Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0122(01)

Výňatek z rozhodnutí o Glitnir banki hf. podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí

OJ C 22, 22.1.2011, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/4


Výňatek z rozhodnutí o Glitnir banki hf. podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí

2011/C 22/03

Dne 22. listopadu 2010 rozhodl okresní soud v Reykjavíku, že Glitnir banki hf., identifikační číslo 550500-3530, se sídlem Sóltún 26, Reykjavík (dále jen „banka“), má vstoupit do likvidace podle obecných pravidel kapitoly XII části B zákona č. 161/2002, avšak s výhradou přechodného ustanovení V bodů 3 a 4 téhož zákona, s právním účinkem vyplývajícím z bodu 2 téhož ustanovení ve znění článku 2 zákona č. 132/2010. Dne 8. října 2008 převzal islandský orgán finančního dohledu (FME) pravomoci valné hromady akcionářů a jmenoval výbor pro řešení problémů banky. Rozhodnutím okresního soudu ze dne 24. listopadu 2008 bylo v souladu se zákonem č. 129/2008 (srov. zákon č. 21/1991) bance povoleno moratorium. Moratorium bylo třikrát prodlouženo, naposledy dne 13. srpna 2010 s platností do 24. listopadu 2010. Další prodloužení zákon nepovoluje.

Dne 22. dubna 2009 vstoupil v platnost zákon č. 44/2009, kterým se mění povaha a podstata moratoria, které lze povolit finančnímu podniku. Podle přechodného ustanovení II bodu 2 zákona č. 44/2009 (přechodného ustanovení V zákona č. 161/2002) se na moratorium vztahují ustanovení čl. 101 odst. 1 a článků 102, 103 a 103a zákona č. 161/2002 ve znění čl. 5 odst. 1 a článků 6 až 8 zákona č. 44/2009, jako kdyby byla banka ke dni vstupu zákona v platnost na základě soudního rozhodnutí v likvidaci. Je však stanoveno, že likvidační řízení by mělo být po celou dobu platnosti povoleného moratoria označeno za „moratorium“. Zákon č. 44/2009 rovněž stanoví, že po uplynutí platnosti moratoria by měl být podnik automaticky a bez zvláštního soudního rozhodnutí považován za podnik v likvidaci podle obecných pravidel. Dne 12. května 2009 byla rozhodnutím okresního soudu v Reykjavíku jmenována rada pro otázky likvidace banky.

Byla zveřejněna výzva věřitelům k přihlášení pohledávek s lhůtou pro přihlášení do 26. listopadu 2009. Kromě této výzvy obsahovalo oznámení upozornění na lhůty, které je třeba dodržet. O přihlášených pohledávkách se jednalo již na třech schůzích a další schůze je plánována na 14. dubna 2011. Očekává se, že na ní rada pro otázky likvidace představí zbývající rozhodnutí o uznání pohledávek za bankou.

Zákon č. 161/2002 byl pozměněn zákonem č. 132/2010, který vstoupil v platnost dne 17. listopadu 2010 a stanoví, že před uplynutím moratoria podniku mohou jeho výbor pro řešení problémů a rada pro otázky likvidace společně požádat soud, aby rozhodl o vstupu podniku do likvidace podle obecných pravidel, pokud shledá, že jsou splněny podstatné požadavky čl. 101 odst. 2 bodu 3 uvedeného zákona. Pokud soud žádosti vyhoví, opatření přijatá během moratoria podniku po dni vstupu zákona č. 44/2009 v platnost zůstávají nedotčena.

Výbor pro řešení problémů banky a rada pro otázky likvidace tuto žádost podaly a dne 22. listopadu 2010 bylo na základě uvedeného zákona ve znění zákona č. 132/2010 vyhlášeno rozhodnutí soudu. Soud shledal, že podmínky zákona pro vydání rozhodnutí o likvidačním řízení byly splněny.

Aktiva banky činí přibližně 783 miliardy ISK (na základě současných odhadů míry splacení pohledávek a směnného kurzu islandské koruny k 30. září 2010), zatímco závazky dosahují přibližně 2 838 miliard ISK. Banka je proto dle posouzení soudu v platební neschopnosti a její platební obtíže pravděpodobně nejsou přechodné povahy (viz čl. 101 odst. 2 bod 3 zákona č. 161/2002).

Soud ve svém rozhodnutí zároveň potvrzuje, že v souladu s ustanovením zákona zůstávají opatření přijatá během moratoria podniku po vstupu zákona č. 44/2009 v platnost nedotčena, což například znamená, že jmenování výboru pro řešení problémů banky a rady pro otázky likvidace nepozbývá platnosti. Totéž se vztahuje na všechna opatření přijatá na základě článků 101 až 103 a 103a zákona č. 161/2002 (viz přechodné ustanovení V bod 2 téhož zákona). Rozhodnutí rovněž potvrzuje, že datum vstupu zákona č. 44/2009 v platnost, tj. 22. dubna 2009, zůstává rozhodným dnem pro stanovení pořadí pohledávek a dalších právních účinků, které se určují podle data vyhlášení rozhodnutí soudu o likvidaci.

V Reykjavíku dne 30. listopadu 2010.

Rada pro otázky likvidace banky

Steinunn H. GUðBJARTSDÓTTIR, st. zást. nejvyš. soudu

Páll EIRÍKSSON, st. zást. okr. soudu

Výbor pro řešení problémů banky

Árni TÓMASSON

Heimir HARALDSSON

Thórdís BJARNADÓTTIR, st. zást. nejvyš. soudu


Top