Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0321

Přeshraniční platby ve Společenství ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách ve Společenství (KOM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))
P6_TC1-COD(2008)0194 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a o zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 483–483 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 184/483


Pátek 24. dubna 2009
Přeshraniční platby ve Společenství ***I

P6_TA(2009)0321

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách ve Společenství (KOM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

2010/C 184 E/81

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0640),

s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 95 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0352/2008),

s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 25. března 2009 zavázal schválit pozměněný návrh v souladu s čl. 251 odst. 2 druhým pododstavcem první odrážkou Smlouvy o ES,

s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6-0053/2009),

1.

schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.

vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Pátek 24. dubna 2009
P6_TC1-COD(2008)0194

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a o zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (ES) č. 924/2009.)


Top