Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0209(01)

Výtah ze soudního rozhodnutí týkajícího se společnosti Akcinė bendrovė bankas SNORAS v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí (dále jen „směrnice“ )

OJ C 35, 9.2.2012, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 35/42


Výtah ze soudního rozhodnutí týkajícího se společnosti Akcinė bendrovė bankas SNORAS v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí (dále jen „směrnice“)

2012/C 35/08

VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ POHLEDÁVKY. ZÁVAZNÉ LHŮTY

Dne 7. prosince 2011 přijal krajský soud ve Vilniusu rozhodnutí o zahájení konkurzního řízení akciové společnosti, banky SNORAS (Akcinė bendrovė bankas SNORAS, kód právnické osoby: 112025973, identifikační číslo DPH: LT120259716, sídlo: A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Litva, zapsané v rejstříku právnických osob (dále jen „AB bankas SNORAS“)) v občanskoprávní věci č. B2-7791-611/2011, soudním řízení č. 2-55-3-03098-2011-9. Soud jmenoval správcem konkurzní podstaty společnosti AB bankas SNORAS pana Neila Coopera. Část rozhodnutí týkající se zahájení konkurzního řízení vstoupila v platnost dne 20. prosince 2011 a společnost AB bankas SNORAS získala status společnosti v konkurzu. Konkurzní řízení společnosti AB bankas SNORAS představuje likvidační řízení ve smyslu směrnice.

Podle rozhodnutí vilniuského krajského soudu ze dne 7. prosince 2011 mají věřitelé právo přihlásit finanční pohledávky, které jim vznikly před datem zahájení konkurzního řízení, do jednoho měsíce od vstupu rozhodnutí o zahájení konkurzního řízení v platnost. Svým rozhodnutím ze dne 13. ledna 2012 vilniuský krajský soud věřitelům společnosti AB bankas SNORAS lhůtu pro přihlášení pohledávek, které jim vznikly před datem zahájení konkurzního řízení, prodloužil do 10. února 2012 (včetně). Znamená to, že věřitelé musí své pohledávky předložit správcovi konkurzní podstaty do 10. února 2012 (včetně). K přihlášení pohledávek se doporučuje použít formulář pohledávky zveřejněný na webových stránkách banky http://www.snoras.com

Pohledávky spolu se všemi přílohami je třeba zaslat na tuto adresu:

Bankrutuojanti AB bankas SNORAS

A. Vivulskio g. 7

LT-03221 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Věřitel, jehož bydliště nebo sídlo se nachází v Litvě, musí svou pohledávku přihlásit v litevštině. Věřitel banky, jehož bydliště nebo sídlo se nachází v jiném členském státě Evropské unie, může pohledávku přihlásit v úředním jazyce tohoto státu. Musí však přiložit litevský překlad pohledávky, která musí být v tomto případě označena litevským nápisem „Reikalavimo pateikimas“. Formulář musí být podepsán oprávněnou osobou. Věřitelé musí rovněž upřesnit povahu pohledávky, datum, k němuž vznikla, a její výši a poskytnout informace o jejím případném zajištění.

Pokud věřitelé svou pohledávku nepřihlásí a/nebo pokud své pohledávky přihlásí po uplynutí výše uvedené lhůty nebo nepředloží všechny požadované informace, mohou být tyto pohledávky zamítnuty. Soud však může uznat pohledávky věřitelů přihlášené i po uplynutí výše uvedené lhůty, pokud usoudí, že důvody pro nesplnění lhůty byly závažné.

Další informace k přihlášení pohledávek lze nalézt na webových stránkách http://www.snoras.com

Vilnius, Litva, dne 17. ledna 2012.

Správce společnosti Akcinė bendrovė bankas SNORAS (v konkurzu) (jednající jako její zástupce bez osobní odpovědnosti)

Neil COOPER


Top