Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0623(05)

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

OJ C 183, 23.6.2012, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 183/16


Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

2012/C 183/09

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti námitku podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (1). Komise musí obdržet prohlášení o námitce do šesti měsíců po tomto zveřejnění.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„RILLETTES DE TOURS“

č. ES: FR-PGI-0005-0845-18.01.2011

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Název:

„Rillettes de Tours“

2.   Členský stát nebo třetí země:

Francie

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny:

3.1   Druh produktu:

Třída 1.2 –

Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)

3.2   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1:

Jedná se o vařený roztíratelný uzenářský produkt, jenž se nabízí v kelímcích, hliněných a skleněných uzavřených nádobách nebo na chlebu. V kelímku nebo v hliněné nádobě se může na produktu objevit vrstva vepřového sádla, čímž se zlepšuje konzervace.

„Rillettes de Tours“ se získávají dlouhým vařením nakrájených kousků vepřového masa (o velikosti nejméně 6 × 6 cm) v hrnci s vepřovým sádlem. Tomuto masu lze dodat aroma bílým vínem nebo vínovicí. Během přípravy se přidává sůl (ne dusitanová) a lze přidat pepř, barvivo E150 a aroma Patrelle.

Barva produktu „Rillettes de Tours“ je jednotná od zlatavě světlé (pentone 142 U) po zlatavě hnědou (pentone 161 U).

Pomazánka z vepřového masa má hrubou strukturu a jsou v ní jasně viditelná velká vlákna masa (více než 2 cm) a kousky masa.

Vlhkost produktu zbaveného tuku musí být nejvýše 68 %, díky čemuž pak má produkt suchou strukturu.

Vepřová pomazánka „Rillettes de Tours“ rovněž vykazuje chuť pečeného masa.

Konečný produkt mimo jiné splňuje fyzikálně-chemické požadavky týkající se poměru lipidů ≤ 42 % (68 % v surovém produktu), obsah všech rozpustných cukrů < 0,5 % (68 % v surovém produktu) a poměr kolagenů a proteinů ≤ 19 %.

3.3   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů):

Produkt „Rillettes de Tours“ se získává z masa prasat nebo prasnic plemen zapsaných v plemenných knihách nebo zootechnických registrech vedených subjekty zabývajícími se šlechtěním prasat, jež jsou schváleny francouzským ministerstvem zemědělství.

Zapsaná plemena tvoří kvalitativní základ masa, jež se při výrobě pomazánky „Rillettes de Tours“ používá.

Původ prasat a prasnic není ze zeměpisného hlediska omezen.

Prasnicím musí být od odstavení do porážky poskytnuto alespoň patnáctidenní období odpočinku. Minimální věk pro porážku je 172 dní, přičemž se zvířatům dvanáct hodin před odvezením na porážku nepodává žádné krmivo. V případě jatečně upravených těl prasat se požaduje minimální jatečná hmotnost 85 kg. Smyslem je zlepšit chuťovou kvalitu masa.

Kusy šunky a hřbetu (nakrájené výhradně na kostky) musí obsahovat alespoň 25 % libového masa, a to z důvodu lepší kvality konečného produktu. Další druhy masa jsou z plece, páteře (mezi prvním a pátým obratlem), hrudi (s výjimkou vemínek).

Pro zvýšení hygienických a chuťových vlastností se musí používat čestvé maso. Čerstvé maso musí představovat nejméně 75 % veškerého masa, jež se v produkci používá. Producent vepřové pomazánky může uchovávat zmrazené maso při teplotě –18 °C nejvýše jeden měsíc. Nákup zmrazeného masa je zakázán.

Vína, jež lze fakultativně použít, mohou být pouze bílá z vinné révy odrůdy Chenin. Tato odrůda révy je obzvlášť suchá a jemná.

Ve víně se uchovává několik gramů zbytkového cukru, což mu dodává jemnou dochuť, která kontrastuje se slanou chutí produktu „Rillettes de Tours“. Odrůda révy Chenin je aromatická a obsahuje minerály a vápník, které vyvažují slanou a uzenou chuť vepřové pomazánky. Čerstvost, kyselost a ovocné aroma navíc vyvažují tučnost vepřové pomazánky a dávají vyniknout jejím chutím.

Použití vínovic je fakultativní.

Původ vín a vínovic není ze zeměpisného hlediska omezen.

3.4   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu):

Nepoužije se.

3.5   Specifické kroky při produkci, které se musí uskutečnit v označené zeměpisné oblasti:

Následujíci fáze produkce vepřové pomazánky „Rillettes de Tours“ probíhají v zeměpisné oblasti vymezené v bodě č. 4: příprava masa, vaření, odležení, konečné vaření.

3.6   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd:

Nepoužije se.

3.7   Zvláštní pravidla pro označování:

Na etiketě musí být uveden název CHZO „Rillettes de Tours“.

Etiketa musí být navíc opatřena následujícími údaji, jež jsou na základě právních předpisů povinné:

1)

obchodní značka;

2)

logo Evropské unie pro CHZO;

3)

název a adresa příjemce reklamací.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti:

Zeměpisná oblast výroby a prvotního balení vepřové pomazánky „Rillettes de Tours“ je vymezena následovně:

tato oblast s centrem ve městě Tours odpovídá oblasti, v níž je hojně rozšířený recept na vepřovou pomazánku „Rillettes de Tours“. Mimo zeměpisnou oblast se již nejedná o tentýž recept. K uvedené skutečnosti lze přidat přirozenou překážku, jíž je les Bercé mezi řekou Sarthe a Indre-et-Loire,

takto vymezená zeměpisná oblast se územím blíží bývalé provincii Touraine.

Tuto oblast tvoří departement Indre et Loire (37) a kantony, jež k departementu přiléhají, s výjimkou kantonů z departementu Sarthe (72).

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí:

Souvislost se zeměpisnou oblastí se zakládá na specifických vlastnostech produktu „Rillettes de Tours“ vyplývajících z toho, že se při všech fázích produkce uplatňuje know-how, které vychází z tradice a které má oblasti Touraine stále své místo. Toto know-how a jedinečné vlastnosti produktu, na nichž stojí jeho dobrá pověst, která je v mysli spotřebitele se zeměpisnou oblastí spjata.

5.1   Specifičnost zeměpisné oblasti:

Klimatické faktory

Pro oblast Touraine je typické mírné, avšak poměrně vlhké, podnebí, jež znemožňuje výrobu uzenin sušených přirozeným způsobem, jaké známe z jižní Francie. Z důvodu klimatu se vepřová pomazánka konzervuje prostřednictvím vaření. Na druhou stranu je toto podnebí příznivé pro vinnou révu, čímž se vysvětluje značná produkce vín, která rovněž ovlivnila aromatizaci produktu „Rillettes de Tours“.

Lidské faktory

Venkované z okolí Tours vyrábějí vepřovou pomazánku od středověku. Až do konce 18. století se jednalo o místně velmi omezenou produkci ve venkovském prostředí oblasti Touraine a na některých statcích v Maine.

Na začátku 19. století místní uzenáři tento venkovský recept oživili, přizpůsobili jej svému know-how a začali ho předávat dalším generacím. V oblasti Touraine tedy vepřová pomazánka vstupuje do povědomí jako vepřová pomazánka „Rillettes de Tours“.

Hlavní inovace spočívala v tom, že se při výrobě vepřové pomazánky již nepoužívaly zbytky, ale skutečné kusy masa. Rozvoj nových způsobů konzervace, používání nezakrytého vaření, díky němuž produkt získal dost suchou strukturu, umožnily v produktu snížit množství tuku a zvýšit podíl masa, a zlepšit tak jeho kvalitu. Uzenáři rozvíjeli právě know-how, jež bylo pro město Tours a oblast Touraine typické. Tento recept se však v některých profesních publikacích objevil až v roce 1865.

Hospodářské faktory

V oblasti Touraine nedošlo k velkému průmyslovému rozvoji. To vedlo k pomalému rozvoji jak uzenářství, jež mělo i nadále vcelku malovýrobní povahu, tak obchodování s produktem „Rillettes de Tours“. Tím se jednoznačně zachoval jeho malovýrobní charakter.

Uzenáři nabízejí vepřovou pomazánku „Rillettes de Tours“ i v současnosti a recept na ni předávají svým učňům.

5.2   Specifičnost produktu:

Produkt „Rillettes de Tours“ se vaří v otevřené nádobě. Vaření je dlouhé a tradičně probíhá ve třech fázích: opékání masa na počátku pečení (15 minut až hodinu při teplotě 95 až 115 °C), poté fáze pomalého pečení (5,5 až 12 hodin při teplotě 65 až 95 °C) a konečně fáze krátkého a vydatného závěrečného dopečení (10 až 20 minut při teplotě 95 až 115 °C).

Opékání kusů libového masa na začátku pečení a dlouhé pečení v otevřené nádobě, jež jsou pro produkt typické, způsobují nejen dehydrataci produktu, ale rovněž vytváření látek důležitých pro chuť a aroma, které jsou výsledkem Maillardovy reakce a které jsou pro chuť opékaného masa typické.

Dlouhým pečením kusů masa ve vlastním tuku se získá marinovaný produkt. Oddělení kusů se získá pouze pečením, nikoli rozmělňováním či vyklepáváním. Produkt si tedy zachová dlouhá vlákna.

Suchá struktura produktu „Rillettes de Tours“, vyvinutá původně za účelem konzervace, se získává tradičním postupem pečení v otevřené nádobě, jež poskytuje velkou plochu pro vypařování. Cílem závěrečného vydatného dopečení vždy rovněž bylo zlepšit vypařování na konci výroby.

5.3   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO):

Souvislost se zeměpisnou oblastí se zakládá jak na know-how vycházejícím z tradice v oblasti Touraine, díky němuž má produkt specifické vlastnosti, tak na jeho dobré pověsti, která je v mysli spotřebitele se zeměpisnou oblastí spjata.

5.3.1   Know-how

Nízká úroveň vlhkosti, která zpočátku zlepšovala konzervaci produktu v oblasti, jejíž podnebí je vlhké, poté umožnila rozvoj obchodování s produktem nad rámec oblasti Touraine a je vysvětlením pro zvláště dobrou pověst produktu, jehož struktura je sušší než v případě vepřové pomazánky vyráběné v sousedních oblastech.

Zachování suché struktury po dlouhý čas lze rovněž vysvětlit tím, že převážně malovýrobní producenti nehledí tolik na výnos. Výnos je nižší než 80 %, což je jednoznačně méně než u jiných vepřových pomazánek.

Nízká úroveň vlhkosti v produktu „Rillettes de Tours“ umožňuje jejich výrobu bez použití konzervačních látek, přestože jejich používání je právními předpisy povoleno.

Na základě výše zmíněné značně malovýrobní povahy produkce se know-how, jež producenti předávají zejména v rámci vzdělávání učňů, omezilo pouze na oblast Touraine. Vzdělávání učňů totiž v zásadě probíhá v rámci téhož departementu nebo v jeho blízkosti.

Zachování silné spjatosti se zeměpisnou oblastí potvrzuje skutečnost, že 90 % vítězů soutěže „Rillettes de Tours“ pochází z této oblasti.

5.3.2   Dobrá pověst

Jedinečné vlastnosti produktu „Rillettes de Tours“ mu umožnily získat nezpochybnitelně dobrou pověst. O první malovýrobní vepřové pomazánce se pochvalně zmiňuje rodák z Tours Honoré de Balzac ve svém románu z roku 1835 Lilie v údolí.

Již od počátku 20. století se vepřová pomazánka „Rillettes de Tours“ těší jisté popularitě i na celostátní úrovni. V roce 1933 autor zvaný Curnonsky ve svém díle Les trésors gastronomiques de la France zmiňuje: „uzenářství v oblasti Touraine si získalo všeobecný a oprávněný věhlas: vepřová pomazánka „Rillettes de Tours“ se stala známou po celém světě.“

V Touraine se každý rok koná soutěž těch nejlepších vepřových pomazánek „Rillettes de Tours“. Toto uznání je velmi vyhledáváno, neboť se o něj každoročně uchází zhruba třicet malovýrobců. V roce 2011 Všeobecná zemědělská výstava v Paříži (Concours Général Agricole de Paris) vzdala produktu hold – otevřela totiž speciální sekci „Rillettes de Tours“.

Odkaz na zveřejnění specifikace:

(čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPRillettesDeTours.pdf


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.


Top