EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0015

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 3. dubna 2008 na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Rady o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (CON/2008/15)

OJ C 88, 9.4.2008, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.4.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 88/1


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 3. dubna 2008

na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Rady o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství

(CON/2008/15)

(2008/C 88/01)

Úvod a právní základ

Dne 19. března 2008 obdržela Evropská centrální banka (ECB) žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu nařízení Rady o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (dále jen „navrhované nařízení“), kterým se kodifikuje nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (1).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 105 odst. 4 první odrážce Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Připomínky

ECB nemá k navrhovanému nařízení žádné konkrétní připomínky.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 3. dubna 2008.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2103/2005 (Úř. věst. L 337, 22.12.2005, s. 1).


Top