EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0056

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 4. července 2011 k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření měnové dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se zachování eura na Svatém Bartoloměji v důsledku změny jeho statusu vůči Evropské unii (CON/2011/56)

OJ C 213, 20.7.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 213/21


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 4. července 2011

k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření měnové dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se zachování eura na Svatém Bartoloměji v důsledku změny jeho statusu vůči Evropské unii

(CON/2011/56)

2011/C 213/07

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 29. června 2011 žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření měnové dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se zachování eura na Svatém Bartoloměji v důsledku změny jeho statusu vůči Evropské unii (1) (dále jen „navrhované rozhodnutí“) a k textu měnové dohody, která tvoří přílohu navrhovaného rozhodnutí.

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, jelikož navrhované rozhodnutí se týká měnové dohody podle čl. 219 odst. 3 Smlouvy. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Obecné připomínky

ECB vítá navrhované rozhodnutí, jelikož text přiložené měnové dohody náležitě zohledňuje připomínky a pozměňovací návrhy ECB uvedené ve stanovisku CON/2011/22 ze dne 11. března 2011 k doporučení pro rozhodnutí Rady o podmínkách pro sjednání měnové dohody s Francouzskou republikou jednající ve prospěch francouzského zámořského společenství Svatého Bartoloměje (2) a postoj, který ECB vyjádřila v průběhu jednání.

ECB má k navrhovanému rozhodnutí nicméně konkrétní pozměňující návrhy, jejichž cílem je zajistit soulad mezi rozhodnutím Rady o podmínkách pro sjednání měnové dohody s Francouzskou republikou jednající ve prospěch francouzského zámořského společenství Svatého Bartoloměje (3) a navrhovaným rozhodnutím.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 4. července 2011.

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2011) 360 v konečném znění.

(2)  Zveřejněné současně s tímto stanoviskem.

(3)  Dosud nezveřejněno.


PŘÍLOHA

Pozměňovací návrhy

Text navrhovaný Komisí

Změny navrhované ECB (1)

Změna č. 1

Čtvrté právní východisko (nové)

Žádný stávající text

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky,“

Odůvodnění

Navrhovaná změna je nezbytná za účelem zohlednění skutečnosti, že se tento akt Unie přijímá v souladu s čl. 127 odst. 4 a 282 odst. 5 Smlouvy, které stanoví povinnost konzultovat ECB ke všem návrhům aktů Unie v oblasti její působnosti.

Změna č. 2

3. bod odůvodnění

(3)

Rada dne 13. dubna 2011 zmocnila Komisi, jež jedná ve spolupráci s Evropskou centrální bankou a s jejím souhlasem v oblastech spadajících do její pravomoci, aby s cílem uzavření měnové dohody vedla jednání s Francouzskou republikou jednající ve prospěch francouzského zámořského společenství Svatý Bartoloměj. Dohoda byla parafována dne 30. května 2011.

(3)

Rada dne 13. dubna 2011 zmocnila Komisi, , aby s cílem uzavření měnové dohody vedla jednání s Francouzskou republikou jednající ve prospěch francouzského zámořského společenství Svatý Bartoloměj a aby do těchto jednání plně zapojila ECB a vyžádala si její souhlas ve věcech, jež spadají do její pravomoci. Dohoda byla parafována dne 30. května 2011.

Odůvodnění

Navrhovaná změna je nezbytná za účelem uvedení navrhovaného rozhodnutí do souladu s 6. bodem odůvodnění a s článkem 1 rozhodnutí Rady o podmínkách pro sjednání měnové dohody s Francouzskou republikou jednající ve prospěch francouzského zámořského společenství Svatého Bartoloměje  (2).


(1)  Tučně je vyznačen text, který ECB navrhuje doplnit. Přeškrtnut je text, který ECB navrhuje vypustit.

(2)  Dosud nezveřejněno.


Top