EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC0318(02)

Oznámení o žádosti týkající se použitelnosti článku 34 směrnice 2014/25/EU – Žádost podaná zadavatelem

Úř. věst. C 85, 18.3.2017, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 85/7


Oznámení o žádosti týkající se použitelnosti článku 34 směrnice 2014/25/EU

Žádost podaná zadavatelem

(2017/C 85/06)

Dne 30. ledna 2017 obdržela Komise žádost podle článku 35 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (1). Prvním pracovním dnem následujícím po obdržení žádosti je 31. leden 2017.

Tato žádost, kterou podaly společnosti Eneco B.V., N.V. Nuon Energy a DONG Energy A/S, se týká výroby a velkoobchodního prodeje elektřiny v Nizozemsku.

V článku 34 směrnice 2014/25/EU se stanoví, že „zakázky, jejichž účelem je umožnit výkon činnosti uvedené v článcích 8 až 14, se neřídí touto směrnicí, pokud členský stát nebo zadavatelé, kteří podali žádost podle článku 35, mohou prokázat, že v členském státě, ve kterém má být činnost vykonávána, je tato činnost přímo vystavena hospodářské soutěži na trzích, na které není omezen přístup; směrnice se nevztahuje ani na soutěže o návrh organizované v dané zeměpisné oblasti v takové oblasti činnosti“. Posouzením přímého vystavení hospodářské soutěži, jež může být v rámci směrnice 2014/25/EU uskutečněno, není dotčeno plnohodnotné uplatňování předpisů o hospodářské soutěži.

Komise má na přijetí rozhodnutí o této žádosti lhůtu 105 pracovních dnů počínaje výše uvedeným pracovním dnem. Lhůta tedy uplyne dne 6. července 2017.

Podle čl. 35 odst. 5 směrnice 2014/25/EU se nové žádosti, které se týkají výroby a velkoobchodního prodeje elektřiny v Nizozemsku, podané před koncem lhůty, která je stanovena pro tuto žádost, nepovažují za důvod k zahájení nových řízení a vyřizují se v rámci této žádosti.


(1)  Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243.


Top