EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0018

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 4. března 2011 k návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (kodifikované znění) (CON/2011/18)

OJ C 114, 12.4.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.4.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/1


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 4. března 2011

k návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (kodifikované znění)

(CON/2011/18)

2011/C 114/01

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 26. ledna 2011 žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (kodifikované znění) (1) (dále jen „navrhované nařízení“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4 první odrážce a čl. 128 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť navrhované nařízení se týká nominálních hodnot a technických specifikací euromincí. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Obecné připomínky

Navrhované nařízení je kodifikací nařízení Rady (ES) č. 975/98 ze dne 3. května 1998 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (2). Ve stávajících pravidlech pro nominální hodnoty a technické specifikace euromincí nebyly provedeny žádné podstatné změny.

I když ECB kodifikaci obecně vítá, poznamenává, že tento přístup neumožňuje provést žádné podstatné změny nařízení (ES) č. 975/98. ECB je nicméně toho názoru, že by měla být provedena změna technických specifikací stanovených v příloze I navrhovaného nařízení tak, jak je vysvětleno v příloze tohoto stanoviska.

Konkrétní pozměňovací návrhy k těm ustanovením navrhovaného nařízení, která ECB doporučuje změnit, jsou uvedeny v příloze včetně příslušného odůvodnění.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 4. března 2011.

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 691 v konečném znění.

(2)  Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 6.


PŘÍLOHA

Pozměňovací návrhy

Text navrhovaný Komisí

Změna navrhovaná ECB (1)

Změna č. 1

13. bod odůvodnění navrhovaného nařízení

„(13)

Ze všech předepsaných technických specifikací pro euromince má směrnou povahu pouze hodnota udávající sílu, neboť vlastní síla mince závisí na předepsaném průměru a hmotnosti,“

Odůvodnění

Zatímco v roce 1998, kdy byly technické specifikace euromincí určených pro peněžní oběh poprvé přijaty, byly směrné hodnoty týkající se síly mincí jedinými hodnotami, které mohly být stanoveny, doporučuje ECB nyní nahradit tyto směrné hodnoty hodnotami udávajícími skutečnou sílu euromincí. Tyto hodnoty jsou dobře známé a mincovny je používají jako referenční hodnoty k výrobě mincí.

Změna č. 2

Příloha I navrhovaného nařízení

„Technické specifikace uvedené v článku 1

Nominální hodnota (euro)

(…)

Síla v mm (2)

(…)

2

(…)

1,95

(…)

1

(…)

2,125

(…)

0,50

(…)

1,88

(…)

0,20

(…)

1,63

(…)

0,10

(…)

1,51

(…)

0,05

(…)

1,36

(…)

0,02

(…)

1,36

(…)

0,01

(…)

1,36

(…)

„Technické specifikace uvedené v článku 1

Nominální hodnota (euro)

(…)

Síla v mm (3)

(…)

2

(…)

2,20

(…)

1

(…)

2,33

(…)

0,50

(…)

2,38

(…)

0,20

(…)

2,14

(…)

0,10

(…)

1,93

(…)

0,05

(…)

1,67

(…)

0,02

(…)

1,67

(…)

0,01

(…)

1,67

(…)

Odůvodnění

Příloha I navrhovaného nařízení reprodukuje tabulku uvedenou v článku 1 nařízení (ES) č. 975/98. V této tabulce je síla mincí uvedena ve třetím sloupci s vysvětlením, že hodnoty udávající sílu mají směrnou povahu. Zatímco v roce 1998, kdy byly technické specifikace euromincí určených pro peněžní oběh poprvé přijaty, byly tyto směrné hodnoty jedinými hodnotami, které mohly být stanoveny, doporučuje ECB nyní nahradit tyto směrné hodnoty hodnotami udávajícími skutečnou sílu euromincí. Tyto hodnoty jsou dobře známé a mincovny je používají jako referenční hodnoty k výrobě mincí.


(1)  Tučně je vyznačen text, který ECB navrhuje doplnit. Přeškrtnut je text, který ECB navrhuje vypustit.

(2)  Hodnoty udávající sílu mají směrnou povahu“

(3)  


Top