EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017M8522

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8522 – Avantor/VWR) (Text s významem pro EHP. )

OJ C 317, 23.9.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 317/3


Předběžné oznámení o spojení podniků

(Věc M.8522 – Avantor/VWR)

(Text s významem pro EHP)

(2017/C 317/03)

1.

Komise dne 15. září 2017 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Toto oznámení se týká těchto podniků:

Avantor, INC. (USA), kontrolovaného podnikem Mew Mountain Capital LLC (USA),

VWR Corporation (USA).

Podnik Avantor získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování kontrolu nad celým podnikem VWR.

Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.

2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

—   podniku Avantor: Avantor je globální dodavatel materiálů ultra vysoké čistoty, včetně laboratorních chemikálií určených pro sektor věd o živé přírodě a sektor pokročilých technologií,

—   podniku VWR: VWR je globální distributor laboratorních výrobků a služeb. Distribuuje laboratorní chemikálie, činidla, potřeby, vědecké vybavení a nástroje a nabízí značkové výrobky i výrobky privátních značek. VWR rovněž podniká ve výrobě biologických produktů a laboratorních chemikálií.

3.

Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.

4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto číslo jednací:

M.8522 – Avantor/VWR

Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:

E-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax:

+32 229-64301

Poštovní adresa:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).


Top