EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0027

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 29. dubna 2016 k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů, pokud jde o některá data, a k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některá data (CON/2016/27)

OJ C 223, 21.6.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/3


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 29. dubna 2016

k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů, pokud jde o některá data, a k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některá data

(CON/2016/27)

(2016/C 223/05)

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 25. února 2016 dvě žádosti Rady Evropské unie a následně 18. března dvě žádosti Evropského parlamentu o stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů, pokud jde o některá data (1) (dále jen „navrhované nařízení)“, a k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některá data (2) (dále jen „navrhovaná směrnice“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, jelikož navrhované nařízení a navrhovaná směrnice obsahují ustanovení, která mají vliv na úkol Evropského systému centrálních bank přispívat k řádnému provádění opatření, která přijímají příslušné orgány v oblasti stability finančního systému, ve smyslu čl. 127 odst. 5 Smlouvy. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Připomínky

Důvodové zprávy k navrhovanému nařízení a navrhované směrnici obsahují požadavek na odložení data použitelnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (3) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (4) o jeden rok. Odložení data použitelnosti poskytne příslušným orgánům i účastníkům trhu přiměřený čas na zavedení technické infrastruktury potřebné k jejich provedení. ECB bere na vědomí, že odložení tohoto data nebude mít vliv na harmonogram pro přijetí opatření 2. úrovně na základě nařízení (EU) č. 600/2014 a směrnice 2014/65/EU.

V zájmu konzistentnosti ECB navrhuje, aby vedle odložení data použitelnosti byla o jeden rok prodloužena i lhůta, ve které mají členské státy provést směrnici 2014/65/EU a toto provedení oznámit Evropské komisi a Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy.

ECB nemá k navrhovanému nařízení a navrhované směrnici žádné další připomínky.

Konkrétní pozměňovací návrh k těm ustanovením navrhované směrnice, která ECB doporučuje změnit, je uveden v samostatném technickém pracovním dokumentu včetně příslušného odůvodnění. Technický pracovní dokument je k dispozici v anglickém jazyce na internetových stránkách ECB.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 29. dubna 2016.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 57 final.

(2)  COM(2016) 56 final.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).


Top