EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0304(03)

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie

OJ C 76, 4.3.2015, p. 1–388 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 76/1


VYSVĚTLIVKY KE KOMBINOVANÉ NOMENKLATUŘE EVROPSKÉ UNIE

(2015/C 076/01)

Vydáno v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1)

OBSAH

Předmluva 9

A.

Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury 11

C.

Všeobecná pravidla pro nomenklaturu i celní sazby 11

Třída I

Živá zvířata; živočišné produkty

1

Živá zvířata 13

2

Maso a jedlé droby 16

3

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí 30

4

Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté 37

5

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté 41

Třída II

Rostlinné produkty

6

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň 43

7

Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy 45

8

Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů 53

9

Káva, čaj, maté a koření 59

10

Obiloviny 63

11

Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek 64

12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny 67

13

Šelak; gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky 71

14

Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté 72

Třída III

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky

15

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky 73

Třída IV

Výrobky potravinářského průmyslu; nápoje, lihoviny a ocet; tabák a vyrobené tabákové náhražky

16

Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých 78

17

Cukr a cukrovinky 82

18

Kakao a kakaové přípravky 85

19

Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo 87

20

Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin 90

21

Různé jedlé přípravky 94

22

Nápoje, lihoviny a ocet 97

23

Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo 103

24

Tabák a vyrobené tabákové náhražky 107

Třída V

Nerostné produkty

25

Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály; vápno a cement 110

26

Rudy kovů, strusky a popely 114

27

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky 116

Třída VI

Výrobky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví

28

Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů 141

29

Organické chemikálie 146

30

Farmaceutické výrobky 154

31

Hnojiva 158

32

Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty 160

33

Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky 165

34

Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, leštící nebo cídící přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, „dentální vosky“ a dentální přípravky na bázi sádry 167

35

Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy 169

36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky 171

37

Fotografické nebo kinematografické zboží 172

38

Různé chemické výrobky 175

Třída VII

Plasty a výrobky z nich; kaučuk a výrobky z něj

39

Plasty a výrobky z nich 183

40

Kaučuk a výrobky z něj 190

Třída VIII

Surové kůže a kožky, usně, kožešiny a výrobky z nich; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

41

Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně 193

42

Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového) 198

43

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich 200

Třída IX

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; korek a korkové výrobky; výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

44

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí 202

45

Korek a korkové výrobky 209

46

Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky 211

Třída X

Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět); papír, kartón a lepenka a výrobky z nich

47

Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět) 212

48

Papír, kartón a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky 214

49

Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány 219

Třída XI

Textilie a textilní výrobky

50

Hedvábí 220

51

Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné nitě a tkaniny 223

52

Bavlna 225

53

Jiná rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití 226

54

Chemická nekonečná vlákna; pásky a podobné tvary z chemických textilních materiálů 227

55

Chemická střížová vlákna 230

56

Vata, plsť a netkané textilie; speciální nitě; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich 231

57

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny 232

58

Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky 233

59

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované; textilní výrobky vhodné pro průmyslové použití 235

60

Pletené nebo háčkované textilie 237

61

Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované 238

62

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované 248

63

Jiné zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry 256

Třída XII

Obuv, pokrývky hlavy, deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti; upravená péra a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů

64

Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků 257

65

Pokrývky hlavy a jejich části a součásti 263

66

Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti 264

67

Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů 265

Třída XIII

Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů; keramické výrobky; sklo a skleněné výrobky

68

Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů 266

69

Keramické výrobky 270

70

Sklo a skleněné výrobky 275

Třída XIV

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince

71

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince 280

Třída XV

Obecné kovy a výrobky z obecných kovů

72

Železo a ocel 284

73

Výrobky ze železa nebo oceli 293

74

Měď a výrobky z ní 302

75

Nikl a výrobky z něho 303

76

Hliník a výrobky z něho 304

78

Olovo a výrobky z něho 305

81

Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich 306

82

Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů 307

83

Různé výrobky z obecných kovů 309

Třída XVI

Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů

84

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti 311

85

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů 331

Třída XVII

Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení

86

Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; mechanická (včetně elektromechanických) dopravní signalizační zařízení všeho druhu 357

87

Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství 359

88

Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti 368

89

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce 369

Třída XVIII

Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nátroje a přístroje; hodiny a hodinky; hudební nástroje; jejich části, součásti a příslušenství

90

Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nátroje a přístroje; jejich části, součásti a příslušenství 370

91

Hodiny a hodinky a jejich části a součásti 376

92

Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů 377

Třída XIX

Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství

93

Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství 378

Třída XX

Různé výrobky

94

Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné vycpávané výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby 379

95

Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství 381

96

Různé výrobky 387

PŘEDMLUVA

Nařízením Rady (EHS) čl. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (2) byla zavedena nomenklatura, známá jako „kombinovaná nomenklatura“ anebo zkráceně „KN“, která je založena na Mezinárodní Úmluvě o Harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží (3), známém jako „Harmonizovaný systém“ anebo zkráceně „HS“.

HS byl doplněn svými vlastními vysvětlivkami (VHS). Tyto vysvětlivky jsou vydávány v anglickém a francouzském jazyce a jsou udržovány v aktuálnosti:

SVĚTOVÁ CELNÍ ORGANIZACE (WCO)

Rada pro celní spolupráci (CCC)

30, rue du Marché,

B-1210 Brusel

Na základě článku 9 odst. 1 písm. a) druhá odrážka nařízení (EHS) č. 2658/87, přijala Komise Vysvětlivky ke Kombinované nomenklatuře (VKN), poté co byly projednány Sekcí celní a statistické nomenklatury Výboru pro celní kodex. Přestože se mohou VKN odvolávat na VHS, nemění jejich význam, ale měly by být považovány za jejich doplněk a používány ve spojení s nimi.

Tato verze VKN zahrnuje a, kde je to vhodné, nahrazuje VKN vydané v Úředním věstníku Evropské unie, řada C, do 16. září 2014 (4). VKN vydané v Úředním věstníku, řada C, po tomto datu zůstávají v platnosti a budou při revizi zahrnuty do těchto VKN.

Navíc, kódy čísel, položek a podpoložek KN, ke kterým je vytvořen odkaz, odpovídají kódům v Kombinované nomenklatuře pro rok 2015, jak je stanoveno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1101/2014 (5).

Informace k „Pokynům týkajícím se zařazení zboží v soupravách (sadách) v balení pro drobný prodej do kombinované nomenklatury“ jsou také zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, řadě C (6).

A. Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury

Všeobecné pravidlo 5 b)

Obalové schránky používané obvykle pro prodej nápojů, džemů, hořčice, koření atd. se zařazují se zbožím, které obsahují, i když jsou jednoznačně vhodné pro opakované použití.

 

C. Všeobecná pravidla pro nomenklaturu i celní sazby

Všeobecné pravidlo 3

1.

V čl. 18 odst. 1 a 2 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (7), jsou všechny dny, jiné než stanovené veřejné svátky úředníky Komise Evropských společenství v Bruselu a soboty a neděle, „pracovními dny“.

2.

Pokud není koeficient vydán v Úředním věstníku Evropské unie předposlední pracovní den v měsíci nebo předposlední pracovní den před patnáctým v měsíci, použije se jako koeficient, o kterém je zmínka v článku 18 odst. 1 výše uvedeného nařízení, k přepočítání eura na národní měnu poslední koeficient vydaný před předposledním pracovním dnem v měsíci nebo před patnáctým.

TŘÍDA I

ŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY

KAPITOLA 1

ŽIVÁ ZVÍŘATA

0101

Živí koně, osli, muly a mezci

0101 29 10 a 0101 29 90

Koně

Divocí koně, jako jsou kůň Převalského nebo tarpan (mongolský kůň) patří do těchto podpoložek. Avšak zebry (Equus zebra, Equus grevyi, Equus burchelli, Equus quagga atd.) se zařazují do podpoložky 0106 19 00, přestože patří do čeledi koňovitých.

Kříženci koně a zebry (zebrule) se zařazují do podpoložky 0106 19 00.

0101 30 00

Osli

Do této podpoložky patří jak osli domácí, tak i jiní osli. Mezi jiné osly patří mongolský džigetaj, tibetský kiang, onager (asijský divoký osel) a poloosel (Equus hemionus).

Kříženci osla a zebry (zebroid) se zařazují do podpoložky 0106 19 00.

0101 90 00

Ostatní

Do této podpoložky patří zvířata popsaná v posledním odstavci vysvětlivek k HS k číslu 0101.

0102

Živí tuři

0102 21 10 0102 29 99

Skot

Do těchto podpoložek patří zvířata popsaná ve vysvětlivkách k HS k číslu 0102, první odstavec, 1).

Jakové mají 14 párů žeber, zatímco všechna ostatní zvířata druhu skotu (s výjimkou zubra a bizona) mají pouze 13 párů žeber.

0102 31 00 0102 39 90

Buvoli

Do těchto podpoložek patří zvířata popsaná ve vysvětlivkách k HS k číslu 0102, první odstavec, 2).

Zubr (Bison bonasus) a bizon (Bison bison) mají 14 párů žeber, zatímco všechna ostatní zvířata druhu skotu (s výjimkou jaků) mají pouze 13 párů žeber.

0102 39 10

Domácí druhy

Do této podpoložky patří všechna zvířata domácích druhů skotu rodu Bubalus,bez ohledu na jejich zamýšlené určení (živý inventář, chov, výkrm, odchov mláďat, porážka atd.), avšak s výjimkou plemenných čistokrevných zvířat (podpoložka 0102 31 00).

0102 39 90

Ostatní

Do této podpoložky patří zvířata druhů skotu rodů Syncerus a Bison, avšak s výjimkou plemenných čistokrevných zvířat (podpoložka 0102 31 00).

0102 90 20 0102 90 99

Ostatní

Do těchto podpoložek patří zvířata popsaná ve Vysvětlivkách k HS k číslu 0102, první odstavec, 3).

0102 90 91

Domácí druhy

Do této podpoložky patří všechna zvířata domácích druhů skotu, která nejsou uvedená výše, bez ohledu na jejich zamýšlené určení (živý inventář, chov, výkrm, odchov mláďat, porážka atd.), avšak s výjimkou plemenných čistokrevných zvířat (podpoložka 0102 90 20).

0103

Živá prasata

0103 91 90

Ostatní

Mezi živá prasata nedomácích druhů patří:

1.

prase divoké (Sus scrofa);

2.

prase bradavičnaté (Phacochoerus aethiopicus), štětkoun (Potamochoerus porcus) a černé lesní prase;

3.

babirusa (Babyrousa babyrussa);

4.

pekari (divoké prase) (Dicotyles tajacu).

0103 92 90

Ostatní

Viz vysvětlivka k podpoložce 0103 91 90.

0104

Živé ovce a kozy

0104 10 10 0104 10 80

Ovce

Do těchto podpoložek patří domácí zvířata druhu ovce (Ovis aries), různé druhy muflonů, jako např. muflon evropský (Ovis musimon), kanadský neboli „ovce tlustorohá“ (Ovis canadensis), asijský neboli Shapoor urial (Ovis orientalis), muflon pamírský argali (Ovis ammon), a také Aoudad neboli paovce (Ammotragus lervia), známá jako „ovce hřívnatá“, ačkoli je více příbuzná kozám než ovcím.

0104 20 10 a 0104 20 90

Kozy

Do těchto podpoložek patří domácí zvířata druhu koza, kozorožec (Capra ibex) a koza bezoárová nebo perská koza (Capra aegagrus nebo Capra hircus).

Avšak následující druhy do těchto podpoložek nepatří a zařazují se do podpoložky 0106 19 00: kabar pižmový (Moschus moschiferus), africký vodní kabar pižmový (Hyemoschus) a asijský kabar pižmový (Tragulus), které nenáleží k druhu koz. Rovněž sem nepatří zvířata známá jako kozí antilopy (tahrové (polokozy), kamzíci atd.).

0105

Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus ), kachny, husy, krocani, krůty a perličky

Do tohoto čísla patří pouze živí domácí ptáci druhů uvedených ve znění čísla (drůbež druhu Gallus domesticus zahrnuje i kuřata a kapouny), ať se chovají pro vejce, maso, peří nebo pro jakékoliv jiné účely (například pro chov ve voliérách, parcích nebo na jezerech).

Divocí ptáci (např. divocí krocani – Meleagris gallopavo), dokonce i když mohou být chováni a zpracováváni podobným způsobem jako domácí ptáci uvedení v tomto čísle, se zařazují do podpoložky 0106 39 80.

Holubi domácích druhů se zařazují do podpoložky 0106 39 10.

0106

Ostatní živá zvířata

0106 13 00

Velbloudi a jiní velbloudovití ( Camelidae )

Do této podpoložky patří velbloudi, dromedáři a jiná zvířata čeledi velbloudovitých (lamy, alpaky, lamy huanaco, lamy vikuňa).

0106 14 10

Domácí králíci

Do této podpoložky patří pouze králíci domácích druhů, ať jsou chováni pro maso, srst (například králík angorský) nebo pro jakékoliv jiné účely.

0106 14 90

Ostatní

Do této podpoložky patří králíci divocí (Oryctolagus cuniculus) a zajíci.

0106 19 00

Ostatní

Do této podpoložky patří všichni živí savci, s výjimkou domácích a divokých koní, oslů, mul a mezků (číslo 0101), skotu (číslo 0102), prasat (číslo 0103), ovcí a koz (číslo 0104), primátů (podpoložka 0106 11 00), velryb, delfínů, sviňuch, kapustňáků, dugongů, tuleňů, lvounů a mrožů (podpoložka 0106 12 00), a králíků a zajíců (podpoložky 0106 14 10 a 0106 14 90).

Příklady savců zahrnutých v této podpoložce jsou:

1.

jeleni, srnci, kamzíci nebo divoké kozy (Rupicapra rupicapra), los obecný nebo americký (Alces alces), kozí antilopy (kamzík goral (Naemorhedus), Hemitragus nebo vidloroh) a vlastní antilopy;

2.

lvi, tygři, medvědi, nosorožci, hroši, sloni, žirafy, okapi, klokani, zebry atd.;

3.

veverky, lišky, američtí norci, svišti, bobři, muskartové nebo pižmové krysy, vydry, morčata;

4.

sob;

5.

psi a kočky.

0106 20 00

Plazi (včetně hadů a želv)

Do této podpoložky patří všechny druhy plazů, ještěrek, karety a želvy (mořské nebo sladkovodní).

0106 39 10

Holubi

Do této podpoložky patří všichni ptáci čeledi holubovitých, jak divocí, tak i domácí, bez ohledu na jejich zamýšlené určení (hospodářští holubi, ozdobní holubi, poštovní holubi).

Mezi nedomácí druhy holubů patří holub hřivnáč (Columba palumbus), holub doupňák (Columba oenas), holub skalní (Columba livia), australský holub bronzový, hrdličky divoké a hrdličky chechtavé (Streptopelia turtur, Streptopelia risoria).

Avšak určité blízce příbuzné hrabavé druhy, jako např. nikobaři (Caloenas nicobarica), kolumbaři, holubi s korunkou, gaugasové a syrhaptesové jsou vyloučeny z této podpoložky a zařazují se do podpoložky 0106 39 80.

0106 39 80

Ostatní

Do této podpoložky patří všichni živí ptáci, jiní než drůbež druhu Gallus domesticus, kachny, husy, krocani, krůty a perličky (číslo 0105) a jiní než dravci (podpoložka 0106 31 00), papouškovití (podpoložka 0106 32 00) pštrosi a emuove (podpoložka 0106 33 00), a domácí či nedomácí holubi (podpoložka 0106 39 10).

Příklady ptáků zahrnutých v této podpoložce jsou:

1.

husa divoká (Anser anser), berneška (Branta bernicla), husice liščí (Tadorna tadorna), kachna divoká (Anas platyrhynchos), kopřivka obecná (Anas strepera), hvízdák euroasijský (Anas penelope), ostralka (Anas acuta), lžičák pestrý (Anas clypeata), čírka obecná (Anas querquedula, Anas crecca), turpan černý a kajka;

2.

labutě a pávi;

3.

koroptve, bažanti, křepelky polní, sluky lesní, bekasíny, tetřevi, jeřábek lesní, divoké kachny, divoké husy, strnad zahradní, drozdi, kosi, skřivani;

4.

pěnkavy, sýkory, kanárci, kolibříci atd.

0106 49 00

Ostatní

Do této podpoložky patří housenky bource morušového, motýli, brouci a jiný hmyz.

0106 90 00

Ostatní

Do této podpoložky patří:

1.

všechny ostatní druhy živých zvířat, s výjimkou ryb, korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých (kapitola 3) a kultur mikroorganismů (číslo 3002);

2.

žáby.

KAPITOLA 2

MASO A JEDLÉ DROBY

Všeobecné vysvětlivky

1.

Maso a droby, způsobilé a vhodné k lidskému požívání, zůstávají zařazeny v této kapitole, i když jsou předkládány např. jako určené pro výrobu potravy pro domácí zvířata.

2.

Pro účely této kapitoly je rozsah výrazů „maso“ a „droby“ popsán ve všeobecných vysvětlivkách k HS k této kapitole.

3.

Poučení o různých stavech, ve kterých se mohou maso a droby této kapitoly nacházet (čerstvé, chlazené, zmrazené, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené) je uvedeno ve všeobecných vysvětlivkách k HS k této kapitole. Je třeba poznamenat, že hluboce zmrazené maso a částečně nebo zcela rozmražené maso se zařazují stejným způsobem jako maso zmrazené. Kromě toho „zmrazené“ zahrnuje nejen maso, které bylo zmraženo jako čerstvé, ale rovněž maso, které bylo nejdříve lehce sušeno a poté zmraženo do té míry, že jeho aktuální a stálé uchování závisí hlavně na způsobu zmrazení.

4.

Ve všeobecných vysvětlivkách k HS k této kapitole je rovněž uvedeno poučení pro rozlišení mezi masem a droby této kapitoly a masem a droby kapitoly 16. Do této kapitoly však patří droby, syrové, mleté nebo jemně nasekané, avšak dále nepřipravené, balené v plastovém materiálu (dokonce ve formě uzenek) výhradně za účelem usnadnění manipulace nebo dopravy.

5.

Pro účely rozlišení mezi nevykostěnými a vykostěnými kusy se chrupavky a šlachy nepovažují za kosti.

Doplňková poznámka 1 A) d) a doplňková poznámka 1 A) e)

Pro účely doplňkové poznámky 1 A) d) a 1 A) e) k této kapitole (ve spojení s doplňkovou poznámkou 1 C) k této kapitole) se při stanovení, zda jsou splněny podmínky minimálního a maximálního počtu žeber, počítají pouze žebra, celá nebo dělená, která jsou přímo spojena s páteří.

Na základě tohoto vysvětlení zobrazuje níže uvedené vyobrazení příklad hovězí přední čtvrti, která vyhovuje doplňkové poznámce 1 A) d) a 1 A) e) ve spojení s doplňkovou poznámkou 1 C) k této kapitole.

 

PŘEDNÍ ČTVRŤ ZADNÍ ČTVRŤ

Image

Doplňková poznámka 2 C)

Pro účely doplňkové poznámky 2 C) k této kapitole, pokud jde o dvě rozdílné techniky dělení a části „laloky“, „tlamy“ a „laloky a tlamy dohromady“, viz vyobrazení níže:

 

Image

 

Image

Doplňková poznámka 6 a)

Ve smyslu této doplňkové poznámky se sůl nepovažuje za ochucovadlo.

Viz rovněž doplňková poznámka 7 k této kapitole.

 

0201

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené

Do tohoto čísla patří pouze čerstvé nebo chlazené maso zvířat čísla 0102.

Pro účely definice předních čtvrtí a zadních čtvrtí platí následující:

a)

za žebra, krk a podplečí se považuje svalová část krku se sedmi krčními půlobratli;

b)

za plec se považuje kloub přední nohy, který zahrnuje lopatku, pažní kost, kost loketní a vřetenní a přiléhající svaly;

c)

za roštěnec se svíčkovou se považuje panenská svíčková a loupaná plec („falešná svíčková“); kýta může nebo nemusí obsahovat bránici.

0201 10 00

V celku a půlené

Výrazy „v celku“ a „půlené“ jsou definovány v odstavcích a) a b) doplňkové poznámky 1 A) k této kapitole. Prvních osm nebo devět výrůstků hřbetních obratlů může být ponecháno buďto na pravé nebo na levé půlce.

0201 20 20

„Kompenzované“ čtvrti

Výraz „kompenzované čtvrti“ je definován v odstavci c) doplňkové poznámky 1 A) k této kapitole.

0201 20 30

Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti

Výrazy „neoddělené přední čtvrti“ a „oddělené přední čtvrti“ jsou definovány v odstavcích d) a e) doplňkové poznámky 1 A) k této kapitole. Z této doplňkové poznámky vyplývá například, že přední části půleného masa, které se všemi příslušnými kostmi zahrnují méně než čtyři žebra, kdy chybí podplečí nebo plec nebo u nichž byla odstraněna kost, např. Atlas, nepatří do této podpoložky a zařazují se do podpoložky 0201 20 90.

0201 20 50

Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti

Výrazy „neoddělené zadní čtvrti“ a „oddělené zadní čtvrti“ jsou definovány v odstavcích f) a g) doplňkové poznámky 1 A) k této kapitole. Z této doplňkové poznámky vyplývá, že zadní části půleného masa, například, které se všemi příslušnými kostmi zahrnují méně než tři žebra nebo kde chybí kýta nebo nízký roštěnec se svíčkovou, nepatří do této podpoložky a zařazují se do podpoložky 0201 20 90. Avšak zadní čtvrti bez ledvin nebo ledvinového tuku, s bokem nebo bez něj, zůstávají zařazeny jako zadní čtvrti.

0201 20 90

Ostatní

Do této podpoložky patří například plec, kýta a nízký roštěnec se svíčkovou, nevykostěné (s kostí). Rovněž sem patří přední a zadní části půlek (s kostí), které neodpovídají definici „kompenzovaných“ čtvrtí, předních čtvrtí nebo zadních čtvrtí.

0201 30 00

Vykostěné

Do této podpoložky patří všechno dělené hovězí maso, čerstvé nebo chlazené, z něhož byly odstraněny všechny kosti, například plátky a předkýtí bez kostí.

0202

Hovězí maso, zmrazené

Do tohoto čísla patří pouze zmrazené maso zvířat čísla 0102.

0202 10 00

V celku a půlené

Výrazy „v celku“ a „půlené“ jsou definovány v odstavcích a) a b) doplňkové poznámky 1 A) k této kapitole.

0202 20 10

„Kompenzované“ čtvrti

Výraz „kompenzované čtvrti“ je definován v odstavci c) doplňkové poznámky 1 A) k této kapitole.

0202 20 30

Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti

Výrazy „neoddělené přední čtvrti“ a „oddělené přední čtvrti“ jsou definovány v odstavcích d) a e) doplňkové poznámky 1 A) k této kapitole.

0202 20 50

Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti

Výrazy „neoddělené zadní čtvrti“ a „oddělené zadní čtvrti“ jsou definovány v odstavcích f) a g) doplňkové poznámky 1 A) k této kapitole.

0202 20 90

Ostatní

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0201 20 90.

0202 30 50

Přední čtvrti s částí boku nebo bez něj a hovězí hrudí

Výrazy „přední čtvrti s částí boku nebo bez něj“ a „hovězí hrudí“ jsou definovány v odstavci h) doplňkové poznámky 1 A) k této kapitole.

0202 30 90

Ostatní

Do této podpoložky patří všechno dělené hovězí maso, zmrazené, které je kompletně vykostěné, s výjimkou zmrazených bloků vyjmenovaných v podpoložce 0202 30 10 a děleného masa podpoložky 0202 30 50.

0203

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Do tohoto čísla patří pouze maso zvířat čísla 0103.

Maso zvířat druhu prasat certifikované kompetentním orgánem v Austrálii jako maso prasat žijících v Austrálii divoce se považuje za vepřové maso jiné než domácích druhů prasat.

0203 11 10 0203 19 90

Čerstvé nebo chlazené

Do těchto podpoložek patří pouze čerstvé nebo chlazené maso zvířat patřících do čísla 0103.

0203 11 10

Z domácích prasat

Výraz „vcelku nebo půlené“ je definován v odstavci a) doplňkové poznámky 2 A) k této kapitole.

0203 12 11

Kýty a kusy z nich

Výraz „kýta“ je definován v odstavci b) doplňkové poznámky 2 A) k této kapitole.

Do této podpoložky patří maso s kostí ze zadních nohou.

0203 12 19

Plece a kusy z nich

Výraz „plec“ je definován v odstavci d) doplňkové poznámky 2 A) k této kapitole.

Do této podpoložky patří velmi malá vepřová žebra nebo „prsní žebra“ a maso s kostí z předních nohou.

0203 19 11

Přední části a kusy z nich

Výraz „přední část“ je definován v odstavci c) doplňkové poznámky 2 A) k této kapitole.

Do této podpoložky nepatří maso s kostí z předních nohou, ani velmi malá vepřová žebra ani „prsní žebra“ (podpoložka 0203 12 19).

0203 19 13

Hřbety s kostí a kusy z nich

Výraz „hřbet s kostí“ je definován v odstavci e) doplňkové poznámky 2 A) k této kapitole.

Do této podpoložky patří hřbety s žebry.

0203 19 15

Bůčky (prorostlé) a kusy z nich

Výrazy „bůčky (prorostlé)“ a „kusy“ jsou definovány v odstavci f) doplňkové poznámky 2 A) a v doplňkové poznámce 2 B) k této kapitole.

Kusy z nich se nezařazují do této podpoložky, pokud neobsahují kůži a podkožní tuk.

Do této podpoložky nepatří vepřová žebra bez kůže nebo podkožního tuku (podpoložka 0203 19 59).

0203 19 59

Ostatní

Do této podpoložky rovněž patří vepřová žebra bez kůže nebo podkožního tuku.

0203 19 90

Ostatní

Do této podpoložky patří pouze maso zvířat patřících do podpoložek 0103 91 90 nebo 0103 92 90, především maso divokých prasat, jiné než vcelku, půlené, kýty, plece, části kýt a části plecí.

0203 21 10 0203 29 90

Zmrazené

Použijí se, mutatis mutandis, vysvětlivky k podpoložkám 0203 11 10 až 0203 19 90 a jejich pododdíly.

0204

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Do tohoto čísla patří pouze čerstvé, chlazené nebo zmrazené maso zvířat čísla 0104, jak domácích, tak i divokých, především maso zvířat druhu ovce (domácích nebo divokých ovcí), stejně jako maso kozorožce.

0204 10 00

Jehněčí maso v celku a půlené, čerstvé nebo chlazené

Výrazy „v celku“ a „půlené“ jsou definovány v odstavcích a) a b) doplňkové poznámky 3 A) k této kapitole.

Definice jehněčího masa je uvedena ve vysvětlivkách k HS k položkám 0204 10 a 0204 30.

0204 21 00

V celku a půlené

Výrazy „v celku“ a „půlené“ jsou definovány v odstavcích a) a b) doplňkové poznámky 3 A) k této kapitole.

0204 22 10

Předky a půlené předky

Výrazy „předky“ a „půlené předky“ jsou definovány v odstavcích c) a d) doplňkové poznámky 3 A) k této kapitole.

0204 22 30

Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou

Výrazy „hřbety a šrůtka“ a „půlené hřbety se šrůtkou“ jsou definovány v odstavcích e) a f) doplňkové poznámky 3 A) k této kapitole.

0204 22 50

Spojené kýty a oddělené kýty

Výrazy „spojené kýty“ a „oddělené kýty“ jsou definovány v odstavcích g) a h) doplňkové poznámky 3 A) k této kapitole.

0204 30 00

Jehněčí maso v celku a půlené, zmrazené

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0204 10 00.

0204 41 00 0204 43 90

Ostatní skopové maso, zmrazené

Pro podpoložky 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30 a 0204 42 50 se použijí, mutatis mutandis, odpovídající vysvětlivky k podpoložkám 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30 a 0204 22 50.

0204 50 11 0204 50 79

Kozí maso

Výrazy „v celku“ a „půlené“ (podpoložky 0204 50 11 a 0204 50 51), „předky“ a „půlené předky“ (podpoložky 0204 50 13 a 0204 50 53), „hřbety a šrůtka“ a „půlené hřbety se šrůtkou“ (podpoložky 0204 50 15 a 0204 50 55) a „spojené kýty“ a „oddělené kýty“ (podpoložky 0204 50 19 a 0204 50 59) jsou definovány v doplňkové poznámce 3 A) k této kapitole, v odpovídajících odstavcích a) a b), c) a d), e) a f) a g) a h).

0206

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Do tohoto čísla patří droby zvířat patřících do čísel 0101 až 0104. Droby určené pro výrobu farmaceutických produktů nepatří do těchto podpoložek, pokud nevyhovují podmínkám stanoveným kompetentními orgány.

Další výklad je dán vysvětlivkami k HS k číslu 0206.

0206 10 10 0206 10 98

Hovězí, čerstvé nebo chlazené

Do těchto podpoložek patří pouze čerstvé nebo chlazené droby zvířat patřících do čísla 0102.

0206 10 95

Okruží a bránice

Okruží a bránice jsou svalové části bránice.

0206 21 00 0206 29 99

Hovězí, zmrazené

Do těchto podpoložek patří pouze zmrazené droby zvířat patřících do čísla 0102.

0206 30 00

Vepřové, čerstvé nebo chlazené

Do této podpoložky patří pouze čerstvé nebo chlazené droby zvířat čísla 0103.

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0206 49 00, první odstavec.

Do této podpoložky rovněž patří nožičky, ocásky, játra, ledvinky, srdce, jazyky, plíce, poživatelná kůže, mozky a předstěry.

0206 41 00 a 0206 49 00

Vepřové, zmrazené

Do těchto podpoložek patří pouze zmrazené droby zvířat čísla 0103.

0206 49 00

Ostatní

Do této podpoložky patří hlavy a půlky hlav, s nebo bez mozku, lícních částí nebo jazyku, a části hlav (doplňková poznámka 2 C) k této kapitole); výraz „části hlav“ je definován v třetím odstavci předmětné doplňkové poznámky.

Do této podpoložky rovněž patří nožičky, ocásky, ledvinky, srdce, jazyky, plíce, poživatelná kůže, mozky a předstěry.

Do této podpoložky patří droby prasete divokého.

0206 80 91

Koňské, oslí, z mul a mezků

Do této podpoložky patří pouze čerstvé nebo chlazené droby zvířat čísla 0101.

0206 80 99

Skopové a kozí

Do této podpoložky patří pouze čerstvé nebo chlazené droby zvířat čísla 0104.

0206 90 91

Koňské, oslí, z mul a mezků

Do této podpoložky patří pouze zmrazené droby zvířat čísla 0101.

0206 90 99

Skopové a kozí

Do této podpoložky patří pouze zmrazené droby zvířat čísla 0104

0207

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105 , čerstvé, chlazené nebo zmrazené

0207 11 10

Oškubané, vykuchané, s hlavou a běháky, zvané „kuřata 83 %“

Do této podpoložky patří oškubaná drůbež, s hlavou a běháky, která byla vykuchaná, ale které byly ponechány některé vnitřnosti (zejména plíce, játra, svalnatý žaludek, srdce, vaječníky).

0207 11 30

Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kuřata 70 %“

Do této podpoložky patří kuřata na pečení, což jsou oškubaná kuřata bez hlavy a běháků, avšak s krkem, kompletně vykuchaná, ale do jejichž těla byly znovu vloženy srdce, játra a svalnatý žaludek.

0207 11 90

Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kuřata 65 %“, nebo jinak předkládané

Do této podpoložky patří kuřata na pečení, což jsou oškubaná kuřata bez hlavy a běháků a kompletně vykuchaná. Rovněž sem patří drůbež předkládaná v jiné formě, než která je uvedena v podpoložkách 0207 11 10 a 0207 11 30, např. neoškubaná, nevykuchaná kuřata s hlavou a běháky.

0207 12 10 a 0207 12 90

Nedělené, zmrazené

Použijí se, mutatis mutandis, vysvětlivky k podpoložkám 0207 11 30 a 0207 11 90.

0207 13 10

Vykostěné

Do této podpoložky patří drůbeží maso, bez kostí, bez ohledu na to z jaké části těla pochází

0207 13 20

Půlky nebo čtvrtky

Výraz „půlky“ je definován v doplňkové poznámce 4 a) a b) k této kapitole.

Výraz „čtvrtky“ je definován v doplňkové poznámce 4 a) a c) k této kapitole. Do této podpoložky patří též zadní čtvrtky sestávající ze spodní části stehna (holenní a lýtková kost), nohy (stehenní kost), zadní části hřbetu a biskupa, stejně jako přední čtvrtky sestávající především z jedné půlky prsou s připojeným křídlem.

0207 13 30

Celá křídla, též bez špiček

Výraz „celá křídla, též bez špiček“ je definován v doplňkové poznámce 4 a) a d) k této kapitole.

0207 13 40

Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel

Viz doplňková poznámka 4 a) k této kapitole.

Do této podpoložky patří hřbety s připojenými krky sestávající z krku, hřbetu a případně biskupa; hřbety; krky; biskupy (ocasy); špičky křídel.

0207 13 50

Prsa a jejich části

Výraz „prsa“ je definován v doplňkové poznámce 4 a) a e) k této kapitole.

0207 13 60

Stehna a jejich části

Výraz „stehna“ je definován v doplňkové poznámce 4 a) a f) k této kapitole.

Řez oddělující stehno od hřbetu musí být veden mezi dvěma přímkami ohraničujícími kloub, jak je znázorněno na obrázku níže:

 

Image

0207 13 91

Játra

Viz vysvětlivka k HS k číslu 0207, poslední odstavec.

0207 13 99

Ostatní

Do této podpoložky patří jedlé droby, především srdce, hřebínky a laloky, avšak s výjimkou jater.

Do této podpoložky rovněž patří drůbeží běháky.

0207 14 10 0207 14 99

Dělené maso a droby, zmrazené

Použijí se, mutatis mutandis, vysvětlivky k podpoložkám 0207 13 10 až 0207 13 99.

0207 24 10

Oškubané, vykuchané, bez hlav a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „krůty 80 %“

Do této podpoložky patří oškubané krůty bez hlavy a běháků, avšak s krkem, kompletně vykuchané, ale do jejichž těla byly znovu vloženy, srdce, játra a svalnatý žaludek.

0207 24 90

Oškubané, vykuchané, bez hlavy a krku, bez běháků, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „krůty 73 %“, nebo jinak předkládané

Do této podpoložky patří oškubané krůty, vhodné k pečení, bez hlav, krků a běháků a kompletně vykuchané. Rovněž sem patří krůty předkládané v jiné formě, než které jsou uvedeny v podpoložkách 0207 24 10 a 0207 24 90.

0207 25 10 a 0207 25 90

Nedělené, zmrazené

Použijí se, mutatis mutandis, vysvětlivky k podpoložkám 0207 24 10 a 0207 24 90.

0207 26 10

Vykostěné

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0207 13 10.

0207 26 20

Půlky nebo čtvrtky

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0207 13 20.

0207 26 30

Celá křídla, též bez špiček

Výraz „celá křídla, též bez špiček“ je definován v doplňkové poznámce 4 a) a d) k této kapitole.

0207 26 40

Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0207 13 40.

0207 26 50

Prsa a jejich části

Výraz „prsa“ je definován v doplňkové poznámce 4 a) a e) k této kapitole.

0207 26 60

Spodní stehna a jejich části

Výraz „spodní stehna“ je definován v doplňkové poznámce 4 a) a g) k této kapitole.

Řez oddělující spodní stehno od femuru musí být veden mezi dvěma liniemi ohraničujícími klouby, jak je znázorněno na obrázku níže:

 

Image

0207 26 70

Ostatní

Do této podpoložky patří ty části, které jsou definovány v doplňkové poznámce 4 a) a h) k této kapitole.

Řez oddělující femur (někdy obchodně nazývaný stehno) nebo celou nohu od hřbetu musí být veden mezi dvěma přímkami ohraničujícími klouby, jak je znázorněno na obrázku u vysvětlivky k podpoložce 0207 13 60.

Řez oddělující femur od spodního stehna musí být veden mezi dvěma přímkami ohraničujícími klouby, jak je znázorněno na obrázku u vysvětlivky k podpoložce 0207 26 60.

0207 26 91

Játra

Viz vysvětlivka k HS k číslu 0207, poslední odstavec.

0207 26 99

Ostatní

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0207 13 99.

0207 27 10 0207 27 99

Dělené maso a droby, zmrazené

Použijí se, mutatis mutandis, vysvětlivky k podpoložkám 0207 26 10 až 0207 26 99.

0207 41 30

Oškubané a vykuchané, bez hlav a běháků, avšak s krkem, játry, srdcem a svalnatým žaludkem, zvané „kachny 70 %“

Do této podpoložky patří oškubané kachny, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, kompletně vykuchané, ale do jejichž těla byly znovu vloženy srdce, játra a svalnatý žaludek.

0207 41 80

Oškubané a vykuchané, bez hlav, běháků a bez krků, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kachny 63 %“, nebo jinak předkládané

Do této podpoložky patří oškubané kachny, vhodné k pečení, bez hlav, krků a běháků a kompletně vykuchané. Rovněž sem patří kachny předkládané v jiné formě, než které jsou uvedeny v podpoložkách 0207 41 20, 0207 41 30 a 0207 41 80.

0207 42 30

Oškubané a vykuchané, bez hlav a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kachny 70 %“

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0207 41 30.

0207 42 80

Oškubané a vykuchané, bez hlav a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kachny 63 %“, nebo jinak předkládané

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0207 41 80.

0207 43 00

Tučná játra, čerstvá nebo chlazená

Viz vysvětlivka k HS k číslu 0207, poslední odstavec.

0207 44 10

Vykostěné

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0207 13 10.

0207 44 21

Půlky nebo čtvrtky

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0207 13 20.

0207 44 31

Celá křídla, též bez špiček

Výraz „celá křídla, též bez špiček“ je definován v doplňkové poznámce 4 a) a d) k této kapitole.

0207 44 41

Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0207 13 40.

0207 44 51

Prsa a jejich části

Výraz „prsa“ je definován v doplňkové poznámce 4 a) a e) k této kapitole.

0207 44 61

Stehna a jejich části

Výraz „stehna“ je definován v doplňkové poznámce 4 a) a f) k této kapitole.

0207 44 71

„Kachní paleta“

Výraz „kachní paleta“ je definován v doplňkové poznámce 4 ij) k této kapitole.

0207 44 91

Játra, jiná než tučná

Viz vysvětlivka k číslu 0207, poslední odstavec.

0207 44 99

Ostatní

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0207 13 99.

0207 45 10

Vykostěné

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0207 13 10.

0207 45 21 0207 45 81

Nevykostěné

Použijí se, mutatis mutandis, vysvětlivky k podpoložkám 0207 13 20 až 0207 13 60 a 0207 44 71.

0207 45 93 a 0207 45 95

Játra

Viz vysvětlivka k číslu 0207, poslední odstavec.

0207 45 99

Ostatní

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0207 13 99.

0207 51 90

Oškubané a vykuchané, bez hlav a běháků, se srdcem a svalnatým žaludkem nebo bez nich, zvané „husy 75 %“, nebo jinak předkládané

Do této podpoložky patří oškubané husy, bez hlav a běháků, kompletně vykuchané, ale do jejichž těla byly znovu vloženy srdce a svalnatý žaludek, stejně jako oškubané husy, vhodné k pečení, bez hlav a běháků a kompletně vykuchané. Rovněž sem patří husy předkládané v jiné formě, než které jsou uvedeny v podpoložkách 0207 51 10 a 0207 51 90, např. zabité husy bez jejich hlav a běháků, které byly oškubány a vykrveny, ale nebyly vykuchány.

0207 52 90

Oškubané a vykuchané, bez hlav a běháků, se srdcem a svalnatým žaludkem nebo bez nich, zvané „husy 75 %“, nebo jinak předkládané

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0207 51 90.

0207 53 00

Tučná játra, čerstvá nebo chlazená

Viz vysvětlivka k HS k číslu 0207, poslední odstavec.

0207 54 10

Vykostěné

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0207 13 10.

0207 54 21

Půlky nebo čtvrtky

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0207 13 20.

0207 54 31

Celá křídla, též bez špiček

Výraz „celá křídla, též bez špiček“ je definován v doplňkové poznámce 4 a) a d) k této kapitole.

0207 54 41

Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0207 13 40.

0207 54 51

Prsa a jejich části

Výraz „prsa“ je definován v doplňkové poznámce 4 a) a e) k této kapitole.

0207 54 61

Stehna a jejich části

Výraz „stehna“ je definován v doplňkové poznámce 4 a) a f) k této kapitole.

0207 54 71

„Husí paleta“

Výraz „husí paleta“ je definován v doplňkové poznámce 4 ij) k této kapitole.

0207 54 91

Játra, jiná než tučná

Viz vysvětlivka k HS k číslu 0207, poslední odstavec.

0207 54 99

Ostatní

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0207 13 99.

0207 55 10

Vykostěné

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0207 13 10.

0207 55 21 0207 55 81

Nevykostěné

Použijí se, mutatis mutandis, vysvětlivky k podpoložkám 0207 13 20 až 0207 13 60 a 0207 44 71.

0207 55 93 a 0207 55 95

Játra

Viz vysvětlivka k HS k číslu 0207, poslední odstavec.

0207 55 99

Ostatní

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0207 13 99.

0207 60 10

Vykostěné

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0207 13 10.

0207 60 21

Půlky nebo čtvrtky

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0207 13 20.

0207 60 31

Celá křídla, též bez špiček

Výraz „celá křídla, též bez špiček“ je definován v doplňkové poznámce 4 a) a d) k této kapitole.

0207 60 41

Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0207 13 40.

0207 60 51

Prsa a jejich části

Výraz „prsa“ je definován v doplňkové poznámce 4 a) a e) k této kapitole.

0207 60 61

Stehna a jejich části

Výraz „stehna“ je definován v doplňkové poznámce 4 a) a f) k této kapitole.

0207 60 99

Ostatní

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0207 13 99.

0208

Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Do tohoto čísla patří pouze maso a jedlé droby zvířat zařazovaných do čísla 0106, čerstvé, chlazené nebo zmrazené.

0208 10 10

Z domácích králíků

Do této podpoložky patří maso a jedlé droby zvířat patřících do podpoložky 0106 14 10.

0208 90 10

Z domácích holubů

Do této podpoložky patří maso a jedlé droby z domácích holubů (hospodářští holubi, okrasní holubi, poštovní holubi). Maso a jedlé droby z holubů označovaných ve vysvětlivce k podpoložce 0106 39 10 jako „nedomácí“ jsou proto z této podpoložky vyloučeny a zařazují se do podpoložky 0208 90 30.

0208 90 30

Ze zvěřiny, jiné než z králíků nebo zajíců

Do této podpoložky patří maso a jedlé droby z:

1.

kožešinové zvěřiny: daňci, srnci, kamzíci nebo divoké kozy (Rupicapra rupicapra), losi, kozí antilopy, antilopy, gazely, medvědi a klokani;

2.

pernaté zvěřiny: divocí holubi, divoké husy, divoké kachny, koroptve, bažanti, sluky lesní, bekasíny, tetřevi, strnadi a pštrosi.

Maso a jedlé droby zvířat, která jsou všeobecně předmětem lovu (sluky lesní, daňci, pštrosi atd.) zůstávají zařazeny jako maso a jedlé droby ze zvěřiny, i když takováto zvířata vyrostla v zajetí.

Maso a jedlé droby sobů nepatří do této podpoložky (podpoložka 0208 90 60). Nicméně maso a jedlé droby určitých druhů sobů (např. karibu) se zařazují do této podpoložky za předpokladu, je-li dokázáno, že toto maso a jedlé droby pocházejí ze zvířat, která žila divoce a byla ulovena.

Do této podpoložky nepatří maso a jedlé droby divokých králíků (Oryctolagus cuniculus) nebo zajíců, které patří do podpoložky 0208 10 90.

0208 90 60

Ze sobů

Viz vysvětlivka k podpoložce 0208 90 30, třetí odstavec.

0209

Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařený nebo jinak neextrahovaný, čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu, sušený nebo uzený

0209 10 11 a 0209 10 19

Podkožní vepřový tuk

Výraz „podkožní vepřový tuk“ je definován v doplňkové poznámce 2 D) k této kapitole.

0209 10 90

Vepřový tuk, jiný než podpoložek 0209 10 11 nebo 0209 10 19

Viz vysvětlivka k HS k číslu 0209, druhý odstavec.

0209 90 00

Ostatní

Viz vysvětlivka k HS k číslu 0209, třetí odstavec.

0210

Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů

S výjimkou podkožního tuku a jiného tuku čísla 0209 do tohoto čísla patří maso a droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené, ze všech zvířat patřících do čísel 0101 až 0106.

Pokud jde o výrazy „sušené nebo uzené“ a „solené, ve slaném nálevu“, viz doplňkové poznámky 2 E) a 7 k této kapitole.

0210 11 11 0210 11 90

Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné

Pro definici výrazu „nevykostěné“ viz vysvětlivky k HS k položce 0210 11.

0210 11 11 0210 11 39

Z domácích prasat

Výrazy „kýta“ a „plec“ jsou definovány v doplňkových poznámkách 2 A) b) a d) k této kapitole.

0210 11 11 a 0210 11 19

Solené nebo ve slaném nálevu

Do těchto podpoložek patří pouze kýty, plece a jejich části, nevykostěné, z domácích prasat, které byly hluboce konzervovány prosolením nebo naložením ve slaném nálevu. Mohou však být následně podrobeny slabému sušení nebo uzení, ale ne v takovém rozsahu, který je pro účely podpoložek 0210 11 31 a 0210 11 39 považován za sušení nebo uzení (jak je definováno v doplňkové poznámce 2 E) k této kapitole).

0210 11 31 a 0210 11 39

Sušené nebo uzené

Do těchto podpoložek patří kýty, plece a jejich části, nevykostěné, z domácích prasat, konzervované procesem sušení nebo uzení, i když jsou tyto způsoby konzervace kombinovány s předchozí úpravou solením nebo naložením ve slaném nálevu. Toto se týká především případu, kdy byla kýta nasolena předtím, než byla částečně dehydrována, ať již na vzduchu (druh parmské nebo bayonnské šunky) nebo uzením (druh ardénské šunky).

Kýty, plece a jejich části, které byly částečně dehydrované, ale jejichž samotná konzervace je zajištěna zmrazením nebo hlubokým zmrazením, patří do podpoložek 0203 22 11 nebo 0203 22 19.

0210 12 11 a 0210 12 19

Z domácích prasat

Výrazy „bůčky (prorostlé)“ a „kusy“ jsou definovány v odstavci f) doplňkové poznámky 2 A) a v doplňkové poznámce 2 B) k této kapitole.

0210 12 11

Solené nebo ve slaném nálevu

Použijí se, mutatis mutandis, vysvětlivky k podpoložkám 0210 11 11 a 0210 11 19.

0210 12 19

Sušené nebo uzené

Použijí se, mutatis mutandis, vysvětlivky k podpoložkám 0210 11 31 a 0210 11 39.

0210 19 10

Slaninové půlky nebo přední tři čtvrti

Výrazy „slaninové půlky“ a „přední tři čtvrti“ jsou definovány v odstavcích g) a h) doplňkové poznámky 2 A) k této kapitole.

0210 19 20

Zadní tři čtvrti nebo půlky

Výrazy „zadní tři čtvrti“ a „půlky“ jsou definovány v odstavcích ij) a k) doplňkové poznámky 2 A) k této kapitole.

0210 19 30

Přední části a kusy z nich

Výraz „přední části“ je definován v odstavci c) doplňkové poznámky 2 A) k této kapitole.

0210 19 40

Hřbety a kusy z nich

Výraz „hřbety“ je definován v odstavci e) doplňkové poznámky 2 A) k této kapitole.

0210 19 60

Přední části a kusy z nich

Výraz „přední části“ je definován v odstavci c) doplňkové poznámky 2 A) k této kapitole.

0210 20 10 a 0210 20 90

Hovězí maso

Do těchto podpoložek patří pouze maso zvířat čísla 0102, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; hovězí droby patří do podpoložek 0210 99 51 nebo 0210 99 59.

0210 99 10

Koňské, solené, ve slaném nálevu, nebo sušené

Do této podpoložky patří pouze maso zvířat podpoložek 0101 21 00 až 0101 29 90, solené, ve slaném nálevu nebo sušené. Uzené koňské maso patří do podpoložky 0210 99 39. Koňské droby patří do podpoložky 0210 99 85.

0210 99 21 a 0210 99 29

Skopové a kozí

Do těchto podpoložek patří maso zvířat čísla 0104, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené. Droby těchto druhů zvířat patří do podpoložky 0210 99 85.

0210 99 31

Ze sobů

Viz vysvětlivka k podpoložce 0208 90 30, třetí odstavec.

0210 99 49

Ostatní

Do této podpoložky patří hlavy nebo půlky hlav z domácích prasat, s nebo bez mozku, lícních částí nebo jazyků, včetně jejich částí (viz doplňková poznámka 2 C) k této kapitole). Části hlav jsou definovány ve třetím odstavci předmětné doplňkové poznámky.

Pro definici drobů viz vysvětlivka k HS k číslu 0206.

0210 99 90

Jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů

Do této podpoložky patří též pelety z těchto mouček a prášků.

KAPITOLA 3

RYBY A KORÝŠI, MĚKKÝŠI A JINÍ VODNÍ BEZOBRATLÍ

Všeobecné vysvětlivky

1.

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, jenž byli hluboce zmrazení, se zařazují stejně jako ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, kteří byli zmrazení.

2.

Jednoduché spaření (blanšírování), spočívající v lehkém tepelném působení, které nemá za následek uvaření jako takové, nemá vliv na zařazení. Často se používá před zmrazením, především u tuňáků a masa korýšů nebo měkkýšů.

3.

Do kapitoly 3 nepatří:

a)

vzduchové měchýře, surové, čerstvé nebo solené, nezpůsobilé k lidskému požívání (číslo 0511);

b)

slabě solené ryby, sušené nebo uzené a namočené do rostlinného oleje za účelem zajištění dočasné konzervace – výrobky známé jako „polokonzervy“ – (číslo 1604);

c)

ryby, jednoduše naložené v oleji nebo v octě, též dále upravené (číslo 1604);

d)

měkkýši, kteří byli podrobeni tepelnému zpracování, které způsobilo dostatečnou koagulaci jejich proteinů (číslo 1605).

0301

Živé ryby

0301 11 00 a 0301 19 00

Okrasné ryby

Viz vysvětlivka k HS k položkám 0301 11 a 0301 19.

0301 11 00

Sladkovodní

Do této podpoložky patří:

1.

Hemigrammus ocellifer;

2.

zlatá rybka (Carassius auratus) a zlatý kapr;

3.

živorodky, včetně živorodky černé (Mollienisia latipinna a velifera), mečovka zelená, včetně její červené a albínské varianty (Xiphophoris helleri), červená, zlatá, černá a bílá plata (Platypoecilus maculatus) a kříženci mečovky a platy (Xiphophorus a Okattoiecukys), jmenovitě černá mečovka a mečovka berlínská;

4.

beta bojovnice (Betta splendens), rájovec (Macropodus opercularis nebo viridi-auratus), čichavec šedý a čichavec zakrslý a pruhovaný (Trichogaster trichopterus a Colisa lalia a fasciata);

5.

skaláry (Pterophyllum scalare a eimckei).

0301 19 00

Ostatní

Do této podpoložky patří:

1.

Chaetodontidae;

2.

Labridae;

3.

Scaridae (ryba papouščí, nepravá ryba papouščí a scarichthys).

0302

Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304

0302 11 10 0302 11 80

Pstruh ( Salmo trutta , Oncorhynchus mykiss , Oncorhynchus clarki , Oncorhynchus aguabonita , Oncorhynchus gilae , Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster )

Do této podpoložky patří:

1.

pstruh mořský (Salmo trutta trutta);

2.

pstruh potoční nebo pstruh obecný (Salmo trutta fario);

3.

pstruh obecný jezerní (Salmo trutta lacustris);

4.

pstruh duhový nebo pstruh americký (Oncorhynchus mykiss);

5.

pstruh Clarkův (Oncorhynchus clarki);

6.

pstruh zlatý Oncorhynchus aguabonita;

7.

pstruh Oncorhynchus gilae;

8.

pstruzi druhu Oncorhynchus apache;

9.

pstruzi druhu Oncorhynchus chrysogaster.

0302 13 00

Losos ( Oncorhynchus nerka , Oncorhynchus gorbuscha , Oncorhynchus keta , Oncorhynchus tschawytscha , Oncorhynchus kisutch , Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus )

Do této podpoložky patří:

1.

losos nerka (Oncorhynchus nerka);

2.

losos gorbuša (Oncorhynchus gorbuscha);

3.

losos keta (Oncorhynchus keta);

4.

losos čavyča (Oncorhynchus tschawytscha);

5.

losos kisuč (Oncorhynchus kisutch);

6.

losos asijský (Oncorhynchus masou);

7.

losos druhu Oncorhynchus rhodurus.

0302 19 00

Ostatní

Mezi ostatní sladkovodní lososovité ryby zahrnuté do této podpoložky patří:

1.

síhové (Coregonus clupeaformis, Coregonus fera, Coregonus albula, Coregonus lavaretus);

2.

síh severní - ostronosý (nosen) (Coregonus oxyrhynchus);

3.

siven arktický (Salvelinus alpinus), siven americký nazývaný někdy „Fountain salmon“ (Salvelinus fontinalis), siven obrovský (Salvelinus namaycush nebo Christivomer namaycush).

0302 21 10 0302 29 80

Platýsovité ryby ( Pleuronectidae , Bothidae , Cynoglossidae , Soleidae , Scophthalmidae a Citharidae ), kromě jater, jiker a mlíčí

Platýsovité ryby nejsou ploché ve svislé rovině jako rejnok, ale ve vodorovné rovině, s dvěma očima na svrchní straně.

0302 29 80

Ostatní

Tato podpoložka zahrnuje: kambalu kosočtverečnou Scophthalmus rhombus, limandu obecnou (Pleuronectes limanda nebo Limanda limanda), platýse červeného (Pleuronectes microcephalus nebo Microstomus kitt), platýse bradavičnatého (Platichthys flesus nebo Flesus flesus).

0302 31 10 a 0302 31 90

Tuňák křídlatý ( Thunnus alalunga )

Tuňák bílý nebo křídlatý je rozpoznatelný podle dlouhých prsních ploutví, které dosahují až k řitnímu otvoru, a tmavě modrého hřbetu a šedomodrých boků a břicha.

0302 32 10 a 0302 32 90

Tuňák žlutoploutvý ( Thunnus albacares )

Tuňák žlutoploutvý je snadno rozpoznatelný podle srpovitých řitních ploutví a druhé hřbetní ploutve.

0302 33 10 a 0302 33 90

Tuňák pruhovaný (bonito) ( Euthynnus ( Katsuwonus ) pelamis )

Skipjack nebo tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) jsou rozpoznatelní podle čtyř až sedmi tmavých, podélných pruhů na břiše. Jejich tmavě modrý hřbet je zdůrazněn jasně vymezenou zelenou plochou nad prsní ploutví, která se ztrácí směrem ke středu těla. Mají stříbřité boky a břicho a krátké ploutve.

Do této podpoložky nepatří bonito atlantický nebo páskovaný (Sarda sarda), které mají šikmé proužky na hřbetě; tyto ryby, čerstvé nebo chlazené, se zařazují do podpoložky 0302 89 90.

0302 41 00

Sleď ( Clupea harengus , Clupea pallasii )

Pro účely této podpoložky se výrazem „sledi“ myslí pouze sleďovití druhu Clupea harengus (sleď skandinávský) a Clupea pallasii (sleď tichomořský). Ryba známá jako „indický sleď“ (Chirocentrus dorab) se zařazuje do podpoložky 0302 89 90, pokud je dovážena čerstvá nebo chlazená.

0302 43 10

Sardinka obecná ( Sardina pilchardus )

Do této podpoložky rovněž patří velké dospělé sardinky (až do 25 cm) známé jako „pilchards“.

0302 43 90

Šprot obecný ( Sprattus sprattus )

Pro účely této podpoložky se výrazem „šproty“ myslí pouze sleďovití druhu Sprattus sprattus; tyto ryby, blízce příbuzné sleďovi, ale mnohem menší, jsou často nesprávně nazývány „norská ančovička“.

0302 51 10 a 0302 51 90

Treska ( Gadus morhua , Gadus ogac , Gadus macrocephalus )

Treska může být až 1,5 m dlouhá. Má olivově zabarvený hřbet s tmavými skvrnami a světlé břicho s bílým bočním pruhem. Má tři hřbetní ploutve, krátkou břišní ploutev a vousky na bradě.

0302 53 00

Treska tmavá ( Pollachius virens )

Treska černá je častěji známá jako treska tmavá.

0302 74 00

Úhoři ( Anguilla spp.)

Pro účely této podpoložky se výrazem „úhoři“ myslí pouze vlastní úhoři (Anguilla spp.), včetně úhoře evropského (Anguilla anguilla) v obou jeho formách (velkohlavý úhoř a úhoř se špičatou tlamou neboli s dlouhou tlamou), úhoře amerického (Anguilla rostrata), úhoře japonského (Anguilla japonica) a úhoře australského (Anguilla australis).

Proto ryby, které jsou nesprávně nazývány úhoři, jako např. „mořští úhoři“ (Conger conger), murény, též nazývané „murénovití úhoři“ (Muraena helena) a úhoři píseční (Ammodytes spp.) nepatří do této podpoložky a patří do podpoložky 0302 89 90.

0302 81 10

Ostrouni druhu Squalus acanthias

Ostrouni jsou to žraloci s trny, s bočními žaberními štěrbinami, umístěnými nad prsními ploutvemi; jejich těla jsou kulovitá a hladká; hřbety jsou šedé a břicha bílá; mohou dosáhnout délky až jednoho metru.

0302 81 90

Ostatní

Tato podpoložka zahrnuje hladkouna obecného (Galeorhinus galeus nebo Galeus canis).

0302 89 10

Sladkovodní ryby

Mezi sladkovodní ryby této podpoložky patří:

1.

lín obecný (Tinca tinca);

2.

parma (Barbus spp.);

3.

okouni: okoun říční (Perca fluviatilis), okounek (Micropterus spp.), slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus) a ježdík obecný (Gymnocephalus cernuus nebo Acerina cernua);

4.

cejn velký (Abramis brama) a cejnek malý (Blicca bjoerkna);

5.

štiky (Esox spp.) a kostlíni (Lepisosteus spp.);

6.

ouklej obecná (Alburnus alburnus), hrouzek obecný (Gobio gobio), hrouzek dunajský (Gobio uranoscopus), vranka skvrnitá (Cottus gobio) a mník říční (mník jednovousý) (Lota lota);

7.

mihule říční (Lampetra fluviatilis) a mihule potoční (Lampetra planeri);

8.

ryby rodu Leuciscus spp., Rutilus spp. a Idus spp., např. plotice, tmavý jelec jesen, jelec tloušť nebo plotice červená, velkohlavý evropský jelec, bělice;

9.

lipani (Thymallus spp.);

10.

candát obecný (Stizostedion lucioperca).

0302 89 90

Ostatní

Mezi mořské ryby této podpoložky patří:

1.

treska (Trisopterus luscus a Trisopterus esmarki);

2.

mořští okouni (Serranus spp.) a kanic (Epinephelus spp.);

3.

parmice proužkovaná (Mullus barbatus) a parmice nachová (Mullus surmuletus);

4.

štítníci (Trigla, Eutrigla, Aspitrigla, Lepidotrigla a Trigloporus spp.);

5.

ropušnice (Scorpaena spp.);

6.

mihule mořská (Petromyzon marinus);

7.

jehlice rohozubá neboli mořská jehla (Belone belone) a ostnatci (Trachinus spp.);

8.

korušky (Osmerus spp.);

9.

huňáček severní (Mallotus villosus);

10.

ryby druhu Kathetostoma giganteum.

0302 90 00

Játra, jikry a mlíčí

Játra, jikry a mlíčí ryb, čerstvé nebo chlazené, které jsou vzhledem k jejich druhu a stavu způsobilé k lidskému požívání, zůstávají v této podpoložce, i když jsou určeny pro průmyslové účely.

0303

Ryby, zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304

Ustanovení vysvětlivek k podpoložkám čísla 0302 se použijí, mutatis mutandis, na podpoložky tohoto čísla.

0304

Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené

0304 31 00 0304 49 90

Čerstvé nebo chlazené filé

Viz vysvětlivky k HS k číslu 0304, první odstavec, bod 1).

Tyto podpoložky rovněž zahrnují filé nařezané na kusy, za předpokladu, že lze u těchto kusů rozpoznat, že byly získány z filé. Nejčastěji používané druhy pro tento účel jsou pstruh, losos, treska, treska skvrnitá, treska tmavá, ropušnice severní nebo okouníci (např. treska norská), treska bezvousá, štikozubec, pražma zlatohlavá neboli dorado, mořský jazyk, platýs, kambala, mník mořský, tuňák, makrela, sleď a ančovička.

0304 49 90

Ostatní

Do této podpoložky patří též filé z sledě.

0304 61 00 0304 89 90

Zmrazené filé

Viz vysvětlivky k podpoložkám 0304 31 00 až 0304 49 90.

Do těchto podpoložek patří též hluboce zmrazené bloky nebo pláty, které sestávají z filé nebo kousků filé (obvykle z tresky), též smíchané s malým množstvím (nepřesahujícím 20 % hmotnostních) oddělených odštěpků stejného druhu ryby používaných pouze k vyplnění prostoru v blocích nebo plátech. Bloky nebo pláty jsou určeny k rozřezání na malé kousky (porce, prsty atd.), které jsou baleny pro drobný prodej.

0304 93 10

Surimi

Surimi je polotovar prodávaný ve zmrazeném stavu. Sestává z bělavé pasty, která je prakticky bez zápachu nebo chuti a je vyrobena z jemně namletého, vypraného a propasírovaného rybího masa. Postupné propírání odstraní většinu tuku a ve vodě rozpustný protein. Aby se zlepšila konzistence výrobku a jeho stabilizace ve zmrazeném stavu, přidává se malé množství přísad (například cukr, sůl, D-glucitol (sorbitol) a di- nebo trifosfát).

Tato podpoložka nezahrnuje přípravky ze surimi (podpoložka 1604 20 05).

0304 94 10

Surimi

Viz vysvětlivka k podpoložce 0304 93 10.

0304 95 10

Surimi

Viz vysvětlivka k podpoložce 0304 93 10.

0304 99 10

Surimi

Viz vysvětlivka k podpoložce 0304 93 10.

0305

Ryby sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo během uzení; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání

0305 10 00

Rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání

Rybí moučky a prášky jsou všeobecně učiněny jedlými tak, že se zbaví oleje a zápachu a někdy mohou být známy jako „rybí koncentrát“.

Do této podpoložky rovněž patří produkty známé jako „instantní ryba“, které se získávají z masa čerstvých ryb, zmrazeného, nařezaného na malé kousky, jenž se nakonec nastrouhají a vysuší.

0305 31 00 0305 39 90

Rybí filé sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené

Použijí se, mutatis mutandis, vysvětlivky k podpoložkám 0304 31 00 až 0304 49 90. Uzené rybí filé se zařazuje do podpoložek 0305 41 00 až 0305 49 80.

0305 41 00 0305 49 80

Uzené ryby, včetně filé, kromě jedlých rybích drobů

Viz vysvětlivky k HS k číslu 0305, čtvrtý odstavec..

0305 63 00

Sardele (ančovičky) ( Engraulis spp.)

Do této podpoložky patří pouze ančovičky ve slaném nálevu, které nebyly podrobeny žádné jiné úpravě. Jsou uloženy v malých soudcích nebo sklenicích nebo jsou často v hermeticky uzavřených plechovkách, které nebyly po jejich uzavření podrobeny žádné tepelné úpravě.

0306

Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení korýši, též bez krunýřů, též vaření před nebo během uzení; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů, způsobilé k lidskému požívání

Korýši, kterým byly odstraněny krunýře a byli uvařeni (například vařené a oloupané ocásky garnátů, obvykle zmrazené) se zařazují do čísla 1605.

Části krabů s částečně odstraněným krunýřem (například klepeta), které jsou vařené ve vodě nebo v páře a jsou připravené k jídlu bez nutnosti dalšího odstranění krunýře, se rovněž zařazují do čísla 1605.

0306 11 05 0306 11 90

Langusty a jiní mořští raci ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

Na rozdíl od humrů, langusty a jiní mořští raci jsou červení a mají pouze velmi malá klepítka, ale silně vyvinutá tykadla. Navíc mají ostnatý, vyboulený krunýř.

0306 11 10

Langustí ocásky

Do této podpoložky patří langustí a račí ocásky (z mořských raků) v krunýři, celé nebo rozdělené na dvě části, stejně jako ocásky bez krunýřů.

0306 11 90

Ostatní

Do této podpoložky patří langusty a mořští raci v krunýři, celí nebo po délce rozdělení, stejně jako langustí a račí maso.

0306 12 05 0306 12 90

Humři ( Homarus spp.)

Humři jsou korýši s velkými klepety. Neuvaření humři jsou tmavě modří s bílým nebo nažloutlým mramorováním; zčervenají pouze při vaření.

Humři jsou předkládáni fakticky stejným způsobem jako langusty a jiní mořští raci.

0306 14 05 0306 14 90

Krabi

Výraz „krabi“ zahrnuje širokou řadu různě velkých korýšů s klepety, které lze odlišit od mořských raků, langust, humrů, krevet, garnátů a sladkovodních raků tím, že nemají masitý článkovaný ocásek.

0306 14 90

Ostatní

Do této podpoložky patří kromě evropských mořských krabů, jako jsou např. krab plovací (Portunus puber) a krab pavoučí (Maia squinado), velký počet dalších druhů (zejména Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp.), stejně jako sladkovodní krab známý jako „krab čínský“ (Eriocheir sinensis).

0306 15 10 a 0306 15 90

Humr severský ( Nephrops norvegicus )

Humry severské, rovněž známé jako garnáty Dublinského zálivu, lze rozeznat podle jejich dlouhých, štíhlých a hranolovitých klepet.

0306 16 10 0306 17 99

Studenomilné krevety a garnáti ( Pandalus spp., Crangon crangon ); ostatní krevety a garnáti

Do těchto podpoložek patří:

1.

garnáti, jejichž některé druhy jsou někdy známy jako „růžové krevety“ (přestože určité druhy ve skutečnosti při vaření nezrůžovějí), čeledi Pandalidae;

2.

hnědé nebo šedé krevety rodu Crangon;

3.

krevety a garnáti čeledi Palaemonidae a Penaeidae. Mezi ně patří garnát obecný (Palaemon serratus) a kreveta královská neboli caramota (Penaeus caramota nebo Penaeus kerathurus).

0306 19 10

Sladkovodní raci

Raci jsou sladkovodní korýši, jejichž nejdůležitější druhy náleží do rodu Astacus, Cambarus, Orconectes a Pacifastacus.

Do této podpoložky patří rovněž ocásky.

0306 21 10 a 0306 21 90

Langusty a jiní mořští raci ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

Viz vysvětlivky k podpoložkám 0306 11 05 až 0306 11 90.

0306 22 10 0306 22 99

Humři ( Homarus spp.)

Viz vysvětlivky k podpoložkám 0306 12 05 až 0306 12 90.

0306 24 10 0306 24 80

Krabi

Viz vysvětlivky k podpoložkám 0306 14 05 až 0306 14 90.

0306 24 80

Ostatní

Do této podpoložky patří kromě evropských mořských krabů, jako jsou např. krab plovací (Portunus puber) a krab pavoučí (Maia squinado), velký počet dalších druhů (zejména Paralithodes chamchaticus, Callinectes sapidus, Chionoecetes spp., Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp.), stejně jako sladkovodní krab známý jako „krab čínský“ (Eriocheir sinensis).

0306 25 10 a 0306 25 90

Humr severský ( Nephrops norvegicus )

Viz vysvětlivka k podpoložkám 0306 15 10 a 0306 15 90.

0306 26 10 0306 27 99

Studenomilné krevety a garnáti ( Pandalus spp., Crangon crangon ); ostatní krevety a garnáti

Viz vysvětlivky k podpoložkám 0306 16 10 až 0306 17 99.

0306 29 10

Sladkovodní raci

Viz vysvětlivka k podpoložce 0306 19 10.

0307

Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, též vaření před nebo během uzení; moučky, prášky a pelety z měkkýšů, způsobilé k lidskému požívání

0307 11 10 0307 19 90

Ústřice

Do těchto podpoložek patří pouze škeblovití měkkýši rodu Ostrea, Crassostrea (nazývaní rovněž Gryphaea) a Pycnodonta.

Dělí se obvykle na ústřice ploché (rodu Ostrea) a na ústřice s nepravidelnou lasturou, jako jsou např. ústřice portugalská (Crassostrea angulata) a ústřice virginská neboli krémově modrá s tmavě šedými tečkami (Crassostrea virginica).

0307 11 10

Ústřice ploché (rodu Ostrea) živé, o hmotnosti jednoho kusu nejvýše 40 g, včetně lastury

Do této podpoložky se zařazují pouze ústřice rodu Ostrea o hmotnosti jednoho kusu nepřesahující 40 g (včetně lastury). Ústřice ploché, sbírané v Evropě, jsou obvykle druhu Ostrea edulis. Existují další druhy, jako jsou zejména Ostrea lurida z tichomořského pobřeží Severní Ameriky a Ostrea chilensis z Chile.

0307 11 90 0307 19 90

Ostatní

Do těchto podpoložek se zařazují ústřice rodu Ostrea s hmotností jednoho kusu větší než 40 g, stejně jako všechny ústřice, nevyvinuté nebo dospělé, druhu Crassostrea (nazývaného rovněž Gryphaea) a rodu Pycnodonta.

Rod Crassostrea zahrnuje ústřici portugalskou (Crassostrea angulata), ústřici japonskou (Crassostrea gigas) a ústřici známou jako virginská neboli krémově modrá s tmavě šedými tečkami (Crassostrea virginica).

0307 71 00 0307 79 90

Mlži, srdcovkovití a návky (čeledi Arcidae , Arcticidae , Cardiidae , Donacidae , Hiatellidae , Mactridae , Mesodesmatidae , Myidae , Semelidae , Solecurtidae , Solenidae , Tridacnidae a Veneridae )

Do těchto podpoložek patří:

1.

mlži Scrobicularia plana, mlži Mactra spp. a srdcovky (Cardium spp.);

2.

mlži s ostnatou lasturou (Solen spp.), jako jsou např. mlži s dlouhou, zužující se, zkroucenou, tenkou lasturou (Solen marginatus, Solen siliqua a Solen ensis) a mlži s tvrdou lasturou (Venus mercenaria a Venus verrucosa).

0307 91 10 0307 99 80

Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet způsobilých k lidskému požívání

Do těchto podpoložek patří:

1.

mořští plži, jako je např. surmovka obecná (Buccinum undatum);

2.

břeženky (Littorina a Lunatia spp.);

3.

sépie druhu Sepia pharaonis;

4.

kalmar peruánský (Dosidicus gigas) a kalmar tichomořský (Todarodes pacificus).

KAPITOLA 4

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY; PTAČÍ VEJCE; PŘÍRODNÍ MED; JEDLÉ PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ

Všeobecné vysvětlivky

Kaseináty získané z mléčného kaseinu se používají například jako emulgátory (kaseinát sodný) nebo jako zdroj bílkovin (kaseinát vápenatý). Výrobky, které obsahují kaseináty v množství větším než 3 % hmotnostní v sušině, jsou z čísel 0401 až 0404 vyloučeny, jelikož tyto kaseináty se v tomto množství v mléce přirozeně nevyskytují (viz zejména číslo 1901).

0401

Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

Pokud tyto výrobky neobsahují žádné jiné přísady, než které jsou uvedeny ve všeobecných vysvětlivkách k HS k této kapitole, druhý odstavec, patří do tohoto čísla:

1.

plnotučné mléko, nezpracované, a mléko částečně nebo úplně odstředěné;

2.

pasterizované mléko, tj. mléko, zachovávající vlastnosti, které bylo vylepšeno částečným omezením růstu bakterií pomocí tepelného zpracování;

3.

sterilizované mléko, včetně UHT mléka s prodlouženou trvanlivostí, u kterého byl růst bakterií prakticky zastaven rozsáhlejším tepelným zpracováním;

4.

homogenizované mléko, v němž byly kapénky tuku přírodní emulze roztříštěny – mechanickou cestou za velmi vysokého tlaku spojenou s tepelným procesem – do klubíček menší velikosti, které částečně chrání před vytvořením smetany;

5.

peptonizované mléko, tj. mléko, jehož stravitelnost byla zlepšena přidáním pepsinu, pro zpracování proteinů;

6.

smetana, což je tuková vrstva, která se přirozeně vytváří v horní vrstvě ustáného mléka pomalou aglomerací tukových emulzních kapiček. Ať už je odstraňována ručně nebo získávána odstřeďováním mléka v odstředivce na mléko, obsahuje kromě jiných složek mléka docela vysoký podíl tuku (obvykle převyšující 10 % hmotnostních). Určité odstředivé procesy vyrobí smetanu s obsahem tuku vyšším než 50 % hmotnostních.

Smetana se považuje v tomto čísle za „nekoncentrovanou“, bez ohledu na procentuální obsah tuku, pokud byla získaná zcela:

a)

sbíráním na povrchu mléka,

b)

odstředěním.

Avšak „koncentrovaná“ smetana, vyráběná odlišným způsobem, jako je např. odpařování vody během tepelného zpracování, patří do čísla 0402.

0402

Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

Toto číslo zahrnuje sušené mléko, k němuž byl přidán zpět desinfekční centrifugát, za předpokladu, že poměr přírodních složek mléka není narušen (jinak číslo 0404).

Výrobky, které obsahují sojový lecitin (emulgátor) v množství větším než 3 % hmotnostní v sušině, jsou z tohoto čísla vyloučeny.

Viz rovněž vysvětlivky k HS k číslu 0404, vyloučení d).

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

Výrobky ve formě pasty, které se normálně jedí lžičkou, se nezařazují jako výrobky v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě.

Pro účely tohoto čísla, výraz „podmáslí“ zahrnuje jak sladké (tj. neacidofilní), tak i acidofilní podmáslí.

0403 10 11 0403 10 99

Jogurt

Do těchto podpoložek patří pouze výrobky, které byly získány mléčnou fermentací výlučně mikroorganismy Streptococcus thermophilus a Lactobacillus delbrueckii poddruh bulgaricus.

Do těchto podpoložek nepatří výrobky, které byly, po fermentaci, podrobeny tepelnému zpracování, které deaktivuje kultury jogurtu (položka 0403 90).

0403 90 11 0403 90 99

Ostatní

Viz vysvětlivky k podpoložkám 0403 10 11 až 0403 10 99.

Do těchto podpoložek nepatří výrobky typu „cagliata“, jak jsou popsány ve vysvětlivce k podpoložkám 0406 10 30 až 0406 10 80, třetí odstavec.

0404

Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Viz vysvětlivky k číslu 0402, první odstavec.

0404 90 21 0404 90 89

Ostatní

Použijí se, mutatis mutandis, vysvětlivky k číslu 0402.

Do těchto podpoložek patří též koncentrované mléčné proteiny, získané částečným odstraněním laktózy a minerálních solí z odstředěného mléka a v nichž je obsah proteinu v sušině 85 % hmotnostních nebo nižší. Obsah proteinu se vypočítá vynásobením obsahu dusíku změnovým faktorem 6,38.

Pokud obsah proteinu v koncentrovaném mléčném proteinu převyšuje 85 % hmotnostních v sušině, pak takový výrobek patří do čísla 3504 (viz doplňková poznámka 1 ke kapitole 35).

0405

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky

0405 10 11 0405 10 90

Máslo

Výraz „máslo“ je definován v poznámce 2 a) a v poznámce k položce 2 k této kapitole.

Viz rovněž vysvětlivky k HS k číslu 0405, písmeno A).

Máslo je vodní emulze v mléčném tuku, jejíž dispergovaná fáze je voda a disperzní prostředí je tuk.

Na druhé straně, smetana (čísla 0401 a 0402) – která v některých případech může mít stejný procentuální obsah tuku jako máslo – je emulze tukových kapének ve vodě, kde je disperzním prostředím voda a dispergovaná fáze je tuk.

Z tohoto rozdílu ve struktuře je patrné, že přidáním přiměřeného množství vody do smetany se může znovu přibližně vytvořit původní mléko, ale toto není možné u másla.

0405 20 10 0405 20 90

Mléčné pomazánky

Výraz „mléčné pomazánky“ je definován v poznámce 2 b) k této kapitole.

Viz rovněž vysvětlivky k HS k číslu 0405, písmeno B).

0405 90 10 a 0405 90 90

Ostatní

Viz poznámka k položce 2 k této kapitole a vysvětlivky k HS k číslu 0405, písmeno C).

0406

Sýry a tvaroh

Výrobky, ve kterých byl mléčný tuk zcela nebo částečně nahrazen jiným (např. rostlinným) druhem tuku, se nepovažují za sýr tohoto čísla (všeobecně číslo 2106).

0406 10 30 0406 10 80

Čerstvé (nevyzrálé nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra, a tvaroh

Pokud jde o syrovátkový sýr, viz vysvětlivky k HS k číslu 0406, druhý odstavec.

Tvaroh neboli „bílý sýr“ je výrobek získaný ze sraženého mléka, z něhož byla odstraněna většina syrovátky (např. dehydrováním nebo lisováním). Tvaroh (jiný než v prášku) s přídavkem až 30 % hmotnostních cukru a ovoce, se považuje za výrobek, který si zachovává charakter tvarohu a zůstává zařazen do těchto podpoložek.

Do těchto podpoložek patří výrobky typu „cagliata“, tj. výrobky získané srážením syřidlem, jinými enzymy nebo působením kyseliny na plnotučné mléko, částečně nebo úplně odstředěné mléko, ze kterého byla extrahována většina syrovátky. Tyto výrobky jsou předkládány ve formě pasty, která nemá ještě povahu tvarohu, je hladká, lehce dělitelná na zrna, se silnou charakteristickou vůní a s obsahem chloridu sodného 0,3 % hmotnostní nebo méně. Jsou to „meziprodukty“, které je nutno dále zpracovat, hlavně k získání sýrů.

0406 20 00

Strouhané sýry nebo práškové sýry, všech druhů

Do této podpoložky patří:

1.

strouhané sýry, obvykle používané jako ochucovací prostředek nebo pro jiné účely při průmyslové výrobě jídel. Nejčastěji se získávají z tvrdých sýrů (například Grana, Parmigiano Reggiano, Emmental, Reggianito, Sbrinz, Asiago, Pecorino atd.). Tyto sýry mohou být částečně dehydrovány za účelem zajištění nejdelší možné konzervace.

Tato podpoložka zahrnuje rovněž sýry, které byly po nastrouhání aglomerovány;

2.

práškové sýry, obvykle používané v potravinářském průmyslu. Vyrábějí se ze všech druhů sýrů, které byly buď rozpuštěny a pak upraveny do podoby prášku anebo přeměněny v pastu a pak usušeny a rozemlety.

0406 30 10 0406 30 90

Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové

Viz vysvětlivky k HS k číslu 0406, první odstavec, bod 3).

0406 40 10 0406 40 90

Sýry s modrou plísní a jiné sýry obsahující plíseň vytvořenou pomocí Penicillium roqueforti

Viz vysvětlivka k HS k položce 0406 40.

Hlavním znakem těchto sýrů je nepravidelná pigmentace, způsobená rozvojem plísní v sýrové hmotě.

0406 40 90

Ostatní

Do této podpoložky patří rovněž sýry se zřetelně viditelnou bílo/našedlou nepravidelnou pigmentací v sýrové hmotě, získanou použitím bezbarvého druhu Penicillium roqueforti.

0407

Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená

Do tohoto čísla rovněž patří zkažená vejce ve skořápkách, stejně jako vejce, kde již začal inkubační proces.

Konzervace může být dosaženo úpravou povrchu vajec tukem, voskem nebo parafínem, ponořením do vápenného roztoku nebo křemičitého roztoku (soda nebo potaš) nebo jinými metodami.

Výrazem „drůbež“ se rozumí ptáci čísla 0105.

0407 11 00 0407 19 90

Oplodněná vejce pro líhnutí

Do těchto podpoložek patří pouze drůbeží vejce, která splňují podmínky stanovené příslušnými orgány.

0408

Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

0408 11 80

Ostatní

Do této podpoložky patří žloutky způsobilé k lidskému požívání a žloutky nezpůsobilé k lidskému požívání, jiné než ty, které patří do podpoložky 0408 11 20.

Patří sem rovněž sušené žloutky, které byly konzervovány přidáním malého množství chemikálií a jsou určeny pro zhotovování dortů a sladkého pečiva, výrobků typu makarónů a podobných výrobků.

0408 19 81 a 0408 19 89

Ostatní

Použije se, mutatis mutandis, první věta vysvětlivky k podpoložce 0408 11 80.

0408 91 80

Ostatní

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0408 11 80.

0408 99 80

Ostatní

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0408 11 80.

Kromě celých vajec bez skořápek, která mohou být předkládána čerstvá, patří do této podpoložky celá vejce konzervovaná v konzervačním roztoku, například přidáním soli nebo chemických konzervačních prostředků a zmrazená celá vejce. Patří sem též vejce vařená v páře nebo ve vodě a lisovaná vejce (např. válcovitá „dlouhá“ vejce připravená ze žloutků a bílků několika vajec).

KAPITOLA 5

VÝROBKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ

0505

Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí

0505 10 10 a 0505 10 90

Peří používané k vycpávání; prachové peří

Výrobky těchto podpoložek jsou definovány ve vysvětlivkách k HS k položce 0505 10.

0505 10 10

Surové

Do této podpoložky patří peří používané pro vycpávání a prachové peří v tom stavu, v jakém bylo vytrháno z ptačího těla, i když bylo vytrháno vlhké. Patří sem také peří a prachové peří, které po vytrhání bylo podrobeno zpracování, kterým byl odstraněn prach, dezinfikováno nebo bylo podrobeno pouze konzervačnímu procesu.

Do této podpoložky rovněž patří peří ze sběru odpadových surovin (nebo použité), které nemůže být v jeho skutečném stavu znovu použito jako peří na vycpávání. Produkty této podpoložky jsou obvykle předkládány ve formě stlačených žoků.

0505 10 90

Ostatní

Do této podpoložky patří peří, které se používá k vycpávání, a prachové peří, které bylo více vyčištěno než peří uvedené ve vysvětlivce k podpoložce 0505 10 10, například praním ve vodě nebo v páře a sušením horkým vzduchem.

0505 90 00

Ostatní

Do této podpoložky patří:

1.

kůže a jiné části ptáků (hlavy, křídla, krky atd.) s peřím nebo prachovým peřím, určené, například, pro výrobu příslušenství čelenek do vlasů;

2.

kůže ptáků bez krycích per, zvláště část kůže hus známá jako „labutí kůže“, používaná hlavně pro výrobu bambulek;

3.

velká pera z křídla nebo ocasu nebo jiných částí opeření, nevhodná pro vycpávání zejména z důvodů jejich velikosti a pevnosti jejich stvolů;

4.

ozdobné části určené, po zpracování, na výrobu ozdob pro čelenky, pro výrobu umělých květů atd. Takové části jsou například pera pštrosa, volavky bílé, volavky popelavé, bažanta, čápa marabu, ibise, páva, rajky, plameňáka, sojky, kolibříka, straky, supa, racka a čápa;

5.

peří, obvykle stejné délky, používané pro výrobu péřových oprašovačů a péřových kartáčů;

6.

určité jasně definované části peří jako jsou brky a stvoly, též vydrané (např. pro výrobu zubních párátek, rybářského náčiní), háčky vykrojené ze stvolů nebo připojené k tenkým odřezkům stvolu, též s ořezanými okraji (vytažená pera). Jestliže si však ponechají charakter peří pro vycpávání, bez ohledu na jakýkoliv proces zpracování, patří do položky 0505 10 10 nebo 0505 10 90.

Do této podpoložky také patří výrobky známé jako „gerissene Hahnenhälse“, což jsou stvoly per ořezané, s výjimkou ostrých konců, které zůstávají malými pery nebo špičkami, jež ořezáním nebylo možné odstranit;

7.

prach (nebo moučka) a odpad z peří nebo částí peří.

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše opracované (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach a odpad z těchto produktů

0506 10 00

Ossein a kosti upravené kyselinou

Viz vysvětlivky k HS k číslu 0506, druhý odstavec, bod 3).

0506 90 00

Ostatní

Viz vysvětlivky k HS k číslu 0506, druhý odstavec, body 1), 2), 4) a 5).

0510 00 00

Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované

Kromě výrobků uvedených ve vysvětlivkách k HS k číslu 0510, do tohoto čísla patří též chlazené nebo zmrazené tkáně placenty, též ve sterilních zásobnících.

0511

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání

0511 91 10

Odpad z ryb

Viz vysvětlivky k HS k číslu 0511, bod 6), odstavce i) až iv).

0511 91 90

Ostatní

Do této podpoložky patří:

1.

vajíčka ryb a jikry nezpůsobilé k lidskému požívání (viz vysvětlivky k HS k číslu 0511, bod 5), odstavce i) a ii));

2.

zbytky korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, například lastury krevet a garnátů, též v prášku;

3.

mrtvá zvířata kapitoly 3, nezpůsobilá k lidskému požívání nebo nevhodná k lidskému požívání, např. perloočky, známé jako vodní blechy, a jiné lasturnatky nebo listonožci, sušení, pro krmení akvarijních ryb.

0511 99 31 a 0511 99 39

Přírodní houby živočišného původu

Viz vysvětlivky k HS k číslu 0511, bod 14).

0511 99 31

Surové

Kromě hub dovážených v takovém stavu, ve kterém byly vytaženy z moře, zahrnuje tato podpoložka přírodní houby, které byly zbaveny vnější vrstvy, měkkých viskózních látek a některých cizích látek (např. vápenných látek, písku) otloukáním nebo rozdrcením a praním v mořské vodě.

Do této podpoložky patří také přírodní houby, které byly zbaveny nevyužitelných části (např. shnilých částí) např. ořezáním, a obvykle všechny houby, které nebyly podrobeny chemickému zpracování.

0511 99 39

Ostatní

Do této podpoložky patří houby, které byly dále upraveny úplným odstraněním vápenných látek ke zvýraznění barvy (účinkem brominu nebo sulfidem sodným), odmaštěním (namočením do roztoku amoniaku), bělením (namočením do 2 % kyseliny šťavelové) nebo jiným chemickým zpracováním, aby se staly vhodnými k použití.

0511 99 85

Ostatní

Do této podpoložky patří výrobky popsané ve vysvětlivkách k HS k číslu 0511, body 2), 3), 4), 7), 8) a 13). Do této podpoložky patří také mrtvá zvířata kapitoly 1, nezpůsobilá nebo nevhodná k lidskému požívání.

Do této podpoložky nepatří zvířecí krevní plazma (například číslo 3002).

TŘÍDA II

ROSTLINNÉ PRODUKTY

KAPITOLA 6

ŽIVÉ DŘEVINY A JINÉ ROSTLINY; CIBULE, KOŘENY A PODOBNÉ; ŘEZANÉ KVĚTINY A OKRASNÁ ZELEŇ

0601

Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky, jiné než kořeny čísla 1212

0601 20 30

Orchideje, hyacinty, narcisy a tulipány

Tato podpoložka zahrnuje epifytické orchideje (například orchideje rodu Cattleya a Dendrobium).

0602

Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí

0602 10 10 a 0602 10 90

Nekořenovité řízky a rouby

Do těchto podpoložek patří:

1.

živé části rostlin bez kořenů, které byly odděleny od rodičovské rostliny, aby se staly samostatnými rostlinami (řízky);

2.

živé části rostlin s pupeny (očky), které jsou určeny pro naroubování na rostliny (rouby).

0602 40 00

Růže, též roubované

Do těchto podpoložek patří jak kultivované růžové a šípkové keře, tak i divoké keře růží.

0602 90 10

Podhoubí

Podhoubí je termín, používaný pro sítě křehkých vláken (Thallus nebo Mycelium), často nalézané pod zemí, kde žijí a rostou na povrchu rozkládajících se zvířat nebo na rostlinné hmotě, a vyvíjejí se v samotné tkáně a produkují vlastní houbu.

Podhoubí, pěstované pro obchodní účely, se prodává ve tvaru čtverců, obsahujících fragmenty polorozložené slámy, na níž jsou naneseny vrstvy mycelia.

Do této podpoložky patří také výrobky obsahující podhoubí, neúplně vyvinuté, umístěné v mikroskopickém množství ve vrstvě obilných zrn vložených do kompostu z koňského hnoje (směs slámy a koňského trusu).

0602 90 41

Lesní stromy

Do této podpoložky patří mladé rostliny ze semen jehličnatých nebo opadavých stromů normálně používané k zalesňování. Obecně jsou dodávány bez sbalených kořenů.

0602 90 45

Zakořeněné řízky a mladé rostliny

Tato podpoložka zahrnuje mladé rostliny, jinde neuvedené ani nezahrnuté, tj. rostliny, které vyžadují další kultivaci ve školkách před zasazením. Jsou to jeden až dva roky staré semenáčky, rovněž zakořeněné řízky, oddenky nebo rostliny roubované nebo s pupeny, vrstvy a rostliny, které obvykle nejsou starší než dva až tři roky.

0602 90 49

Ostatní

Tato podpoložka zahrnuje stromy a keře evropských nebo exotických druhů, jinde neuvedené ani nezahrnuté, které nejsou normálně používány k zalesňování. Obecně jsou dodávány s obalenými kořeny.

0602 90 50

Ostatní venkovní rostliny

Tato podpoložka zahrnuje mrazuvzdorné rostliny, které jsou určeny trvalému vysazení, jejichž nedřevitý stonek nad zemí odumírá na podzim a nový výhonek vyraší na jaře.

Do této podpoložky rovněž patří kapradí, bahenní a vodní rostliny (jiné než rostliny čísla 0601 a podpoložky 0602 90 99)

Do této podpoložky patří též travní smotané pásy a travní kusy ke zhotovení trávníků.

0603

Řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené

0603 11 00 0603 19 80

Čerstvé

Do těchto podpoložek patří též květiny a poupata, jejichž přírodní barva byla změněna nebo zvýrazněna, zejména napuštěním barvicími roztoky před nebo po řezání, nebo pouze namočením, za podmínky, že jsou dováženy čerstvé.

0603 19 80

Ostatní

Tato podpoložka zahrnuje slunečnice a rezedy. Avšak, stonek a listy těchto dvou rostlin (bez květů) patří do podpoložky 1404 90 00.

Do této podpoložky rovněž patří vrbové větve s poupaty nebo květy. Avšak, vrbové větve bez poupat nebo květů patří do podpoložky 1401 90 00.

0604

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené

0604 20 11

Lišejníky sobí

Je to rostlina z čeledi Cladoniaceae (Cladonia rangiferina, Cladonia silvatica a Cladonia alpestris).

0604 20 90

Ostatní

Do této podpoložky nepatří čerstvé klasy kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata) (kapitola 7) nebo obilnin (kapitola 10).

0604 90 11

Lišejníky sobí

Viz vysvětlivka k podpoložce 0604 20 11.

0604 90 91

Sušené, dále neupravené

Do této podpoložky nepatří sušené větve, které jsou stočené nebo vytvarované do spirál, bez ohledu na to, jestli byly stočeny nebo vytvarovány do spirál před sušením (podpoložka 0604 90 99).

Do této podpoložky nepatří jednoduše sušené klasy kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata) (kapitola 7) nebo obilnin (kapitola 10).

0604 90 99

Ostatní

Do této podpoložky patří též sušené klasy obilnin (např. kukuřice), které byly bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené k okrasným účelům. Do této podpoložky patří rovněž sušené větve, které jsou stočené nebo vytvarované do spirál.

KAPITOLA 7

JEDLÁ ZELENINA A NĚKTERÉ KOŘENY A HLÍZY

Všeobecné vysvětlivky

Klíčky (rostlinné klíčky a jiné klíčky) jsou naklíčená semena určená k lidskému požívání, která se konzumují syrová nebo vařená. Ke klíčení dochází vlhčením rašících semen (toto zvyšuje obsah vody v semenech a ukončuje jejich dormanci), dokud nezačne růst nová rostlina a neobjeví se listy.

Obecně mohou mít klíčky, které jsou určeny k lidskému požívání, trojí podobu:

a)

podobu klíčící rostliny s lístky semen (děložní lístky, embryonální první lístky), se zbytky semen a kořenů;

b)

podobu rostliny sestávající z klíčících obilných zrn, např. klíčícího ječmene, tzv. zeleného sladu (viz také vysvětlivky k podpoložkám 1107 10 11 až 1107 10 99), které lze použít buď syrové do salátů, nebo po dalším zpracování k výrobě zejména piva nebo whisky;

c)

podobu „velmi mladé rostliny“ sestávající pouze z lístků semen, bez zbytků semen a kořenů, která nemá „dospělé listy“ (skutečné listy vytvořené v post-embryonální fázi vývoje). Tyto druhy výhonků se obvykle prodávají v krabičkách s prostředkem na podporu růstu.

Při zařazování klíčků a výhonků se musí použít tyto zásady:

výhonky zeleniny uvedené v kapitole 7 se zařazují jako čerstvá zelenina v kapitole 7 do svých odpovídajících čísel, protože čerstvá zelenina spadá do této kapitoly, ať už je určena k jídlu, k setí nebo výsadbě, s výjimkou sazenic zeleniny ve stavu pro opětovnou výsadbu čísla 0602 (viz všeobecné vysvětlivky k HS ke kapitole 7, desátý odstavec),

fazole používané pro produkci fazolových klíčků jsou zařazeny do čísla 0713 jako sušené luštěniny (viz vysvětlivky k HS k položce 0713 31). Avšak fazolové klíčky rašící z těchto luštěnin a klíčky rašící z ostatních sušených luštěnin se zařazují jako čerstvé luštěniny do čísla 0708,

i když se některé rostliny pouze ve formě semen zařazují do jiných kapitol kombinované nomenklatury, například do kapitol 9 a 12, jakmile byly naklíčeny, jsou vhodné k požívání jako zelenina a měly by být podle toho zařazeny do kapitoly 7, neboť ztratily objektivní vlastnosti uvedené v kapitolách 9 a 12. Viz vysvětlivky k HS k číslu 0709, první odstavec, bod 14), pokud jde o bambusové výhonky a klíčky sójových bobů,

klíčky ze zrn obilovin kapitoly 10 (číslo 1001, 1002, 1003, 1004, 1006 nebo 1008), např. klíčící ječmen, se zařazují do položky 1107 10 (klíčící ječmen je vyloučen z kapitoly 10, viz vysvětlivky k HS k číslu 1003, výjimka uvedená v písmenu a)), což je nejspecifičtější číslo pro klíčící obiloviny, a číslo není omezeno na sušené klíčící obiloviny (slad). „Zelený slad“ se zařadí do podpoložek 1107 10 11 až 1107 10 99 (viz vysvětlivky k podpoložkám 1107 10 11 až 1107 10 99, první odstavec) a vykazuje se jako zrna, která začala klíčit, avšak nebyla dosud usušená,

výhonky vyprodukované z odrůdy Zea mays var. saccharata (kukuřice cukrová), které mají být zařazeny do kapitoly 7 na základě použití poznámky 2 ke kapitole 7 a poznámky 2 ke kapitole 10, se zařazují do čísla 0709 (podpoložky 0709 99 60).

Netaxativní seznam klíčků a výhonků spolu s kódy KN:

Kód KN

Popis (latinský název)

0703 10 19

Výhonky cibule (Allium cepa)

0703 20 00

Výhonky česneku (Allium sativum)

0703 90 00

Výhonky póru (Allium porrum)

0704 90 90

Výhonky brokolice (Brassica oleracea var. italica)

0704 90 90

Výhonky rokety (Eruca sativa; syn. Eruca vesicaria ssp. sativa (Miller) Thell., Brassica eruca L.)

0706 90 90

Výhonky červené řepy (Beta vulgaris ssp. vulgaris)

0706 90 90

Výhonky ředkví (Raphanus sativus)

0708 10 00

Klíčky hrachu (Pisum sativum)

0708 20 00

Klíčky fazolí azuki (Phaseolus angularis)

0708 20 00

Klíčky fazolí mung (Vigna radiata)

0708 20 00

Klíčky rýžových fazolí (Phaseolus pubescens)

0708 90 00

Klíčky cizrny (Cicer arietinum)

0708 90 00

Klíčky ledence přímořského (Lotus maritimus)

0708 90 00

Klíčky čočky (Lens culinaris)

0708 90 00

Klíčky holubího hrachu (Cajanus cajan)

0709 99 50

Výhonky fenyklu (Foeniculum vulgare var. azoricum)

0709 99 60

Výhonky kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata)

0709 99 90

Výhonky bazalky (Ocimum spp.)

0709 99 90

Výhonky hořčice černé (Brassica nigra, syn.: Sinapis nigra L., Sisymbrium nigrum (L.) Prantl.)

0709 99 90

Výhonky agastache anýzové (Agastache foeniculum)

0709 99 90

Výhonky brutnáku (Borago officinalis)

0709 99 90

Výhonky česnekovníku čínského (Toona sinensis)

0709 99 90

Výhonky slanorožce evropského (Salicornia europaea)

0709 99 90

Výhonky koriandru setého (Coriandrum sativum)

0709 99 90

Výhonky řeřichy seté (Lepidium sativum)

0709 99 90

Výhonky pískavice (Trigonella foenum-graecum)

0709 99 90

Výhonky perily křovité (Perilla frutescens)

0709 99 90

Výhonky slunečnice (Helianthus annuus)

0709 99 90

Výhonky hořčice bílé (Sinapis alba)

1107 10 19

Zelený slad z pšenice (Triticum aestivum)

1107 10 99

Zelený slad z ječmene (Hordeum vulgare)

1107 10 99

Zelený slad z prosa (Panicum miliaceum)

1107 10 99

Zelený slad z ovsa (Avena sativa)

1107 10 99

Zelený slad z rýže (Oryza sativa)

1107 10 99

Zelený slad z žita (Secale cereale)

1214 90 90

Výhonky vojtěšky (Medicago sativa)

 

0701

Brambory, čerstvé nebo chlazené

0701 90 50

Rané brambory, od 1. ledna do 30. června

Rané brambory se vyznačují bledou barvou (obvykle bílou nebo růžovou) a tenkou slupkou, která nedrží pevně a je snadno oškrabatelná. Navíc nevykazují žádné známky klíčení.

0703

Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená

0703 10 11 0703 10 90

Cibule a šalotka

Do těchto podpoložek patří všechny odrůdy cibule (Allium cepa) a šalotky (Allium ascalonicum).

0703 10 11

Sazečka

Do této podpoložky patří roční cibule, vyrostlá ze semen, pro vysázení. Její průměr bývá obvykle 1 až 2 cm.

0703 20 00

Česnek

Do této podpoložky patří všechny odrůdy česneku (Allium sativum), které jsou vhodné k lidskému požívání.

Česnek sestávající z nedělené cibule bez samostatných stroužků, o průměru přibližně mezi 25 a 50 mm a označovaný pro obchodní účely jako „sólo česnek“ („solo garlic“), „perlový česnek“ nebo také „česnek perlovka“ („pearl garlic“), „česnek s nedělenou cibulí“ („single bulb garlic“), „česnek s jedním stroužkem“ („single clove garlic“) nebo „jednocibulový česnek“ („monobulb garlic“) (nebo jakýmkoli podobným obchodním označením) patří rovněž do této podpoložky. Do této podpoložky nepatří takzvaný „velkohlavý česnek“ („great round-headed garlic“) neboli „sloní česnek“ („elephant garlic“) (Allium ampeloprasum, který patří do podpoložky 0703 90 00), který sestává z nedělené cibule o průměru přibližně 60 mm nebo větším (tj. značně větší a těžší, než vícestroužková cibule česneku). Druhy Allium sativum a Allium ampeloprasum se liší rovněž tím, že patří k odlišným genofondům.

0703 90 00

Pór a jiná cibulová zelenina

Tato podpoložka zahrnuje obyčejný jedlý pór (Allium porrum), cibuli velšskou neboli pór kamenný (Allium fistulosum) a pažitku (Allium schoenoprasum).

0704

Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica , čerstvé nebo chlazené

0704 10 00

Květák

Viz vysvětlivky k HS k číslu 0704, první odstavec, bod (1).

0704 90 10

Zelí bílé a zelí červené

Do této podpoložky patří zelí bílé (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba D. C.), včetně kadeřavého zelí (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. var. alba D. C. subvar. conica a subvar. piramidalis) a zelí červené (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell).

0704 90 90

Ostatní

Tato podpoložka zahrnuje kapustu kadeřavou (Brassica oleracea L. var. bullata D. C. a var. sabauda L.), zelí čínské (například Brassica sinensis a Brassica pekinensis), brukev neboli kedluben (Brassica oleracea var.gongylodes) a brokolici stonkovou/chřestovou (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck).

Do této podpoložky však nepatří:

a)

jedlé kořeny rodu Brassica (tuříny patří do čísla 0706 a tuříny kolníky (Brassica napus var. napobrassica) patří do čísla 1214);

b)

krmné kapusty jako jsou jarmuzy (Brassica oleracea var. medullosa) a zelí kravské (Brassica oleracea var. viridis), které patří do čísla 1214.

0706

Mrkev, vodnice, tuřín, řepa salátová, kozí brada, celer bulvový, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené

0706 10 00

Mrkev, vodnice a tuřín

Do této podpoložky patří pouze odrůdy vodnice, tuřínu a mrkve (červené nebo růžové) vhodné k lidskému požívání. Krmná mrkev, obvykle bílá nebo světle žlutá, krmná vodnice (Brassica campestris var. rapa) a krmný tuřín (Brassica napus var. napobrassica) patří do podpoložky 1214 90 10.

0706 90 90

Ostatní

Do této podpoložky patří:

1.

řepa salátová červená (Beta vulgaris var. conditiva);

2.

kozí brada fialová (Tragopogon porrifolius) a černý kořen španělský neboli hadí mord (Scorzonera hispanica);

3.

ředkvičky všech druhů: bílá, černá, růžová atd. (zvláště Raphanus sativus var. sativus a niger);

4.

petržel zahradní tuřínovitá (Petroselinum crispum var. tuberosum) a kořenový kerblík (Chaerophyllum bulbosum);

5.

pastinák (Pastinaca sativa);

6.

čistec neboli artyčok japonský (Stachys affinis nebo Stachys sieboldii), které mají prodloužené oddenky, žlutavě bílé a obvykle velikosti palce s četnými zúženými místy.

Avšak jedlé kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, jako např. slunečnice topinambur (dříve artyčok jeruzalémský), batáty (sladké brambory), taro a yamy, patří do čísla 0714.

0707 00

Okurky salátové a nakládačky, čerstvé nebo chlazené

0707 00 90

Okurky nakládačky

Okurky nakládačky, které patří do této podpoložky, jsou odrůdou malých okurek (85 nebo více do kilogramu).

0708

Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené

0708 10 00

Hrách ( Pisum sativum )

Do této podpoložky patří všechny hrachy druhu Pisum sativum, včetně krmného hrachu (Pisum sativum var. arvense).

Nepatří sem vigna (včetně černooké odrůdy), což jsou fazole patřící do podpoložky 0708 20 00, nebo cizrna rodu Cicer patřící do podpoložky 0708 90 00.

0708 90 00

Ostatní luštěniny

Do této podpoložky patří výrobky uvedené ve vysvětlivkách k HS k číslu 0708, první odstavec, body 3), 4), 5) a 6).

0709

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

0709 20 00

Chřest

Do této podpoložky patří pouze mladé výhonky nebo „hlavičky“ chřestu (Asparagus officinalis).

0709 40 00

Celer, jiný než bulvový

Do této podpoložky patří celer odrůd „Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers.“ (celer žebrovaný, větvový nebo zimní) a „Apium graveolens var. secalinium Alef.“ (celer listový).

0709 59 10

Lišky

Do této podpoložky patří pouze lišky (vaječné houby), obvykle barvy vaječného žloutku, druhů Cantharellus cibarius Fries a Cantharellus friesii Quélet. Podobné jedlé druhy jako např. liška nepravá (Clitocybe aurantiaca) a roh hojnosti (Craterellus cornucopioides), někdy používané jako náhražky lanýžů v lahůdkářství, patři do podpoložky 0709 59 90.

0709 59 30

Hřiby

Do této podpoložky patří pouze pravé hřiby rodu Boletus a zejména hřib obecný (Boletus edulis).

0709 60 10 0709 60 99

Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta

Viz vysvětlivky k HS k číslu 0709, první odstavec, bod 5).

0709 92 10 a 0709 92 90

Olivy

Olivy, u kterých byl extrahován olej, ale s obsahem tukových látek vyšším než 8 %, zůstávají zařazeny v těchto podpoložkách.

0709 99 10

Saláty, jiné než hlávkový salát ( Lactuca sativa ) a čekanka ( Cichorium spp.)

Do této podpoložky patří všechny druhy salátových rostlin, jiné než hlávkový salát (Lactuca sativa), čekanka a endivie (Cichorium spp.); mezi ně patří:

1.

jehněčí salát;

2.

smetanka lékařská (Taraxacum officinale).

0709 99 20

Kardy a kardony (artyčok kardový jedlý a zdužnatělé jedlé řapíky kardy)

Do této podpoložky patří kardy, nazývané také bílá řepa, špenátová řepa, mangold nebo listová řepa (Beta vulgaris subvar. cicla) a kardony (Cynara cardunculus).

0709 99 40

Kapary

Kapary jsou neotevřená květní poupata trnitého vytrvalého keře kapary (Capparis spinosa).

0709 99 90

Ostatní

Tato podpoložka zahrnuje:

1.

okru, ibišek jedlý čili gumbo neboli dámské prsty (Hibiscus esculentus);

2.

rebarboru;

3.

šťovík (Rumex acetosa);

4.

šťavel (Oxalis crenata);

5.

sevlák (Sium sisarum);

6.

různé druhy řeřich: řeřicha setá (Lipidium sativum), řeřišnice potočnice (Nasturtium officinale), barborka (Barbarea verna), lichořeřišnice (Tropaeolum majus) atd.;

7.

šruchu zelnou čili portulák (Portulaca oleracea);

8.

petržel a kerblík, jiné než petržel zahradní tuřínovitou a kořenový kerblík, které patří do podpoložky 0706 90 90;

9.

pelyněk estragon (Artemisia dracunculus) a saturejku (Satureja hortensis neboli saturejka zahradní a Satureja montana neboli saturejka horská);

10.

majoránku zahradní neboli sladkou (Origanum majorana);

11.

hlízy rodu Liliaceae druhů „Muscari comosum“ (obecné názvy „lampasciolo“, „divoká cibule“, „lilie zemní“, „hyacint pernatý“).

Je třeba poznamenat, že:

a)

kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu patří do čísla 0714;

b)

určitý počet rostlin nepatří do této podpoložky, ačkoliv jsou používány k lidskému požívání; to se týká zejména následujících:

1.

tymiánu (podpoložek 0910 99 31 až 0910 99 39);

2.

bobkového listu (podpoložky 0910 99 50);

3.

majoránky plané neboli dobromyslu (Origanum vulgare), šalvěje lékařské (Salvia officinalis), bazalky pravé (Ocimum basilicum), máty peprné (všechny odrůdy), sporýše (Verbena spp.), routy vonné (Ruta graveolens), yzopu lékařského (Hyssopus officinalis) a brutnáku lékařského (Borago officinalis), které patří do čísla 1211.

0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená

Výraz „zmrazené“, definovaný ve vysvětlivkách k HS k této kapitole, třetím odstavci, je třeba vykládat rovněž podle kritérií stanovených v rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci 120/75. Analogicky podle výkladu těchto kritérií Soudem v rozsudku ve věci C-423/09 musí vést postup mražení k podstatným a nevratným změnám, tak aby se již produkt nenacházel v přírodním stavu.

Produkty jsou proto „zmrazené“, pokud u produktů, které byly zmrazeny, došlo již prostřednictvím tohoto procesu k určitým nezvratným změnám, především u struktury buněk, takže se již po částečném či celkovém rozmrazení nenacházejí v přírodním stavu.

0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání

0711 20 10 a 0711 20 90

Olivy

Do těchto podpoložek patří olivy, obvykle naložené ve slaném nálevu, které ještě neprošly procesem na odstranění jejich hořké chuti. Olivy připravené jako jedlé – i když jen jednoduchým delším máčením ve slaném nálevu – nepatří do těchto podpoložek a zařazují se do podpoložky 2005 70 00

0711 40 00

Okurky salátové a okurky nakládačky

Do této podpoložky patří okurky salátové a okurky nakládačky jednoduše naskládané do velkých nádob, obsahujících slaný nálev, který, eventuálně s přidáním octa nebo kyseliny octové, zajišťuje jejich prozatímní konzervaci během přepravy a uskladnění, pokud jsou v tomto stavu nezpůsobilé k požívání. Tyto produkty obvykle obsahují nejméně 10 % hmotnostních soli.

Před konečným použitím jsou tyto produkty obvykle zpracovány následujícím způsobem, který je určuje pro zařazení do kapitoly 20:

částečné odstranění soli, následované ochucením (které se obvykle skládá z přidání aromatizované krycí tekutiny na bázi octa),

pasterizace, aby podpořila stabilizující účinek soli a octa poté, co byly produkty přemístěny do malých nádob (konzervy, lahve, zavařovací sklenice atd.).

Avšak okurky salátové a okurky nakládačky, též konzervované ve slané vodě, které prošly úplným mléčným kvašením, patří do kapitoly 20. Okurky salátové a okurky nakládačky, které prošly úplným mléčným kvašením, mohou být odlišeny tím, že v příčném průřezu se zdá celý povrch dužniny skleněný (tj. poněkud průhledný).

0711 51 00

Houby rodu Agaricus (žampióny)

Houby této podpoložky mohou být konzervovány v silném solném nálevu, ke kterému byl přidán ocet nebo kyselina octová.

0711 90 70

Kapary

Kapary této podpoložky jsou obvykle konzervovány v sudech slaným nálevem.

0712

Zelenina sušená, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná

Do tohoto čísla nepatří látky, které se v sušeném stavu nepoužívají jako zelenina, ale jsou používány zejména v parfumérii, ve farmacii nebo pro insekticidní, fungicidní a podobné účely (číslo 1211).

0712 90 30

Rajčata

Viz vysvětlivky k podpoložkám 2002 90 11 až 2002 90 99, týkající se zařazení rajčatového prášku.

0712 90 90

Ostatní

Do této podpoložky nepatří sušené listy a kořeny pampelišky (Taraxacum officinale), sušený šťovík (Rumex acetosa) a sušená lichořeřišnice (Tropaeolum majus), které se používají k léčebným účelům (podpoložka 1211 90 86).

0713

Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené

Zboží patřící do tohoto čísla, které je určeno k setí, jsou produkty pěstování rostlin a jsou obvykle rozpoznatelné podle balení (například pytle nesoucí označení indikující jejich použití) a podle vyšší ceny.

0713 10 10 a 0713 10 90

Hrách ( Pisum sativum )

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0708 10 00.

0713 20 00

Cizrna (garbanzos)

Cizrny této podpoložky jsou rodu Cicer (hlavně Cicer arietinum) ať už k setí, lidské spotřebě nebo krmení zvířat.

0713 31 00

Fazole druhů Vigna mungo (L.) Hepper nebo Vigna radiata (L.) Wilczek

Viz vysvětlivky k HS k položce 0713 31.

0713 32 00

Malé červené fazole (Adzuki) ( Phaseolus nebo Vigna angularis )

Fazole Adzuki jsou vždy prodávány na trhu suché. Předtím, než rostlina Adzuki dozraje, jsou fazole zelené a obsahují vysoký podíl vody. Když rostlina dozraje, fazole zčervenají a uschnou.

0713 35 00

Vigna čínská ( Vigna unguiculata )

Tato podpoložka zahrnuje pantrop čínský (dříve Dolichos sinensis spp. sesquipedalis), jež je považován za fazoli druhu vigna. Názvy „Dolichos unguiculata“ a „Dolichos sinensis“ jsou synonyma, již nepoužívaná pro fazole druhu vigna. Správný název pantropu čínského je tudíž „Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. sesquipedalis“.

0713 40 00

Čočka

Do této podpoložky patří pouze čočka rodu Ervum nebo Lens, například mnoho odrůd čočky kuchyňské (Ervum lens nebo Lens esculenta) a čočka odrůdy Ervum ervilia.

0713 90 00

Ostatní

Tato podpoložka zahrnuje, s výjimkou pantropu čínského podpoložky 0713 35 00 a Kajanu indického (Cajanus cajan) podpoložky 0713 60 00, luskoviny rodu dolichos jako např. bob egyptský (Dolichos lablab), kanaválie (Canavalia ensiformis), bob sametový (Mucuna utilis) a semena guarany tropické (Cyamopsis tetragonoloba).

Do této podpoložky nepatří: vikve jiné odrůdy než Vicia faba (podpoložky 1209 29 45) a semena vlčího bobu (Lupinus) (podpoložky 1209 29 50).

0714

Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, topinambury (jeruzalémské artyčoky), sladké brambory a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet; dřeň ságovníku

Výraz „ve formě pelet“ je definován v poznámce 1 k této třídě.

0714 10 00

Maniokové kořeny

Do této podpoložky patří:

1.

hlízové kořeny manioku, jehož existují dvě základní odrůdy (Manihot utilissima a Manihot aipi); tyto kořeny jsou uspořádány jako paprsky kola; jejich hmotnost při sklizni může kolísat od 500 g do 3 kg nebo více;

2.

pelety vyrobené z aglomerovaných kousků maniokových kořenů nebo z aglomerované mouky nebo moučky z kořenů (viz vysvětlivky k HS k číslu 0714, druhý odstavec).

0714 20 10 a 0714 20 90

Batáty (sladké brambory)

Batáty (sladké brambory) jsou hlízy s leskem, který je bílý, žlutý nebo červený v závislosti na odrůdě, a pocházejí z bylinné liánovité rostliny povijnice jedlé (Ipomea batatas).

0714 90 20

Marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu

Do této podpoložky patří:

1.

marantové kořeny, které náleží k mnoha druhům zeleniny podle jejich původu: maranta třtinová (Maranta arundinacea), maranta indická (Maranta indica), také (Tacca pinnatifida), australský druh dosny (Canna edulis);

2.

salepové kořeny pocházející z různých druhů rostlin rodu Orchis;

3.

mrtvé kořeny jiřin a jiné mrtvé hlízovité kořeny bylin;

4.

hlízy šáchoru jedlého (Cyperus esculentus), známé rovněž pod názvem „tygří ořech“.

0714 90 90

Ostatní

Do této podpoložky patří zejména různé odrůdy topinambur, tzv. jeruzalémského artyčoku, (například Helianthus tuberosus, Helianthus strumosus a Helianthus decapetalus) a škrobová dřeň zvaná „ságo“ z kmenů různých palem širokého druhového spektra (Metroxylon, Rumphii, Raphia ruffia, Arenga atd.).

KAPITOLA 8

JEDLÉ OVOCE A OŘECHY; KŮRA CITRUSOVÝCH PLODŮ NEBO MELOUNŮ

Všeobecné vysvětlivky

Tato kapitola zahrnuje ovoce k destilačním účelům ve formě hrubé dužniny, dokonce i když přírodní kvašení už začalo.

0801

Kokosové ořechy, para ořechy a kešú ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

0801 21 00 a 0801 22 00

Para ořechy

Jsou to ořechy s pevnou skořápkou připomínající tvarem a velikostí dílky mandarinky; skořápka uzavírá velké jádro trojúhelníkového průřezu v nahnědlém vláknitém obalu.

0802

Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

0802 21 00 a 0802 22 00

Lískové ořechy ( Corylus spp.)

Do těchto podpoložek patří lískové ořechy (plody Corylus avellana), turecké ořechy (plody Corylus colurna) a plody lísky obecné (plody Corylus maxima).

0802 41 00 a 0802 42 00

Jedlé kaštany ( Castanea spp.)

Do těchto podpoložek patří pouze jedlé sladké kaštany rodu Castanea; proto sem nepatří vodní kaštany (plody Trapa natans), které patří do podpoložky 0802 90 85 nebo koňské kaštany (Aesculus hippocastanum), které patří do čísla 2308.

0802 51 00 a 0802 52 00

Pistácie

Pistácie jsou plody stromu pistácie (Pistacia vera), který se pěstuje hlavně na Sicílii, v Řecku a na Středním Východě.

Ořech pistácie je velikosti malé olivy a skládá se z měkké, tenké a obvykle vlhké slupky, která je zbarvena červenohnědě, na povrchu velmi drsná a nepatrně aromatická, škeblovité skořápky, která je světle zbarvená a dřevitá a protáhlého jádra s červenohnědou slupkou, které je uvnitř světle zelené a má příjemnou, jemnou chuť.

0802 90 50

Piniové oříšky

Do této podpoložky patří piniová jádra (plody Pinus pinea), též v šišce.

0802 90 85

Ostatní

Do této podpoložky patří semena limby (plody Pinus cembra), též v šišce.

0803

Banány, včetně banánů plantejnů, čerstvé nebo sušené

0803 10 10

Čerstvé

Banány plantejny mohou být až 50 cm dlouhé a jsou širší a mají hranatější průřez než banány podpoložky 0803 90 10. Škrob obsažený v banánech plantejnech se liší od škrobu obsaženého ve stolních banánech tím, že během dozrávání nezesládne. Banány plantejny nemají charakteristickou vůni. Nejsou vhodné v surovém stavu k jídlu. Obvykle se sklízejí zelené a jí se vařené.

0804

Datle, fíky, ananas, avokádo, kvajávy, manga a mangostany, čerstvé nebo sušené

0804 40 00

Avokáda

Avokáda jsou plody stromu hruškovce (Persea Americana Mill.); jsou to peckovice, často dosti velké, kulovité, hruškovitého tvaru nebo podobné láhvím s dlouhým hrdlem v závislosti na odrůdě, uzavírající někdy velkou pecku. Slupka je zbarvená tmavě zeleně, karmínově, purpurově nebo žlutě. Když dozraje, je pevná dužnina pod slupkou zbarvena zelenavě bíle a vybledlá u pecky.

0804 50 00

Kvajávy, manga a mangostany

Kvajávy jsou plody stromu kvajávy (Psidium guayava L.); kvajávy jsou bobule, jejichž dužina má různou barvu (bělavou, růžovou, smetanovou, načervenalou nebo zelenou) a které obsahují mnoho malých semen.

Manga jsou plody mangovníku (Mangifera indica); manga jsou peckovice obsahující plochou pecku s plazivými vlákny. Existuje několik odrůd manga, které se liší hmotností (od 150 g do 1 kg), sladkostí a chutí (některé mají slabou příchuť terpentýnu).

Mangostany jsou plody stromu mangostanu (Garcinia mangostana). Plod je bobule, která když dozraje, je hnědavě purpurové barvy, s tlustým perikarpem, obsahující několik semen, obklopených kulovitým semenným míškem, který je bílý, cukrovitý a má mimořádně lahodnou chuť.

0805

Citrusové plody, čerstvé nebo sušené

0805 10 20

Sladké pomeranče, čerstvé

Do této podpoložky patří pouze pomeranče druhu Citrus sinensis.

Mezi ně patří krvavé a polokrvavé pomeranče.

Krvavé pomeranče jsou pomeranče, jejichž kůra (často přes polovinu povrchu), dužina a šťáva mají zbarvení vyvolané přítomností karotenu. V případě polokrvavých pomerančů je pigmentace obecně méně výrazná a je omezena na dužninu a šťávu.

Mezi krvavé pomeranče patří „Blood ovals“, „Sanguinas redondas“, „Navels sanguinas“, „Sanguinelli“, „Double fines“, „Washington sanguines“ nebo „vylepšená Double fines“ nebo „velké sanguines“ a „Portugalské“.

0805 10 80

Ostatní

Do této podpoložky patří též hořké pomeranče (sevillské pomeranče), plody druhu Citrus aurantium. Používají se hlavně k zavařování.

0805 20 30

Monreale a satsuma

Satsumy (Citrus reticulata Blanco var. unshiu (Swing)) jsou ranné druhy mandarinek. Plody jsou velké, žlutooranžové, šťavnaté, nekyselé a bez jader.

0805 20 50

Mandarinky a wilkingy

Mandarinky (Citrus nobilis Lour. nebo Citrus reticulata Blanco) mohou být odlišeny od běžných pomerančů menším, zploštělým tvarem, snadnějším loupáním, nápadnějším oddělením dílků a sladší a voňavější chutí.

Wilkingy jsou hybridy odrůdy (kultivaru) mandarinky vrbolisté a mandarinky chrámové (královské) (což je hybrid mandarinky a hořkých pomerančů). Podobají se mandarinkám, ale jsou větší a tečkované na jednom konci.

0805 20 70

Tangerinky

Do této podpoložky patří tangerinky (Citrus reticulata Blanco var. tangerina)

0805 20 90

Ostatní

Do této podpoložky patří zejména:

1.

tangela, hybridy tangeriny a grapefruitu, včetně pomel (šedoků);

2.

ortaniques, hybridy pomeranče a tangeriny;

3.

malaquinas, hybridy pomeranče a mandarinky;

4.

tanžory.

0805 40 00

Grapefruity, včetně pomel (šedoků)

Do této podpoložky patří plody druhů Citrus grandis a Citrus paradisi. Tyto plody mají světle nažloutlou kůru a jsou obecně větší než pomeranče, s tvarem sférickým, který může být lehce zploštělý, dužina je žlutá nebo narůžovělá a kyselé chuti.

0805 50 90

Limety ( Citrus aurantifolia , Citrus latifolia )

Do této podpoložky patří všechny odrůdy druhu Citrus aurantifolia a Citrus latifolia.

Limety jsou malé plody, většinou kulaté nebo vejcovité, s tenkou, lepkavou, zelenou nebo zelenavě žlutou kůrou. Šťavnatá dužnina je zelená a silně kyselá.

0805 90 00

Ostatní

Do této podpoložky patří:

1.

cedráty (Citrus medica), podobají se velkému citrónu s velmi tlustou kůrou, která má hrudkovitý povrch; dužina je velmi voňavá, nakyslá a kandovaná kůra se nejčastěji používá na koláče a cukrářské výrobky;

2.

kumkvat (Fortunella japonica, F. hindsii a F. margarita), plod velikosti velké olivy, kulatý nebo protáhlý bez zploštění na koncích, s drsnou kůrou, s malým množstvím dužniny a lehce kyselou chutí; jeho kůra je sladká a jí se syrová nebo jako pyré; někdy je také používán pro cukrářské výrobky;

3.

chinota (Citrus aurantium var. myrtifolia);

4.

bergamot (Citrus aurantium var. bergamia), druh pomeranče, bledě žlutý a hruškovitého tvaru, s lehce kyselou chutí, používaný hlavně pro výrobu éterického oleje;

5.

oroblanco neboli sweetie (Citrus grandis Osbeck × Citrus paradisi Macf.), druh vzniklý zkřížením nekyselého pomela s bílým grapefruitem, s tlustou, jasně zelenou až zlatavou kůrou; je o něco větší než grapefruit, ale má méně semen a je sladší.

0806

Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené

0806 10 10

Stolní hrozny

Stolní hrozny se všeobecně liší od vinných hroznů jak vzhledem, tak i druhem balení. Zatímco stolní hrozny jsou často předkládány v krabicích, schránkách, miskách, přepravních bednách nebo malých utěsněných košících, bývají vinné hrozny předkládány buď ve velkých koších, otevřených krabicích nebo v sudech, v nichž jsou hrozny často neprodyšně uzavřeny, rozdrceny nebo zpola vylisovány.

0806 20 10

Korintky

Korintky jsou sušený produkt získaný z hroznů odrůd (kultivarů) Korinthiaki N. (Černý Korint) (Vitis vinifera L.). Jsou malé, kulaté, bez stonku a téměř bez semen, tmavě purpurová barva přechází do černé, a jsou velmi sladké.

0806 20 30

Sultánky

Sultánky jsou sušený produkt získaný z hroznů odrůd (kultivarů) Soultanina B. (neboli Thompson seedless) (Vitis vinifera L.). Jsou bez semen, střední velikosti, zlatavá barva přechází do hnědé, a jsou sladké.

0806 20 90

Ostatní

Do této podpoložky patří všechny ostatní sušené hrozny kromě korintek a sultánek.

Muškatelky jsou sušený produkt získaný z hroznů odrůd (kultivarů) Moschato Alexandreias B. (neboli Muscatel, neboli Malaga) (Vitis vinifera L.). Obsahují semena.

0807

Melouny (včetně melounů vodních) a papáje, čerstvé

0807 11 00

Melouny vodní

Melouny vodní jsou plody druhu Citrullus vulgaris Schrad. Mohou dorůst do hmotnosti 20 kg. Dužina není velmi cukernatá, je hodně vodnatá a obvykle jasně červená a obsahuje černá semena.

0807 19 00

Ostatní

Do této podpoložky patří plody druhu Cucumis melo, jichž existuje několik odrůd, zejména dýně meloun (var. reticulatus Naud.) se síťovanou slupkou, sladký meloun (var. saccharus Naud.), který má také síťovanou slupku, kantalup (var. cantalupensis Naud.) se zřetelnými vroubky na slupce, zimní meloun (var. inordorus Naud.) a meloun s hladkou slupkou. Plod je obvykle objemný, okrouhlý nebo vejcovitý, buď s hladkou nebo drsnou kůrou; dužina je tuhá a šťavnatá, žlutavě oranžová nebo bílá, s cukrovou příchutí. Střed plodu, který má mnoho vláken a je dutý, obsahuje velký počet plochých oválných semen, která jsou lesklá a žlutavě bílá.

0807 20 00

Papáje

Papáje (Carica papaya) jsou protáhlé nebo kulovité plody, buď hladké nebo drsně žebrované, žlutavě zelené až oranžové, které když jsou zralé, mohou dosáhnout hmotnosti od několika set gramů po několik kilogramů. Dužnina, konzistencí podobná melounům, přechází od žluté do oranžové barvy, je sladká a v různém stupni vonná, uzavírá dutinu obsahující velký počet kulatých černých semen, vnořených do dužiny.

0808

Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé

0808 10 10

Jablka k výrobě moštu, volně ložená, od 16. září do 15. prosince

Do této podpoložky patří jablka, která pro svůj vzhled a vlastnosti (neroztříděná, obecně menší než plody ke konzumaci, s kyselou nebo nestravitelnou chutí, nízké hodnoty atd.) mohou být použitá pouze pro výrobů nápojů, též kvašených. Musí být volně ložená, netříděná, v určitých dopravních prostředcích (např. železniční vagóny, velké kontejnery, nákladní automobily nebo nákladní lodě).

0808 30 10

Hrušky k výrobě moštu, volně ložené, od 1. srpna do 31. prosince

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0808 10 10.

0809

Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek), švestky a trnky, čerstvé

0809 21 00 a 0809 29 00

Třešně a višně

Do těchto podpoložek patří všechny odrůdy třešní a višní, včetně divoké třešně a zejména třešně obecné (plod Prunus cerasus) a višně (plod Prunus cerasus var. austera), třešně srdcovky (plod Prunus avium var. juliana) a třešně srdcovky s tvrdou dužinou (plod Prunus avium var. duracina) a třešně ptačí (plod Prunus avium nebo Cerasus avium).

0809 30 10 a 0809 30 90

Broskve, včetně nektarinek

Na rozdíl od broskví, nektarinky mají hladkou slupku.

0809 40 90

Trnky

Trnky jsou plody švestky divoké neboli trnky (Prunus spinosa).

0810

Ostatní ovoce, čerstvé

0810 20 10

Maliny

Do této podpoložky patří plody Rubus idaeus, Rubus illecebrosus, Rubus occidentalis a Rubus strigosus. Některé odrůdy mají červené plody, jiné bílé.

0810 30 10

Černý rybíz

Do této podpoložky patří kulovité plody Ribes nigrum L.

0810 30 30

Červený rybíz

Do této podpoložky patří plody Ribes rubrum L.

0810 40 10

Brusinky (plody druhu Vaccinium vitis-idaea )

Tyto plody jsou červené nebo růžové.

0810 40 30

Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus )

Tyto plody jsou modravě černé.

0810 50 00

Kiwi

Do této podpoložky patří kiwi odrůd Actinidia chinensis Planch. nebo Actinidia deliciosa.

Tyto plody, které jsou velikosti vejce, jsou dužnaté s hořce nasládlou příchutí a jejich chlupatá slupka je zelenavě hnědá.

0810 90 20

Tamarindy (indické datle), jablka kešú, liči (čínské švestky), jackfruit, sapoty, mučenky (passiflora), karamboly a pitahaje

Tamarindy (plody druhu Tamarindus indica a Tamarindus officinalis) tak, jak jsou obvykle předkládány v mezinárodním obchodě (lusky nebo dužnina neobsahující přidaný cukr nebo jiné látky ani jinak neupravované), se zařazují do podpoložky 0813 40 65.

Jackfruit je plod druhu Artocarpus heterophylla a Artocarpus integrifolia. Liči je plod druhu Litchi chinensis. Sapoty jsou plody druhu Achras sapota.

Do této podpoložky patří mučenky neboli passiflora (např. „maracuja“), jako jsou např. následující druhy: mučenka purpurová (Passiflora edulis), mučenka obří (Passiflora quadrangularis) a mučenka sladká (Passiflora ligularis).

0810 90 75

Ostatní:

Kromě produktů uvedených ve vysvětlivkách k HS k číslu 0810, druhý odstavec, bod 8) (vyjma liči (čínských švestek) a sapot) do této podpoložky patří:

1.

plody planiky (plody druhu Arbutus unedo);

2.

dřišťál (plody druhu Berberis vulgaris);

3.

plody rakytníku řešetlákového (plody druhu Hippophäe rhamnoides);

4.

plody sorbu nebo plody oškeruše (např. plody druhů Sorbus domestica a Sorbus aria);

5.

granadily (plody druhu Annona cherimola (čeromoja) a druhu Annona reticulata (anona síťovaná));

6.

různé odrůdy Physalis neboli mochyní (plody druhu Physalis alkekengi nebo Physalis pubescens);

7.

madagaskarské švestky nebo guvernérské švestky (Flacourtia cataphracta a Idesia polycarpa);

8.

mišpule (plody druhu Mespilus germanica) a mišpule japonská (plody druhu Eriobotrya japonica);

9.

plody různých odrůd Sapotaceae, např. sapodily (plody druhu Lucuma mammosa), avšak s výjimkou sapot, které patří do podpoložky 0810 90 20;

10.

jedlé odrůdy Actinidia, jiné než kiwi (Actinidia chinensis Planch. nebo Actinidia deliciosa) patřící do podpoložky 0810 50 00;

11.

plody různých odrůd Sapindaceae, např. rambutany (plody druhu Nephelium lappaceum) a pulasany (plody druhu Nephelium mutabile), avšak s výjimkou liči (plod druhu Litchi chinensis), které patří do podpoložky 0810 90 20.

0811

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

Výraz „zmrazené“, definovaný ve vysvětlivkách k HS k této kapitole, druhém odstavci, je třeba vykládat rovněž podle kritérií stanovených v rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci 120/75. Analogicky podle výkladu těchto kritérií Soudem v rozsudku ve věci C-423/09 musí vést postup mražení k podstatným a nevratným změnám, tak aby se již produkt nenacházel v přírodním stavu.

Produkty jsou proto „zmrazené“, pokud u produktů, které byly zmrazeny, došlo již prostřednictvím tohoto procesu k určitým nezvratným změnám, především u struktury buněk, takže se již po částečném či celkovém rozmrazení nenacházejí v přírodním stavu.

Pokud jde o vyjádření obsahu cukru u dotčených podpoložek, viz doplňková poznámka 1 k této kapitole.

0811 20 31

Maliny

Viz vysvětlivka k podpoložce 0810 20 10.

0811 20 39

Černý rybíz

Viz vysvětlivka k podpoložce 0810 30 10.

0811 20 51

Červený rybíz

Viz vysvětlivka k podpoložce 0810 30 30.

KAPITOLA 9

KÁVA, ČAJ, MATÉ A KOŘENÍ

Všeobecné vysvětlivky

Zařazení koření, které bylo smícháno dohromady anebo obsahuje jiné přidané látky, je určeno poznámkou 1 k této kapitole.

V souladu s touto poznámkou, směsi koření s jinými látkami, nemají-li podstatný charakter koření, nepatří do této kapitoly. Patří do čísla 2103, pokud jde o kořenící směsi nebo o směsi přísad pro ochucení. V případě směsí používaných přímo k ochucení nápojů (drinků) nebo při přípravě extraktů určených k výrobě nápojů (drinků), tvořených kořením nebo rostlinami, částmi rostlin, semeny, plody nebo ořechy (celými, strouhanými, drcenými nebo v prášku) nebo kořením zahrnutým v jiných kapitolách (kapitoly 7, 11, 12 atd.), viz všeobecné vysvětlivky k HS k této kapitole, šestý a sedmý odstavec.

Zbytky a odpady koření, které nevyhnutelně vznikají během sklizně a následného zpracování (např. třídění nebo sušení) nebo během skladovacích operací nebo přepravy, se zařazují jako „nedrcené ani nemleté“, s výjimkou případů, kdy je produkt rozpoznatelný (např. v důsledku své homogenity) jako pocházející z úmyslného drcení.

Výraz „drcené nebo mleté“ používaný v různých číslech této kapitoly nezahrnuje výrobky nařezané na kusy.

0901

Káva, též pražená či dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy

0901 11 00 a 0901 12 00

Nepražená káva

Do těchto podpoložek patří všechny formy nepražené kávy, též dekofeinované (včetně zrnek nebo zlomků oddělených při třídění, prosévání atd.), i když jsou určeny pro jiné účely, než je lidské požívání (například extrakce kofeinu).

0901 11 00

S kofeinem

Do této podpoložky patří nepražená káva za podmínky, že neprošla žádným procesem extrahování kofeinu.

0901 12 00

Dekofeinovaná

Do této podpoložky patří nepražená káva, která prošla procesem extrahování kofeinu. Káva tímto způsobem zpracovaná má obvykle obsah kofeinu nepřesahující 0,2 % hmotnostní, počítáno v sušině.

0901 21 00 a 0901 22 00

Pražená káva

Do těchto podpoložek patří káva uvedená ve vysvětlivce k podpoložkám 0901 11 00 a 0901 12 00, která byla pražená, též praná, mletá nebo koncentrovaná.

0901 21 00

S kofeinem

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0901 11 00.

0901 22 00

Dekofeinovaná

Použije se, mutatis mutandis, vysvětlivka k podpoložce 0901 12 00.

0901 90 10

Kávové slupky a pulpy

Slupky jsou tenké obaly uvnitř plodu (bobule) uzavírající zrna, která jsou obvykle dvě.

Pulpy jsou vnitřní nebo „pergamenové“ povlaky, které obepínají každé zrno a které jsou odstraněny během pražení.

0901 90 90

Kávové náhražky obsahující kávu

Do této podpoložky patří produkty uvedené ve vysvětlivkách k HS k číslu 0901, první odstavec, bod 5). Tyto směsi mohou být mleté nebo nemleté anebo dokonce komprimované (stlačené).

0904

Pepř rodu Piper ; sušené nebo drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo Pimenta

0904 11 00

Nedrcený ani nemletý

Do této podpoložky patří produkty uvedené ve vysvětlivkách k HS k číslu 0904, bod 1). Je třeba poznamenat, že lámaná pepřová zrna a zlomky pepře zůstávají zařazeny v této podpoložce, za předpokladu, že nejsou zřetelně výsledkem úmyslného mletí nebo drcení. Toto se aplikuje i na prach nebo smetky z koření, obsahující nečistý pepř.

Tato podpoložka zahrnuje zelená pepřová zrna konzervovaná v octovém roztoku nebo ve slaném nálevu, dokonce i s přídavkem malého množství kyseliny citrónové.

0904 21 10 0904 22 00

Plody rodu Capsicum nebo Pimenta

Tyto podpoložky zahrnují produkty uvedené ve Vysvětlivkách k HS k číslu 0904, bod 2), jsou-li sušené nebo drcené či mleté.

0904 21 10

Sladká paprika ( Capsicum annuum )

Papriky této podpoložky (Capsicum annuum) jsou relativně velké a mají sladkou chuť (nepálí). Mohou mít různé zabarvení. Do této podpoložky patří pouze sušené papriky, celé nebo v kouscích, avšak nedrcené ani nemleté.

0906

Skořice a květy skořicovníku

0906 11 00 a 0906 19 00

Nedrcené ani nemleté

Do těchto podpoložek patří, například:

1.

tyčinky sestávající z pásků kůry neboli „cívek“, stočených navzájem jeden do druhého a dosahující délky až 110 cm;

2.

kousky vzniklé krájením skořicových tyčinek na určité délky (např. 5 až 10 cm);

3.

kůra v kouscích různé délky a šířky jako „cívečky“ (zlomky a odpad vznikající krájením skořicových tyčinek do normalizované délky), „peříčka“ a „lupínky“ (malé kousky skořicové kůry získané během loupání kůry a užívané zejména při výrobě skořicové esence).

0906 11 00

Skořice ( Cinnamomum zeylanicum Blume )

Viz vysvětlivka k HS k položce 0906 11.

0907

Hřebíček (celé plody, květy a stopky)

Do tohoto čísla patří též drcený nebo mletý hřebíček.

0908

Muškátový oříšek, muškátový květ a kardamom

0908 11 00

Nedrcený ani nemletý

Viz vysvětlivky k HS k číslu 0908, odstavec a).

Do této podpoložky patří muškátové oříšky, což jsou semena stromu muškátovníku vonného (Myristica fragrans).

Do této podpoložky patří též celé muškátové oříšky k průmyslové výrobě vonných silic nebo pryskyřic, které jsou často zpracovány vápennou vodou za účelem ochrany před hmyzem, a muškátové oříšky podřadné kvality, jako např. svraštěné nebo poškozené při sklizni, které jsou prodávány pod názvem „odpad“, „BWP“ (poškozené, červivé, páchnoucí) nebo „defektní“.

0908 21 00 a 0908 22 00

Muškátový květ

Viz vysvětlivky k HS k číslu 0908, odstavec b).

0908 31 00 a 0908 32 00

Kardamom

Viz vysvětlivky k HS k číslu 0908, odstavec c), body 1) až 4).

0909

Semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, kmínu nebo kořenného kmínu; jalovcové bobulky

0909 21 00 a 0909 22 00

Semena koriandru

Viz vysvětlivky k HS k číslu 0909, první a třetí odstavec.

Semena koriandru jsou kulovitá, světle žlutohnědé barvy. Na chuť jsou sladká a lehce ostrá.

0909 31 00 a 0909 32 00

Semena kmínu

Viz vysvětlivky k HS k číslu 0909, první a třetí odstavec.

Semena kmínu jsou vejcovitá a hrbolatá.

0909 61 00 a 0909 62 00

Semena anýzu, badyánu, kořenného kmínu nebo fenyklu; jalovcové bobulky

Viz vysvětlivky k HS k číslu 0909, první a třetí odstavec.

Semena kořenného kmínu jsou vejcovitá, protáhlá a hrbolatá.

0910

Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a jiná koření

0910 11 00 a 0910 12 00

Zázvor

Viz vysvětlivky k HS k číslu 0910, odstavec a).

Do těchto podpoložek patří oddenky zázvoru (Amomum zingiber L.), které mohou být předkládány čerstvé, sušené nebo drcené. Tato podpoložek zahrnuje též „šedý“ (známý jako „černý“) zázvor (neloupaný) a „bílý“ zázvor (loupaný).

0910 20 10 a 0910 20 90

Šafrán

Viz vysvětlivky k HS k číslu 0910, odstavec b).

0910 30 00

Kurkuma

Viz vysvětlivky k HS k číslu 0910, odstavec c).

Komerční kulatá kurkuma pochází z hlavní hlízy, která je velká a kulovitá, zatímco dlouhá kurkuma pochází z bočních výrůstků na hlíze, které jsou vejcovité nebo cylindrické.

0910 91 05 0910 91 90

Směsi uvedené v poznámce 1 písm. b) k této kapitole

Viz vysvětlivky k HS k číslu 0910, odstavec e) a g).

0910 91 05

Kari

Práškové kari je popsáno ve Vysvětlivkách k HS k číslu 0910, písm. e); přidání nepatrného množství jiných látek jako ingrediencí (sůl, hořčičná semena, mouka z luštěnin) nemění zařazení těchto směsí.

0910 99 31 0910 99 39

Tymián

Do těchto podpoložek patří mnoho odrůd tymiánu (Thymus vulgaris, Thymus zygis, Thymus serpyllum L. neboli mateřídouška), též sušené.

0910 99 31

Mateřídouška ( Thymus serpyllum L.)

Do této podpoložky patří pouze tymián rodu Thymus serpyllum L.

0910 99 33

Ostatní

Tato podpoložka zahrnuje trhané a sušené listy a květy tymiánu rodu Thymus vulgaris a Thymus zygis.

0910 99 50

Bobkový list

Do této podpoložky patří listy vavřínu (Laurus nobilis), též sušené.

0910 99 91 a 0910 99 99

Ostatní

Do těchto podpoložek patří semena kopru (Anethum graveolens), kani a „černý pepř“, vyráběné z plodů rodu Xylopia aethiopica.

Nicméně, navzdory skutečnosti, že následující produkty se obecně používají jako koření, nezařazují se do těchto podpoložek:

a)

hořčičná semena (číslo 1207);

b)

všechny druhy oddenku galangy (číslo 1211);

c)

produkt zvaný „křížený šafrán“ nebo „světlice“, jehož barva je červenější než pravý šafrán a který sestává z květů světlice nebo safloru – Carthamus tinctorius nebo Carthamus oxyacantha anebo Carthamus palaestinus (číslo 1404).

Mnoho rostlin, které se používají k ochucení, ale nejsou správně řečeno kořením, rovněž nepatří do této kapitoly a zařazují se zejména do kapitol 7 a 12 (viz vysvětlivky k těmto kapitolám).

KAPITOLA 10

OBILOVINY

Všeobecné vysvětlivky

Sušené klasy obilí (například kukuřice), které byly běleny, barveny, impregnovány nebo jinak zpracovány pro ozdobné účely se zařazují do podpoložky 0604 90 99.

Obiloviny zůstávají zařazeny v této kapitole, i když byly podrobeny tepelné úpravě pro účely konzervace, která může způsobit částečné želatinování a někdy prasknutí zrn. Částečné želatinování (předželatinování) nastává při procesu sušení a týká se pouze malého počtu zrn. Tato přeměna škrobu není cílem tepelné úpravy, pouze jejím vedlejším jevem. Tuto úpravu nelze považovat za‚ jiné zpracování‘ ve smyslu poznámky 1 B) ke kapitole 10.

1001

Pšenice a sourež

1001 11 00 a 1001 19 00

Pšenice tvrdá

Viz poznámka 1 k položce k této kapitole a vysvětlivky k HS k číslu 1001, první odstavec, bod 2).

1001 91 20

Osivo obyčejné pšenice a sourži

Jsou to vybraná zrna a mohou být obvykle rozpoznatelná podle jejich balení (například pytle nesoucí označení jejich použití) a podle vyšší ceny.

Tato zrna mohou být upravena za účelem ochrany proti škůdcům nebo ptákům, po zasetí.

1003

Ječmen

1003 10 00

Osivo

Viz vysvětlivka k podpoložce 1001 91 20.

1006

Rýže

Viz doplňková poznámka 1 k této kapitole.

1008

Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obiloviny

1008 60 00

Triticale

Triticale je hybridní obilovina vzniklá křížením pšenice a žita. Zrno je obvykle větší a protáhlejší než u žita a často větší a protáhlejší než u pšenice; vnější vrstva je zvrásněná.

KAPITOLA 11

MLÝNSKÉ VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULIN; PŠENIČNÝ LEPEK

Doplňková poznámka 2

Pokud jde o kokosové ořechy, doplňková poznámka 2 k této kapitole se použije pouze na mouku, krupici a prášek z kokosových ořechů. Drcený sušený kokosový ořech je zařazen do podpoložky 0801 11 00 a nespadá do rozsahu čísla 1106, i když splňuje kritéria stanovená v bodě b) doplňkové poznámky 2 k této kapitole.

Drcený sušený kokosový ořech je předkládán v plátcích, malých kouscích nebo tenkých proužcích. Kokosová mouka, krupice nebo prášek se skládá z jemných částic.

 

1101 00

Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži

Viz poznámka 2 k této kapitole.

Mouka tohoto čísla může obsahovat malé množství soli (obvykle nepřesahující 0,5 %), stejně jako malá množství amylázy, rozemletých klíčků a praženého sladu.

1102

Obilné mouky, jiné než pšeničná mouka nebo mouka ze sourži

Viz poznámka 2 k této kapitole.

Mouka tohoto čísla může obsahovat malé množství soli (obvykle nepřesahující 0,5 %), stejně jako malá množství amylázy, rozemletých klíčků a praženého sladu.

1102 20 10 a 1102 20 90

Kukuřičná mouka

Pro stanovení obsahu tuku se použije analytická metoda stanovená přílohou III, část H, nařízení Komise (ES) č. 152/2009 (Úř. věst. L 54, 26.2.2009, s. 1), v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 1748/85 (Úř. věst. L 167, 27.6.1985, s. 26).

Do těchto podpoložek patří také kukuřičná mouka popsaná jako „mouka masa“, která se získává metodou „nixtamalizace“, pro niž je charakteristické vaření a máčení kukuřičných zrn v roztoku hydroxidu vápenatého a následné sušení a mletí.

Jakékoli další zpracovávání, například pražení, však vede k vyloučení takového produktu z čísla 1102 (zpravidla kapitola 19).

1103

Krupice, krupička a pelety z obilovin

1103 11 10 1103 19 90

Krupice a krupička

1.

Viz poznámky 2 a 3 k této kapitole.

2.

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1103, prvních šest odstavců.

3.

Výrobky, které nevyhovují kritériím propadu sítem stanoveným v poznámce 3 k této kapitole, se zařazují do čísla 1104.

Výrobky, které vyhovují kritériím propadu sítem stanoveným v poznámce 3 k této kapitole, ale které, jelikož byly podrobeny procesu perlování, jsou ve formě kulovitých kousků zrn, patří do jedné z podpoložek čísla 1104, zahrnujících perlovitá zrna.

1103 13 10 a 1103 13 90

Z kukuřice

Pro stanovení obsahu tuku viz vysvětlivka k podpoložkám 1102 20 10 a 1102 20 90.

Do těchto podpoložek patří také krupice a krupička z kukuřice popsané jako „mouka masa“, která se získává metodou „nixtamalizace“, pro niž je charakteristické vaření a máčení kukuřičných zrn v roztoku hydroxidu vápenatého a následné sušení a mletí.

Jakékoli další zpracovávání, například pražení, však vede k vyloučení takového produktu z čísla 1103 (zpravidla kapitola 19).

1103 20 25 1103 20 90

Pelety

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1103, poslední odstavec.

1104

Obilná zrna jinak zpracovaná (například loupaná, válcovaná, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), vyjma rýže čísla 1006 ; obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené

Zrna ve vločkách, která patří do podpoložek 1104 12 90, 1104 19 69 a 1104 19 91, jsou zrna, která byla loupána a válcována.

1104 22 40 1104 29 89

Jinak zpracovaná zrna (například loupaná, perlovitá, rozřezaná nebo šrotovaná)

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1104, druhý odstavec, body 2) až 5).

1104 22 50

Perlovitá

Kromě perlovitých zrn uvedených ve vysvětlivkách k HS k číslu 1104, druhý odstavec, bod 4), do této podpoložky patří kousky zrn, které, jelikož byly podrobeny procesu perlování, jsou ve formě kulovitých granulí.

1104 22 95

Ostatní

Do této podpoložky patří produkty získané roztříštěním neloupaných obilných zrn, které nevyhovují kritériím propadu sítem stanoveným v poznámce 3 k této kapitole.

1104 23 40

Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná; perlovitá

Pro definici výrazu „perlovitá“ viz vysvětlivka k podpoložce 1104 22 50.

1104 23 98

Ostatní

Viz vysvětlivka k podpoložce 1104 22 95.

Rozbitá kukuřičná zrna získána během prosévání vyčištěných neloupaných kukuřičných zrn a vyhovující kritériím stanoveným v poznámce 2 A) k této kapitole se zařazují do této podpoložky jako zrna „jinak nezpracovaná než šrotovaná“.

1104 29 05

Perlovitá

Viz vysvětlivka k podpoložce 1104 22 50.

1104 29 08

Ostatní

Viz vysvětlivka k podpoložce 1104 22 95.

1104 29 30

Perlovitá

Viz vysvětlivka k podpoložce 1104 22 50.

1104 29 51 1104 29 59

Jinak nezpracovaná než šrotovaná

Viz vysvětlivka k podpoložce 1104 22 95.

1104 30 10 a 1104 30 90

Obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1104, druhý odstavec, bod 6).

1106

Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713 , ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8

Výrazy „mouka“, „krupice“ a „prášek“ jsou definovány v doplňkové poznámce 2 k této kapitole.

Výrobky předkládané ve formě pasty jsou z tohoto čísla vyloučeny.

1107

Slad, též pražený

1107 10 11 1107 10 99

Nepražený

Veškerý slad, v němž je přítomna diastatická aktivita, nezbytná pro zcukernění obilného škrobu, patří do těchto podpoložek. Mezi takový slad patří zelený slad, provzdušněný slad a sušený slad, posledně jmenovaný je často komerčně dělen na světlý slad (plzeňského typu) a tmavý slad (mnichovského typu).

Do těchto podpoložek patří také zelený slad používaný k lidskému požívání a konzumovaný stejným způsobem jako zeleninové výhonky, neboť se jedná o obilná zrna, která začala klíčit, avšak nebyla dosud usušená.

Všechen slad patřící do těchto podpoložek je charakteristický moučným, bílým, drobivým jádrem. Nicméně, v případě tmavého sladu (mnichovského typu) barva jádra asi v 10 % zrn kolísá od žluté do hnědé. Jádra mají suchou, drobivou konzistenci. Když se melou, poskytují dobrou měkkou mouku.

1107 20 00

Pražený

Do této podpoložky patří jakýkoliv slad, v němž byla diastatická aktivita omezena nebo úplně vymizela důsledkem pražení a který se, proto, uplatní pouze při vaření piva jako přísada k nepraženému sladu, aby dodala pivu zvláštní barvu a chuť.

Barva jader takového sladu kolísá od špinavě bílé po černou, podle typu.

Tato podpoložka zahrnuje:

1.

pražený slad, který byl pražen bez předchozího zcukernatění nebo po částečném dílčím zcukernatění, podle stupně vlhkosti použitého světlého sladu. Tento slad má lesklý vnější povrch a jeho endosperm je černý bez skelného lesku.

2.

karamelizovaný (pálený) slad, jehož cukr, vytvořený předchozím zcukernatěním, byl karamelizován. Barva tohoto sladu je mdle žlutá až po světle hnědou; endosperm u nejméně 90 % zrn je na pohled sklovitý a špinavě bílý až tmavě hnědý. Diastatická aktivita je dosud přítomná v určitém stupni ve velmi světlém karamelizovaném sladu. Může se vyskytovat 10 % podíl nekaramelizovaných (nepálených) zrn.

KAPITOLA 12

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY; RŮZNÁ ZRNA, SEMENA A PLODY; PRŮMYSLOVÉ NEBO LÉČIVÉ ROSTLINY; SLÁMA A PÍCNINY

1201

Sójové boby, též drcené

Sójové boby (semena rodu Glycine max), různé podle barvy mezi hnědou, zelenou a černou. Neobsahují prakticky žádný škrob, ale jsou bohaté na protein a olej.

Zvláštní pozornost by měla být věnována tarifnímu zařazování některých semen, která se objevují na trhu jako „zelené sójové boby“ nebo „zelené boby“. Často to nejsou sójové boby, ale fazole patřící do čísla 0713.

1202

Podzemnice olejná, nepražená ani jinak tepelně neupravená, též loupaná nebo drcená

Podzemnice olejná neboli arašídy, semena rodu Arachis hypogaea, obsahují vysoké množství jedlého oleje.

1205

Semena řepky nebo řepky olejky, též drcená

1205 10 10 a 1205 10 90

Semena řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové

Viz poznámka 1 k položce k této kapitole a vysvětlivky k HS k číslu 1205.

1206 00

Slunečnicová semena, též drcená

1206 00 91

Loupaná; neloupaná, v šedě a bíle proužkované slupce

Slunečnicová semena této podpoložky jsou obvykle určena k výrobě cukrovinek, ke krmení ptáků nebo přímo k požívání. Všeobecně je jejich délka jen polovinou délky slupky, která může převyšovat 2 cm. Tato semena mají normálně obsah oleje přibližně 30 až 35 % hmotnostních.

1206 00 99

Ostatní

Tato podpoložka zahrnuje slunečnicová semena pro výrobu oleje k lidskému požívání. Normálně jsou dodávána ve slupkách, které jsou jednotné černé barvy. Všeobecně, délka semen a slupky je téměř stejná. Tato semena mají normálně obsah oleje přibližně 40 až 45 % hmotnostních.

1207

Ostatní olejnatá semena a olejnaté plody, též drcené

1207 40 10 a 1207 40 90

Sezamová semena

Do těchto podpoložek patří semena druhu Sesamum indicum.

1207 50 10 a 1207 50 90

Hořčičná semena

Hořčičná semena jsou získávána z různých rostlinných druhů, např. Sinapsis alba, Brassica hirta, Brassica nigra a Brassica juncea.

1207 99 96

Ostatní

Za předpokladu, že nejsou zahrnuta v předcházejících podpoložkách tohoto čísla, patří do této podpoložky plody a semena uvedená ve druhém odstavci vysvětlivek k HS k číslu 1207.

Do této podpoložky rovněž patří zelená semena tykve s měkkou slupkou, která geneticky nemají zkorkovatělou vnější vrstvu osemení (Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Gerb. var. styriaca a Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch). Tyto tykve jsou pěstovány hlavně pro olej a nikoliv pro použití jako zelenina, semena tykví pro použití jako zelenina patří do podpoložky 1209 91 80.

Do této podpoložky nepatří pražená tykvová semena (podpoložka 2008 19 nebo 2008 97).

1208

Mouka a krupice z olejnatých semen nebo olejnatých plodů, kromě hořčičné mouky a krupice

Viz poznámka 2 k této kapitole.

1209

Semena, plody a výtrusy k setí

1209 10 00

Semena cukrové řepy

Do této podpoložky patří pouze semena cukrové řepy (Beta vulgaris var. altissima).

Rovněž jsou sem zahrnuta semena zvaná jednoděložná semena, získaná buď genetickým procesem nebo rozčleněním klubíček (semena nazývaná segmentová nebo rozčleněná či ztenčená), též obalená v povlaku, nejčastěji na jílovém základě.

1209 29 60

Semena krmné řepy ( Beta vulgaris var. alba )

Do této podpoložky rovněž patří semena zvaná jednoděložná semena, získaná buď genetickým procesem nebo rozčleněním klubíček (semena nazývaná segmentová nebo rozčleněná či ztenčená), též obalená v povlaku, nejčastěji na jílovém základě.

1209 30 00

Semena bylin pěstovaných zejména pro jejich květy

Tato podpoložka zahrnuje semena bylin pěstovaných výhradně nebo hlavně pro jejich květy (květy k řezání, k ozdobným účelům atd.). Semena těchto druhů mohou být předkládána v podpůrném médiu, například v celulózové vatě nebo v rašelině. Do této podpoložky patří též semena hrachoru (Lathyrus odoratus).

1209 91 80

Ostatní

Tato podpoložka zahrnuje semena tykví, pokud jsou používána k setí.

Viz rovněž vysvětlivky k podpoložce 1207 99 96 a podpoložce 1212 99 95.

1209 99 10

Semena lesních stromů

Do této podpoložky patří zrna a ostatní semena lesních stromů, i když jsou určená k produkci okrasných stromů nebo keřů v zemi dovozu.

Pro účely této podpoložky výraz „stromy“ znamená všechny stromy, keře nebo keřovité stromy, jejichž kmeny, stonky a větve jsou dřevité konzistence.

Do této podpoložky patří všechna semena a plody používané k setí:

1.

stromy evropských stejně jako exotických druhů, určené k zalesňování země, za účelem produkce dřeva, ale také za účelem zpevňování půdy nebo jako ochrana proti erozi;

2.

stromy určené pro okrasné účely nebo pro sadové úpravy parků, veřejných nebo soukromých zahrad nebo lemování veřejných ploch, městských ulic, cest, průplavů atd.

Mezi stromy druhé skupiny – které z větší části patří ke stejným druhům jako stromy skupiny první – patří stromy, které jsou používány nejen pro svůj tvar nebo barvu listů či jehličí (například různé typy topolů, javorů, jehličnanů atd.), ale také pro květy (například mimóza, tamaryšek, magnolie, šeřík, zlatý déšť, třešeň sakura, žmarilka čili jidášník, růže) nebo pro pestrou barvu plodů (například višeň vavřín, „velikonoční keře“, pyracantha).

Avšak následující semena a plody nepatří do této podpoložky, i když jsou určeny k setí:

a)

plody nebo ořechy patřící do kapitoly 8 (zejména kaštany, vlašské ořechy, lískové ořechy, pekanové ořechy, mandle atd.);

b)

semena a plody patřící do kapitoly 9 (například jalovcové bobule);

c)

olejnatá semena a olejnaté plody patřící do čísel 1201 až 1207 (například bukové plody, palmové ořechy).

Do této podpoložky rovněž nepatří:

a)

tamarindová semena (podpoložka 1209 99 99); a

b)

žaludy a koňské kaštany (podpoložka 2308 00 40).

1210

Chmelové šištice, čerstvé nebo sušené, též drcené, v prášku nebo ve formě pelet; lupulin

1210 20 10

Chmelové šištice, drcené, v prášku nebo ve formě pelet, s vyšším obsahem lupulinu; lupulin

Kromě lupulinu do této podpoložky patří produkty s vyšším obsahem lupulinu získané mletím chmelových šištic po mechanickém odstranění listů, stonků a pazochů.

1211

Rostliny a části rostlin (včetně semen a plodů) používané zejména ve voňavkářství, ve farmacii nebo jako insekticidy, fungicidy nebo k podobným účelům, čerstvé nebo sušené, též řezané, drcené nebo v prášku

1211 20 00

Kořeny ginsengu (ženšenu)

Do této podpoložky patří kořeny ginsengu (Panax quinquefolium a Panax ginseng). Kořen je cylindrického až vřetenovitého tvaru, s okružními záhyby kolem horní třetiny; jsou často rozděleny do několika větví. Vnější barva kolísá od žlutavě bílé po hnědo žlutou a vnitřek je bílý a moučný (nebo tvrdý jako roh po povaření ve vodě). Do této podpoložky také patří rozemleté nebo drcené kořeny ginsengu.

1211 90 30

Tonková semena

Do této podpoložky patří semena druhu Dipteryx odorata (čeledi Leguminosae). Rovněž jsou nazývána semena tonga nebo tonka a kumaru. Obsahují kumarin a používají se ve voňavkářském průmyslu a při výrobě trestí pro dietní nápoje.

1211 90 86

Ostatní

Za předpokladu, že nejsou zahrnuty v předcházejících podpoložkách tohoto čísla, do této podpoložky patří rostliny, části rostlin, semena a plody, uvedené v jedenáctém odstavci vysvětlivek k HS k číslu 1211 a následující:

1.

části konopných rostlin, též ve směsi s anorganickými nebo organickými látkami (používané jednoduše jako plnivo);

2.

„pomerančové hrášky“ neboli „oranžetky“, což jsou nezralé, nejedlé pomeranče, které opadaly brzo potom, co strom odkvetl, a sklizené suché, zejména za účelem extrakce silic (malá zrna);

3.

listy sušené pampelišky (Taraxacum officinale);

4.

sušený šťovík (Rumex acetosa);

5.

sušená lichořeřišnice (Tropaeolum majus).

Do této podpoložky nepatří mořské řasy (dříve chaluhy) (číslo 1212) nebo semena tykve (číslo 1207 nebo 1209).

1212

Svatojánský chléb, mořské řasy (dříve chaluhy) a jiné řasy, cukrová řepa a cukrová třtina, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též v prášku; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty (včetně nepražených kořenů čekanky Cichorium intybus sativum ), používané zejména k lidskému požívání, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1212 21 00 a 1212 29 00

Mořské řasy (dříve chaluhy) a jiné řasy

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1212, část A).

1212 91 20 a 1212 91 80

Cukrová řepa

Do těchto podpoložek patří pouze řepa nezbavená sacharózy, která má obsah cukru obvykle převyšující 60 % hmotnostních, počítáno v sušině. Částečně nebo zcela zbavená cukru patří do podpoložek 2303 20 10 nebo 2303 20 90.

1212 92 00

Svatojánský chléb (rohovník)

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1212, část C), první a druhý odstavec.

1212 99 41 a 1212 99 49

Semena svatojánského chleba

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1212, část C), třetí odstavec.

1212 99 95

Ostatní

Kromě produktů uvedených v odstavcích tři, čtyři a pět části D) vysvětlivek k HS k číslu 1212, do této podpoložky patří též:

1.

hlízy konjaku neboli konnyaku, celé, rozdrcené nebo v prášku;

2.

„pylová mouka“ – malé hrudky, tvořené pylem sbíraným včelami a aglomerované nektarem, medem a včelí kašičkou.

Semena tykví (čísla 1207 nebo 1209) do této podpoložky nepatří s výjimkou oloupaných semen tykví, které je nutno zařadit do čísla 1212 v souladu s ustanoveními rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-229/06.

1214

Tuřín, krmná řepa, jiné krmné kořeny, seno, vojtěška (alfalfa), jetel, vičenec ligrus, kapusta kadeřavá krmná, vlčí bob, vikev a podobné pícniny, též ve formě pelet

1214 90 10

Krmná řepa, tuřín a jiné krmné kořeny

Do této podpoložky patří:

1.

krmná řepa (Beta vulgaris var. alba);

2.

tuřín (Brassica napus var. napobrassica);

3.

jiné krmné kořeny, např. vodnice a krmná mrkev.

Různé druhy a odrůdy topinambur - dříve jeruzalémského artyčoku - (například Helianthus tuberosus) se zařazují do čísla 0714, zatímco pastinák (Pastinaca sativa) se zařazuje do kapitoly 7 jako zelenina (číslo 0706, pokud je čerstvý nebo chlazený).

KAPITOLA 13

ŠELAK; GUMY, PRYSKYŘICE A JINÉ ROSTLINNÉ ŠŤÁVY A VÝTAŽKY

1301

Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní olejové pryskyřice (například balzámy)

1301 20 00

Arabská guma

Arabská guma (nebo akáciová guma čili senegalská guma) je předkládána ve žlutavých nebo načervenalých kouscích, je průsvitná a rozpustná ve vodě, ale nikoliv v alkoholu.

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené

Rostlinné výtažky čísla 1302 jsou nezpracované rostlinné suroviny získané například extrakcí rozpouštědlem, které se již dále chemicky neupravují nebo nezpracovávají. Avšak inertní aditiva (např. protispékavé látky) a zpracování související se standardizací nebo fyzikální úprava, jako je sušení nebo filtrace, jsou povoleny.

1302 11 00

Opium

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1302, část A), bod 1).

1302 12 00

Z lékořice

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1302, část A), bod 2).

1302 19 70

Ostatní

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1302, část A), body 4) až 20).

1302 20 10 a 1302 20 90

Pektinové látky, pektináty a pektany

Do těchto podpoložek patří výrobky uvedené ve vysvětlivkách k HS k číslu 1302, část B).

1302 31 00

Agar-agar

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1302, část C), bod 1).

1302 32 10 a 1302 32 90

Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba, ze semen svatojánského chleba nebo z guarových semen, též upravené

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1302, část C), bod 2).

Do těchto podpoložek nepatří endosperm guarových semen („guarové štěpy“) ve formě malých, světle žlutých, nepravidelně tvarovaných vloček (číslo 1404).

1302 39 00

Ostatní

Kromě výrobků uvedených ve vysvětlivkách k HS k číslu 1302, část C), body 3) až 5) patří do této podpoložky také:

1.

výtažek získaný z řasy druhu Furcellaria fastigiata, sklízené na pobřeží Dánska, který se získává stejnou cestou a předkládá ve stejné formě jako agar-agar;

2.

slizy získané ze semen kdoule;

3.

slizy získané z dutohlávky sobí;

4.

karagén a vápenné, sodné a draselné karagenáty, i když byly standardizovány cukrem (např. sacharózou, glukózou), přidaným k zabezpečení stálé aktivity při použití. Obsah přidaného cukru obvykle nepřesahuje 25 %.

KAPITOLA 14

ROSTLINNÉ PLETACÍ MATERIÁLY; ROSTLINNÉ PRODUKTY, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ

1401

Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo pleteného zboží (například bambus, rákos, španělský rákos (rotang), sítina, vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená, lipové lýko)

1401 10 00

Bambus

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1401, druhý odstavec, bod 1).

1401 20 00

Španělský rákos (rotang)

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1401, druhý odstavec, bod 2).

1401 90 00

Ostatní

Do této podpoložky patří produkty uvedené ve vysvětlivkách k HS k číslu 1401, druhý odstavec, body 3) až 7). Listy různých druhů Typha (například Typha latifolia neboli kočičí ocas) rovněž patří do této podpoložky.

1404

Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1404 20 00

Krátká bavlna (z druhého vyzrňování)

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1404, druhý odstavec, část A).

1404 90 00

Ostatní

Do této podpoložky patří produkty uvedené ve vysvětlivkách k HS k číslu 1404, druhý odstavec, část B až F).

Hlavy soukenických štětek uvedené ve vysvětlivkách k HS k číslu 1404, druhý odstavec, část F), bod 7) jsou z druhu Dipsacus sativus.

Do této podpoložky rovněž patří endosperm guarových semen („guarové štěpy“) ve formě malých, světle žlutých, nepravidelně tvarovaných vloček.

TŘÍDA III

ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY

KAPITOLA 15

ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY

Všeobecné vysvětlivky

Pro účely podpoložek této kapitoly, kde se objevuje výraz „průmyslové účely“, se tento výraz týká pouze takových účelů, které zahrnují přeměnu základního produktu.

Na druhé straně výraz „technické účely“, který se nachází v některých podpoložkách, neznamená takovouto přeměnu.

Úpravy jako jsou vyčištění, rafinace nebo hydrogenace se nepovažují za „průmyslový účel“ ani „technický účel“.

Je třeba zdůraznit, že dokonce i výrobky vhodné k lidské výživě mohou být určeny pro technické nebo průmyslové účely.

Podpoložky této kapitoly, které jsou vyčleněny pro výrobky pro technické nebo průmyslové účely jiné než je výroba potravin pro lidskou výživu, zahrnují oleje a tuky pro výrobu potravy pro zvířata.

Doplňková poznámka 1 a)

Tekutá frakce rostlinných olejů získaná oddělením od pevné fáze, například chlazením, použitím organických rozpouštědel, povrchově aktivních látek atd., nemůže být považována za surový olej.

 

1502

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503

Do tohoto čísla patří kromě vyškvařených lojů i nevyškvařené loje, tj. loje uzavřené ve svých buněčných membránách.

Do tohoto čísla proto patří následující:

1.

nevyškvařený tuk, surový nebo ve formě loje (jateční lůj, řeznický lůj, lůj z vnitřností);

2.

vyškvařený lůj, zahrnující:

a)

„Premier jus“ tuk, který je nejkvalitnější z jedlých lojů;

b)

„škvarkový“ tuk;

c)

„kyselý“ tuk, získávaný vařením nevyškvařeného tuku nejnižší kvality ve vodném roztoku kyseliny sírové, která hydrolyzuje albuminoidní látky v tkáních tak, že se uvolní tuk;

3.

tuky získané z kostí nebo odpadu hovězího dobytka, ovcí nebo koz.

Avšak do tohoto čísla nepatří olej z kostí a z kostního morku a olej z noh (podpoložka 1506 00 00).

1503 00

Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené

1503 00 11 a 1503 00 19

Stearin z vepřového sádla a oleostearin

Do těchto podpoložek patří výrobky uvedené v druhém a předposledním odstavci vysvětlivek k HS k číslu 1503.

1503 00 30

Olein z loje pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

Do této podpoložky patří výrobky popsané v pátém odstavci vysvětlivek k HS k číslu 1503, za předpokladu, že jsou určeny pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu (viz všeobecné vysvětlivky k této kapitole).

1503 00 90

Ostatní

Kromě výrobků uvedených v třetím a čtvrtém odstavci vysvětlivek k HS k číslu 1503, zahrnuje tato podpoložka i olein z loje, který nesplňuje podmínky uvedené v podpoložce 1503 00 30, například olein z loje pro technické účely.

1504

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené

Viz všeobecné vysvětlivky k HS k této kapitole, část A), šestý a sedmý odstavec.

1504 10 10 1504 10 99

Oleje z rybích jater a jejich frakce

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1504, druhý odstavec.

1504 10 10

S obsahem vitaminu A nepřesahujícím 2  500 mezinárodních jednotek/g

Obsah vitaminu A v oleji z jater získaného z Gadidae (treska, treska jednoskvrnná, mník, štikozubec atd.) obvykle nepřesahuje 2  500 mezinárodních jednotek/g.

1504 10 91 a 1504 10 99

Ostatní

Obsah vitaminu A v oleji z jater získaného například z tuňáků, platýse obrovského a z různých druhů žraloků, obvykle převyšuje 2  500 mezinárodních jednotek/g.

Oleje se zvýšeným obsahem vitaminů zůstávají zařazeny v těchto podpoložkách za předpokladu, že neztratily charakter olejů z rybích jater. To je, například, v případě olejů z rybích jater s obsahem vitaminu A nepřesahujícím 1 00  000 mezinárodních jednotek/g.

1504 20 10 a 1504 20 90

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb, jiné než oleje z jater

Do těchto podpoložek patří tuky a oleje získané ze všech druhů ryb a jejich frakce, s výjimkou olejů extrahovaných výlučně z jejich jater, a mezi ně patří:

1.

oleje získané ze sleďů a menhadenu (sleďovitá ryba podobná sledi obecnému, lovená výlučně pro extrakci oleje);

2.

oleje získané ze zbytků z konzervačního procesu, horší kvality než výše uvedené oleje. Tyto oleje obchodního významu jsou oleje ze zbytků Clupeidae, oleje ze zbytků tuňáků a bonita a oleje ze zbytků Salmonidae;

3.

oleje ze zbytků z obchodu s rybami, které mají velmi smíšené složení a vždy jsou méně hodnotné;

4.

rybí stearin, který je popsán v pátém odstavci vysvětlivek k HS k číslu 1504.

Tuky a oleje těchto podpoložek jsou používány hlavně pro technické a průmyslové účely jako je činění kůže, příprava malířských barev, řezné oleje.

1504 30 10 a 1504 30 90

Tuky a oleje a jejich frakce z mořských savců

Tyto podpoložky zahrnují:

1.

velrybí olej a surový vorvaní olej, které jsou popsány ve třetím a čtvrtém odstavci vysvětlivek k HS k číslu 1504;

2.

tuk z mořských savců;

3.

oleje z ploutvonožců (tuleni, mroži a lvouni).

Do těchto podpoložek patří všechny oleje z mořských savců a jejich frakce, včetně těch, které byly získány z jejich jater jako olej z jater vorvaně, který je velmi bohatý na vitamin A, má vlastnosti obdobné olejům z rybích jater podpoložek 1504 10 10, 1504 10 91 a 1504 10 99.

1505 00

Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu)

1505 00 10

Tuk z ovčí vlny, surový

Viz první odstavec vysvětlivek k HS k číslu 1505.

1505 00 90

Ostatní

Do této podpoložky patří:

1.

lanolin, který je popsán v druhém, třetím a čtvrtém odstavci vysvětlivek k HS k číslu 1505;

2.

tukové látky získané z tuku z ovčí vlny (olein a stearin z ovčí vlny), což jsou kapalné a tuhé části získané po destilaci a poté lisováním tuku z ovčí vlny.

1506 00 00

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

Do této podpoložky nepatří nejedlé směsi nebo přípravky ze živočišných tuků a olejů, např. jateční tuky z různých zvířat nebo směsi nebo přípravky ze živočišných a rostlinných tuků a olejů, např. odpadní tuky ze smažení (číslo 1518).

1507

Sójový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

1507 10 10 a 1507 10 90

Surový olej, též odslizený

Pro definici výrazu „surový“ viz doplňková poznámka 1 k této kapitole, odstavce a), b) a c).

1507 90 10 a 1507 90 90

Ostatní

Do těchto podpoložek patří rafinovaný sójový olej.

1508

Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

1508 10 10 a 1508 10 90

Surový olej

Viz doplňková poznámka 1 a) a b) k této kapitole.

1508 90 10 a 1508 90 90

Ostatní

Do těchto podpoložek patří též rafinovaný olej z podzemnicových jader (arašídový olej).

1509

Olivový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

Olivový olej patřící do tohoto čísla musí splňovat následující tři požadavky:

1.

musí být získán výhradně ze zpracování plodů olivovníku (Olea europaea L.);

2.

musí být získán výhradně mechanickým nebo jiným fyzikálním způsobem (např. lisováním), takže je vyloučeno použití rozpouštědel (viz poznámka 2 k této kapitole);

3.

nesmí být reesterifikován nebo smíchán s jinými oleji, včetně olivového oleje ze zbytků (pokrutin), patřících do čísla 1510 00.

1509 10 10

Panenský olivový olej na svícení

Viz doplňková poznámka 2 B) 1) k této kapitole.

1509 10 90

Ostatní

Viz doplňková poznámka 2 B) 2) k této kapitole.

1509 90 00

Ostatní

Viz doplňková poznámka 2 C) k této kapitole.

Do této podpoložky patří nejen rafinovaný olivový olej, ale také rafinovaný olivový olej smíchaný s panenským olivovým olejem.

1510 00

Ostatní oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv, též rafinované, avšak chemicky neupravené, a směsi těchto olejů nebo frakcí s oleji nebo frakcemi čísla 1509

Toto číslo zahrnuje pouze oleje splňující požadavky uvedené v bodě 1. vysvětlivky k číslu 1509. Obdobně jako oleje patřící do čísla 1509, oleje patřící do čísla 1510 00 nesmí být reesterifikované nebo smíšené s jinými oleji, tj. oleji jinými než je olivový olej, ale:

mohou být extrahovány pomocí rozpouštědel nebo fyzikálním způsobem;

mohou být smíchány s oleji nebo frakcemi patřícími do čísla 1509; nejběžnější směs je složena ze směsi rafinovaného olivového oleje ze zbytků (pokrutin) a panenského olivového oleje.

1510 00 10

Surové oleje

Viz doplňková poznámka 2 D) k této kapitole.

1510 00 90

Ostatní

Do této podpoložky patří též rafinovaný olivový olej ze zbytků (pokrutin) a směsi rafinovaného olivového oleje ze zbytků (pokrutin) a panenského olivového oleje.

1511

Palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

1511 10 10 a 1511 10 90

Surový olej

Viz doplňková poznámka 1 a) a b) k této kapitole.

Surový palmový olej se rozkládá rychleji než jiné oleje a následně má vysoký obsah volných mastných kyselin.

1511 90 11 a 1511 90 19

Pevné frakce

Do těchto podpoložek patří palmový stearin.

1511 90 91 a 1511 90 99

Ostatní

Do těchto podpoložek patří:

1.

rafinovaný palmový olej;

2.

tekutá frakce palmového oleje získaná oddělením pevné fáze ochlazením nebo použitím organických rozpouštědel nebo povrchově aktivních látek. Tato frakce (palmový olein), která může mít složení mastných kyselin v některých případech velmi podobné složení mastných kyselin v nefrakcionovaném palmovém oleji, může obvykle být rozlišena porovnáním poměrného zastoupení v ní obsažených triglyceridů s poměrným zastoupením triglyceridů v typickém nefrakcionovaném palmovém oleji. Triglyceridy obsahující vyšší počet uhlíkových atomů (C52 a C54) se nacházejí ve větším množství v tekuté frakci než v nefrakcionovaném oleji, zatímco triglyceridy obsahující poměrně nižší počet uhlíkových atomů (C50 a C48) převládají v pevné frakci.

1512

Slunečnicový olej, světlicový olej nebo bavlníkový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

1512 11 91

Slunečnicový olej

Viz doplňková poznámka 1 a) a b) k této kapitole společně s částí A) vysvětlivek k HS k číslu 1512.

1512 11 99

Světlicový olej

Viz doplňková poznámka 1 a) a b) k této kapitole společně s částí B) vysvětlivek k HS k číslu 1512.

1512 19 90

Ostatní

Do této podpoložky patří rafinovaný slunečnicový olej a rafinovaný světlicový olej.

1512 21 10 1512 29 90

Bavlníkový olej a jeho frakce

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1512, část C).

1514

Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

1514 11 10 1514 19 90

Olej řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové a jeho frakce

Viz poznámka k položce 1 k této kapitole a vysvětlivky k HS k číslu 1514, část A), druhý odstavec, druhá věta.

1515

Ostatní stálé rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

1515 30 10 a 1515 30 90

Ricinový olej a jeho frakce

Ricinový olej je také znám jako „olej Kristovy palmy“ a „kervový olej“.

Do těchto podpoložek nepatří kurkasový olej (neboli purgativový olej), získaný ze semen stromu druhu „Jatraopha curcas“ čeledi Euphorbiaceae, často nazývaný „americký ricinový olej“ nebo „divoký ricinový olej“ (podpoložky 1515 90 40 až 1515 90 99).

1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516

Pro definici výrazu „margarín“ viz vysvětlivky k HS k položkám 1517 10 a 1517 90.

1517 10 10 a 1517 10 90

Margarín, vyjma tekutý margarín

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1517, pátý odstavec, část A).

Je třeba poznamenat, že obsah vody není rozhodující činitel při zařazení výrobků do těchto podpoložek.

1517 90 91

Rostlinné oleje stálé, tekuté, smíšené

Do této podpoložky patří také směsi chemicky upravených rostlinných olejů.

1521

Rostlinné vosky (jiné než triglyceridy), včelí vosk a jiné hmyzí vosky a vorvanina (spermacet), též rafinované nebo barvené

1521 10 00

Rostlinné vosky

Kromě výrobků popsaných ve vysvětlivkách k HS k číslu 1521, část I), patří do této podpoložky kávový vosk, který se přirozeně vyskytuje ve všech částech keře kávovníku (lusky, pergamenová kutikula, listy atd.) a je to vedlejší produkt výroby kávy bez kofeinu. Je černý, má kávovou vůni a je používán při výrobě určitých čistících prostředků.

1521 90 91

Surové

Do této podpoložky patří vosky v přírodních plástvích.

1521 90 99

Ostatní

Do této podpoložky patří vosky, lisované nebo rafinované, též bílené nebo barvené.

1522 00

Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků

1522 00 31 a 1522 00 39

Obsahující olej s vlastnostmi olivového oleje

Viz doplňková poznámka 3 k této kapitole, která specifikuje zbytky vyloučené z těchto podpoložek.

TŘÍDA IV

VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; NÁPOJE, LIHOVINY A OCET; TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY

KAPITOLA 16

PŘÍPRAVKY Z MASA, RYB NEBO KORÝŠŮ, MĚKKÝŠŮ NEBO JINÝCH VODNÍCH BEZOBRATLÝCH

Všeobecné vysvětlivky

Pro zařazování složených potravinových přípravků (včetně tzv. „hotových jídel“) sestávajících například z uzenek, salámů, masa, drobů, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nebo jakékoliv jejich kombinace, spolu se zeleninou, špagetami, omáčkou atd., viz poznámka 2 k této kapitole a všeobecné vysvětlivky k HS k této kapitole, předposlední odstavec.

Druhá věta prvního odstavce poznámky 2 (zařazení do čísla odpovídajícího složce, která hmotnostně převládá) se použije i pro stanovení položek a podpoložek. Toto se však nepoužije na přípravky obsahující játra čísel 1601 00 a 1602 (viz odstavec 2 této poznámky).

Doplňková poznámka 2

Jako všeobecné pravidlo, kus z něhož je získána část, je rozpoznatelný pouze pokud část měří přibližně 100 × 80 × 2 mm nebo více.

Výraz „jejich části“ se použije výhradně na části, kde může být kus, ze kterého byly získány (např. kýty), stanoven nesporným způsobem, spíše než vylučovacím postupem.

 

1601 00

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků

Skutečnost, že výrobek může být pro obchodní účely považován za „uzenky, salámy a podobné výrobky“ není rozhodujícím faktorem pro účely zařazení do tohoto čísla.

Nasekané nebo smíchané přípravky z masa, které byly vytvarovány do tvaru tím, že byly baleny v konzervách nebo jiných pevných obalech, též válcovitého tvaru, nejsou považovány za „uzenky a salámy“ pro účely tohoto čísla.

1601 00 10

Z jater

Do této podpoložky patří uzenky, salámy a podobné výrobky obsahující játra, též s přidaným masem, droby, tukem atd., za předpokladu, že játra dávají těmto výrobkům jejich podstatný charakter. Tyto výrobky, obvykle vařené a někdy uzené, jsou rozpoznatelné především podle charakteristické chuti jater.

1601 00 91

Uzenky a salámy, suché nebo roztíratelné, tepelně neupravené

Do této podpoložky patří tepelně neupravené uzenky a salámy za předpokladu, že dozrály (například sušením na vzduchu) a jsou připraveny pro okamžitou spotřebu.

Tyto výrobky mohou být též uzené za předpokladu, že uzení nezpůsobí úplnou koagulaci albuminu, což se stává při tepelné úpravě jako je uzení za vysoké teploty.

Tudíž do této podpoložky patří uzenky a salámy, které se obvykle konzumují v plátcích (jako jsou suché salámy, uzenky Arles, Plockwurst), stejně jako uzenky a salámy určené k namazání, například čajový salám.

1601 00 99

Ostatní

Do této podpoložky patří:

1.

uzenky, salámy a podobně, čerstvé, které nebyly podrobeny žádnému procesu zrání;

2.

tepelně upravené uzenky a salámy, například frankfurtské párky, štrasburské párky, vídeňské párky, mortadely, párky vyrobené z vepřových drobů známé jako „andaluzky“, jitrnice, jitrnicový prejt, jelita a jiné obdobné speciality.

1602

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve

Viz doplňková poznámka 6 a) ke kapitole 2, podle které se nevařené ochucené drůbeží maso zařazuje do kapitoly 16. Skutečnost, zda je nevařené drůbeží maso ochucené, se určí metodami senzorického zkoušení nevařeného ochuceného drůbežího masa stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1362/2013 (8).

1602 10 00

Homogenizované přípravky

Viz poznámka k položkám 1 k této kapitole.

1602 20 10 a 1602 20 90

Z jater jakýchkoliv zvířat

Do těchto podpoložek patří přípravky nebo konzervované výrobky obsahující játra, též smíchané s masem nebo jinými droby, za předpokladu, že játra dávají výrobkům jejich podstatný charakter. Hlavní výrobky těchto podpoložek jsou vyráběny z husích nebo kachních jater (podpoložky 1602 20 10).

1602 31 11 1602 39 85

Z drůbeže čísla 0105

Do těchto podpoložek patří drůbež a části drůbeže, konzervované po tepelném zpracování.

Mezi tyto výrobky patří:

1.

kuřata v rosolu;

2.

půlky nebo čtvrti kuřat v omáčce a celá stehna krocanů, hus nebo kuřat, též zmrazená;

3.

drůbeží paštiky a pasty (obsahující hlavně drůbeží maso, k němuž bylo přidáno telecí maso, vepřové sádlo, lanýže a koření), též zmrazené;

4.

připravená jídla, obsahující drůbeží maso jako základní ingredienci spolu s jinými výrobky jako je např. zelenina, rýže nebo těstoviny jako doplněk k samotnému masu. Příklady jídel z této kategorie jsou přípravky známé jako „kuře s rýží“ a „kuře s houbami“ stejně jako zmrazená drůbeží jídla balená na tácku, který odděluje samotné maso a různé jiné přílohy.

Při určení procentuálního zastoupení drůbežího masa nebo drobů se nesmí přihlížet k hmotnosti jakýchkoliv kostí.

1602 31 11

Obsahující výhradně tepelně neupravené krůtí maso

Viz doplňková poznámka 1 k této kapitole.

1602 32 11

Tepelně neupravené

Viz doplňková poznámka 1 k této kapitole.

1602 39 21

Tepelně neupravené

Viz doplňková poznámka 1 k této kapitole.

1602 41 10 a 1602 41 90

Kýty a kusy z nich

Viz doplňková poznámka 2 k této kapitole pro vymezení výrazu „kusy z nich“ a příslušné vysvětlivky.

Nasekané nebo jemně rozmělněné přípravky do těchto podpoložek nepatří, a to i když byly vyrobeny z kýt nebo kusů z nich.

1602 42 10 a 1602 42 90

Plece a kusy z nich

Viz doplňková poznámka 2 k této kapitole pro vymezení výrazu „kusy z nich“ a příslušné vysvětlivky.

Nasekané nebo jemně rozmělněné přípravky do těchto podpoložek nepatří, a to i když byly vyrobeny z plecí nebo kusů z nich.

1602 49 11 1602 49 50

Z domácích prasat

Pro stanovení procentuálního podílu masa nebo drobů jakéhokoliv druhu, včetně tuku jakéhokoliv druhu nebo původu, viz nařízení Komise (EHS) č. 226/89 (Úř. věst. L 29, 31.1.1989, s. 11).

Při stanovení tohoto procentuálního podílu se nezapočítávají želatina a omáčka.

1602 49 15

Ostatní směsi obsahující kýtu, plec, hřbet s kostí nebo krkovičku a jejich části

Viz doplňková poznámka 2 k této kapitole pro vymezení výrazu „jejich části“ a příslušné vysvětlivky.

Směsi patřící do této podpoložky musí obsahovat nejméně jeden z kusů (a/nebo jejich částí) uvedených v názvu této podpoložky, i když tento kus nemusí dávat směsi její podstatný charakter. Směs může rovněž obsahovat maso nebo droby jiných zvířat.

1602 50 10

Tepelně neupravené; směsi masa nebo drobů tepelně upravených a masa nebo drobů tepelně neupravených

Viz doplňková poznámka 1 k této kapitole.

1602 50 31

Hovězí konzervy v hermeticky uzavřených obalech

Pro účely podpoložky 1602 50 31 se výraz „v hermeticky uzavřených obalech“ vztahuje na výrobky zabalené v obalech, které byly hermeticky uzavřeny, též pod vakuem, aby se zabránilo vzduchu nebo jiným plynům vniknout do nebo uniknout z obalu. Jakmile je obal otevřen, původní utěsnění je trvale porušeno.

Do této podpoložky patří výrobky zabalené, inter alia, v hermeticky uzavřených plastových sáčcích, též pod vakuem.

1602 90 61

Tepelně neupravené; směsi masa nebo drobů tepelně upravených a masa nebo drobů tepelně neupravených

Viz doplňková poznámka 1 k této kapitole.

1604

Přípravky nebo konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker

Viz poznámka k položkám 2 k této kapitole.

1604 12 91

V hermeticky uzavřených obalech

Viz vysvětlivka k podpoložkám 1602 50 31.

1604 14 26

Filé známé jako „hřbety“

Do této podpoložky patří pouze filé ve smyslu vysvětlivek k HS k číslu 0304, bod 1), které má tři následující charakteristické znaky:

je tepelně upravené;

je zabalené, ne však v kapalném okolním prostředí, v sáčcích (nebo tenkých obalech) používaných pro balení potravin, též vakuově balené nebo tepelně hermeticky uzavřené; a

zmrazené.

1604 14 36

Filé známé jako „hřbety“

Viz vysvětlivka k podpoložkám 1604 14 26.

1604 14 46

Filé známé jako „hřbety“

Viz vysvětlivka k podpoložkám 1604 14 26.

1604 19 31

Filé známé jako „hřbety“

Viz vysvětlivka k podpoložkám 1604 14 26.

1604 20 05

Přípravky ze surimi

Viz vysvětlivka k podpoložce 0304 93 10.

Přípravky patřící do této podpoložky jsou vyrobeny ze surimi smíchaného s jinými výrobky (např. mouka, škrob, bílkoviny, maso korýšů, koření, aromatické přípravky a barviva). Jsou podrobeny tepelné úpravě a obvykle jsou předkládány ve zmrazeném stavu.

1605

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách

Viz poznámka k položkám 2 k této kapitole.

1605 29 00

Ostatní

Do této podpoložky patří krevety nebo garnáti v hermeticky uzavřených obalech (viz vysvětlivka k podpoložce 1602 50 31).

1605 53 10

V hermeticky uzavřených obalech

Viz vysvětlivka k podpoložce 1602 50 31.

KAPITOLA 17

CUKR A CUKROVINKY

1701

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu

1701 12 10 1701 14 90

Surový cukr bez přísady aromatických přípravků nebo barviv

Viz poznámka k položkám 1 k této kapitole.

Do těchto podpoložek patří:

1.

určitý bílý nerafinovaný cukr;

2.

hnědý cukr s nízkým stupněm polarizace, získaný z druhého a třetího vaření v procesu výroby cukru a kolísající ve zbarvení od žluté do tmavě hnědé jako hlavní důsledek přítomné melasy, který má obsah sacharózy obvykle mezi 85 % a 98 % hmotnostních;

3.

méně čistý cukr jako zbytek z rafinace nebo ze zpracování kandysu, např. zboží podřadné kvality, kusový a hnědý cukr.

1701 12 10 a 1701 12 90

Řepný cukr

Viz vysvětlivky k HS k položce 1701 12, 1701 13 a 1701 14.

1701 13 10 a 1701 13 90

Třtinový cukr specifikovaný v poznámce k položkám 2 této kapitoly

Viz vysvětlivky k HS k položce 1701 12, 1701 13 a 1701 14.

1701 14 10 a 1701 14 90

Ostatní třtinový cukr

Viz vysvětlivky k HS k položce 1701 12, 1701 13 a 1701 14.

1701 91 00

S přísadou aromatických přípravků nebo barviv

Aromatizované nebo barvené cukry se zařazují do této podpoložky, i když je jejich obsah sacharózy nižší než 99,5 % hmotnostních.

1701 99 10

Bílý cukr

Viz doplňková poznámka 3 k této kapitole.

Bílé cukry této podpoložky jsou cukry, též rafinované, které jsou obvykle bílé, protože mají vysoký obsah sacharózy (99,5 % hmotnostních a více).

Pro stanovení obsahu sacharózy bílého cukru ve vztahu k doplňkové poznámce 3 ke kapitole 17 se použije polarimetrická metoda stanovená směrnicí Komise 79/796/EHS, příloha II, metoda 10 (Úř. věst. L 239, 22.9.1979, s. 24).

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel

1702 11 00 a 1702 19 00

Laktóza a laktózový sirup

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1702, část A), bod 1) a část B), první odstavec.

1702 30 10

Isoglukóza

Viz doplňková poznámka 5 k této kapitole.

1702 30 50 a 1702 30 90

Ostatní

Pro účely výpočtu hmotnostních procent glukózy by měl být výraz „sušina“ chápán jako obsah glukózy po vyloučení jak volné, tak i krystalické vody.

1702 40 10

Isoglukóza

Viz doplňková poznámka 5 k této kapitole.

1702 60 10

Isoglukóza

Viz doplňková poznámka 5 k této kapitole.

1702 60 80

Inulinový sirup

Viz doplňková poznámka 6 a) k této kapitole.

1702 90 30

Isoglukóza

Viz doplňková poznámka 5 k této kapitole.

1702 90 80

Inulinový sirup

Viz doplňková poznámka 6 b) k této kapitole.

1702 90 95

Ostatní

Do této podpoložky patří:

1.

maltóza, jiná než chemicky čistá maltóza;

2.

invertní cukr;

3.

sacharózové sirupy (jiné než javorový sirup), nebarvené ani nearomatizované;

4.

výrobky nesprávně nazývané „vysoce testované melasy“, získané hydrolýzou a koncentrováním syrové třtinové šťávy a používané hlavně jako výživné médium při výrobě antibiotik a také pro výrobu ethylalkoholu;

5.

laktulóza, jiná než chemicky čistá laktulóza.

1703

Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru

1703 10 00

Třtinová melasa

Viz vysvětlivky k HS k položce 1703 10.

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

1704 10 10 a 1704 10 90

Žvýkací guma, též obalená cukrem

Do těchto podpoložek patří slazená žvýkací guma, charakteristická přítomností čiklové gumy nebo jiných podobných nepoživatelných přípravků, bez ohledu na formu, v níž je prodávána (v tabulkách, bonbonech obalených cukrem, kuličkách atd.), včetně „bubble gum“.

1704 90 10

Výtažky z lékořice obsahující více než 10 % hmotnostních sacharózy, bez přídavku jiných látek

Do této podpoložky patří pouze výtažky z lékořice obsahující více než 10 % hmotnostních sacharózy, bez přidání jakýchkoliv jiných cukrů, aromatických látek nebo jiných látek, též ve formě koláčů, tyčinek, pastilek atd.

Výtažky z lékořice připravené jako cukrovinky přidáním jiných látek patří do podpoložky 1704 90 99 bez ohledu na podíl sacharózy.

1704 90 30

Bílá čokoláda

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1704, druhý odstavec, bod vi).

1704 90 51 1704 90 99

Ostatní

Do těchto podpoložek patří většina přípravků z cukru, běžně známých jako „sladkosti“ nebo „cukrovinky“. Tyto přípravky zůstávají zařazeny v těchto podpoložkách dokonce i tehdy, obsahují-li pitný alkohol nebo likéry na bázi alkoholu.

Do těchto podpoložek rovněž patří těsta a pasty pro výrobu fondánových bonbónů, marcipánu, nugátu atd., což jsou polotovary používané v cukrářství a obecně předkládané jako bloky nebo hroudy. Tyto polotovary zůstávají zařazeny v těchto podpoložkách dokonce i tehdy, je-li jejich obsah cukru později zvýšen v průběhu zpracování na finální výrobky, za předpokladu, že jsou specificky určeny svým složením pro použití pouze k výrobě určitého typu cukrovinek.

Do těchto podpoložek nepatří:

a)

poživatelné zmrzliny, i když jsou předkládány jako tabulky připevněné na špejli v podobě lízátek (číslo 2105 00);

b)

cukrovinky obsahující kakao smíšené v různém poměru s cukrovinkami, které neobsahují kakao, balené pro prodej jako směsi (číslo 1806).

1704 90 51

Těsta a pasty, včetně marcipánu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti 1 kg nebo více

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1704, druhý odstavec, body iv) a ix).

Do této podpoložky patří směsi v cukrovém obalu nebo glazované.

1704 90 55

Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1704, druhý odstavec, bod v).

1704 90 61

Dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé

Do této podpoložky patří cukrářské výrobky, jako např. mandle v cukru s pevnou cukrovou polevou nebo obalem. Cukrovinky „na pánvi“ jsou získány ponořením středu sladkosti (např. mandle) do pánve naplněné cukrovým sirupem; když se pánev točí, na středu ulpívá cukr. Při ochlazování cukr vytváří odlišitelný vnější obal.

1704 90 65

Gumovité cukrovinky a želé včetně ovocných past ve formě cukrovinek

Gumovité cukrovinky a želé jsou výrobky zhotovené z gelových látek (jako je arabská guma, želatina, pektin a určité škroby), cukru a aromatických přípravků. Mají různé tvary, například lidí nebo zvířat.

1704 90 71

Tvrdé bonbony, též plněné

Tvrdé bonbony jsou tvrdé, někdy křehké, a vzhledem mohou být čiré nebo neprůhledné. Sestávají především z cukrů, které byly tvrzeny zahřátím a k nimž byly přidány v malém množství jiné látky (s výjimkou tuků), aby se dosáhlo celé škály chutí, konzistencí a barev. Takové výrobky mohou také obsahovat středové náplně.

1704 90 75

Karamely a podobné cukrovinky

Karamely a podobné cukrovinky jsou výrobky, které jsou, stejně jako tvrdé bonbony, ze zahřátého cukru, ale obsahují přidaný tuk.

1704 90 81

Vyrobené kompresí

Vyrobené kompresí jsou cukrovinky, předkládané v různých tvarech získaných kompresí, s pojivem nebo bez něj.

1704 90 99

Ostatní

Do této podpoložky patří cukrovinky nezahrnuté v předcházejících podpoložkách. Mezi ně patří:

1.

fondánové bonbony;

2.

marcipán v balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu menším než 1 kg (marcipán v jiném balení: podpoložka 1704 90 51);

3.

nugát;

4.

výtažky z lékořice připravené jako cukrovinky.

KAPITOLA 18

KAKAO A KAKAOVÉ PŘÍPRAVKY

1801 00 00

Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené

Kakaové boby obsahují (hmotnostně) 49 až 54 % tuku, zvaného kakaové máslo, 8 až 10 % škrobu, 8 až 10 % proteinu, 1 až 2 % theobrominu, 5 až 10 % taninů (katechinu nebo „kakaové červeně“), 4 až 6 % celulózy, 2 až 3 % minerálů, steroly (vitamin D) a různé fermenty.

1803

Kakaová hmota, též odtučněná

Do tohoto čísla patří kakaová hmota, též v kusech, avšak upravená alkalickými látkami ke zvýšení její rozpustnosti. Do tohoto čísla nepatří kakaová hmota upravená tímto způsobem, ale která je ve formě prášku (číslo 1805 00 00).

1805 00 00

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

Kakaový prášek, k němuž bylo přidáno malé množství lecitinu (asi 5 % hmotnostních) zůstává zařazen do tohoto čísla, jelikož účelem je zvýšit rozpustnost kakaového prášku v kapalině a tím usnadnit přípravu kakaových nápojů (rozpustné kakao).

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

Pouze výrobky obsahující kakaové boby, kakaovou hmotu nebo kakaový prášek se považují za výrobky obsahující kakao ve smyslu čísla 1806.

1806 20 10

Obsahující 31 % hmotnostních nebo více kakaového másla nebo obsahující 31 % hmotnostních nebo více kombinace kakaového másla a mléčného tuku

Do této podpoložky patří výrobky obecně známé jako „čokoládové polevy“ a „mléčno-čokoládové polevy“.

1806 20 30

Obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku

Do této podpoložky patří výrobky obecně známé jako „mléčná čokoláda“.

1806 20 50

Obsahující 18 % hmotnostních nebo více kakaového másla

Do této podpoložky patří výrobky obecně známé jako „hořká čokoláda“.

1806 20 70

Čokoládová mléčná drobenka (chocolate milk crumb)

Čokoládová mléčná drobenka se získává vakuovým sušením dokonalé vodné směsi cukru, mléka a kakaa; obvykle se používá pro výrobu mléčné čokolády. Může mít tvar nepravidelných, drobivých kousků nebo může být ve formě prášku. Čokoládová mléčná drobenka obvykle obsahuje 35 až 70 % hmotnostních cukru, 15 až 50 % hmotnostních sušeného mléka a 5 až 30 % hmotnostních kakaa.

Krystalizací těchto přísad vznikají zvláštním výrobním procesem čokoládové mléčné drobky.

1806 20 95

Ostatní

Do této podpoložky patří ostatní přípravky z kakaa, zejména pralinková pasta a čokoládová pomazánka.

1806 31 00

Plněné

Viz vysvětlivky k HS k položce 1806 31.

1806 32 10

S přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů

Do této podpoložky patří pevné bloky, desky a tabulky čokolády obsahující obilí, ovoce nebo ořechy, též v kouscích, zalité do čokolády.

1806 90 11 a 1806 90 19

Čokoládové bonbony (pralinky), též plněné

Pokud jde o výraz „plněné“, použijí se, mutatis mutandis, vysvětlivky k HS k položce 1806 31.

Do této podpoložky patří výrobky obvykle přizpůsobené pro konzumaci jako jednotlivá sousta, složené z:

plněné čokolády; nebo

kombinace čokolády s jakoukoli poživatelnou hmotou, ve vrstvách; nebo

směsi čokolády s jakýmikoli poživatelnými potravinami.

1806 90 11

Obsahující alkohol

Kolekce čokoládových cukrovinek, které obsahují některé čokoládové cukrovinky s alkoholem a některé bez alkoholu, se zařazují podle všeobecného pravidla 3 b) pro výklad kombinované nomenklatury.

1806 90 19

Ostatní

Viz vysvětlivka k podpoložce 1806 90 11.

1806 90 31

Plněné

Pokud jde o výraz „plněné“, použijí se, mutatis mutandis, vysvětlivky k HS k položce 1806 31.

Do této podpoložky patří plněná čokoládová velikonoční vejce a jiné nezvyklé tvary.

1806 90 39

Neplněné

Do této podpoložky patří čokoládové vlasové nudle (vermicelli), vločky a podobně, a plná nebo dutá čokoládová vajíčka a figurky.

1806 90 50

Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakao

Do této podpoložky patří cukrovinky čísla 1704, například karamely a cukrem potažené výrobky, k nimž bylo přidáno kakao.

1806 90 60

Pasty (pomazánky) obsahující kakao

Do této podpoložky patří čokoládové pomazánky předkládané v balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 2 kg nebo méně.

1806 90 90

Ostatní

Do této podpoložky patří určité prášky obsahující kakao určené pro výrobu krémů, zmrzlin, zákusků a podobných výrobků, kromě výrobků vyloučených podle všeobecných vysvětlivek k HS k této kapitole.

KAPITOLA 19

PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO

Všeobecné vysvětlivky

„Obsah kakaového prášku“ výrobků této kapitoly je obvykle vypočítán násobením součtu obsahů theobrominu a kofeinu činitelem 31.

Obsah theobrominu a kofeinu je určen HPLC (High Performance Liquid Chromatography – Vysoce účinná kapalinová chromatografie).

U výrobků obsahujících kofein nebo theobromin z jiných zdrojů než z kakaa by se tato další množství kofeinu nebo theobrominu neměla při výpočtu obsahu kakaa brát v úvahu.

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 0404 , neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Pouze výrobky obsahující kakaové boby, kakaovou hmotu nebo kakaový prášek se považují za výrobky obsahující kakao ve smyslu čísla 1901.

1901 20 00

Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905

Do této podpoložky patří těstové směsi uvedené ve vysvětlivkách k HS k číslu 1901, část II), osmý odstavec, body 7) a 8).

Do této podpoložky nepatří sušené nebo tepelně upravené oplatky z mouky nebo škrobu, též určené k použití jako pekařské zboží (číslo 1905).

1901 90 11 a 1901 90 19

Sladový výtažek

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1901, část I).

Sladový výtažek obsahuje dextriny, maltózu, bílkoviny, vitamíny, enzymy a aromatické přípravky.

Do těchto podpoložek nepatří přípravky pro děti, v balení pro drobný prodej, které obsahují sladový výtažek, a to i tehdy, je-li sladový výtažek jedním z hlavních komponentů (podpoložka 1901 10 00).

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak připravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též připravený

1902 20 91

Vařené

Do této podpoložky patří rovněž předvařené těstoviny.

1902 30 10

Sušené

Pro účely této podpoložky, odkazuje termín „sušené“, na produkty v suchém a křehkém stavu s nízkým obsahem vlhkosti (přibližně do 12 %), které prošly procesem sušení na slunci nebo procesem průmyslového zpracování (například v tunelové sušárně, pražením či smažením).

1902 40 90

Ostatní

Do této podpoložky patří připravený kuskus, např. předkládaný s masem, zeleninou a jinými ingrediencemi, za předpokladu, že obsah masa nepřesahuje 20 % hmotnostních přípravku.

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (například pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice), v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Viz poznámky 3 a 4 k této kapitole.

Pouze výrobky obsahující kakaové boby, kakaovou hmotu nebo kakaový prášek se považují za výrobky obsahující kakao ve smyslu čísla 1904.

1904 10 10 1904 10 90

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením

Výrobky získané procesem uvedeným ve Vysvětlivkách k HS k číslu 1904, části A), čtvrtém odstavci, včetně výrobků získaných z jiných obilovin, zde zůstávají zařazeny, i když jsou po bobtnání přeměněny na mouku, kroupy nebo pelety.

Do těchto podpoložek patří nepravidelně tvarované obalové materiály, a to i když nejsou vhodné k lidské spotřebě, vyrobené vytlačováním výrobků jako je kukuřičná moučka.

1904 20 10 1904 20 99

Připravené potraviny získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalých obilovin

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1904, část B).

1904 30 00

Pšenice bulgur

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1904, část C).

1904 90 10 a 1904 90 80

Ostatní

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1904, část D).

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky

Do tohoto čísla patří chuťovky připravené ke spotřebě v podobě např. sušeného hrachu nebo arašídů, které jsou zcela obaleny těstem, jestliže podstatný rys produktu určuje díky své tloušťce a chuti těstový obal.

Pouze výrobky obsahující kakaové boby, kakaovou hmotu nebo kakaový prášek se považují za výrobky obsahující kakao ve smyslu čísla 1905.

Do tohoto čísla nepatří těsto tepelně neupravené, v jakékoliv formě, pro výrobu chleba, těstovin, koláčů, sušenek a jiného pekařského zboží, též obsahujících kakao (podpoložka 1901 20 00).

1905 10 00

Křupavý chléb

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1905, odstavec A) 4).

Do této podpoložky patří rovněž výrobky získané vytlačením.

1905 20 10 1905 20 90

Perník a podobné výrobky

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1905, odstavec A) 6).

Do těchto podpoložek nepatří „speculoos“ nebo ruský chléb („šťovíkový chléb“).

1905 31 11 1905 31 99

Sladké sušenky

Viz doplňkové poznámky 1 a 2 k této kapitole a vysvětlivky k HS k číslu 1905, odstavec A) 8) b).

Do těchto podpoložek patří takovéto výrobky získané vytlačením.

1905 31 30

Obsahující 8 % hmotnostních nebo více mléčných tuků

Do této podpoložky patří máslové sušenky.

1905 31 91

Dvojité (slepované) sušenky plněné

Do této podpoložky patří výrobky sestávající ze zřetelné vrstvy jakékoliv potravinářské hmoty mezi dvěma vrstvami sušenek. Náplň může být, například, čokoláda, marmeláda, fondánová hmota nebo oříšková pomazánka.

1905 32 05 1905 32 99

Oplatky a malé oplatky

Viz doplňková poznámka 1 k této kapitole a vysvětlivky k HS k číslu 1905, odstavec A) 9).

1905 32 91

Slané, též plněné

Do této podpoložky patří pikantní kořeněné oplatky obsahující sýr.

1905 40 10 a 1905 40 90

Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1905, odstavec A) 5).

1905 90 20

Hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1905, odstavec B).

1905 90 30

Chléb bez přídavku medu, vajec, sýra nebo ovoce, a obsahující v sušině maximálně 5 % hmotnostních cukrů a maximálně 5 % hmotnostních tuku

Výraz „chléb“ zahrnuje výrobky různých rozměrů.

Do této podpoložky patří běžný chléb v jeho různých formách, zvláštní chléb jako je lepkový chléb pro diabetiky a lodní suchary.

1905 90 45

Sušenky

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1905, odstavce A) 8) a) a c).

1905 90 55

Výrobky tlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené

Viz vysvětlivky k HS k číslu 1905, odstavce A) 7) a 15).

1905 90 60

Slazené

Do této podpoložky patří všechny jemné pekařské výrobky, které nejsou zahrnuty v předcházejících podpoložkách, například koláče, moučníky a pusinky.

1905 90 90

Ostatní

Do této podpoložky patří quiches, pizzy a ty druhy chleba, které nejsou zahrnuty v podpoložkách 1905 90 30 a 1905 90 60.

Do této podpoložky patří nepravidelně tvarované obalové materiály, a to i když nejsou vhodné k lidské spotřebě, vyrobené vytlačením škrobu.

KAPITOLA 20

PŘÍPRAVKY ZE ZELENINY, OVOCE, OŘECHŮ NEBO JINÝCH ČÁSTÍ ROSTLIN

Všeobecné vysvětlivky

Tato kapitola zahrnuje pochutiny připravené ke spotřebě v podobě např. sušeného hrachu nebo arašídů, které jsou jen částečně obaleny těstem, a jimž tudíž jejich podstatný rys dodává zelenina, ovoce, ořechy nebo jiné části rostlin.

Tato kapitola zahrnuje rovněž okurky salátové a okurky nakládačky, které prošly úplným mléčným kvašením.

Avšak okurky salátové a okurky nakládačky, které neprošly úplným mléčným kvašením a jsou prozatímně konzervované ve slané vodě, se zařazují do podpoložky 0711 40 00, nejsou-li určeny k přímému požívání. Tyto produkty obvykle obsahují nejméně 10 % hmotnostních soli.

Poznámka 4

Pro stanovení obsahu sušiny šťávy z rajčat se použije analytická metoda uvedená v příloze k nařízení Komise (EHS) č. 1979/82 (Úř. věst. L 214, 22.7.1982, s. 12).

Doplňková poznámka 1

Ke stanovení obsahu kyseliny ve výrobku se musí zhomogenizovat stejný podíl kapalných a pevných částí zboží.

 

2001

Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové

Viz poznámka 3 k této kapitole.

2001 90 10

„Chutney“ z manga

Pro účely této podpoložky a podpoložky 2103 90 10, „chutney“ z manga znamená přípravek z naloženého manga, k němuž byly přidány různé produkty, jako je zázvor, rozinky, pepř a cukr.

Zatímco „chutney“ z manga patřící do této podpoložky obsahuje kousky manga, „chutney“ z manga, patřící do podpoložky 2103 90 10 má podobu zcela homogenizované omáčky, jejíž konzistence kolísá podle hustoty.

2001 90 50

Houby

Do této podpoložky nepatří houby, které jsou pouze prozatímně konzervované procesy specifikovanými v čísle 0711, například v silném láku obsahujícím ocet nebo kyselinu octovou.

2002

Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové

2002 10 10 a 2002 10 90

Rajčata celá nebo kousky rajčat

Do této podpoložky patří rajčata, celá nebo kousky rajčat, též oloupaná, konzervovaná sterilizací.

2002 90 11 2002 90 99

Ostatní

Do těchto podpoložek patří rajčatové pyré (protlak), též ve formě koláčů, rajčatového koncentrátu a rajčatové šťávy, jejichž obsah sušiny je 7 % hmotnostních nebo více. Sem také patří rajčatový prášek získaný dehydratací rajčatové šťávy; nepatří sem však prášek vzniklý rozemletím vloček získaných ze sušených rajčat, předtím rozřezaných na plátky, který patří do podpoložky 0712 90 30.

2004

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006

Viz poznámka 3 k této kapitole.

Do tohoto čísla nepatří přípravky z výrobků patřících do čísla 0714, které se nepovažují za zeleninu (podpoložky 2001 90 40, 2006 00 38, 2006 00 99 nebo 2008 99 91).

2004 10 10

Vařené, jinak neupravené

Do této podpoložky patří výrobky uvedené ve vysvětlivkách k HS k číslu 2004, druhý odstavec, bod 1).

2004 10 91 a 2004 10 99

Ostatní

Do těchto podpoložek patří výrobky uvedené ve vysvětlivkách k HS k číslu 2004, druhý odstavec, bod 3).

2004 90 50

Hrách ( Pisum sativum ) a zelené fazole ( Phaseolus spp.) v lusku

Pro účely této podpoložky jsou za „fazole v lusku“ považovány pouze fazole rodu Phaseolus a Vigna sklizené před dozráním, jejichž celý lusk je jedlý. Lusk může mít různou barvu jako je khaki zeleň, zelená s šedými nebo modrými skvrnami nebo žlutá (voskové fazole).

2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006

Vysvětlivky k číslu 2004 se použijí též na toto číslo.

Do tohoto čísla patří výrobek známý jako „papad“, který je vyroben z listů sušeného těsta připraveného z luštěninové mouky, soli, koření, oleje, přípravku na kynutí a v některých případech z malého množství obilné mouky nebo rýžové mouky.

2005 10 00

Homogenizovaná zelenina

Viz poznámka k položkám 1 k této kapitole.

2005 20 80

Ostatní

Do této podpoložky patří brambory, rozkrájené, předsmažené v tuku nebo v oleji, zmrazené a vakuově balené.

2005 70 00

Olivy

Do těchto podpoložek patří olivy uvedené ve vysvětlivkách k HS k číslu 2005, čtvrtý odstavec, bod 1), též plněné zeleninou (například paprikou nebo sladkou paprikou), ovocem nebo ořechy (například mandlemi) nebo směsí zeleniny a ovoce nebo ořechů.

2006 00

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)

2006 00 31 2006 00 38

S obsahem cukru převyšujícím 13 % hmotnostních

Pokud jde o obsah cukru, viz doplňková poznámka 2 a) k této kapitole.

2007

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty, získané vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

Pokud jde o získání vařením, viz poznámka 5 k této kapitole.

Pokud jde o obsah cukru, viz doplňková poznámka 2 a) k této kapitole.

2007 10 10 2007 10 99

Homogenizované přípravky

Viz poznámka k položkám 2 k této kapitole.

2008

Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté

Pokud jde o obsah cukru, viz doplňková poznámka 2 a) k této kapitole.

Pokud jde o přidaný cukr, viz doplňková poznámka 3 k této kapitole.

Pokud jde o obsah alkoholu, viz doplňková poznámka 4 k této kapitole.

2008 11 10 2008 19 99

Ořechy, arašídy a jiná semena, též ve směsi

Do těchto podpoložek patří výrobky uvedené ve vysvětlivkách k HS k číslu 2008, druhý odstavec, body 1) a 2), včetně jejich směsí.

Do těchto podpoložek rovněž patří takové výrobky:

1.

které byly vločkovány nebo drceny, používané zejména při výrobě sladkého pečiva; nebo

2.

které byly rozemlety nebo jinak drceny, ve formě past, též s přídavky jiných látek.

Do těchto podpoložek však nepatří těsta a pasty pro výrobu marcipánu, nugátu atd. (číslo 1704).

2008 19 12 2008 19 99

Ostatní, včetně směsí

Do těchto podpoložek patří ořechy a jiná semena, vyjma arašídů, a směsi ořechů a jiných semen, i když v nich převládají arašídy.

2008 30 51

Grapefruity – v částech, včetně pomel (šedoků)

Pro účely této podpoložky, „části“ znamenají přirozené dílky plodu, celé.

Přítomnost malého množství polámaných kousků, které nejsou výsledkem záměrného procesu, nemá vliv na zařazení do této podpoložky.

2008 30 71

Grapefruity – v částech, včetně pomel (šedoků)

Viz vysvětlivky k podpoložce 2008 30 51.

2009

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy, nezkvašené a bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

Viz poznámka 6 k této kapitole, pokud jde o nezkvašenou šťávu bez přídavku alkoholu.

Viz poznámka k položce 3 k této kapitole, pokud jde o hodnotu Brix.

Viz doplňková poznámka 5 a) k této kapitole, pokud jde o přidaný cukr.

Pro účely doplňkové poznámky 5 b) k této kapitole se výrobky, k nimž byl přidán cukr v takovém množství, že obsahují méně než 50 % hmotnostních ovocné šťávy, považují za výrobky, které ztratily svůj původní charakter ovocné šťávy čísla 2009.

Pro stanovení, zda výrobky ztratily, co se týče přídavku cukru, svůj původní charakter nebo ne, se použijí pouze doplňkové poznámky 2 a 5 k této kapitole. Obsah různých cukrů vyjádřený jako sacharóza se stanoví v souladu s uvedenou doplňkovou poznámkou 2. Pokud obsah přidaného cukru vypočtený v souladu s doplňkovou poznámkou 5 a) k této kapitole převyšuje 50 % hmotnostních, je vypočtený obsah ovocné šťávy menší než 50 % hmotnostních, takže výrobek se nezařadí do čísla 2009.

Doplňková poznámka 5 b) k této kapitole se nepoužije na koncentrované přírodní ovocné šťávy.

Proto nejsou koncentrované ovocné šťávy vyloučeny z čísla 2009.

Pokud jde o přidání jiných látek k výrobkům čísla 2009, viz vysvětlivky k HS k číslu 2009.

PŘÍKLAD

Analýza vzorku pomerančové šťávy dává následující výsledky:

hodnota ukázaná refraktometrem při teplotě 20 °C: 65,3,

vypočtený obsah různých cukrů vyjádřený jako sacharóza (doplňková poznámka 2 k této kapitole): 62,0 (65,3 × 0,95),

vypočtený obsah přidaného cukru (doplňková poznámka 5 k této kapitole): 49 % hmotnostních (62,0–13),

vypočtený obsah ovocné šťávy: 51 % hmotnostních (100–49).

Závěr: vzorek je považován ve smyslu doplňkové poznámky 5 b) k této kapitole za výrobek, který neztratil svůj původní charakter, neboť vypočtený obsah ovocné šťávy není nižší než 50 % hmotnostních.

2009 11 11 2009 11 99

Zmrazená

Viz vysvětlivky k HS k položce 2009 11.

2009 50 10 a 2009 50 90

Rajčatová šťáva

Viz poznámka 4 k této kapitole a příslušná vysvětlivka.

2009 69 51

Koncentrovaná

Viz doplňková poznámka 6 k této kapitole.

2009 69 71

Koncentrovaná

Viz doplňková poznámka 6 k této kapitole.

KAPITOLA 21

RŮZNÉ JEDLÉ PŘÍPRAVKY

Všeobecné vysvětlivky

Pro zařazení „potravinových doplňků“ (uvedených v bodě 16 vysvětlivek k HS k číslu 2106), zejména ostatních potravinových přípravků předkládaných v odměřených dávkách, jako jsou kapsle, tablety, pastilky a prášky, které jsou určeny k používání jako potravinové doplňky, se rovněž přihlíží ke kritériím stanoveným v rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve spojených věcech C-410/08 až C-412/08 („Swiss Caps“).

 

Doplňková poznámka 1

Tato poznámka zahrnuje zejména maltodextriny.

 

2101

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich

2101 11 00

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty

Do této podpoložky patří výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy ve formě prášku, granulí, vloček, bloků a v jakékoliv jiné pevné formě.

Do této podpoložky patří výrobky v kapalné nebo pastovité formě (dokonce i zmrazené). Takovéto výrobky se používají zejména pro přípravu potravin (například k výrobě čokolád, koláčů a cukrářského zboží, zmrzliny).

2101 30 19

Ostatní

Do této podpoložky patří nenaklíčená zrna ječmene, oloupaná, pražená a vhodná pro výrobu piva jako barvící a ochucovací přísada nebo jako náhražka kávy.

2102

Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy, vyjma očkovací látky čísla 3002 ; hotové prášky do pečiva

2102 10 10

Kultivované násadové kvasinky (kvasinkové kultury)

Viz vysvětlivky k HS k číslu 2102, část A), třetí odstavec, bod 4).

Tyto kvasnice jsou kultivovány na zvláštním médiu pro specifické účely, zejména pro destilaci a výrobu vína. Jejich použitím lze dosáhnout velmi přesných vlastností fermentovaných výrobků.

2102 20 11 a 2102 20 19

Neaktivní droždí

Toto droždí, popsané ve vysvětlivkách k HS k číslu 2102, část A), čtvrtý a pátý odstavec, je běžně prodáváno jako „droždí pro potravinářský průmysl“. Je obvykle dodáváno jako prášek, lupínky nebo granule.

2102 20 90

Ostatní

Viz vysvětlivky k HS k číslu 2102, část B).

2102 30 00

Hotové prášky do pečiva

Viz vysvětlivky k HS k číslu 2102, část C).

2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice

2103 90 10

Chutney z manga, tekuté

Pro účely této podpoložky, chutney z manga znamená přípravek z naloženého manga, k němuž byly přidány různé produkty jako zázvor, rozinky, pepř a cukr.

Chutney z manga této podpoložky je ve formě omáčky ve víceméně tekutém stavu, kompletně homogenizované.

2103 90 30

Aromatické hořké přípravky s obsahem alkoholu 44,2 % až 49,2 % obj. a obsahující 1,5 % až 6 % hmotnostních hořce, koření a různých přísad a 4 % až 10 % hmotnostních cukru, v nádobách o obsahu nepřesahujícím 0,5 litru

Výrobky uvedené v této podpoložce jsou koncentrované tekuté alkoholické přípravky, jejichž zvláštní chuť, která je hořká a silně aromatická, pochází od kořene hořce použitého při jejich výrobě, v kombinaci s různým kořením a aromatickými látkami.

Tyto koncentrované aromatické hořké přípravky tvoří přísady určené k použití jako ochucovadla do nápojů (koktejlů, sirupů, nealkoholických nápojů atd.) a také jako kořenící přípravky, používané stejným způsobem jako omáčky a kořenící směsi při přípravě jídel a cukrářských výrobků (polévky, připravené maso, rybí nebo zeleninová jídla, omáčky, lahůdkářské výrobky, ovocné kompoty a ovocné saláty, ovocné koláče, dezerty, sorbety atd.).

Tyto aromatické hořké přípravky jsou obvykle prodávány jako „angosturové hořké přípravky“.

2104

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované smíšené potravinové přípravky

2104 20 00

Homogenizované smíšené potravinové přípravky

Výraz „homogenizované smíšené potravinové přípravky“ je definován v poznámce 3 k této kapitole.

Věta „Tyto přípravky mohou obsahovat malé množství viditelných kousků přísad.“ v poznámce 3 ke kapitole 21 neznamená, že pro tyto viditelné kousky existuje stanovený limit v procentech hmotnostních nebo jako velikostní procentní podíl, aby tento výrobek mohl být zařazen do položky 2104 20 00. Pojem „malé množství viditelných kousků přísad“ je třeba vykládat na základě objektivních vlastností výrobku: je třeba posoudit, zda byly přidány viditelné kousky v takovém množství, že představují značnou část výrobku. Pokud ano, výrobek by musel být zařazen jinam (například do čísla 2005), neboť by ztratil povahu homogenizované směsi potravinových přípravků.

2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa

Pro účely tohoto čísla se rozumí „zmrzlinou a podobnými výrobky“ potravinové přípravky, též balené pro drobný prodej, též obsahující kakao nebo čokoládu (dokonce i jako polevu), které jsou v pevném nebo pastovitém stavu jako výsledek zmrazení a které jsou určeny pro konzumaci v tomto stavu.

Podstatnou charakteristickou vlastností těchto výrobků je, že se mohou zpátky přeměnit na tekutý nebo polotekutý stav při teplotě okolí asi 0 °C.

Avšak výrobky, které, i když mají vzhled zmrzliny, nemají výše uvedené základní charakteristiky, patří do čísla 1806, čísla 1901 nebo čísla 2106, podle vhodnosti.

Výrobky tohoto čísla mají nejrůznější názvy (vodní led, smetanová zmrzlina, cassata, neapolská zmrzlina atd.) a jsou dodávány v různých formách; mohou obsahovat kakao nebo čokoládu, cukr, rostlinný tuk nebo mléčný tuk, mléko (též odstředěné), ovoce, stabilizátory, aromatické a ochucující látky, barviva atd.

Celkový obsah těchto tuků obvykle nepřesahuje 15 % hmotnostních finálního výrobku. Avšak určité speciality, pro jejichž výrobu bylo použito velké množství smetany, mohou obsahovat celkem asi 20 % hmotnostních tuku.

Při výrobě určitých druhů zmrzliny je do suroviny vpraven vzduch, aby se zvýšil objem finálního výrobku (expanze).

Pouze výrobky obsahující kakaové boby, kakaovou hmotu nebo kakaový prášek se považují za výrobky obsahující kakao ve smyslu položky 2105 00.

Viz také vysvětlivky k HS k číslu 2105, zvláště pokud jde o vyloučené výrobky.

2106

Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté

2106 10 20 a 2106 10 80

Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky

Viz vysvětlivky k HS k číslu 2106, druhý odstavec, bod 6), vyjma ty části, které se týkají bílkovinných hydrolyzátů.

Do těchto podpoložek nepatří koncentrované mléčné proteiny (položka 0404 90 nebo číslo 3504 00).

Při stanovování obsahu sacharózy pro účely zařazení do těchto podpoložek se musí započítat i obsah invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza.

2106 90 20

Složené alkoholické přípravky, jiné než založené na vonných látkách, používané k výrobě nápojů

Viz vysvětlivky k HS k číslu 2106, druhý odstavec, bod 7).

Viz doplňková poznámka 2 k této kapitole.

Do této podpoložky nepatří podobné složené přípravky, které mají objemový obsah alkoholu nepřesahující 0,5 % obj. (podpoložky 2106 90 92 nebo 2106 90 98).

2106 90 30

Z isoglukózy

Viz doplňková poznámka 3 k této kapitole.

2106 90 92 a 2106 90 98

Ostatní

Viz vysvětlivky k HS k číslu 2106, druhý odstavec, body 1) až 5), 8) až 11) a 13) až 16) a třetí odstavec vysvětlivek k podpoložkám 2106 10 20 a 2106 10 80.

KAPITOLA 22

NÁPOJE, LIHOVINY A OCET

Všeobecné vysvětlivky

Protože v této kapitole se rozlišuje mezi výrobky v nádobách o obsahu 2 litry nebo méně a v nádobách o obsahu více než 2 litry, množství se týká objemu tekutiny obsažené v nádobách a nikoliv kapacity nádob.

Do této kapitoly patří – v případě, že nejde o léky – tonické přípravky, které i když se berou v malých množstvích, například po lžících, jsou vhodné pro přímou spotřebu jako nápoje. Nealkoholické tonické přípravky, které je třeba před použitím rozředit, nepatří do kapitoly 22 (obvykle číslo 2106).

Doplňková poznámka 2 b)

Potencionální objemový obsah alkoholu se vypočítá vynásobením hmotnosti cukrů (přepočítáno na kilogramy invertního cukru) obsažených ve 100 litrech předmětného výrobku činitelem 0,6.

 

2201

Voda, včetně přírodních nebo umělých minerálních vod a sodovek, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh

2201 10 11 2201 10 90

Minerální vody a sodovky

Do těchto podpoložek patří výrobky uvedené ve vysvětlivkách k HS k číslu 2201, odstavce B) a C).

Do těchto podpoložek nepatří přírodní minerální vody v aerosolových zásobnících k použití pro péči o pleť (číslo 3304).

2201 10 11 a 2201 10 19

Přírodní minerální vody

„Přírodní minerální vody“ jsou vody, které odpovídají platné verzi směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/54/ES (Úř. věst. L 164, 26.6.2009, s. 45).

2201 90 00

Ostatní

Do této podpoložky patří výrobky uvedené ve vysvětlivkách k HS k číslu 2201, odstavce A) a D).

Do této podpoložky rovněž patří vodní pára a přírodní voda, filtrovaná, sterilizovaná, čištěná nebo měkčená.

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009

Výraz „nealkoholické nápoje“ je definován v poznámce 3 k této kapitole.

2202 10 00

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná

Nealkoholické nápoje uvedené ve vysvětlivkách k HS k číslu 2202, odstavec A), patří do této podpoložky.

Přítomnost antioxidantů, vitamínů, stabilizátorů nebo chininu nemá vliv na zařazení nealkoholických nápojů.

Do této podpoložky patří tekuté výrobky složené z vody, cukru a aromatických látek, dodávané v plastových sáčcích a určené pro zmrazení na „ledová lízátka“ v mrazničce v domácnosti.

Viz rovněž doplňková poznámka 1 k této kapitole.

2202 90 10

Neobsahující výrobky čísel 0401 0404 ani tuky získané z výrobků těchto čísel

Do této podpoložky patří tonické přípravky, jak jsou popsány ve vysvětlivkách k této kapitole, všeobecné vysvětlivky, druhý odstavec. Tyto nealkoholické nápoje, často označované jako potravinové doplňky, mohou být založeny na výtažcích z rostlin (včetně bylin) a obsahovat přidané vitaminy a/nebo minerály. Obecně by tyto přípravky měly udržovat zdraví a pohodu, proto se liší od aromatizovaných nebo slazených vod a jiných nealkoholických nápojů podpoložky 2202 10 00, uvedených ve vysvětlivkách k HS k číslu 2202, odstavec A).

2202 90 91 2202 90 99

Ostatní, s hmotnostním obsahem tuků získaných z výrobků čísel 0401 0404

Do těchto podpoložek patří tekuté výrobky, známé v obchodě jako „plněné mléko“, za předpokladu, že je to nápoj připravený ke konzumaci. „Plněné mléko“ je výrobek na bázi odstředěného mléka nebo práškového odstředěného mléka, k němuž byl přidán rafinovaný rostlinný tuk nebo olej v množství téměř shodném jako je množství přírodního tuku, získaného z původního mléka. Tento nápoj se zařazuje do jednotlivých podpoložek podle obsahu mléčného tuku.

Viz vysvětlivky k podpoložce 2202 90 10.

2204

Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem; vinný mošt jiný než čísla 2009

Pokud jde o skutečný objemový obsah alkoholu, viz doplňková poznámka 2 a) k této kapitole.

2204 10 11 2204 10 98

Šumivé víno

Viz poznámka k položkám 1 k této kapitole.

2204 10 11

Šampaňské

Šampaňské je šumivé víno produkované ve francouzské provincii Champagne z hroznů sklizených výlučně v této provincii.

2204 21 06 2204 21 09

Jiná vína než uváděná v položce 2204 10 , v lahvích uzavřených zátkou ve tvaru „hříbku“, přidržovanou svorkami nebo kovovými svěrkami; vína v jiné obchodní úpravě, mající při teplotě 20 °C přetlak, vznikající působením oxidu uhličitého, alespoň 1 bar, avšak méně než 3 bary

Do těchto podpoložek patří:

1.

víno dodávané v lahvích uzavřených zátkou ve tvaru „hříbku“, které nevyhovuje definici „šumivého vína“ v poznámce k položkám 1 k této kapitole;

2.

víno dodávané jinak než v lahvích uzavřených zátkou ve tvaru „hříbku“, mající přetlak alespoň 1 bar, avšak méně než 3 bary při teplotě 20 °C.

Korkové zátky odpovídající nákresu níže a podobné zátky vyrobené z plastů jsou považovány za zátky ve tvaru „hříbku“.

 

Image

2204 21 11 2204 21 98

Ostatní

Viz doplňkové poznámky 4 a 5 k této kapitole.

Netěkavé složky celkového suchého extraktu ve smyslu doplňkové poznámky 4 A) zahrnují cukry, glycerol, taniny, kyselinu vinnou, barviva a soli.

2204 21 11 2204 21 78

Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Viz doplňková poznámka 6 k této kapitole, odstavec a).

2204 21 23

Tokaj

Viz doplňková poznámka 4 B) b) k této kapitole.

2204 21 79 a 2204 21 80

Víno s chráněným zeměpisným označením (ChZO)

Viz doplňková poznámka 6 k této kapitole, odstavec a).

2204 29 10

Jiná vína než uváděná v položce 2204 10 , v lahvích uzavřených zátkou ve tvaru „hříbku“, přidržovanou svorkami nebo kovovými svěrkami; vína v jiné obchodní úpravě, mající při teplotě 20 °C přetlak, vznikající působením oxidu uhličitého, alespoň 1 bar, ale méně než 3 bary

Použijí se, mutatis mutandis, vysvětlivky k podpoložkám 2204 21 06 až 2204 21 09.

2204 29 11 2204 29 98

Ostatní

Viz doplňkové poznámky 4 a 5 k této kapitole.

2204 29 11 2204 29 58

Víno s chráněným označením původu (ChOP)

Viz doplňková poznámka 6 k této kapitole, odstavec a).

2204 29 11

Tokaj

Viz doplňková poznámka 4 B) b) k této kapitole.

2204 29 79 a 2204 29 80

Víno s chráněným zeměpisným označením (ChZO)

Viz doplňková poznámka 6 k této kapitole, odstavec a).

2204 30 10

Částečně kvašený (fermentovaný) nebo se zastaveným kvašením, jinak než přidáním alkoholu

Viz doplňková poznámka 3 spolu s doplňkovými poznámkami 2 a), 2 b) a 2 c) k této kapitole.

2204 30 92

Koncentrovaný

Viz doplňková poznámka 7 k této kapitole.

2204 30 96

Koncentrovaný

Viz doplňková poznámka 7 k této kapitole.

2205

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek

Vína patřící do tohoto čísla a popsaná ve vysvětlivkách k HS k číslu 2205, zahrnují:

1.

nápoje známé jako „Marsala all'uovo“, „Marsala alla mandorla“ a „Crema di Marsala all'uovo“, které jsou založeny na víně z jihoitalského města Marsaly a ochucené vaječnými žloutky, mandlemi a jinými aromatickými látkami;

2.

nápoje na bázi vína, známé jako „Sangria“, ochucené a aromatizované například citrónem nebo pomerančem.

Viz doplňková poznámka 8 k této kapitole. Výrobky, které mají skutečný objemový obsah alkoholu menší než 7 % obj. patří do čísla 2206 00.

2206 00

Ostatní kvašené (fermentované) nápoje (například jablečné víno, hruškové víno, medovina); směsi kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Nápoje na bázi kvašených alkoholických nápojů, do nichž byl přidán destilovaný alkohol, voda a další látky (např. sirup, různá aromata a barviva a v některých případech i krémový základ), jsou zařazeny podle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-150/08. Pokud přídavek takových složek způsobí ztrátu chuti, vůně a/nebo vzhledu nápoje vyrobeného z určitého ovoce nebo přírodního produktu, tj. kvašeného nápoje čísla 2206, je v souladu s rozsudkem zařazen do čísla 2208.

2206 00 10

Matolinové víno

Viz doplňková poznámka 9 k této kapitole.

2206 00 31 2206 00 89

Ostatní

Do těchto podpoložek patří výrobky popsané ve vysvětlivkách k HS k číslu 2206, druhý odstavec, body 1) až 10).

2206 00 31 a 2206 00 39

Šumivé

Pokud jde o šumivé nápoje, viz doplňková poznámka 10 k této kapitole.

Pokud jde o zátky ve tvaru hříbku ve výše zmiňované doplňkové poznámce, viz vysvětlivky k podpoložkám 2204 21 06 to 2204 21 09, poslední odstavec.

2206 00 51 2206 00 89

Jiné než šumivé, v nádobách

Do těchto podpoložek patří nápoje, které nejsou produktem přírodního kvašení (fermentace) moštu z čerstvých hroznů, ale jsou vyráběny z koncentrovaného vinného moštu. Tento mošt je stabilní a může být skladován pro požadované účely.

Kvasný (fermentační) proces obvykle začíná přidáním kvasnic. Před nebo během kvašení (fermentace) se také může přidávat cukr. Výrobek, získaný tímto způsobem, může být nakonec oslazen, obohacen alkoholem nebo smíchán.

2207

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu

2207 10 00

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více

Viz vysvětlivky k HS k číslu 2207, s výjimkou čtvrtého odstavce.

Lihové nápoje (např. džin, vodka) patří do podpoložek 2208 20 12 až 2208 90 78 bez ohledu na jejich obsah alkoholu.

2207 20 00

Ethylalkohol a destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu

Viz vysvětlivky k HS k číslu 2207, čtvrtý odstavec.

2208

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu nižším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje

Destiláty, likéry a jiné lihové nápoje čísla 2208 jsou alkoholické kapaliny všeobecně určené k lidské spotřebě a připravené:

buď přímo destilací (s nebo bez přidaných aromatických přípravků) přírodně kvašených (fermentovaných) kapalin, jako je například víno nebo cider nebo předem kvašeného (fermentovaného) ovoce, matolin, obilí nebo jiných rostlinných produktů, nebo

jednoduchým přidáním různých aromatických látek a někdy cukru k alkoholu vyrobenému destilací.

Různé lihové nápoje jsou popsány ve vysvětlivkách k HS k číslu 2208, třetí odstavec, body 1) až 18).

Pokud jde o nedenaturované destiláty, je nutno poznamenat, že zůstávají zařazeny do tohoto čísla i když mají objemový obsah alkoholu 80 % obj. nebo vyšší, ať jsou či nejsou připraveny ke spotřebě jako nápoje.

Do tohoto čísla nepatří alkoholické nápoje získané kvašením (fermentací) (čísla 2203 00 až 2206 00).

2208 30 11 2208 30 88

Whisky

Whisk(e)y jsou lihoviny destilované z obilné kaše a prodávané s objemovým obsahem alkoholu 40 % obj. nebo vyšším buď v lahvích nebo v jiných nádobách.

Skotská whisky je whisky destilovaná a zrající ve Skotsku.

Whisky s přidanou sodovou vodou (whisky-soda) nepatří do těchto podpoložek a patří do podpoložek 2208 90 69 nebo 2208 90 78.

2208 30 30

Čistá sladová whisky

Čistá sladová Skotská whisky (Single malt) je lihovina, která se vyrábí v periodických destilačních přístrojích v jediném lihovaru destilací kvašené (fermentované) kaše, která je pouze ze sladového ječmene.

2208 30 41 a 2208 30 49

Míchaná sladová whisky, v nádobách o obsahu

Míchaná sladová Skotská whisky se vyrábí smícháním dvou nebo více čistých sladových Skotských whisek, které byly destilovány/získány v různých lihovarech.

2208 30 61 a 2208 30 69

Čistá obilná whisky a míchaná obilná whisky, v nádobách o obsahu

Čistá obilná Skotská whisky je destilát jiný než čistá sladová Skotská whisky nebo míchaná sladová Skotská whisky, který se vyrábí v jediném lihovaru destilací kvašené (fermentované) kaše ze sladového ječmene též s přidáním celých zrn jiných obilovin (hlavně pšenice nebo kukuřice).

Míchaná obilná Skotská whisky se vyrábí smícháním dvou nebo více čistých obilných Skotských whisek, které byly destilovány/získány v různých lihovarech.

2208 30 71 a 2208 30 79

Ostatní míchaná whisky, v nádobách o obsahu

Ostatní míchaná Skotská whisky („Blended Scotch Whisky“) se vyrábí smícháním jedné nebo více čistých sladových Skotských whisek s jednou nebo více čistými obilnými Skotskými whiskami.

2208 40 11 2208 40 99

Rum a jiné destiláty získané destilací kvašených (fermentovaných) produktů z cukrové třtiny

Do těchto podpoložek patří produkty popsané ve vysvětlivkách k HS k číslu 2208, třetí odstavec, bod 3), za podmínky, že si ponechají své organoleptické vlastnosti.

2208 50 11 a 2208 50 19

Gin, v nádobách

Gin je lihový nápoj obvykle získávaný jednoduchou nebo postupnou destilací rektifikovaného obilného lihu nebo ethylalkoholu s bobulemi jalovce a jinými aromatickými látkami (například koriandr, kořen anděliky, anýz, zázvor).

Pro účely těchto podpoložek jsou považovány za gin pouze lihové nápoje, které mají organoleptické vlastnosti ginu.

Například následující lihové nápoje jsou proto vyloučeny z těchto podpoložek:

a)

Geneva (Genièvre) (podpoložky 2208 50 91 nebo 2208 50 99);

b)