EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0036

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 6. července 2006 na žádost Rady Evropské Unie k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura, a k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98 o přepočítacích koeficientech mezi eurem a měnami členských států přijímajících euro (CON/2006/36)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 163/10


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 6. července 2006

na žádost Rady Evropské Unie k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura, a k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98 o přepočítacích koeficientech mezi eurem a měnami členských států přijímajících euro

(CON/2006/36)

(2006/C 163/07)

Úvod a právní základ

Dne 4. července 2006 obdržela Evropská centrální banka (ECB) žádost Rady Evropské Unie o stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura (dále jen „navrhované nařízení I“), a k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98 o přepočítacích koeficientech mezi eurem a měnami členských států přijímajících euro (dále jen „navrhované nařízení II“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 123 odst. 5 Smlouvy o založení Evropského společenství, který je právním základem obou navrhovaných nařízení. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

1.   Účel navrhovaných nařízení

1.1

Navrhovaná nařízení umožní, aby po zrušení výjimky pro Slovinsko postupem podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy bylo ve Slovinsku jako měna zavedeno euro.

2.   Konkrétní připomínky

2.1

Pokud se týká navrhovaného nařízení I, doporučuje ECB, aby druhý odstavec článku 2 neodkazoval výslovně na protokoly 25 a 26 ani na čl. 122 odst. 1 Smlouvy, ale aby namísto toho obecně odkazoval na Smlouvu v souladu s odrážkou ii) přílohy V oddílu A bodu 4 písm. a) rozhodnutí Rady 2004/338/ES, Euratom, ze dne 22. března 2004, kterým se přijímá jednací řád Rady (1). V této souvislosti je třeba poznamenat, že nařízení Rady (ES) č. 2596/2000 ze dne 27. listopadu 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 o zavedení eura (2), jež bylo přijato při zavedení eura v Řecku, neodkazovalo na shora uvedené protokoly ani na čl. 122 odst. 1 Smlouvy v souladu s odrážkou ii) přílohy II oddílu A bodu 4 písm. a) rozhodnutí Rady 2000/396/ES, ESUO, Euratom, ze dne 5. června 2000, kterým se přijímá jednací řád Rady (3).

2.2

ECB vítá navrhované nařízení II, které neodvolatelně stanoví přepočítací koeficient mezi eurem a slovinským tolarem ve výši centrální parity slovinského tolaru v rámci mechanismu směnných kurzů II (ERM II), tj. 1 EUR = 239,640 SIT. ECB nemá námitky proti tomu, aby navrhované nařízení II bylo přijato několik měsícům předtím, než Slovinsko přijme euro. Jako ustanovení nařízení Společenství, které má obecnou působnost (tzn. je právně závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech), se přepočítací koeficient mezi eurem a slovinským tolarem bude od 1. ledna 2007 uplatňovat ve všech právních nástrojích, které odkazují na slovinskou měnu, stejně jako tomu bylo v případě přepočítacích koeficientů mezi eurem a měnami ostatních zúčastněných členských států, když tyto státy přijaly euro.

3.   Legislativní návrh

Kromě výše uvedeného stanoviska je v příloze obsažen návrh příslušných změn.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 6. července 2006.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 106, 15.4.2004, s. 22. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/34/ES, Euratom (Úř. věst. L 22, 26.1.2006, s. 32).

(2)  Úř. věst. L 300, 29.11.2000, s. 2.

(3)  Úř. věst. L 149, 23.6.2000, s. 21. Rozhodnutí nahrazené rozhodnutím 2002/682/ES, Euratom (Úř. věst. L 230, 28.8.2002, s. 7).


PŘÍLOHA

Legislativní návrh (navrhované nařízení I)

Text navrhovaný Komisí (1)

Změna navrhovaná ECB (2)

Změna č. 1

Čl. 2 druhý odstavec

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech v souladu se Smlouvou, s výhradou protokolů č. 25 a 26 a čl. 122 odst. 1.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.


(1)  Části textu vyznačené kurzivou navrhuje ECB vypustit.

(2)  Tučným písmem je vyznačen nový text, jenž ECB navrhuje.


Top