginalizací, diskriminací a radikalizací, zaručovat dodržování lidských práv, podporovat kulturní rozmanitost a evropské kulturní dědictví a prostřednictvím sociálních inovací posilovat postavení občanů. Nadále zůstane prioritou také řízení migrace a integrace migrantů. Výzkum a inovace ve společenských a humanitních vědách mají fundamentální význam pro reakci na tyto výzvy a plnění cílů EU.

EU musí prosazovat model inkluzivního a udržitelného růstu a zároveň sklízet plody technologického pokroku, zvyšovat důvěru v demokratickou správu a prosazovat její inovaci, bojovat s nerovnostmi, nezaměstnaností, marginalizací, diskriminací a radikalizací, chránit a podporovat dodržování lidských práv, kulturní rozmanitost a evropské kulturní dědictví, rozvíjet přístup ke kultuře a vzdělávání pro všechny a prostřednictvím sociálních inovací a rozvoje sociálního hospodářství posilovat postavení občanů. Nadále zůstane prioritou také řízení migrace , přijímání a integrace migrantů. Výzkum a inovace ve společenských a humanitních vědách mají fundamentální význam pro reakci na tyto výzvy a plnění cílů EU.

 

Cíl sociálního začleňování se musí opírat především o využití hmotného i nehmotného kulturního dědictví, které v současném kontextu globalizace hraje klíčovou úlohu pro pocit sounáležitosti obyvatel, a to zejména ve svém regionálním a jazykovém rozměru. Evropa, která se v průběhu století vytvářela soužitím velmi rozmanitých společenství, jež zanechala rozsáhlé kulturní dědictví, se tedy musí této výzvě postavit a podpořit ochranu a zhodnocování kulturního dědictví společně s územími a státy. Tato úvaha je o to důležitější, že se jedná o významnou oblast pro experimentování a používání řady technologických inovací. Jejich provádění v oblasti kulturního dědictví představuje silnou ekonomickou páku s přínosem pro cestovní ruch, který je pro regiony prospěšný.

Pozměňovací návrh 43

Příloha I „Činnosti programu“, „Pilíř II – Globální výzvy a konkurenceschopnost průmyslu“, klastr „Inkluzivní a bezpečná společnost“, bod 2.1, odstavec 6 (s. 27)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Výzkumné a inovační činnosti v rámci této globální výzvy budou celkově sladěny s prioritami Komise v těchto oblastech: demokratická změna; růst, zaměstnanost a investice; spravedlnost a základní práva; migrace; hlubší a spravedlivější evropská měnová unie; jednotný digitální trh. V návaznosti na závazky Římské agendy budou usilovat o „sociální Evropu“ a „Unii, která zachovává naše kulturní dědictví a podporuje kulturní rozmanitost.“ Podpoří také evropský pilíř sociálních práv a globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci.

Výzkumné a inovační činnosti v rámci této globální výzvy budou celkově sladěny s prioritami Komise v těchto oblastech: demokratická změna; růst, zaměstnanost a investice; vzdělávání; spravedlnost a základní práva; migrace; hlubší a spravedlivější evropská měnová unie; jednotný digitální trh. V návaznosti na závazky Římské agendy budou usilovat o „sociální Evropu“ a „Unii, která zachovává naše kulturní dědictví a podporuje kulturní rozmanitost.“ Podpoří také evropský pilíř sociálních práv , cíl znalostní společnosti a globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci.

Pozměňovací návrh 44

Příloha I „Činnosti programu“, „Pilíř II – Globální výzvy a konkurenceschopnost průmyslu“, klastr „Inkluzivní a bezpečná společnost“, odstavec 2.2.1 (s. 27)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Hlavní rysy

Hlavní rysy

Historie, vývoj a efektivnost demokracií na různých úrovních a v různých podobách; aspekty digitalizace a účinky komunikace na sociálních sítích a úloha vzdělávání a politik zaměřených na mladé lidi jakožto základní kameny demokratického občanství,

Historie, vývoj a efektivnost demokracií na různých úrovních a v různých podobách; aspekty digitalizace a účinky komunikace na sociálních sítích a úloha vzdělávání a politik zaměřených na mladé lidi jakožto základní kameny demokratického občanství,

inovativní přístupy k podpoře transparentnosti, schopnosti reagovat, odpovědnosti, efektivity a legitimity demokratické správy věcí veřejných při plném dodržování základních práv a zásad právního státu,

inovativní přístupy k podpoře transparentnosti, schopnosti reagovat, odpovědnosti, efektivity a legitimity demokratické správy věcí veřejných při plném dodržování základních práv a zásad právního státu,

strategie pro řešení populismu, extremismu, radikalizace a terorismu a pro zapojení nespokojených občanů a lidí na okraji společnosti,

strategie pro řešení populismu, extremismu, radikalizace a terorismu a pro zapojení nespokojených občanů a lidí na okraji společnosti,

lepší pochopení úlohy standardů novinářské práce a obsahu vytvářeného uživateli v hyperpropojené společnosti a vývoj nástrojů pro boj proti dezinformacím,

lepší pochopení úlohy standardů novinářské práce a obsahu vytvářeného uživateli v hyperpropojené společnosti a vývoj nástrojů pro boj proti dezinformacím,

role multikulturního občanství a identity ve vztahu k demokratickému občanství a politické angažovanosti,

role multikulturního občanství a identity ve vztahu k demokratickému občanství a politické angažovanosti,

dopad technického a vědeckého pokroku včetně dat velkého objemu, online sociálních sítí a umělé inteligence na demokracii,

dopad technického a vědeckého pokroku včetně dat velkého objemu, online sociálních sítí a umělé inteligence na demokracii,

poradní a participativní demokracie a aktivní a inkluzivní občanství včetně digitálního rozměru,

poradní a participativní demokracie a aktivní a inkluzivní občanství včetně digitálního rozměru,

 

úloha měst a regionů při budování občanství, sociálních a kulturních vazeb, při ekologické a energetické transformaci a hospodářském rozvoji a inovacích; jejich přínos k rozvoji sociálních inovací, demokratických postupů a místního, vnitrostátního a evropského občanství;

dopad ekonomických a sociálních nerovností na politickou účast a demokracii, demonstrace dokládající, jak odstraňování nerovností a boj se všemi formami diskriminace, včetně nerovnosti žen a mužů, pomáhá udržovat demokracii.

dopad ekonomických a sociálních nerovností na politickou účast a demokracii, demonstrace dokládající, jak odstraňování nerovností a boj se všemi formami diskriminace, včetně nerovnosti žen a mužů, pomáhá udržovat demokracii.

Odůvodnění

Města a regiony jsou také nástrojem pro bezpečnější inkluzivní společnost a jejich úloha musí být vědecky zkoumána.

Pozměňovací návrh 45

Příloha I „Činnosti programu“, „Pilíř II – Globální výzvy a konkurenceschopnost průmyslu“, klastr „Inkluzivní a bezpečná společnost“, odstavec 2.2.3 (s. 28 a 29)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

2.2.3.

Socioekonomická transformace

2.2.3.

Vzdělávání, zaměstnanost a  socioekonomická transformace

Evropské společnosti prochází hlubokou socioekonomickou transformací, především v důsledku globalizace a technologických inovací. Zároveň se ve většině evropských zemí zvyšuje příjmová nerovnost. Jsou zapotřebí politiky zaměřené do budoucna, které budou prosazovat inkluzivní růst a odstraňování nerovností, podporovat produktivitu (včetně pokroku v jejím měření) a lidský kapitál, řešit výzvy v oblasti migrace a integrace a podporovat mezigenerační solidaritu a sociální mobilitu. Pro spravedlivější a prosperující budoucnost jsou zapotřebí systémy vzdělávání a odborné přípravy.

Evropské společnosti prochází hlubokou socioekonomickou transformací, především v důsledku globalizace a technologických inovací. Zároveň se ve většině evropských zemí zvyšuje příjmová nerovnost. Jsou zapotřebí politiky zaměřené do budoucna, které budou prosazovat inkluzivní růst a odstraňování nerovností, podporovat produktivitu (včetně pokroku v jejím měření) a lidský kapitál, řešit výzvy v oblasti migrace a integrace a podporovat mezigenerační solidaritu a sociální mobilitu. Pro spravedlivější a prosperující budoucnost jsou zapotřebí systémy vzdělávání a odborné přípravy.

Hlavní rysy

Hlavní rysy

Znalostní základna poskytující poradenství v otázkách investic a politik, zejména v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, a podporující dovednosti s vysokou přidanou hodnotou, produktivitu, sociální mobilitu, růst, sociální inovace a vytváření pracovních míst; úloha vzdělávání a odborné přípravy při řešení nerovností,

Úloha vzdělávání a odborné přípravy při řešení nerovností, organizace školského systému a systému odborné přípravy, pedagogické a inovující postupy; aktivity podporující seberealizaci, tvořivost, soběstačnost a rozvoj kritického myšlení; podpora uzpůsobená každému mladému člověku přispívající k úspěchu všech ve škole a odborném vzdělávání,

sociální udržitelnost, která jde nad rámec ukazatelů založených pouze na HDP, obzvláště nové ekonomické a obchodní modely a nové finanční technologie,

sociální udržitelnost, která jde nad rámec ukazatelů založených pouze na HDP, obzvláště nové ekonomické a obchodní modely a nové finanční technologie, rozmanitost hospodářských, sociálních a environmentálních cílů a úkolů podniků,

statistické a jiné ekonomické nástroje pro lepší pochopení růstu a inovací v kontextu pomalého zvyšování produktivity,

statistické a jiné ekonomické nástroje pro lepší pochopení růstu a inovací v kontextu pomalého zvyšování produktivity,

nové typy práce, úloha práce, trendy a změny na trzích práce a v příjmech v současných společnostech a jejich dopad na rozdělení příjmu, rovné zacházení včetně rovnosti žen a mužů a sociální začlenění,

nové typy práce, úloha práce, postavení zaměstnanců v podnicích, trendy a změny na trzích práce a v příjmech v současných společnostech a jejich dopad na rozdělení příjmu, rovné zacházení včetně rovnosti žen a mužů a sociální začlenění,

systémy daní a dávek spolu s politikami v oblasti sociálního zabezpečení a sociálních investic usilující o odstranění nerovností a řešení negativních dopadů techniky, demografie a rozmanitosti,

systémy daní a dávek spolu s politikami v oblasti sociálního zabezpečení a sociálních investic usilující o odstranění nerovností a řešení negativních dopadů techniky, demografie a rozmanitosti,

mobilita lidí v globálním a lokálním kontextu pro lepší řízení migrace a začleňování migrantů a uprchlíků; dodržování mezinárodních závazků a lidských práv; širší a lepší přístup ke kvalitnímu vzdělávání, odborné přípravě a podpůrným službám, aktivní a inkluzivní občanství, obzvláště pro zranitelné skupiny lidí,

mobilita lidí v globálním a lokálním kontextu pro lepší řízení migrace a začleňování migrantů a uprchlíků; dodržování mezinárodních závazků a lidských práv; širší a lepší přístup ke kvalitnímu vzdělávání, odborné přípravě a podpůrným službám, aktivní a inkluzivní občanství, obzvláště pro zranitelné skupiny lidí,

systémy vzdělávání a odborné přípravy na podporu a lepší využití digitální transformace EU a na zvládnutí rizik plynoucích z globální propojenosti a technologických inovací, zejména nových online rizik, etických obav, sociálně-ekonomických nerovností a radikálních změn na trhu,

systémy vzdělávání a odborné přípravy na podporu a lepší využití digitální transformace EU a na zvládnutí rizik plynoucích z globální propojenosti a technologických inovací, zejména nových online rizik, etických obav, sociálně-ekonomických nerovností a radikálních změn na trhu,

modernizace orgánů veřejné správy tak, aby splňovaly očekávání občanů, pokud jde o poskytování služeb, transparentnost, přístupnost, otevřenost, odpovědnost a zaměření na uživatele,

modernizace orgánů veřejné správy tak, aby splňovaly očekávání občanů, pokud jde o poskytování služeb, transparentnost, přístupnost, otevřenost, odpovědnost a zaměření na uživatele,

účinnost systémů soudnictví a zlepšení přístupu ke spravedlnosti na základě zásady nezávislosti soudnictví a zásad právního státu, jakož i spravedlivá, účinná a transparentní procesní pravidla v občanských i trestních věcech.

účinnost systémů soudnictví a zlepšení přístupu ke spravedlnosti na základě zásady nezávislosti soudnictví a zásad právního státu, jakož i spravedlivá, účinná a transparentní procesní pravidla v občanských i trestních věcech.

Pozměňovací návrh 46

Příloha I, Pilíř II (s. 33)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

3.2

Oblasti intervence

3.2

Oblasti intervence

3.2.1

Výrobní technologie

3.2.1

Průřezové páky transformace a výkonnosti

Klíčovou hnací silou zaměstnanosti a prosperity v EU je výroba, jež produkuje více než tři čtvrtiny celosvětového vývozu EU a poskytuje více než 100 milionů přímých a nepřímých pracovních míst. Klíčovou výzvou pro výrobu v EU je udržet si konkurenceschopnost na celosvětové úrovni prostřednictvím inteligentnějších a individualizovanějších výrobků s vysokou přidanou hodnotou vyráběných s mnohem nižšími náklady na energii. K vytváření přidané hodnoty budou nezbytné tvůrčí a kulturní vstupy.

Budoucnost průmyslu závisí nejen na technologických výzvách, ale i na sociálních a organizačních výzvách, které jsou určující pro jeho konkurenceschopnost, jsou často málo známé a vyžadují další rozvoj znalostí, jejich šíření a ovládání.

 

Hlavní rysy

organizace hodnotových řetězců a spolupráce v jejich rámci; sdílení přidané hodnoty; mechanismy pro vyjednávání a stanovení cen; nástroje pro výměnu informací a spolupráci; iniciativy týkající se společného vytváření návrhů; využívání virtuální reality a rozšířené reality při navrhování; příprava na industrializaci a odborná příprava pracovníků;

tvorba klastrů, místní sítě spolupráce, rozvoj regionálních ekosystémů a inovačních center; rozvoj pozitivních externalit ze strany regionů pro zvýšení jejich atraktivity a konkurenceschopnosti průmyslu;

ergonomie a zlepšení pracovních podmínek; přístup k celoživotnímu vzdělávání a přizpůsobení dovedností měnícím se povoláním; využívání zkušeností a tvořivosti zaměstnanců;

odstranění překážek transformace podniků, především digitální: přístup k financování, inovacím a dovednostem; budování a řízení strategií transformace, poskytování podpory při přechodu; vývoj v oblasti zastupování průmyslu a jeho povolání.

 

3.2.2

Výrobní technologie

Klíčovou hnací silou zaměstnanosti a prosperity v EU je výroba, jež produkuje více než tři čtvrtiny celosvětového vývozu EU a poskytuje více než 100 milionů přímých a nepřímých pracovních míst. Klíčovou výzvou pro výrobu v EU je udržet si konkurenceschopnost na celosvětové úrovni prostřednictvím inteligentnějších a individualizovanějších výrobků s vysokou přidanou hodnotou vyráběných s mnohem nižšími náklady na energii. K vytváření přidané hodnoty budou nezbytné tvůrčí a kulturní vstupy.

Odůvodnění

V této fázi program Horizont Evropa ignoruje nebo podceňuje průřezové a organizační aspekty, které nicméně silně přispívají k transformaci a konkurenceschopnosti průmyslu a v nichž Evropa potřebuje více vědeckých znalostí a více inovací.

Pozměňovací návrh 47

Příloha I, Pilíř II (s. 42)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

ČÁST II – příloha I

ČÁST II – příloha I

Bod 4 KLASTR „KLIMA, ENERGETIKA A MOBILITA“

Bod 4 KLASTR „KLIMA, ENERGETIKA A MOBILITA“

4.1.

Zdůvodnění

4.1.

Zdůvodnění

(…)

(…)

Činnosti v rámci tohoto klastru přispívají zejména k cílům energetické unie, jakož i k cílům jednotného digitálního trhu, programu pro zaměstnanost, růst a investice, posílení EU jako globálního aktéra, nové strategie průmyslové politiky EU, oběhového hospodářství, iniciativy v oblasti surovin, bezpečnostní unie a městské agendy, jakož i společné zemědělské politiky EU a právních předpisů EU pro snížení hluku a znečištění ovzduší.

Činnosti v rámci tohoto klastru přispívají zejména k cílům energetické unie, jakož i k cílům jednotného digitálního trhu, programu pro zaměstnanost, růst a investice, posílení EU jako globálního aktéra, nové strategie průmyslové politiky EU, oběhového hospodářství , modrého růstu , iniciativy v oblasti surovin, bezpečnostní unie a městské agendy, jakož i společné zemědělské politiky , integrované námořní politiky a společné rybářské politiky EU a právních předpisů EU pro snížení hluku a znečištění ovzduší.

(…)

(…)

Odůvodnění

Moře a rybolov jsou pro EU zásadní, proto považujeme za důležité se o těchto sektorech zmínit.

Pozměňovací návrh 48

Příloha I, Pilíř II, bod 4.2.5 Obce a města (s. 45)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Hlavní rysy

Hlavní rysy

(…)

(…)

kvalita života občanů, bezpečná mobilita, městské sociální inovace, oběhová a regenerační kapacita měst, nižší environmentální stopa a znečištění,

kvalita života občanů, bezpečná mobilita, městské sociální inovace, oběhová a regenerační kapacita měst, nižší environmentální stopa a znečištění,

 

zapojení občanů ve městech i regionech, demokratické výzvy ekologické a energetické transformace; přijímání změn souvisejících s přechodem ze strany společnosti a souhlas s nimi; snižování nerovností v rámci přizpůsobování se změně klimatu a změn v oblasti ekologie a energetiky,

(…)

(…)

Pozměňovací návrh 49

Příloha I, Pilíř II, bod 4.2.4 Moře a oceány (s. 52)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Hlavní rysy

Hlavní rysy

(…)

(…)

modré hodnotové řetězce, mnohostranné využití mořského prostoru a růst odvětví obnovitelných zdrojů energie z moří a oceánů, včetně udržitelných mikroskopických a makroskopických řas,

modré hodnotové řetězce, mnohostranné využití mořského prostoru a růst námořních odvětví, například odvětví obnovitelných zdrojů energie z moří a oceánů, včetně udržitelných mikroskopických a makroskopických řas,

 

rozhraní pevnina/moře v pobřežních oblastech, udržitelnost různých odvětví modré ekonomiky, včetně mořského rybolovu, chovu a pobřežního cestovního ruchu; systematické přístupy k udržitelnému rozvoji přístavních a pobřežních oblastí; problematika urbanizace a stárnutí obyvatel v pobřežních oblastech,

řešení založená na přírodě, která se opírají o dynamiku mořských a pobřežních ekosystémů,

řešení založená na přírodě, která se opírají o dynamiku mořských a pobřežních ekosystémů,

(…)

(…)

Pozměňovací návrh 50

Příloha I, Pilíř II, bod 6.2.2 Globální výzvy (s. 57)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

2.

Inkluzivní a bezpečná společnost

2.

Inkluzivní a bezpečná společnost

Výzkum nerovností, chudoby a vyloučení, sociální mobility, kulturní rozmanitosti a dovedností; hodnocení dopadů sociálních, demografických a technologických transformací hospodářství a společnost,

Výzkum nerovností, chudoby a vyloučení, sociální mobility, kulturní rozmanitosti a dovedností; hodnocení dopadů sociálních, demografických a technologických transformací hospodářství a společnost,

 

výzkum vzniku znevýhodnění v oblasti vzdělávání a výzkum rozvoje systému vzdělávání a odborné přípravy, který podporuje úspěch a seberealizaci všech po celý život,

podpora zachování kulturního dědictví,

podpora zachování kulturního dědictví,

(…)

(…)

Pozměňovací návrh 51

Příloha I, Pilíř II (s. 58 a 59)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

5.

Potraviny a přírodní zdroje

5.

Potraviny a přírodní zdroje

(…)

(…)

referenční laboratoře EU pro doplňkové látky, geneticky modifikované organismy a materiály určené pro styk s potravinami,

referenční laboratoře EU pro doplňkové látky, geneticky modifikované organismy a materiály určené pro styk s potravinami,

 

znalostní centrum pro místní potravinové systémy,

znalostní centrum pro potravinové podvody a kvalitu potravin,

znalostní centrum pro potravinové podvody a kvalitu potravin,

znalostní centrum pro biohospodářství.

znalostní centrum pro biohospodářství.

Pozměňovací návrh 52

Příloha I „Činnosti programu“, Pilíř III „Otevřené inovace“, odstavec 7 (s. 61)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

K tomu, aby Evropa stála v čele této nové vlny průlomových inovací, je třeba úspěšně čelit následujícím výzvám:

K tomu, aby Evropa stála v čele této nové vlny průlomových inovací, je třeba úspěšně čelit následujícím výzvám:

zlepšit transformaci vědy na inovace s cílem urychlit přenos nápadů, technologií a talentů z výzkumné základny do začínajících podniků a průmyslu,

zlepšit transformaci vědy na inovace s cílem urychlit přenos nápadů, technologií a talentů z výzkumné základny do začínajících podniků a průmyslu,

urychlit transformaci průmyslu: evropský průmysl zaostává při zavádění nových technologií a zvyšování rozsahu: 77 % mladých a velkých společností zabývajících se výzkumem a vývojem sídlí v USA nebo v Asii a pouze 16 % v Evropě,

urychlit transformaci průmyslu: evropský průmysl zaostává při zavádění nových technologií a zvyšování rozsahu: 77 % mladých a velkých společností zabývajících se výzkumem a vývojem sídlí v USA nebo v Asii a pouze 16 % v Evropě,

zvýšit rizikové financování k překlenutí mezer ve financování: inovátoři v Evropě trpí nízkou nabídkou rizikového financování. Rizikový kapitál je klíčem k tomu, aby se průlomové inovace staly předními světovými společnostmi, ale v Evropě představuje méně než čtvrtinu částek získaných v USA a v Asii. Evropa musí překlenout tzv. „údolí smrti“, kvůli nimž se nápady a inovace nedostanou na trh v důsledku mezery mezi veřejnou podporou a soukromými investicemi, zejména pokud jde o vysoce rizikové průlomové inovace a dlouhodobé investice,

zvýšit rizikové financování k překlenutí mezer ve financování: inovátoři v Evropě trpí nízkou nabídkou rizikového financování. Rizikový kapitál je klíčem k tomu, aby se průlomové inovace staly předními světovými společnostmi, ale v Evropě představuje méně než čtvrtinu částek získaných v USA a v Asii. Evropa musí překlenout tzv. „údolí smrti“, kvůli nimž se nápady a inovace nedostanou na trh v důsledku mezery mezi veřejnou podporou a soukromými investicemi, zejména pokud jde o vysoce rizikové průlomové inovace a dlouhodobé investice,

zlepšit a zjednodušit evropské prostředí pro financování a podporu výzkumu a inovací: množství různých zdrojů financování vytváří pro inovátory složité prostředí. Intervence EU se musí uskutečňovat ve spolupráci a koordinaci s dalšími veřejnými a soukromými iniciativami na evropské, národní a regionální úrovni, aby se posílily a navzájem sladily podpůrné kapacity a vytvořilo se přehledné prostředí pro všechny evropské inovátory,

zlepšit a zjednodušit evropské prostředí pro financování a podporu výzkumu a inovací: množství různých zdrojů financování vytváří pro inovátory složité prostředí. Intervence EU se musí uskutečňovat ve spolupráci a koordinaci s dalšími veřejnými a soukromými iniciativami na evropské, národní a regionální úrovni, aby se posílily a navzájem sladily podpůrné kapacity a vytvořilo se přehledné prostředí pro všechny evropské inovátory,

překonat roztříštěnost inovačního ekosystému. I když je v Evropě stále více „hotspotů“, nejsou dobře propojeny. Společnosti s potenciálem mezinárodního růstu se musí vyrovnávat s roztříštěností vnitrostátních trhů a jejich rozmanitými jazyky, podnikatelskými kulturami a právními předpisy.

překonat roztříštěnost inovačního ekosystému. I když je v Evropě stále více „hotspotů“, nejsou dobře propojeny. Společnosti s potenciálem mezinárodního růstu se musí vyrovnávat s roztříštěností vnitrostátních trhů a jejich rozmanitými jazyky, podnikatelskými kulturami a právními předpisy,

 

uznat územní zakotvení vědy a inovací a značný přínos regionálních ekosystémů a inovačních center schopných rychlé reakce a provádění radikálních inovací, které jsou schopné zajistit kontinuitu podpory transformace hodnotových řetězců v Evropě a mobilizace pro rozvoj dovedností a lidských zdrojů. Za tímto účelem je třeba více zohlednit inteligentní specializace a vytváření jejich sítí.

Pozměňovací návrh 53

Příloha I „Činnosti programu“, Pilíř III „Otevřené inovace“, odstavec 11 (s. 63)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

I když bude ERI přímo podporovat průlomové inovace, je třeba dále rozvíjet a zlepšovat celkové prostředí, ze kterého evropské inovace pocházejí: podpora inovací v celé Evropě a ve všech rozměrech a formách, včetně navzájem se doplňujících politik a zdrojů na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, kdykoli je to možné, by měla být společnou evropskou snahou. Tento pilíř proto rovněž upravuje:

I když bude ERI přímo podporovat průlomové inovace, je třeba dále rozvíjet a zlepšovat celkové prostředí, ze kterého evropské inovace pocházejí: podpora inovací v celé Evropě , v jejích členských státech a regionech a ve všech rozměrech a formách, včetně navzájem se doplňujících politik a zdrojů na úrovni EU a na místní, regionální a  vnitrostátní úrovni, kdykoli je to možné, by měla být společnou evropskou snahou Tento pilíř proto rovněž upravuje:

obnovené a posílené mechanismy koordinace a spolupráce s členskými státy a přidruženými zeměmi, ale také se soukromými iniciativami, s cílem podporovat všechny druhy evropských inovačních ekosystémů a subjekty, které v nich působí,

obnovené a posílené mechanismy koordinace a spolupráce s  místními a regionálními orgány, členskými státy a přidruženými zeměmi, ale také se soukromými iniciativami, s cílem podporovat všechny druhy evropských inovačních ekosystémů a subjekty, které v nich působí,

podporu pro Evropský inovační a technologický institut (EIT) a znalostní a inovační společenství (KIC).

podporu pro Evropský inovační a technologický institut (EIT) a znalostní a inovační společenství (KIC).

Pozměňovací návrh 54

Příloha I „Činnosti programu“, „Pilíř III – Otevřené inovace“, část 1 „Evropská rada pro inovace“, bod 1.1 (s. 73)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Zvláštní pozornost bude věnována zajištění náležitého a účinného vzájemného doplňování s iniciativami členských států, ať už prováděnými individuálně nebo v rámci sítě, též v podobě evropského partnerství.

Zvláštní pozornost bude věnována zajištění náležitého a účinného vzájemného doplňování s iniciativami členských států, regionálních ekosystémů a inovačních center, ať už prováděnými individuálně nebo v rámci sítě, též v podobě evropského partnerství. Nástroj Pathfinder a nástroj Accelerator budou v zájmu podporovaných projektů dbát na to, aby bylo jejich působení integrováno do plynulého řetězce podpory projektů; ERI bude neustále komunikovat s vnitrostátními, regionálními a místními orgány zodpovědnými za inovace, aby zajistila náležitou doplňkovost intervencí a maximalizovala vazby a spolupráci, a to i prostřednictvím spolufinancovaných programů. Tato komunikace je nezbytnou podmínkou pro to, aby mohla ERI udělovat pečetě excelence.

Pozměňovací návrh 55

Příloha I, Pilíř II (s. 67)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

1.1.3.

Další činnosti ERI

1.1.3.

Další činnosti ERI

ERI bude kromě toho také realizovat:

ERI bude kromě toho také realizovat:

služby ERI napomáhající zakládání a rozvoji podniků na podporu činností a akcí nástrojů Pathfinder a Accelerator. Cílem bude propojit komunitu inovátorů podporovaných ERI, včetně podporovaných pečetí excelence, s investory, partnery a zadavateli veřejných zakázek. Akcím ERI se tak poskytne široká škála služeb coachingu a mentorování. Inovátorům se poskytne přístup k mezinárodním sítím možných partnerů, též z průmyslu, s cílem doplnit hodnotový řetězec nebo rozvinout tržní příležitosti a vyhledat investory a další soukromé nebo podnikové zdroje financí. Činnosti budou zahrnovat živé akce (např. zprostředkovací akce, prezentace investorům), ale také rozvoj platforem pro hledání partnerů nebo použití stávajících platforem v úzkém napojení na finanční zprostředkovatele podporované z programu InvestEU a na skupinu EIB. Tyto činnosti podpoří také vzájemné výměny jakožto zdroj vzdělávání v inovačním ekosystému, čímž se výhodně využijí členové poradního výboru ERI na vysoké úrovni a stipendisté ERI,

služby ERI napomáhající zakládání a rozvoji podniků na podporu činností a akcí nástrojů Pathfinder a Accelerator. Cílem bude propojit komunitu inovátorů podporovaných ERI, včetně podporovaných pečetí excelence, s investory, partnery a zadavateli veřejných zakázek , ale také s vnitrostátními a místními subjekty podporujícími inovace, které mohou doplnit podporu ERI a udržitelným způsobem pomáhat inovátorům . Akcím ERI se tak poskytne široká škála služeb coachingu a mentorování. Inovátorům se poskytne přístup k mezinárodním sítím možných partnerů, též z průmyslu, s cílem doplnit hodnotový řetězec nebo rozvinout tržní příležitosti a vyhledat investory a další soukromé nebo podnikové zdroje financí. Činnosti budou zahrnovat živé akce (např. zprostředkovací akce, prezentace investorům), ale také rozvoj platforem pro hledání partnerů nebo použití stávajících platforem v úzkém napojení na finanční zprostředkovatele podporované z programu InvestEU a na skupinu EIB. Tyto činnosti podpoří také vzájemné výměny jakožto zdroj vzdělávání v inovačním ekosystému, čímž se výhodně využijí členové poradního výboru ERI na vysoké úrovni a stipendisté ERI,

Pozměňovací návrh 56

Příloha I „Činnosti programu“, „Pilíř III – Otevřené inovace“, „Evropská rada pro inovace“, bod 1.2.2 (s. 68 a 69)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

1.2.2.

Správci programů ERI

Komise bude k řízení vysoce rizikových programů přistupovat proaktivně s využitím přístupu k nezbytným odborným znalostem.

1.2.2.

Správci programů ERI

Komise bude k řízení vysoce rizikových programů přistupovat proaktivně s využitím přístupu k nezbytným odborným znalostem.

Komise dočasně jmenuje řadu správců programů ERI, kteří jí budou nápomocni, pokud jde o vizi založenou na technologii a operativní vedení.

Komise dočasně jmenuje řadu správců programů ERI, kteří jí budou nápomocni, pokud jde o vizi založenou na technologii a operativní vedení.

Správci programů budou pocházet z různých oblastí včetně podniků, univerzit, národních laboratoří a výzkumných center. Přinesou hluboké odborné znalosti z osobních zkušeností a dlouholeté praxe v oboru. Půjde o uznávané vůdčí osobnosti, které již řídily multidisciplinární výzkumné týmy nebo vedly velké institucionální programy a znají význam neúnavného, kreativního a širokého sdělování svých vizí. V neposlední řadě budou mít také zkušenosti s dohledem nad značnými rozpočty, což vyžaduje smysl pro odpovědnost.

Správci programů budou pocházet z různých oblastí včetně inovačně zaměřených veřejných subjektů, podniků, univerzit, národních laboratoří a výzkumných center. Přinesou hluboké odborné znalosti z osobních zkušeností a dlouholeté praxe v oboru. Půjde o uznávané vůdčí osobnosti, které již řídily multidisciplinární výzkumné týmy nebo vedly velké institucionální programy a znají význam neúnavného, kreativního a širokého sdělování svých vizí. V neposlední řadě budou mít také zkušenosti s dohledem nad značnými rozpočty, což vyžaduje smysl pro odpovědnost.

Pozměňovací návrh 57

Příloha I „Činnosti programu“, „Pilíř III – Otevřené inovace“, „Evropské inovační ekosystémy“, bod 2.1 (s. 71)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

2.1.

Odůvodnění

2.1.

Odůvodnění

Má-li dojít k plnému využití potenciálu inovací, na kterých se podílí výzkumní pracovníci, podnikatelé, průmysl a společnost jako celek, musí EU zlepšit prostředí, v němž se bude inovacím dařit na všech úrovních. To znamená přispět k rozvoji účinného inovačního ekosystému na úrovni EU a stimulovat spolupráci, vytváření sítí a výměnu myšlenek, financování a dovedností mezi národními a místními inovačními ekosystémy.

Má-li dojít k plnému využití potenciálu inovací, na kterých se podílí výzkumní pracovníci, podnikatelé, průmysl a společnost jako celek, musí EU zlepšit prostředí, v němž se bude inovacím dařit na všech úrovních. To znamená přispět k rozvoji účinného inovačního ekosystému na úrovni EU a stimulovat spolupráci, vytváření sítí a výměnu myšlenek, financování a dovedností mezi národními a místními inovačními ekosystémy.

EU se musí také zaměřit na rozvoj ekosystémů, které kromě inovací v soukromých podnicích podporují sociální inovace a inovace ve veřejném sektoru. Sektor vládních institucí musí sám inovovat a obměnit se, aby mohl podporovat změny v regulaci a správě věcí veřejných, které jsou nezbytné pro podporu rozsáhlého zavádění nových technologií a rostoucí poptávky veřejnosti po účinnějším a účelnějším poskytování služeb. Sociální inovace jsou nezbytné pro posílení blahobytu našich společností.

EU se musí také zaměřit na rozvoj ekosystémů, které kromě inovací v soukromých podnicích podporují sociální inovace a inovace v  dobrovolnickém, neziskovém a  veřejném sektoru. Tyto sektory musí samy inovovat a obměnit se, aby mohly podporovat změny v regulaci a správě věcí veřejných, které jsou nezbytné pro podporu rozsáhlého zavádění nových technologií a rostoucí poptávky veřejnosti po účinnějším a účelnějším poskytování služeb Sociální inovace jsou nezbytné pro posílení blahobytu našich společností.

Pozměňovací návrh 58

Příloha I „Činnosti programu“, „Pilíř III – Otevřené inovace“, „Evropské inovační ekosystémy“, bod 2.2 (s. 71 a 72)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

2.2.

Oblasti intervence

2.2

Oblasti intervence

Jako první krok Komise uspořádá fórum ERI pro veřejné orgány a subjekty členských států a přidružených zemí, které se zabývají národní inovační politikou a programy, s cílem podpořit koordinaci a dialog o vývoji inovačního ekosystému EU. V rámci tohoto fóra ERI bude Komise:

Jako první krok Komise uspořádá fórum ERI pro veřejné orgány a subjekty členských států , měst, regionů a přidružených zemí, které se zabývají národní inovační politikou a programy, s cílem podpořit koordinaci a dialog o vývoji inovačního ekosystému EU. V rámci tohoto fóra ERI bude Komise:

jednat o rozvoji regulace vstřícné k inovacím prostřednictvím soustavného uplatňování zásady inovace a vývoje inovačních přístupů k zadávání veřejných zakázek, včetně rozvoje a posilování nástroje pro zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení, aby se stimulovaly inovace. Také Středisko pro sledování inovací ve veřejném sektoru bude nadále podporovat vnitřní inovační snahy vládních institucí souběžně s přepracovaným nástrojem na podporu politik,

jednat o rozvoji regulace vstřícné k inovacím prostřednictvím soustavného uplatňování zásady inovace a vývoje inovačních přístupů k zadávání veřejných zakázek, včetně rozvoje a posilování nástroje pro zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení, aby se stimulovaly inovace. Také Středisko pro sledování inovací ve veřejném sektoru bude nadále podporovat vnitřní inovační snahy vládních institucí souběžně s přepracovaným nástrojem na podporu politik,

podporovat soulad výzkumných a inovačních programů s úsilím EU o konsolidaci otevřeného trhu pro toky kapitálu a investice, jako je rozvoj klíčových rámcových podmínek na podporu inovací v unii kapitálových trhů,

podporovat soulad výzkumných a inovačních programů s úsilím EU o konsolidaci otevřeného trhu pro toky kapitálu a investice, jako je rozvoj klíčových rámcových podmínek na podporu inovací v unii kapitálových trhů,

prohlubovat koordinaci mezi národními inovačními programy a ERI, aby se stimulovala operační součinnost a nedocházelo k překrývání, a to prostřednictvím sdílení údajů o programech a jejich provádění, sdílení zdrojů a odborných znalostí, analýzy a monitorování technologických a inovačních trendů a vzájemného propojování příslušných společenství inovátorů,

prohlubovat koordinaci mezi národními , regionálními a místními inovačními programy a ERI, aby se stimulovala operační součinnost a nedocházelo k překrývání, a to prostřednictvím sdílení údajů o programech a jejich provádění, sdílení zdrojů a odborných znalostí, analýzy a monitorování technologických a inovačních trendů a vzájemného propojování příslušných společenství inovátorů,

 

podporovat identifikaci, charakterizaci, uznání a podporu regionálních ekosystémů a inovačních center, jejich vazby na inteligentní specializace a jejich sbližování v rámci konsorcií, které mohou významně přispět k dosažení cílů programu, a zejména jeho pilíře Otevřené inovace,

stanoví společnou komunikační strategii o inovacích v EU. Ta bude zaměřena na podporu nejnadanějších inovátorů, podnikatelů, především pak mladých osob, malých a středních podniků a startupů v EU, a to i z nových oblastí EU. Zdůrazní přidanou hodnotu EU, kterou mohou techničtí, netechničtí a sociální inovátoři obyvatelům EU přinést tím, že rozvinou svůj nápad či vizi do fungujícího podniku (společenská hodnota/dopad, pracovní místa a růst, společenský pokrok).

stanoví společnou komunikační strategii o inovacích v EU. Ta bude zaměřena na podporu nejnadanějších inovátorů, podnikatelů, především pak mladých osob, malých a středních podniků a startupů v EU, a to i z nových oblastí EU. Zdůrazní přidanou hodnotu EU, kterou mohou techničtí, netechničtí a sociální inovátoři obyvatelům EU přinést tím, že rozvinou svůj nápad či vizi do fungujícího podniku (společenská hodnota/dopad, pracovní místa a růst, společenský pokrok).

Činnosti budou prováděny tak, aby bylo zaručeno účinné vzájemné doplňování mezi typy akcí ERI a jejich konkrétním zaměřením na průlomové inovace, a budou je provádět členské státy a přidružené země, ale také soukromé iniciativy, aby se zajistila podpora všech druhů inovací, byli osloveni všichni inovátoři v celé EU a poskytla se jim posílená a vhodná podpora.

Činnosti budou prováděny tak, aby bylo zaručeno účinné vzájemné doplňování mezi typy akcí ERI a jejich konkrétním zaměřením na průlomové inovace, a budou je provádět členské státy , regiony a města a přidružené země, ale také soukromé iniciativy, aby se zajistila podpora všech druhů inovací, byli osloveni všichni inovátoři v celé EU a poskytla se jim posílená a vhodná podpora.

Odůvodnění

Ústředními prvky ERI musí být města, regiony a jejich inovační ekosystémy.

Pozměňovací návrh 59

Příloha I „Činnosti programu“, „Pilíř III – Otevřené inovace“, „Evropské inovační ekosystémy“, bod 2.2 (s. 72)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Za tímto účelem bude EU:

Za tímto účelem bude EU:

propagovat a spolufinancovat společné inovační programy spravované orgány odpovědnými za národní, regionální nebo místní veřejné inovační politiky a programy, k nimž se mohou přidružit inovátoři a soukromé subjekty podporující inovace. Tyto společné programy založené na poptávce se mohou zaměřit mimo jiné na podporu v raných fázích a studie proveditelnosti, spolupráci akademické obce s podniky, podporu technologicky vyspělého výzkumu založeného na spolupráci mezi malými a středními podniky, transfer technologií a znalostí, internacionalizaci malých a středních podniků, analýzy trhu a jeho rozvoj, digitalizaci technicky méně vyspělých malých a středních podniků, finanční nástroje pro inovační činnosti blízké trhu nebo uvádění na trh, sociální inovace. Mohou zahrnovat také iniciativy společného zadávání veřejných zakázek, které umožňují obchodně využít inovace ve veřejném sektoru, zejména na podporu tvorby nové politiky. To může být účinné zejména pro stimulaci inovací v oblastech veřejných služeb a pro poskytnutí tržních příležitostí evropským inovátorům,

propagovat a spolufinancovat společné inovační programy spravované orgány odpovědnými za národní, regionální nebo místní veřejné inovační politiky a programy, k nimž se mohou přidružit inovátoři a soukromé subjekty podporující inovace. Tyto společné programy mohou mít podobu konsorcií sdružujících regionální ekosystémy a inovační centra. Tyto společné programy založené na poptávce se mohou zaměřit mimo jiné na podporu v raných fázích a studie proveditelnosti (včetně dalšího výzkumu za účelem ověření koncepce, demonstrátorů a pilotních výrobních linek) , spolupráci akademické obce s podniky, podporu technologicky vyspělého výzkumu založeného na spolupráci mezi malými a středními podniky, transfer technologií a znalostí, internacionalizaci malých a středních podniků, analýzy trhu a jeho rozvoj, digitalizaci technicky méně vyspělých malých a středních podniků, finanční nástroje pro inovační činnosti blízké trhu nebo uvádění na trh, sociální inovace. Mohou zahrnovat také iniciativy společného zadávání veřejných zakázek, které umožňují obchodně využít inovace ve veřejném sektoru, zejména na podporu tvorby nové politiky. To může být účinné zejména pro stimulaci inovací v oblastech veřejných služeb a pro poskytnutí tržních příležitostí evropským inovátorům,

podporovat také společné programy pro mentorování, coaching, technickou pomoc a další služby, které se poskytují blízko k inovátorům prostřednictvím sítí, jako je Enterprise Europe Network, klastrů, celoevropských platforem, jako je Startup Europe, místních veřejných, ale také soukromých subjektů věnujících se inovacím, zejména inkubátorů a inovačních center, jež lze navíc navzájem propojit za účelem posílení partnerství mezi inovátory. Podpora může být poskytnuta i pro propagaci sociálních dovedností pro inovace, a to též sítím institucí odborné přípravy a v úzkém propojení s Evropským inovačním a technologickým institutem,

podporovat také společné programy pro mentorování, coaching, technickou pomoc a další služby, které se poskytují blízko k inovátorům prostřednictvím sítí, jako je Enterprise Europe Network, klastrů, celoevropských platforem, jako je Startup Europe, regionálních a  místních veřejných, ale také soukromých subjektů věnujících se inovacím, zejména inkubátorů a inovačních center, jež lze navíc navzájem propojit za účelem posílení partnerství mezi inovátory. Podpora může být poskytnuta i pro propagaci sociálních dovedností pro inovace, a to též sítím institucí odborné přípravy a v úzkém propojení s Evropským inovačním a technologickým institutem,

Pozměňovací návrh 60

Příloha I „Činnosti programu“, „Pilíř III – Otevřené inovace“, „Evropské inovační ekosystémy“, bod 2.2 (s. 72)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

EU také zahájí akce nezbytné pro další monitorování a rozvoj celkové situace v oblasti inovací a schopností řízení inovací v Evropě.

EU také zahájí akce nezbytné pro další monitorování a rozvoj celkové situace v oblasti inovací a schopností řízení inovací v Evropě.

 

Komise zajistí společně s městy a regiony fungování fóra regionálních ekosystémů a inovačních center s cílem zlepšit znalosti o podmínkách pro jejich vznik a úspěch, o tom, jak přispívají k evropské vědecké excelenci a inovační dynamice, a s cílem usnadnit a posílit jejich podíl na provádění programu a plnění jeho cílů.

Činnosti na podporu ekosystému bude provádět Komise za podpory výkonné agentury pro proces hodnocení.

Činnosti na podporu ekosystému bude provádět Komise za podpory výkonné agentury pro proces hodnocení.

Pozměňovací návrh 61

Příloha I „Činnosti programu“, „Pilíř III – Otevřené inovace“, „Evropský inovační a technologický institut“, bod 3.1 (s. 73)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Nadále je třeba vyvíjet úsilí na rozvoj ekosystémů, kde výzkumní pracovníci, inovátoři, průmysl a vlády mohou snadno komunikovat.

Nadále je třeba vyvíjet úsilí na rozvoj ekosystémů, kde výzkumní pracovníci, inovátoři, průmysl a vlády a rovněž místní a regionální orgány mohou snadno komunikovat.

Pozměňovací návrh 62

Příloha I „Činnosti programu“, „Pilíř III – Otevřené inovace“, „Evropský inovační a technologický institut“, bod 3.1, odstavec 4, první věta (s. 73)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Povaha a rozsah inovačních výzev si žádá vzájemné propojení a mobilizaci subjektů a zdrojů v evropském měřítku, a to podporou přeshraniční spolupráce.

Povaha a rozsah inovačních výzev si žádá vzájemné propojení a mobilizaci subjektů a zdrojů v evropském měřítku, a to podporou meziregionální a  přeshraniční spolupráce.

Pozměňovací návrh 63

Příloha I „Činnosti programu“, „Pilíř III – Otevřené inovace“, „Evropský inovační a technologický institut“, bod 3.2.1 (s. 73 a 74)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

3.2.

Oblasti intervence

3.3.

Oblasti intervence

3.2.1

Udržitelné inovační ekosystémy v celé Evropě

EIT bude hrát důležitější úlohu při posilování udržitelných inovačních ekosystémů v celé Evropě. EIT bude zejména nadále působit především prostřednictvím svých znalostních a inovačních společenství – rozsáhlých evropských partnerství, která se zabývají konkrétními společenskými výzvami. Bude nadále posilovat inovační ekosystémy okolo nich, a to podporou integrace výzkumu, inovací a vzdělávání. EIT bude kromě toho přispívat k překlenování stávajících mezer ve výkonnosti inovací v celé Evropě, a to rozšiřováním svého regionálního inovačního programu (EIT RIS). EIT bude pracovat s inovačními ekosystémy, které vykazují vysoký inovační potenciál, a to na základě strategií, tematického souladu a dopadu a v úzké součinnosti se strategiemi a platformami pro inteligentní specializaci.

3.2.1

Udržitelné inovační ekosystémy v celé Evropě

EIT bude hrát důležitější úlohu při posilování udržitelných inovačních ekosystémů v celé Evropě. EIT bude zejména nadále působit především prostřednictvím svých znalostních a inovačních společenství – rozsáhlých evropských partnerství, která se zabývají konkrétními společenskými výzvami. Bude nadále posilovat inovační ekosystémy okolo nich, a to podporou integrace výzkumu, inovací a vzdělávání. EIT bude kromě toho přispívat k překlenování stávajících mezer ve výkonnosti inovací v celé Evropě, a to rozšiřováním svého regionálního inovačního programu (EIT RIS). EIT bude pracovat s inovačními ekosystémy a zejména s regionálními ekosystémy a inovačními centry , které vykazují vysoký inovační potenciál, a to na základě strategií, tematického souladu a dopadu a v úzké součinnosti se strategiemi a platformami pro inteligentní specializaci.

Pozměňovací návrh 64

Příloha I „Činnosti programu“, „Pilíř III – Otevřené inovace“, „Evropský inovační a technologický institut“, bod 3.2.4 (s. 75)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Hlavní rysy

Hlavní rysy

Spolupráce s ERI při racionalizaci podpory (tj. financování a služeb) nabízené vysoce inovačním podnikům ve fázích startupu a rozšiřování kapacity, a to zejména prostřednictvím znalostních a inovačních společenství,

Spolupráce s ERI při racionalizaci podpory (tj. financování a služeb) nabízené vysoce inovačním podnikům ve fázích startupu a rozšiřování kapacity, a to zejména prostřednictvím znalostních a inovačních společenství,

plánování a provádění činností EIT s cílem maximalizovat součinnost a doplňkovost s akcemi v rámci pilíře Globální výzvy a konkurenceschopnost průmyslu,

plánování a provádění činností EIT s cílem maximalizovat součinnost a doplňkovost s akcemi v rámci pilíře Globální výzvy a konkurenceschopnost průmyslu,

práce s členskými státy EU na národní i regionální úrovni, zavedení strukturovaného dialogu a koordinační úsilí, aby se umožnily synergie se stávajícími národními iniciativami a za účelem identifikace, sdílení a šíření osvědčených postupů a poznatků,

práce s členskými státy EU na národní i regionální úrovni a s místními a regionálními orgány , zavedení strukturovaného dialogu a koordinační úsilí, aby se umožnily synergie se stávajícími národními , regionálními a místními iniciativami a za účelem identifikace, sdílení a šíření osvědčených postupů a poznatků,

Pozměňovací návrh 65

Příloha I „Činnosti programu“, „Posílení evropského výzkumného prostoru“, odstavec 4 (s. 77)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Výzkum a inovace navíc někteří vnímají jako vzdálené a elitářské činnosti, které nemají jasný přínos pro občany, čímž podněcují postoje blokující vznik a využívání inovačních řešení a skepticismus vůči veřejným politikám založeným na důkazech. To vyžaduje jak lepší propojení mezi vědci, občany a tvůrci politik, tak robustnější přístupy ke shromažďování vědeckých důkazů jako takových.

Tyto rozdíly a nerovnosti v přístupu k výzkumu a inovacím mohly vést k narušení důvěry občanů, ale výzkum a inovace někteří vnímají také jako vzdálené a elitářské činnosti, které nemají jasný přínos pro občany, čímž podněcují postoje blokující vznik a využívání inovačních řešení a skepticismus vůči veřejným politikám založeným na důkazech. Proti zjištěným rozdílům je proto nutné bojovat a vytvářet jak lepší propojení mezi vědci, občany a tvůrci politik, tak robustnější přístupy ke shromažďování vědeckých důkazů jako takových.

Pozměňovací návrh 66

Příloha I „Činnosti programu“, „Posílení evropského výzkumného prostoru“, odstavec 5 (s. 87)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

EU nyní potřebuje zvýšit laťku v otázkách kvality a dopadu svého systému výzkumu a inovací, k čemuž je zapotřebí revitalizovaný Evropský výzkumný prostor (EVP), který bude lépe podporován z rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Je nutná správně integrovaná, ale přitom na míru připravená sada opatření EU ve spojení reformami a zvyšováním výkonnosti na národní úrovni (k čemuž mohou přispět strategie pro inteligentní specializaci podporované v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj) a zároveň také institucionální změny v organizacích, které výzkum financují a které výzkum vykonávají, včetně univerzit. Spojením snah na úrovni EU lze využít součinnosti a nalézt nezbytnou míru pro to, aby podpora národních politických reforem byla účinnější a měla větší dopad.

EU nyní potřebuje zvýšit laťku v otázkách kvality a dopadu svého systému výzkumu a inovací, k čemuž je zapotřebí revitalizovaný Evropský výzkumný prostor (EVP), který bude lépe podporován z rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Je nutná správně integrovaná, ale přitom na míru připravená sada opatření EU ve spojení reformami a zvyšováním výkonnosti na národní , regionální a místní úrovni (k čemuž mohou přispět strategie pro inteligentní specializaci podporované v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj) a zároveň také institucionální změny v organizacích, které výzkum financují a které výzkum vykonávají, včetně univerzit. Spojením snah na úrovni EU lze využít součinnosti a nalézt nezbytnou míru pro to, aby podpora národních , regionálních a místních politických reforem byla účinnější a měla větší dopad.

Pozměňovací návrh 67

Příloha I „Činnosti programu“, „Posílení evropského výzkumného prostoru“, odstavec 6 (s. 77)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Činnosti podporované z této části se zaměřují na politické priority EVP, přičemž jsou obecně základem všech částí programu Horizont Evropa. Mohou být také zavedeny činnosti na podporu cirkulace mozků v rámci EVP, a to prostřednictvím mobility výzkumných pracovníků a inovátorů.

Činnosti podporované z této části se zaměřují na politické priority EVP, přičemž jsou obecně základem všech částí programu Horizont Evropa. Mohou být také zavedeny činnosti na podporu cirkulace mozků v rámci EVP, a to prostřednictvím mobility výzkumných pracovníků a inovátorů. Další činnosti se mohou zaměřit na podporu vzniku, strukturování a excelence nových regionálních ekosystémů a inovačních center v členských státech a regionech, které zaostávají ve vývoji výzkumu a inovací.

Pozměňovací návrh 68

Příloha I „Činnosti programu“, „Posílení evropského výzkumného prostoru“, „Sdílení excelence“ (s. 79)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Hlavní rysy

Hlavní rysy

„teaming“ s cílem vytvořit nová nebo modernizovat stávající centra excelence ve způsobilých zemích a stavět na partnerstvích mezi předními vědeckými institucemi a partnerskými institucemi,

„teaming“ s cílem vytvořit nové regionální ekosystémy a inovační centra a zřídit nová nebo modernizovat stávající centra excelence ve způsobilých zemích a stavět na partnerstvích mezi předními vědeckými institucemi a partnerskými institucemi,

„twinning“ s cílem výrazně posílit univerzitu nebo výzkumnou organizaci ze způsobilé země ve vymezeném oboru tím, že získá vazby na výzkumné instituce v jiných členských státech nebo přidružených zemích, které zaujímají přední postavení v mezinárodním měřítku,

„twinning“ s cílem výrazně posílit univerzitu nebo výzkumnou organizaci ze způsobilé země ve vymezeném oboru tím, že získá vazby na výzkumné instituce v jiných členských státech nebo přidružených zemích, které zaujímají přední postavení v mezinárodním měřítku,

„profesury EVP“, které univerzitám nebo výzkumným institucím pomohou přilákat a udržet si vysoce kvalitní lidské zdroje pod vedením vynikajícího výzkumného pracovníka a vedoucího výzkumu („držitele profesury EVP“) a zavést strukturální změny pro dosažení excelence na udržitelném základě,

„profesury EVP“, které univerzitám nebo výzkumným institucím pomohou přilákat a udržet si vysoce kvalitní lidské zdroje pod vedením vynikajícího výzkumného pracovníka a vedoucího výzkumu („držitele profesury EVP“) a zavést strukturální změny pro dosažení excelence na udržitelném základě,

evropská spolupráce v oblasti vědy a technologií („program COST“), která zahrnuje ambiciózní podmínky týkající se začlenění způsobilých zemí a další opatření pro vytváření vědeckých sítí, budování kapacit a kariérní rozvoj na podporu výzkumných pracovníků z těchto cílových zemí. 80 % celkového rozpočtu programu COST bude věnováno na činnosti, které jsou v plném souladu s cíli této oblasti intervence.

evropská spolupráce v oblasti vědy a technologií („program COST“), která zahrnuje ambiciózní podmínky týkající se začlenění způsobilých zemí a další opatření pro vytváření vědeckých sítí, budování kapacit a kariérní rozvoj na podporu výzkumných pracovníků z těchto cílových zemí. 80 % celkového rozpočtu programu COST bude věnováno na činnosti, které jsou v plném souladu s cíli této oblasti intervence.

 

přeshraniční spolupráce v oblasti sdílených inteligentních specializací a mezi regionálními ekosystémy a inovačními centry prostřednictvím podpory a usnadnění zapojení nově vznikajících a rozvíjejících se ekosystémů.

Pozměňovací návrh 69

Příloha I „Činnosti programu“, „Posílení evropského výzkumného prostoru“, „Reforma a zlepšení evropského systému výzkumu a inovací“ (s. 80)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Politické reformy na národní úrovni budou vzájemně posíleny tvorbou politických iniciativ, výzkumem, vytvářením sítí, navazováním partnerství, koordinací, shromažďováním dat a monitorováním a hodnocením na úrovni EU.

Politické reformy na národní , regionální a místní úrovni budou vzájemně posíleny tvorbou politických iniciativ, výzkumem, vytvářením sítí, navazováním partnerství, koordinací, shromažďováním dat a monitorováním a hodnocením na úrovni EU.

Hlavní rysy

Hlavní rysy

Posilování důkazní základny pro politiku výzkumu a inovací za účelem lepšího pochopení různých rozměrů a komponent národních systémů výzkumu a inovací, včetně hybných sil, dopadů a souvisejících politik,

Posilování důkazní základny pro politiku výzkumu a inovací za účelem lepšího pochopení různých rozměrů a komponent národních , regionálních a místních systémů výzkumu a inovací, včetně hybných sil, dopadů a souvisejících politik,

prognostické činnosti k předvídání nových potřeb, koordinované a společně navrhované s národními agenturami a zúčastněnými subjekty orientovanými na budoucnost, a to participativním způsobem, s využitím pokroků v prognostických metodách, s cílem, aby byly výstupy politicky relevantnější, a se současným využíváním synergií napříč programem a nad jeho rámec,

prognostické činnosti k předvídání nových potřeb, koordinované a společně navrhované s národními agenturami , místními a regionálními orgány a zúčastněnými subjekty orientovanými na budoucnost, a to participativním způsobem, s využitím pokroků v prognostických metodách, s cílem, aby byly výstupy politicky relevantnější, a se současným využíváním synergií napříč programem a nad jeho rámec,

urychlování přechodu k otevřené vědě, a to monitorováním, analýzou a podporou rozvoje a využívání politiky a postupů otevřené vědy na úrovni členských států, regionů, institucí a výzkumných pracovníků způsobem, který maximalizuje součinnost a soudržnost na úrovni EU,

urychlování přechodu k otevřené vědě, a to monitorováním, analýzou a podporou rozvoje a využívání politiky a postupů otevřené vědy na úrovni členských států, regionů, měst, institucí a výzkumných pracovníků způsobem, který maximalizuje součinnost a soudržnost na úrovni EU,

podpora reformy národní politiky výzkumu a inovací, též prostřednictvím posíleného souboru služeb v rámci nástroje na podporu politik (např. vzájemná hodnocení, zvláštní podpůrné činnosti, vzájemné získávání poznatků a znalostní centrum) pro členské státy a přidružené země, které fungují v součinnosti s Evropským fondem pro regionální rozvoj, Útvarem na podporu strukturální reformy a nástrojem pro provádění reforem,

podpora reformy národní , regionální a místní politiky výzkumu a inovací, též prostřednictvím posíleného souboru služeb v rámci nástroje na podporu politik (např. vzájemná hodnocení, zvláštní podpůrné činnosti, vzájemné získávání poznatků a znalostní centrum) pro členské státy , regiony a města a přidružené země, které fungují v součinnosti s Evropským fondem pro regionální rozvoj, Útvarem na podporu strukturální reformy a nástrojem pro provádění reforem,

 

podpora vzniku, strukturování a rozvoje regionálních ekosystémů a inovačních center. V případě společné žádosti členského státu a místních a regionálních orgánů bude moci dojít ke specifické spolupráci mezi Komisí a těmito vnitrostátními, regionálními a místními subjekty, aby se zvýšila využitelnost EFRR a ESF+ v oblasti výzkumu a inovací, usnadnil se přístup k programu Horizont Evropa a posílila se součinnost mezi jednotlivými fondy a rámcovým programem, například v rámci nových evropských partnerství a spolufinancovaných programů. Útvary a agentury Komise odpovědné za provádění programu Horizont Evropa budou do této spolupráce přímo zapojeny;

II.   POLITICKÁ DOPORUČENÍ

EVROPSKÝ VÝBOR REGIONŮ,

1.

znovu žádá o přijetí komplexního přístupu k finančnímu úsilí Unie zaměřenému na výzkum, odbornou přípravu a inovace, který v současné době v rozpočtovém procesu chybí;

2.

domnívá se, že výše zdrojů přidělených na program Horizont Evropa je v současné rozpočtové situaci uspokojivá a že pouze výrazné navýšení rozpočtu EU by mohlo být důvodem k přehodnocení, jež by se v tom případě mělo soustředit na pilíř III a část „Posílení Evropského výzkumného prostoru“;

3.

je znepokojen tím, že může dojít k nárůstu nerovností mezi městy a regiony, které dostávají výraznou finanční pomoc z rámcového programu pro výzkum a inovace, jehož rozpočet se zvýší, a ostatními městy a regiony, na které dopadnou důsledky poklesu finančních prostředků určených na politiku soudržnosti. Opakuje, že v souladu s článkem 174 SFEU Unie rozvíjí a prosazuje svou činnost vedoucí k posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Upozorňuje na to, že jsou nedostatečná opatření přijatá za účelem snížení rozdílů mezi regiony, aby byly řešeny problémy, mezi něž patří i demografická výzva, a za účelem podpory přístupu k programu Horizont Evropa pro všechny;

4.

vyzývá k tomu, aby byla skutečně zohledněna excelence šířená ve všech členských státech a regionech Unie s cílem zlepšit úroveň vědecké excelence v Evropě jako celku a nikoli pouze v několika velkých regionech a metropolích;

5.

zdůrazňuje pokrok dosažený v zohlednění místních a regionálních podmínek v oblasti inovací v programu Horizont Evropa, ale hluboce lituje toho, že se dosud odmítá uznat územní zakotvení vědecké excelence, přínos regionálních ekosystémů a inovačních center k dynamice Unie a úloha místních a regionálních orgánů při plánování a provádění politik v oblasti výzkumu a inovací. Domnívá se, že předpokladem pro skutečné zohlednění regionálních ekosystémů a inovačních center je zavedení jejich oficiální definice;

6.

důrazně vyzývá k plnému zapojení místních a regionálních orgánů do strategického plánování, podle něhož se bude řídit provádění programu Horizont Evropa, a ke zohlednění strategií inteligentní specializace v tomto rámci;

7.

považuje za nezbytné uznat územní dopady jako jeden ze základních prvků koncepce dopadu na hodnocení programu a projektů;

8.

považuje za zásadní, aby bylo jasně uvedeno nezbytné propojení mezi evropskými, vnitrostátními, regionálními a místními inovačními politikami a aby se místní a regionální orgány účastnily fóra Evropské rady pro inovace;

9.

plně podporuje nová evropská partnerství a spolufinancované akce, které se mohou stát klíčovým nástrojem financování meziregionální spolupráce a programů prováděných konsorcii regionálních ekosystémů a inovačních center (postup propojení území). Žádá, aby se značná část programu Horizont Evropa prováděla prostřednictvím těchto nástrojů, zejména v rámci pilířů II a III;

10.

žádá, aby všechny finanční prostředky uvolněné na spolufinancování akce nebo akčního programu vycházejícího z programu Horizont Evropa podléhaly právním předpisům platným pro tento program, zejména předpisům týkajícím se státní podpory;

11.

považuje za nezbytné vytvořit přesný rámec pro součinnost mezi jednotlivými fondy a rámcovým programem na základě principu 5K (koherence, komplementarita, kompatibilita, kolektivní budování, uznání kolektivů místních subjektů). Zdůrazňuje zásadní povahu účinného přístupu ke kolektivnímu budování, zejména pokud jde o uplatňování pečeti excelence;

12.

důrazně nesouhlasí s tím, aby členské státy mohly systematicky rozhodovat o možnosti převést část prostředků z politiky soudržnosti do programu Horizont Evropa. Důrazně trvá na tom, aby tuto možnost vykonával dotyčný řídicí orgán a aby byly mechanismy pro mobilizaci těchto prostředků společně dohodnuty mezi tímto orgánem a Komisí a zaručovaly vrácení těchto prostředků do dotčené zeměpisné oblasti;

13.

zdůrazňuje význam a přínos akce na podporu „evropských inovačních ekosystémů“ plánovaných v pilíři III, vyzývá k podstatnému zvýšení tohoto rozpočtu a žádá, aby byl tento přístup zaměřen zejména na regionální ekosystémy a inovační centra;

14.

je znepokojen tím, že v rámci pilíře II hrozí riziko banalizování „misí“, a vyzývá k tomu, aby se znovu uplatňoval operativní přístup a kolektivní budování navrhované v Lamyho zprávě. Je rovněž znepokojen slabou pozicí humanitních a společenských věd. Vyzývá k tomu, aby klastr „Inkluzivní a bezpečná společnost“ pokrýval více témat;

15.

žádá, aby se v rámci klastru „Potraviny a přírodní zdroje“ upřednostňoval v oblasti zemědělství výzkum způsobů agroekologické produkce a agrolesnictví a také rozvoj místních zemědělsko-potravinářských systémů;

16.

konstatuje, že návrhy Komise jsou v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality. Zdůrazňuje význam zohlednění návrhů obsažených v této zprávě pro konkrétní provedení závěrů pracovní skupiny pro subsidiaritu.

V Bruselu dne 9. října 2018.

předseda Evropského výboru regionů

Karl-Heinz LAMBERTZ


Top