EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XE0508

Usnesení Evropského hospodářského a sociálního výboru „k situaci v zemích jižního Středomoří“

OJ C 132, 3.5.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.5.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 132/1


Usnesení Evropského hospodářského a sociálního výboru „k situaci v zemích jižního Středomoří“

2011/C 132/01

Na plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 15. a 16. března 2011 (jednání dne 15. března 2011), přijal Evropský hospodářský a sociální výbor následující usnesení 149 hlasy pro, 11 hlasů bylo proti a 10 členů se zdrželo hlasování

1.

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyjadřuje solidaritu s obyvateli zemí jižního Středomoří, kteří nenásilně bojují za svá základní práva a svobody, a podporuje jejich legitimní snahu o nastolení stabilních demokracií v jejich zemích.

2.

EHSV žádá, aby bylo ukončeno veškeré násilí proti civilistům a aby byla plně respektována touha lidu po přechodu k demokracii a jeho právo na svobodu projevu a pokojnou demonstraci.

3.

EHSV vyzývá k okamžitému, pokojnému a demokratickému přechodu, jenž povede k nastolení právního státu, ke stabilní demokracii založené na svobodných a spravedlivých volbách, k neomezenému právu na sdružování a k respektování lidských práv.

4.

V tomto historickém okamžiku se dlouholeté i nově založené organizace zaměstnavatelů, pracovníků a další strany zastupující občanskou společnost – zejména v socio-ekonomické, občanské, profesní a kulturní sféře – v zemích Středomoří s jasným demokratickým posláním ujímají zásadního úkolu v rámci změny politických režimů a musí sehrát nezastupitelnou úlohu pro budoucnost svých zemí. Aby procesy přeměny vyústily v plně demokratické systémy, bude mít zásadní význam navázání konstruktivního a produktivního dialogu mezi těmito organizacemi a politickými orgány, které přeměnu řídí. Stejně důležitý bude příspěvek občanské společnosti k posilování sousedských vztahů, včetně přímých kontaktů mezi obyvateli.

5.

EHSV vítá nedávné výzvy vysoké představitelky pro zahraniční věci na podporu těchto demokratických procesů a oznámení plánu na humanitární pomoc pro tento region. EHSV požaduje jednoznačný evropský závazek vůči občanské společnosti v jižní části středomořského regionu, jenž je součástí těchto výzev. Evropská služba pro vnější činnost prokázala, že již nyní přijímá opatření zaměřená na uskutečnění tohoto politického závazku. EHSV je připraven podpořit takové politické úsilí prostřednictvím budování kapacit, podpory hledání konsensu a navazování strukturovaného a reprezentativního dialogu s občanskou společností zemí jižního Středomoří. EHSV vítá rozhodnutí rozvíjet tento nový postoj – občanské nepokoje v zemích jižního Středomoří jednoznačně poukazují na slabá místa dosavadní politiky vnějších vztahů EU vůči těmto zemím.

6.

Za tímto účelem je EHSV k dispozici svým stávajícím i novým kontaktům, včetně organizací zaměstnavatelů, pracovníků a ostatních organizací občanské společnosti, jež mají vazby na protějšky v rámci evropské občanské společnosti a na evropsko-středomořskou nevládní platformu. EHSV bude usilovat o společnou činnost v regionu na podporu poklidného přechodu k demokracii.

7.

EHSV vyzývá k zapojení všech demokratických sil do tohoto procesu. Zásadní význam bude mít v průběhu fáze přechodu zapojení demokratických a nezávislých organizací zaměstnavatelů, pracovníků a ostatních organizací občanské společnosti.

8.

EHSV vyzývá EU, aby přijala ambiciózní opatření zaměřená na přezkum poslání Unie pro Středomoří a poskytla středomořským zemím, které se již vydaly cestou přechodu k demokracii, politickou a institucionální, hospodářskou, sociální, technickou a humanitární pomoc. EHSV lituje, že koordinace mezi institucemi EU a členskými státy při řešení těchto otázek je nedostatečná. Proto naléhavě žádá instituce EU a členské státy, aby koordinovaly svou činnost v regionu a aby zcela obnovily svou strategii pro Středomoří. Strategickou součástí tohoto nového přístupu by měla být podpora občanské společnosti, aby se zajistilo, že podpora EU poskytovaná zemím tohoto regionu přinese co největší užitek. Evropský hospodářský a sociální výbor a rovněž Výbor regionů (VR) jsou připraveny se do této činnosti zapojit.

9.

EHSV a VR se dohodly, že budou svou budoucí činnost v oblasti procesů přechodů k demokracii v zemích jižního Středomoří koordinovat. EHSV a VR vyzývají ke společnému akčnímu plánu institucí a orgánů EU, jenž by stanovil, jakým způsobem by měl každý z těchto subjektů přispět k celkové politice EU v regionu.

10.

EHSV vítá závěry z mimořádného zasedání Evropské rady z 11. března, které podpořily demokratický, hospodářský a sociální rozvoj středomořských zemí.

11.

EHSV vyzývá Evropskou unii a její členské státy, aby rychle a účinně přistoupily ke koordinovanému zásahu mezinárodního společenství v Libyi za účelem zajištění bezpečnosti obyvatelstva a humanitární pomoci a provedení všech opatření nezbytných pro podporu přechodu k demokracii.

V Bruselu dne 15. března 2011.

předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru

Staffan NILSSON


Top