Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0616(03)

Zveřejnění žádosti o schválení změny menšího rozsahu v souladu s čl. 53 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012

OJ C 199, 16.6.2015, p. 6–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 199/6


Zveřejnění žádosti o schválení změny menšího rozsahu v souladu s čl. 53 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012

(2015/C 199/06)

Evropská komise schválila tuto změnu menšího rozsahu v souladu s čl. 6 odst. 2 třetím pododstavcem nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013 (1).

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ZMĚNY MENŠÍHO ROZSAHU

Žádost o schválení změny menšího rozsahu v souladu s čl. 53 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012  (2)

„CORNISH PASTY“

EU č.: UK-PGI-0105-01256-12.08.2014

CHOP ( ) CHZO ( X ) ZTS ( )

1.   Seskupení žadatelů a oprávněný zájem

Název:

Cornish Pasty Association

Adresa:

Chapel View Farm

Coombe Lane

Bissoe

Truro

TR4 8RE

UNITED KINGDOM

Tel.

+44 1872865101

E-mail:

info@cornishpastyassociation.co.uk

Prohlášení o oprávněném zájmu seskupení žadatelů:

„Cornish Pasty Association“ (dále jen „sdružení“) je jedinou organizací, která zastupuje kolektivní zájmy výrobců pravého produktu „Cornish Pasty“, kterému byl dne 11. srpna 2011 udělen status CHZO. Sdružení je žadatelem uvedeným ve specifikaci CHZO. Všichni výrobci pravého produktu „Cornish pasty“ jsou aktivně podporováni, aby se připojili. Sdružení má v současné době 24 přispívajících členů, což představuje přibližně 50 % zjištěných výrobců a více než 90 % všech produktů „Cornish pasty“ vyráběných v Cornwallu. Účelem sdružení, jak je uvedeno v jeho stanovách, je:

a)

zastupovat a podporovat výrobce a prodejce pravých produktů „Cornish pasty“ prostřednictvím jednotného uznávaného hlasu;

b)

vést a reflektovat myšlenkové proudy v odvětví a v případě potřeby se stát mluvčím členů;

c)

rozvíjet a realizovat probíhající strategie na ochranu a správu statusu chráněného zeměpisného označení Evropské unie (CHZO), včetně postupů upravujících režim CHZO, propagace pravých produktů „Cornish pasty“ a dalších potřebných kroků, aby sdružení mohlo uskutečňovat své cíle;

d)

úzce spolupracovat s pracovními skupinami, podniky a dalšími organizacemi ve prospěch členů.

Po udělení statusu CHZO se ukázalo, že procesu kontroly a dodržování předpisů brání několik menších problémů, neboť někteří výrobci pečou „Cornish Pasty“ podle receptů a metod, které se od specifikace liší jen minimálně, aniž by to zásadně ovlivnilo autenticitu produktu. Sdružení je toho názoru, že tyto drobné odchylky by neměly zabránit tomu, aby takové produkty byly v souladu s nařízením.

Navrhované změny:

a)

se netýkají hlavních vlastností produktu;

b)

nemění souvislost uvedenou v čl. 7 odst. 1 písm. f) bodě i) nebo ii);

c)

nezahrnují změnu názvu produktu nebo jakékoli části tohoto názvu;

d)

se nedotýkají vymezené zeměpisné oblasti ani

e)

nepředstavují nárůst omezení obchodu s daným produktem nebo jeho surovinami.

Navrhované změny proto mají vést k tomu, aby bylo dosaženo těchto zájmů seskupení producentů:

1.

zajistit, aby do specifikace byly zahrnuty moderní metody výroby produktů „Cornish Pasty“;

2.

umožnit všem výrobcům pravých produktů „Cornish pasty“ oprávněně uvádět své výrobky na trh pod chráněným názvem a logem CHZO.

Stanovit jasnou, jednoznačnou specifikaci za účelem účinné, fakticky podložené kontroly a posouzení dodržování požadavků.

2.   Členský stát nebo třetí země

Spojené království

3.   Položka specifikace produktu, jíž se změna (změny) týká (týkají)

    Popis produktu

    Důkaz původu

    Metoda produkce

    Souvislost

    Označování

    Jiná [uveďte]

4.   Druh změny (změn)

    Změna specifikace produktu se zapsaným CHOP nebo CHZO, která má být kvalifikována jako změna menšího rozsahu podle čl. 53 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012, jež nevyžaduje změnu zveřejněného jednotného dokumentu

    Změna specifikace produktu se zapsaným CHOP nebo CHZO, která má být kvalifikována jako změna menšího rozsahu podle čl. 53 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012, jež vyžaduje změnu zveřejněného jednotného dokumentu

    Změna specifikace produktu se zapsaným CHOP nebo CHZO, která má být kvalifikována jako změna menšího rozsahu podle čl. 53 odst. 2 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012, pro niž nebyl zveřejněn jednotný dokument (nebo jeho ekvivalent)

    Změna specifikace produktu jako zapsané ZTS, která má být kvalifikována jako změna menšího rozsahu podle čl. 53 odst. 2 čtvrtého pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012

5.   Změna (změny)

Změna 1:

Popis produktu

Tato změna objasňuje, čím lze těsto produktu „Cornish Pasty“ před pečením potřít.

Důvod změny:

Znění stávající specifikace není jednoznačné. Podle původní specifikace bylo dovoleno použít vaječnou složku a mléčnou složku a vlastní polevy na bázi vejce a mléka, jakož i vejce a mléko, které se běžně používají, ale ukázalo se, že to nebylo jasně definováno.

Znění ve stávající specifikaci:

Pečivo může být buď křehké, hrubé listové nebo listové v závislosti na receptu pekaře. Po naplnění se pečivo může označit pro identifikační účely produktu, např. vyřezáním otvoru nožem, vroubkováním nebo vyřezáním tvaru, a může se polít mlékem, vejcem nebo obojím, díky čemuž získá svou zlatou barvu. Povrch pečiva je chutný a dostatečně pevný na to, aby si uchoval tvar během vaření, chlazení a zpracovávání a bránil rozdělení nebo prasknutí pirohu;

se nahrazuje tímto:

Těsto může být buď křehké, rychlé listové nebo listové v závislosti na receptu pekaře. Po naplnění se pečivo může označit pro identifikační účely produktu, např. vyřezáním otvoru nožem, vroubkováním nebo vykrojením tvaru, a může se potřít polevou, jejíž součást tvoří mléčná nebo vaječná složka nebo obojí, díky čemuž získá svou zlatou barvu. Povrch pečiva je chutný a dostatečně pevný na to, aby si uchoval tvar během vaření, chlazení a zpracovávání a bránil rozlomení nebo prasknutí pirohu.

Změna 2:

Popis produktu

Účelem je umožnit použití velmi malého množství volitelných přísad v náplni produktu „Cornish Pasty“ ke zvýšení šťavnatosti nebo usnadnění zpracování, které však neovlivňují její celkový chuťový profil. Dále má za úkol objasnit znění týkající se uzavření náplně do produktu.

Důvody změny:

Přestože je nezbytné důsledně chránit chuťový profil pravého produktu „Cornish Pasty“ tvořený jeho hlavními přísadami, ukázalo se, že se používá mnoho drobných variací, které se často předávaly z generace na generaci. Hotové produkty se tak od sebe mohou nepatrně lišit a pekaři jsou na tyto své varianty hrdí. Tvoří součást tradice. Tato žádost o změnu v žádném případě nepovoluje používání jiných hlavních přísad, než které jsou uvedeny ve specifikaci, ani dalších přísad, které by změnily celkový chuťový profil produktu.

V rámci moderních metod produkce někteří pekaři používají látky usnadňující zpracování, které nenarušují celkový chuťový profil produktu, například kukuřičný škrob usnadňující nanášení náplně. Ačkoli jsou množství velmi malá, původní specifikace tento fakt nezmiňovala.

Revidované znění jasně zachovává požadavek, že produkt „Cornish Pasty“ nesmí obsahovat umělé přídatné látky.

Vzhledem k tradičním metodám zavinování náplně se může vzhled konečného produktu mírně lišit. Zavinutý lem těsta se například někdy nachází v úhlu 45°, v jiných případech leží na straně a opisuje tvar písmene D. Produkty „Cornish Pasty“ se po vložení náplně tvarují do písmene D, ale při zavinování může konečný produkt přesný tvar písmene D ztratit. Toto zavinování se liší od postupu, kdy se okraje těsta přitlačením k sobě spojí v lem navrchu pečiva a který nepředstavuje metodu typicky spojovanou s produkty „Cornish Pasty“, a zůstává tak mimo oblast působnosti specifikace.

Znění ve stávající specifikaci:

Přísady do náplně „Cornish Pasty“ zahrnují:

plátky nebo kostičky brambor,

tuřín,

cibuli,

(obsah zeleniny v pirohu nesmí být nižší než 25 %),

nakrájené nebo mleté hovězí maso (obsah masa v pirohu nesmí být nižší než 12,5 %),

koření pro ochucení, zejména sůl a pepř.

Pro náplň se nepoužívají žádné jiné druhy masa a zeleniny, např. mrkev nebo umělé přísady, a všechny přísady do náplně musí být v době uzavření povrchu pečiva v nevařeném stavu.

Poznámka: V Cornwallu se pro „brukev řepku tuřín“ (Brassica napobrassica) používá označení „brukev řepák“ (Brassica rapa), proto jsou tyto dva pojmy zaměnitelné, nicméně skutečnou přísadou je „brukev řepka tuřín“ (Brassica napobrassica). Při vytváření „Cornish Pasty“ se pirohy formují do tvaru písmene D a okraje pirohu se rukou nebo mechanicky zahýbají na jednu stranu, ale nikdy ne nahoru.

Celý piroh se pomalu peče, aby se co nejvíce zvýraznily chutě přísad. Dalším rozlišovacím znakem „Cornish Pasty“ je skutečnost, že zatímco jednotlivé přísady jsou rozpoznatelné podle vzhledu, příchuti a struktury, směsice chutí ze syrového hovězího masa a zeleniny vytvářejí vyváženou a přirozenou pikantní chuť celého produktu. Pečivo rovněž získá lehce pikantní příchuť.

Produkt „Cornish Pasty“ nesmí obsahovat umělá barviva, příchuti ani konzervační látky. Prodává se v různých velikostech a hmotnostech, a to v celé řadě prodejen včetně řeznictví, pekařství, supermarketů, lahůdek a stravovacích podniků;

se nahrazuje tímto:

Povinnými přísadami do náplně „Cornish Pasty“ jsou:

plátky nebo kostičky brambor,

tuřín,

cibule,

(celkový produkt musí obsahovat nejméně 25 % zeleniny),

nakrájené nebo mleté hovězí maso (celkový produkt musí obsahovat nejméně 12,5 % masa),

koření pro ochucení, zejména sůl a pepř.

Uvedené povinné přísady náplně musí být při zabalování do těsta tepelně neupravené.

Do náplně se nepoužívají žádné jiné druhy masa než hovězí a žádná jiná zelenina, než je uvedena v seznamu povinných přísad. Nicméně jsou povolena malá množství jiných volitelných přísad ke zvýšení šťavnatosti, zvýraznění chuti a snadnějšímu zpracování. Nesmí však změnit celkový chuťový profil vytvářený povinnými přísadami. Celkový objem látek usnadňujících zpracování a jiných přísad nesmí přesáhnout 5 % hmotnostních náplně tepelně neupraveného produktu.

V náplni upečeného produktu nesmí být žádné umělé přídatné látky.

Poznámka: V Cornwallu se pro „brukev řepku tuřín“ (Brassica napobrassica) používá označení „brukev řepák vodnice“ (Brassica rapa subsp. rapa), proto jsou tyto dva pojmy zaměnitelné, nicméně skutečnou přísadou je „brukev řepka tuřín“ (Brassica napobrassica).

Produkt „Cornish Pasty“ se při výrobě formuje do tvaru písmene D a okraje pečiva se ručně nebo mechanicky zavinou. Zavinutí je tradiční postup, kterým se okraje produktu „Cornish Pasty“ slepují a utěsňují. Okraj se zavinuje do strany a tím se liší od produktů, jejichž okraje se přitlačením k sobě spojují v jednoduchý lem navrchu pečiva.

Celý piroh se peče pomalu, aby se co nejvíce rozvinulo aroma syrových přísad. Dalším rozlišovacím znakem „Cornish Pasty“ je skutečnost, že zatímco jednotlivé přísady jsou rozpoznatelné podle vzhledu, příchuti a struktury, směsice chutí vzniklá pečením syrového hovězího masa a zeleniny vytváří vyváženou a přirozenou pikantní chuť celého produktu. Rovněž těsto získá lehce pikantní příchuť.

„Cornish Pasty“ se prodává v různých velikostech a hmotnostech, a to v celé řadě prodejen včetně řeznictví, pekařství, supermarketů, lahůdek a stravovacích podniků.

Změna 3:

Důkaz původu

Pro objasnění metod sledovatelnosti.

Důvod změny:

Tato změna odstraňuje nejednoznačnost a vytváří jednotný způsob, jakým lze vysledovat původ produktu bez ohledu na velikost a typ výrobce. Například značka zdravotní nezávadnosti zmíněná ve stávajícím znění se vztahuje pouze na výrobce, kteří vyrábějí balené produkty.

Znění stávající specifikace:

Skutečnost, že produkt je vyroben ve vymezené oblasti, lze doložit odkazem na záznamy, které si výrobci vedou, a na existující systémy sledovatelnosti. Jmenovaný kontrolní orgán bude provádět každoroční kontroly všech výrobců, aby se zajistilo, že plní podmínky specifikace.

Každý člen získá od kontrolního orgánu vlastní certifikační číslo, které musí uvést na obalu a na jakémkoli jiném prodejním materiálu při prodeji produktů „Cornish Pasty“. Toto jedinečné číslo umožní vysledovat každý prodávaný piroh až k jeho výrobci. Drobní výrobci prodávají některé produkty jen ve svých vlastních prodejnách, zatímco jiní větší členové prodávají produkty prostřednictvím velkých maloobchodníků.

„Food Standards Agency“ (Agentura pro potravinové normy) vydá výrobcům značku zdravotní nezávadnosti, která v kombinaci s používáním kódů s datem umožní úplnou vysledovatelnost produktu od místa prodeje přes výrobní šarži až po schváleného dodavatele každé složky produktu.

Sdružení „Cornish Pasty Association“ bude kontrolovat používání vlastních značek pravosti, které udělí všem svým členům. Tyto značky se budou též používat na každém obalu a prodejním materiálu;

se nahrazuje tímto:

Skutečnost, že produkt je vyroben ve vymezené oblasti, lze doložit odkazem na záznamy, které si výrobci vedou, a na existující systémy sledovatelnosti.

Každý výrobce obdrží od sdružení „Cornish Pasty Association“ vlastní certifikační číslo, které musí uvést na obalu a v místě prodeje. Toto jedinečné číslo umožní vysledovat každý prodávaný piroh až k jeho výrobci. Sdružení „Cornish Pasty Association“ povede registr certifikačních čísel na základě domluvy se jmenovanými kontrolními orgány.

Sdružení „Cornish Pasty Association“ bude kontrolovat používání vlastních značek pravosti, které udělí všem svým členům.

Změna 4:

Metoda produkce

Doplnění slova „najemno nasekají/pomelou“ k objasnění přísad náplně a upřesnění metody produkce.

Důvod změn:

Změny přesněji zohledňují ostatní části specifikace a odstraňují zbytečné opakování.

Stávající znění:

Speciálně vybrané kusy hovězího masa, brambory, cibule a tuřín se nakrájí na větší kousky. Připraví se těsto, které se rozválí do požadovaného tvaru.

Syrové přísady do náplně se lehce osolí a opepří a položí na připravené těsto. Těsto se přehne a zavine do tvaru písmene D. Piroh se pak potře polevou a pomalu peče, aby se rozvinulo aroma syrových přísad. Doba pečení záleží na velikosti produktu, která se může lišit.

Pirohy se prodávají v různých typech maloobchodních prodejen od velkých supermarketů po vlastní prodejny výrobců;

se nahrazuje tímto:

Speciálně vybrané kusy hovězího masa, brambory, cibule a tuřín se nakrájí na větší kousky nebo najemno nasekají/pomelou. Připraví se těsto, které se rozválí do požadovaného tvaru.

Syrové přísady do náplně se lehce okoření a položí na připravené těsto. Těsto se přehne tak, aby vznikl tvar písmene D. Okraje těsta se spojí a zavinou, piroh se potře polevou a pomalu peče, aby se rozvinulo aroma syrových přísad. Doba pečení záleží na velikosti produktu, která se může lišit.

Změna 5:

Jiná - označování

Cílem je zrušit požadavek, aby na každém obalu bylo umístěno logo sdružení „Cornish Paty Association“.

Důvod změny:

Podle původního znění musely být všechny produkty opatřeny logem sdružení „Cornish Pasty Association“, což však nelze uplatňovat, protože členy sdružení „Cornish Pasty Association“ nemusejí být všichni výrobci produktu „Cornish Pasty“, zatímco použití loga je vyhrazeno pouze členům.

V platnosti zůstane požadavek, aby se používal symbol CHZO, v tomto dokumentu však nemusí být znovu uveden, neboť je zahrnut v obecných právních předpisech o chráněných názvech potravin.

Stávající znění:

V místě prodeje či na každém obalu obsahujícím produkt bude uveden schválený symbol CHZO a logo vytvořené za účelem prokázání pravosti. Tato opatření budou podpořena prodejním materiálem;

se nahrazuje tímto:

(nevyplňujte)

Změna 6:

Jiná – aktualizace údajů jmenovaného kontrolního orgánu

Důvod změn:

Byly aktualizovány údaje stávajících kontrolních orgánů. Společnost „Connaught Compliance Services Ltd“ již neobchoduje, a byla proto vypuštěna. Zařazením rady „Cornwall Council“ mezi kontrolní orgány se rozšířila nabídka, z níž mohou výrobci vybírat.

Stávající znění:

Kontrolní orgán:

Název:

Product Authentication Inspectorate Limited

Adresa:

Rowland House

65 High Street

Worthing

W. Sussex

BN11 1DN

UNITED KINGDOM

Tel.

+44 1903237799

Fax

+44 1903204445

E-mail:

paul.wright@thepaigroup.com

Název:

Connaught Compliance Services Ltd

Adresa:

Connaught House

Caerphilly Business Park

Caerphilly

CF83 3GG

UNITED KINGDOM

Tel.

+44 2920856505

E-mail:

 

Název

:

SAI Global

Adresa

:

PO Box 44

Winterhill House

Snowdon Drive

Milton Keynes

MK6 1AX

UNITED KINGDOM

se nahrazuje tímto:

Kontrolní orgán:

Product Authentication Inspectorate Limited

Adresa:

The Inspire

Hornbeam Park

Harrogate

North Yorkshire

HG2 8PA

UNITED KINGDOM

Tel.

+44 1423878878

E-mail:

food@thepaigroup.com

Název:

SAI Global

Adresa:

42 The Square

Kenilworth

CV8 1EB

UNITED KINGDOM

Tel.

+44 1926854111

E-mail:

info.emea@saiglobal.com

Název:

Cornwall Council

Adresa:

Public Health & Protection Service

Unit 6 Threemilestone Industrial Estate

Truro

Cornwall

TR4 9LD

UNITED KINGDOM

Tel.

+44 3001234191

E-mail:

tradingstandards@cornwall.gov.uk

Kontrolní orgán splňuje zásady normy EN 45011.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„CORNISH PASTY“

EU č.: UK-PGI-0105-01256-12.08.2014

CHOP ( ) CHZO ( X )

1.   Název (názvy) (CHOP či CHZO)

„Cornish Pasty“

2.   Členský stát nebo třetí země

Spojené království

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1.   Druh produktu (podle přílohy XI)

Třída 2.3 Chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky a ostatní pekařské zboží

3.2.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1

„Cornish Pasty“ je pikantní piroh ve tvaru písmene D, plněný hovězím masem, zeleninou a kořením.

Pečivo:

Těsto může být buď křehké, rychlé listové nebo listové v závislosti na receptu pekaře. Po naplnění se pečivo může označit pro identifikační účely produktu, např. vyřezáním otvoru nožem, vroubkováním nebo vykrojením tvaru, a může se potřít polevou, jejíž součást tvoří mléčná nebo vaječná složka nebo obojí, díky čemuž získá svou zlatou barvu. Povrch pečiva je chutný a dostatečně pevný na to, aby si uchoval tvar během vaření, chlazení a zpracovávání a bránil rozlomení nebo prasknutí pirohu.

Náplň pečiva:

Povinnými přísadami do náplně „Cornish Pasty“ jsou:

plátky nebo kostičky brambor,

tuřín,

cibule,

(celkový produkt musí obsahovat nejméně 25 % zeleniny),

nakrájené nebo mleté hovězí maso (celkový produkt musí obsahovat nejméně 12,5 % masa),

koření pro ochucení, zejména sůl a pepř.

Uvedené povinné přísady náplně musí být při zabalování do těsta tepelně neupravené.

Do náplně se nepoužívají žádné jiné druhy masa než hovězí a žádná jiná zelenina, než je uvedena v seznamu povinných přísad. Nicméně jsou povolena malá množství jiných volitelných přísad ke zvýšení šťavnatosti, zvýraznění chuti a snadnějšímu zpracování. Nesmí však změnit celkový chuťový profil vytvářený povinnými přísadami. Celkový objem látek usnadňujících zpracování a jiných přísad nesmí přesáhnout 5 % hmotnostních náplně tepelně neupraveného produktu.

Příklady volitelných přísad, které mohou být použity za podmínky, že konečný produkt bude splňovat všechny ostatní požadavky této specifikace, jsou:

ke zvýšení šťavnatosti: tuky, např. máslo, zahuštěná smetana („clotted cream“) nebo hovězí lůj;

ke zvýraznění chuti náplně: přísady jako hovězí nebo zeleninový vývar;

k usnadnění zpracování: přísady jako kukuřičný nebo bramborový škrob a siřičitany.

V náplni upečeného produktu nesmí být žádné umělé přídatné látky.

Poznámka: V Cornwallu se pro „brukev řepku tuřín“ (Brassica napobrassica) používá označení „brukev řepák vodnice“ (Brassica rapa subsp. rapa), proto jsou tyto dva pojmy zaměnitelné, nicméně skutečnou přísadou je „brukev řepka tuřín“ (Brassica napobrassica).

Produkt „Cornish Pasty“ se při výrobě formuje do tvaru písmene D a okraje pečiva se ručně nebo mechanicky zavinou. Zavinutí je tradiční postup, kterým se okraje produktu „Cornish Pasty“ slepují a utěsňují. Okraj se zavinuje do strany a tím se liší od produktů, jejichž okraje se přitlačením k sobě spojují v jednoduchý lem navrchu pečiva.

Celý piroh se peče pomalu, aby se co nejvíce rozvinulo aroma syrových přísad. Dalším rozlišovacím znakem „Cornish Pasty“ je skutečnost, že zatímco jednotlivé přísady jsou rozpoznatelné podle vzhledu, příchuti a struktury, směsice chutí vzniklá pečením syrového hovězího masa a zeleniny vytváří vyváženou a přirozenou pikantní chuť celého produktu. Rovněž těsto získá lehce pikantní příchuť.

„Cornish Pasty“ se prodává v různých velikostech a hmotnostech, a to v celé řadě prodejen včetně řeznictví, pekařství, supermarketů, lahůdek a stravovacích podniků.

3.3.   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu) a suroviny (pouze u zpracovaných produktů)

Křehké, rychlé listové nebo listové těsto

Hovězí maso

Brambor

Cibule

Tuřín

Koření

Volitelné přísady a látky usnadňující zpracování s výhradou podmínek uvedených v bodě 3.2.

3.4.   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti

Příprava pirohů pro pečení musí probíhat ve vymezené oblasti.

Samotné pečení nemusí probíhat v příslušné zeměpisné oblasti. Připravené, ale neupečené a/nebo zmrazené pirohy lze odesílat do pekařství nebo jiných prodejen mimo příslušnou oblast, kde je lze péct v troubách pro následnou spotřebu.

3.5.   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd. produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

3.6.   Zvláštní pravidla pro označování produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název

Pokud se výrobek prodává zabalený, musí být na obalu uvedeno jedinečné identifikační číslo výrobce, a pokud výrobek obal nemá, musí být číslo uvedeno v místě prodeje.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti

Správní oblast Cornwall.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí

Cornwallské vlhké, mírné klima a fyzický zeměpis představují ideální podmínky pro produkci hovězího masa a pěstování zeleniny. Brambory a tuříny byly a stále jsou jedněmi z nejdůležitějších zemědělských produktů Cornwallu. Přestože neexistuje požadavek na to, aby suroviny pocházely z Cornwallu, ve skutečnosti mnoho z nich stále dodávají místní zemědělci a dále tak posilují zavedený symbiotický vztah mezi cornwallskými zemědělci a pekaři.

Těžba nerostných surovin začala v Cornwallu již před mnoha stoletími, avšak toto odvětví dosáhlo vrcholu svého vývoje v 18. a 19. století. Význam těžby nerostných surovin v této oblasti je takový, že přestože v současné době toto odvětví již zaniklo, vybrané těžební oblasti v Cornwallu získaly v roce 2006 status světového dědictví.

Horníci a zemědělci si tento skladný, pohodlný pokrm brali s sebou do práce, protože tomuto účelu dobře vyhovoval. Díky své velikosti a tvaru se snadno nosil (zpravidla v kapse), jeho povrch izoloval vnitřní obsah a byl dost odolný na to, aby udržel zdravé a výživné přísady, které dělníci potřebovali během jejich dlouhého a namáhavého pracovního dne. O tvaru pirohu koluje řada příběhů, z nichž nejpopulárnější je ten, který tvrdí, že tvar písmene D umožňoval horníkům v cínových dolech ohřát si plněné pečivo v podzemí a bezpečně ho zkonzumovat. Krusta (zavinutý okraj) se používala jako držadlo, které se potom vyhodilo kvůli vysokým koncentracím arzenu v mnoha cínových dolech.

Existuje mnoho historických důkazů, které potvrzují význam „Cornish Pasty“ jako součásti kulinářského dědictví kraje. Produkt se běžně rozšířil v 16. a 17. století a během posledních 200 let se stal skutečnou cornwallskou specialitou.

Výzkum prokázal, že souvislosti mezi produktem „Cornish Pasty“ a Cornwallem jsou v dnešní době stejně silné jako před 200 lety, a to jak v tomto hrabství, tak i mimo ně. Od té doby, co vznik železničního spojení usnadnil turistům návštěvu Cornwallu, se „Cornish Pasty“ stal nedílnou součástí turistických zážitků. Podle průzkumu zaměřeného na postoje k místním potravinářským výrobkům v Cornwallu jsou „Cornish Clotted Cream“ (již CHOP) a „Cornish Pasty“ produkty, které návštěvníci ochutnávají nejčastěji. Lidé dotazovaní v tomto průzkumu popisovali druh pirohů, které jedli při návštěvě tohoto hrabství, jako „pravé pirohy“ a poukazovali na podstatný rozdíl mezi produktem „Cornish Pasty“ z Cornwallu a obecnými, masově produkovanými druhy, které jsou v současnosti pod tímto názvem nabízeny. „Cornish Pasty“ a „Cornish Clotted Cream“ rovněž patří mezi produkty, které si návštěvníci nejčastěji kupují a vozí domů, a to buď prostřednictvím zásilkového prodeje, nebo z místních prodejen (zdroj: „Consumer Attitudes to Cornish Produce“, Ruth Huxley 2002).

„Cornish Pasty“ se vzhledově rozlišuje podle svého tvaru písmene D a zavinutého okraje. Tento tvar vznikl kvůli potřebě snadného přenášení (zpravidla v kapse) a aby umožňoval horníkům v cínových dolech ohřát si plněné pečivo v podzemí a bezpečně ho zkonzumovat. Krusta (zavinutý okraj) se používala jako držadlo, které se potom vyhodilo kvůli vysokým koncentracím arzenu v mnoha cínových dolech. Povrch pečiva izoloval vnitřní obsah a byl dost odolný na to, aby udržel zdravé a výživné přísady, které dělníci potřebovali během jejich dlouhého a namáhavého pracovního dne.

„Cornish Pasty“ je nedílnou a proslulou součástí kulinářského dědictví Cornwallu a je zmiňován v písemných materiálech již řadu století. Produkt se běžně rozšířil v 16. a 17. století a během posledních 200 let se stal skutečnou cornwallskou specialitou.

Do konce 18. století se „Cornish Pasty“ stal základní stravou pracujících mužů a jejich rodin v celém Cornwallu. Horníci a zemědělci si brali tento skladný, pohodlný pokrm s sebou do práce, protože tomuto účelu dobře vyhovoval.

Důkaz o „Cornish Pasty“ jako tradičním cornwallském pokrmu byl nalezen v díle „Worgan’s Agricultural Survey of Cornwall“ z roku 1808. Odkazy zmiňují, že „si pracující muži obvykle nosili svoji porci hovězího masa v pirohu“. Záznamy z 60. let 19. století ukazují, že děti pracující v dolech si s sebou rovněž braly pirohy jako součást svačiny nebo oběda.

Na začátku 20. století se „Cornish Pasty“ produkoval ve velkém po celém hrabství a sloužil jako základní potravina pro zemědělce a horníky. Existují příklady edvardovských pohlednic, datovaných přibližně do let 1901–1910, na kterých jsou vyobrazeny produkty „Cornish Pasty“, a kuchařské knihy „Good Things in England“ (1922) a „Cornish Recipes, Ancient and Modern“ (1929), které obsahují typické recepty na „Cornish Pasty“.

Výzkum prokázal, že souvislosti mezi produktem „Cornish Pasty“ a Cornwallem jsou v dnešní době stejně silné jako před 200 lety, a to jak v tomto hrabství, tak i mimo něj. Od té doby, co vznik železničního spojení usnadnil turistům návštěvu Cornwallu, se „Cornish Pasty“ stal nedílnou součástí turistických zážitků.

Odkaz na zveřejnění specifikace

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/386027/cornish-pasty-pgi-amendment-spec.pdf


(1)  Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 17.

(2)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.


Top