EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0367

Směrnice o kapitálových požadavcích ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení (KOM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))
P6_TC1-COD(2008)0191 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. května 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/…/ES, kterou se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení

OJ C 212E , 5.8.2010, p. 323–323 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 212/323


Středa 6. května 2009
Směrnice o kapitálových požadavcích ***I

P6_TA(2009)0367

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení (KOM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))

2010/C 212 E/47

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0602),

s ohledem na návrh směrnice Komise, kterou se mění některé přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pokud jde o ustanovení technické povahy týkající se řízení rizik a usnesení Parlamentu ze dne 16. prosince 2008 (1) k tomuto návrhu,

s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 47 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0339/2008),

s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 29. dubna 2009 zavázal schválit pozměněný návrh v souladu s čl. 251 odst. 2 druhým pododstavcem první odrážkou Smlouvy o ES,

s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0139/2009),

1.

schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.

vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.

pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.


(1)  Přijaté texty, P6_TA(2008)0607.


Středa 6. května 2009
P6_TC1-COD(2008)0191

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. května 2009 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/…/ES, kterou se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2009/111/ES.)


Top