Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0702(04)

Oznámení o žádosti podle článku 35 směrnice 2014/25/EU – pozastavení lhůty – Žádost podaná zadavatelem

OJ C 217, 2.7.2015, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.7.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 217/23


Oznámení o žádosti podle článku 35 směrnice 2014/25/EU – pozastavení lhůty

Žádost podaná zadavatelem

(2015/C 217/09)

Dne 16. ledna 2015 obdržela Komise žádost podle článku 35 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (1). Prvním pracovním dnem následujícím po obdržení žádosti je 19. leden 2015.

Tato žádost, kterou podala společnost Flughafen Wien, se týká činnosti související s využíváním zeměpisné oblasti pro účely poskytování letištních nebo jiných terminálových zařízení leteckým dopravcům na rakouském území. Příslušné oznámení bylo zveřejněno v Úř. věst. C 93 ze dne 20. března 2015, strana 22.

Podle přílohy IV bodu 1 písm. b) směrnice 2014/25/EU má Komise lhůtu 130 pracovních dnů, aby přijala rozhodnutí o této žádosti. Tato původní lhůta uplyne dne 30. července 2015.

Podle přílohy IV bodu 2 směrnice 2014/25/EU si Komise může vyžádat od dotčeného členského státu nebo dotčeného zadavatele anebo nezávislého vnitrostátního orgánu nebo jakéhokoli jiného příslušného vnitrostátního orgánu, aby v příslušné lhůtě poskytl veškeré nezbytné informace nebo je doplnil či vyjasnil. Dne 27. února 2015 požádala Komise společnost Flughafen Wien, aby do 13. března 2015 poskytla dodatečné informace. Dne 20. dubna 2015 požádala Komise rakouské orgány, aby do 18. května 2015 poskytly dodatečné informace.

Podle přílohy IV bodu 2 druhé věty směrnice 2014/25/EU bude v případě pozdních či neúplných odpovědí na žádost Komise o vyjasnění nebo o dodatečné informace lhůta 130 dnů, jak je uvedena výše, pozastavena na dobu od uplynutí časové lhůty stanovené v žádosti o informace do přijetí úplných a správných informací.

Konečná lhůta tedy vyprší po 90 pracovních dnech po přijetí úplných a správných informací.


(1)  Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243.


Top