EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0625(03)

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

OJ C 185, 25.6.2011, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 185/10


Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

2011/C 185/05

Tímto zveřejněním se přiznává právo podat proti žádosti námitku podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 (1). Komise musí obdržet prohlášení o námitce do šesti měsíců po tomto zveřejnění.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006

„SUSINA DI DRO“

č. ES: IT-PDO-0005-0779-30.06.2009

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Název:

„Susina di Dro“

2.   Členský stát nebo třetí země:

Itálie

3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny:

3.1   Druh produktu:

Třída 1.6.

Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované.

3.2   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodu 1:

Chráněným označením původu „Susina di Dro“ se poskytuje ochrana čerstvému plodu místní odrůdy švestky „Prugna di Dro“, které se obecně říká Susina di Dro.

Čerstvé plody musejí být při uvádění ke spotřebě neporušené, čisté, musejí vypadat čerstvě a zdravě, nesmějí obsahovat cizorodé látky a vykazovat nepatřičné pachy. Plody mají oválný, mírně protažený tvar s kompaktní dužinou. Pokrývá je charakteristické bělavé ojínění.

Pro čerstvé plody je typické následující zabarvení:

slupka má barvu od fialově červené po tmavě modrou až fialovou s povlakem ojínění, občas se na ní vyskytují malá nazelenalá místa,

dužina má žlutou nebo zeleno-žlutou barvu.

Chemické vlastnosti:

 

Cukry – minimální hodnota při sklizni: 9,0 °Brix

 

Polyfenoly – minimální hodnota: 900 mg/kg

Pokud jde o organoleptické vlastnosti, produkt s CHOP „Susina di Dro“ se vyznačuje jemně aromatickou navinulou chutí a příjemnou těstovitou konzistencí.

3.3   Suroviny (pouze u zpracovaných produktů):

3.4   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu):

3.5   Specifické kroky při produkci, které se musí uskutečnit v označené zeměpisné oblasti:

Produkce, čištění a balení musejí probíhat v zeměpisné oblasti vymezené v bodě 4, aby se zamezilo poškození plodů a napadením plísněmi. Kromě toho rychlé uzavření řetězce má pozitivní vliv na zachování charakteristické vrstvy ojínění, která plody pokrývá.

3.6   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.:

Produkt s CHOP „Susina di Dro“ musí být balen v souladu s platnými právními předpisy. Všechny typy balení se uzavírají pomocí síťky, fólie nebo víčka.

3.7   Zvláštní pravidla pro označování:

Na baleních, v nichž se produkt prodává, musí být uvedeno označení CHOP „Susina di Dro“ spolu s logem, jež je popsáno níže. Jde o stylizovanou švestku fialové barvy, již doplňují zelené listy. Doprostřed švestky je bílými písmeny vepsán nápis „SUSINA DI DRO DOP“ a okraj plodu vyplňují slova „DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA“.

Logo:

Image

Do popisu je zakázáno dodávat jakékoli označení původu, jež není výslovně stanoveno, či doplňující označení, která by mohla spotřebitele uvádět v omyl.

4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti:

Oblast produkce švestky s CHOP „Susina di Dro“ zahrnuje území následujících obcí autonomní oblasti Trento: Arco, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Calavino, Cavedine, Fiavè, Dorsino, Drena, Dro, Lasino, Lomaso, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, San Lorenzo in Banale, Stenico, Tenno, Terlago, Vezzano a Trento. Pokud jde o Trento, oblast se omezuje na obvody Cadine, Sopramonte, Sant’Anna, Vigolo Baselga a Baselga del Bondone.

5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí:

5.1   Specifičnost zeměpisné oblasti:

Oblast produkce švestky s CHOP „Susina di Dro“ se vyznačuje jedinečností klimatu, za niž vděčí rovněž blízkosti jezera Lago di Garda. I když se oblast nachází v srdci hřebenu Alp, jsou zde velmi příjemné teploty, jež během roku dosahují průměru 12,4 °C. Oblast se rovněž těší dlouhému období intenzivního světla, jež je spjato s téměř stále bezoblačným nebem. Denní světlo trvá v průměru 10 hodin, tj. 36 000 vteřin celkového nahromaděného slunečního svitu (průměrný údaj k 21. červnu každého roku). Rovněž v zimních měsících, které se v předalpské oblasti Itálie, stejně jako ve střední a západní Evropě, vyznačují hustými mlhami, dosahuje sluneční svit 100–120 hodin měsíčně, tj. v průměru 3–4 hodiny slunečního svitu denně. Tento jev je způsoben zejména periodickým systémem větrů, tj. střídáním proudů sestupujících z údolí a proudů stoupajících vzhůru („Òra del Garda“) z jezera. Zejména „Òra del Garda“, druh vlahého větru, kromě toho, že zaručuje bezoblačnost nebe, v zimě brání příchodu studených větrů ze severu, zatímco v létě prospěšně zmírňuje nejvyšší odpolední teploty, které by jinak měly nepříznivý dopad na fenolovou složku plodu a na hromadění cukrů. V oblasti produkce švestky s CHOP „Susina di Dro“ jsou tedy zimní období zvláště mírná a během léta přicházejí období sucha a extrémní teploty pouze sporadicky. K těmto vlastnostem je třeba dodat vysokou kvalitu půdy na pozemcích, jež byla z geologického pohledu utvářena procesem usazování na dně moře. Pozemky se prakticky v celé oblasti vyznačují mírně alkalickou reakcí. Ta je podmínkou pro lepší dostupnost a dynamičnost minerálů, a to zejména v případě absorpce fosforu, vápníku a hořčíku.

5.2   Specifičnost produktu:

Švestka „Susina di Dro“ je autochtonní odrůda, jež se již po dlouhou dobu pěstuje v údolí řeky Sarca, kde se geneticky stabilizovala.

Nezanedbatelnou hodnotou švestky s CHOP „Susina di Dro“ je její obsah polyfenolů, jež určujícím způsobem ovlivňují organoleptické vlastnosti, barvu a vůni plodu a z farmakologického hlediska jsou velmi zajímavé.

Plody se rovněž vyznačují minimálním obsahem cukrů, jenž je určující pro typickou sladko-kyselou chuť tohoto místního ekotypu.

Studie zveřejňované od roku 1975 jsou dokladem pozornosti, jež byla věnována jedinečnosti těchto plodů, pokud jde o obsah polyfenolů a cukrů. Tyto údaje shromážděné v některých nedávno vypracovaných studiích svědčí o tom, jak jsou vlastnosti produktu „Susina di Dro“ dlouhodobě konkrétně uznávány a současností potvrzeny.

5.3   Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a jakostí nebo vlastnostmi produktu (u CHOP) nebo specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu (u CHZO):

Odrůdu švestky „Prugna di Dro“ vyšlechtili v oblasti produkce během staletí místní zemědělci, kteří získávali nové stromy převážně ze semen nebo výhonků kořenů, přičemž neustále usilovali o genetické vylepšování celé odrůdy. Opírali se o fenotypické znaky spojené především s produkčními vlastnostmi stromů a organoleptickými vlastnostmi plodů.

Tvorba a hromadění polyfenolů a cukrů ve švestkách s CHOP „Susina di Dro“ úzce souvisejí s klimatem v oblasti produkce a zejména s množstvím slunečního záření, jemuž jsou stromy vystaveny a jež určuje teplotu prostředí. Tyto klimatické faktory sehrávají zásadní úlohu v úrovni a v rytmu aktivity enzymů v metabolismu fenolů a v mechanismech fotosyntézy, jež jsou určující pro hromadění uhlovodíků a tudíž cukrů.

Tyto biologické jevy souvisejí s podmínkami prostředí v oblasti produkce, jež jsou zvláště příznivé, jelikož jsou spojeny se zmírňujícím vlivem největšího italského jezera „Lago di Garda“ a větrů od něj vanoucích (brízy). Zvláštní význam má typická bríza „Òra del Garda“, která vane v odpoledních hodinách a zaručuje tak bezoblačné nebe a zmírňuje nejvyšší letní teploty.

Hromadění pigmentů ve slupce – anthokyanu způsobujícího fialově modré zabarvení – závisí především na stupni záření, které na plody dopadá, zatímco obsah cukru je spjat s teplotami prostředí, jež díky zmírnění od bríz zabraňují stresu, kterému by plody během pěstování mohly být vystaveny.

V oblasti produkce švestek s CHOP „Susina di Dro“ má pěstování tohoto ovoce i ze společensko-hospodářského hlediska zásadní význam a lze je porovnat s pěstováním vinné révy či jabloní.

Pěstování švestek má totiž v kultuře oblasti již po staletí hluboké kořeny, o čemž svědčí zmínky ve 42 oddílech listin Carte di Regola pro oblast při řece Sarca „Piano del Sarca“ pocházející z roku 1284.

V nedávných dobách všichni obyvatelé údolí řeky Sarca, kteří měli vždy zájem na co nejlepším využití specifických kvalit švestek s CHOP „Susina di Dro“, zintenzivnili své úsilí v kulturní oblasti, a to propojením turistiky, územního rozvoje a zemědělsko-potravinářského odvětví. Z významných iniciativ je třeba zmínit setkání „Settimana del Prugno Fiorito di Dro“, jež bylo pořádáno od počátku 70. let. Toto setkání se poté přeměnilo na moderněji pojatou událost, která se koná v srpnu a jež se nazývá „Dro: il tempo delle prugne“ (Dro: doba švestek).

Odkaz na zveřejnění specifikace:

(Čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006)

Tento správní orgán zahájil vnitrostátní postup námitky tím, že zveřejnil návrh uznání chráněného označení původu „Susina di Dro“ v Úředním věstníku Italské republiky č. 100 ze dne 2. května 2009.

Úplné znění specifikace produkce je k dispozici na internetové adrese:

http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

nebo

lze přímo vstoupit na domovskou stránku ministerstva zemědělství, potravinářství a lesnictví (http://www.politicheagricole.it) a kliknout na „Prodotti di Qualità“ (Jakostní produkty – vlevo na obrazovce) a nakonec na „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]“ (Specifikace produkce, jež jsou předmětem zkoumání EU (nařízení (ES) č. 510/2006)).


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.


Top