EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XX0213(02)

Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení ve věcech č. COMP/39.388 – Velkoobchodní trh s elektřinou v Německu a č. COMP/39.389 – Vyrovnávací trh s elektřinou v Německu

OJ C 36, 13.2.2009, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 36/7


Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení ve věcech č. COMP/39.388 – Velkoobchodní trh s elektřinou v Německu a č. COMP/39.389 – Vyrovnávací trh s elektřinou v Německu (1)

(2009/C 36/07)

Návrh rozhodnutí předložený Komisí podle článku 9 nařízení (ES) č. 1/2003 se vztahuje na některé činnosti podniku E.ON. Obvinění se týkají zadržování výrobních kapacit za účelem zvýšení cen elektřiny, odrazování od investic do výrobních kapacit třetími stranami na německém velkoobchodním trhu s elektřinou, zvýhodňování přidružených společností, přenášení nákladů na konečného uživatele na německém vyrovnávacím trhu a dále zabraňování výrobcům elektřiny z jiných členských států v prodeji vyrovnávací energie na vyrovnávací trhy podniku E.ON.

Komise zahájila řízení za účelem přijetí rozhodnutí podle kapitoly III nařízení (ES) č. 1/2003 a přijala předběžné posouzení podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003 dne 7. května 2008. Na základě následných rozhovorů s útvary Komise předložil podnik E.ON dne 27. května 2008 své závazky.

Dne 12. června 2008 Komise zveřejnila v Úředním věstníku Evropské unie oznámení podle čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 1/2003, ve kterém shrnula obavy a závazky a vyzvala zúčastněné třetí strany, aby vznesly své připomínky k tomuto oznámení do jednoho měsíce od jeho zveřejnění. Připomínky obdržené na základě této výzvy většinou potvrzovaly, že závazky jsou přiměřené tomu, aby rozptýlily obavy vznesené v předběžném posouzení.

Komise nyní dospěla k závěru, že s ohledem na závazky navržené podnikem E.ON a aniž je dotčen čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/2003, by mělo být řízení ukončeno.

Z rozhodnutí učiněného na základě článku 9 nařízení (ES) č. 1/2003 vyplývá, že pravidla hospodářské soutěže nebyla porušena, dotčený podnik však souhlasí, že bude reagovat na obavy Komise vyjádřené v jejím předběžném posouzení. Na obou stranách přitom existuje vůle zjednodušit administrativní a právní požadavky nezbytné k úplnému prošetření údajného protiprávního jednání. To je důvodem, proč bylo v několika rozhodnutích sboru přijato stanovisko (2), že řádný postup je splněn tehdy, když podnik informuje Komisi o tom, že mu byly dostatečným způsobem zpřístupněny informace nezbytné k tomu, aby mohl navrhnout závazky s cílem rozptýlit obavy Komise.

V tomto případě se postupovalo stejně, podnik E.ON tedy předložil Komisi prohlášení v tomto smyslu dne 29. října 2008.

Vzhledem k výše zmíněnému považuji práva na slyšení v tomto případě za dodržená.

Brusel 10. listopadu 2008.

Michael ALBERS


(1)  Podle článků 15 a 16 rozhodnutí Komise (2001/462/ES, ESUO) ze dne 23. května 2001 o mandátu úředníků pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže – (Úř. věst. L 162, 19.6.2001, s. 21).

(2)  Srov. rozhodnutí ze dne 22.6.2005 věc č. COMP/39.116 – Coca-Cola; rozhodnutí ze dne 19.1.2005 věc č. COMP/37.214 – DFB; rozhodnutí ze dne 14.9.2007 věc č. COMP/39.142 – Toyota.


Top