EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0018

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 24. března 2006 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Rev. 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (CON/2006/18)

OJ C 79, 1.4.2006, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 79/31


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 24. března 2006

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Rev. 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech

(CON/2006/18)

(2006/C 79/07)

Dne 6. března 2006 obdržela Evropská centrální banka (ECB) od Rady Evropské unie žádost o stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Rev. 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (dále jen „navrhované nařízení“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 105 odst. 4 první odrážce Smlouvy o založení Evropského společenství, neboť navrhované nařízení spadá do oblasti působnosti ECB. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu ECB přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

1.   Obecné připomínky

1.1

ECB vítá navrhované nařízení, jehož cílem je zavést společnou statistickou klasifikaci ekonomických činností v rámci Společenství (dále jen „NACE Rev. 2“). ECB nemá proti nové struktuře NACE ani proti její podrobné klasifikaci námitky.

1.2

ECB podporuje zásady, na kterých je NACE Rev. 2 založena, tj. i) zohlednění hospodářské reality (rozšíření klasifikace, pokud jde o odvětví služeb), ii) srovnatelnost s ostatními mezinárodními klasifikacemi, zejména s Mezinárodní standardní klasifikací ekonomických činností (ISIC) Rev. 4 a iii) návaznost na předchozí klasifikaci. ECB se dále domnívá, že je třeba učinit nezbytné kroky a přijmout veškeré potřebné právní předpisy, aby se zajistil maximální soulad s ostatními mezinárodními klasifikacemi a statistickými standardy.

1.3

ECB vítá též prováděcí opatření obsažená v navrhovaném nařízení, která se týkají klíčových měsíčních, čtvrtletních a ročních statistik, zejména články 12 a 16 týkající se konjunkturálních statistik a indexu nákladů práce. Tato prováděcí opatření, jakož i prováděcí pravidla Evropského systému národních a regionálních účtů ve Společenství však musí být stanovena tak, aby se předešlo významné ztrátě informací, např. přerušením v časových řadách a z toho vyplývající nedostupnosti dlouhodobých časových řad.

1.4

Pro statistiky eurozóny a Evropské unie, které se sestavují především z informací z jednotlivých zemí, je dále rozhodující, aby k zavedení došlo v členských státech souběžně. Nejednotný harmonogram zavádění NACE Rev. 2 v rámci EU by měl velmi nepříznivý dopad na kvalitu a dostupnost souhrnných statistik eurozóny a EU až do té doby, než by všechny členské státy v plném rozsahu přijaly novou klasifikaci a patřičně revidovaly své časové řady. ECB proto navrhuje, aby byl doplněn bod odůvodnění 9 a čl. 6 písm. c) s cílem zajistit plně koordinované zavedení NACE Rev. 2 v členských státech a soulad mezi statistickými oblastmi.

2.   Legislativní návrh

Změny, jež ECB navrhuje, jsou uvedeny v příloze tohoto stanoviska.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 24. března 2006.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


PŘÍLOHA

Legislativní návrh

Text navrhovaný Komisí (1)

Změny navrhované ECB (2)

Změna č. 1

Bod odůvodnění 9

„Při používání klasifikace ekonomických činností ve Společenství je nezbytné, aby Komisi byl při jakékoli záležitosti týkající se provádění tohoto nařízení nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom, zejména při posouzení problémů vzniklých při zavádění NACE Rev. 2, hladkém přechodu z NACE Rev. 1 na NACE Rev. 2 a rovněž při provádění změn v NACE Rev. 2“.

„Používání klasifikace ekonomických činností ve Společenství vyžaduje, aby byl Komisi nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom, zejména pokud jde o posouzení problémů vzniklých při zavádění NACE Rev. 2, hladký a plně koordinovaný přechod z NACE Rev. 1 na NACE Rev. 2, jakož i provádění změn v NACE Rev. 2“.

Odůvodnění – viz odstavec 1.4 stanoviska

Změna č. 2

Čl. 6 písm. c)

„opatření, která zajistí hladký přechod z NACE Rev. 1.1 na NACE Rev. 2, zejména s ohledem na otázky týkající se přerušení v časových řadách, včetně dvojího sběru dat a zpětného dopočtu časových řad.“

„opatření, která zajistí hladký a plně koordinovaný přechod z NACE Rev. 1.1 na NACE Rev. 2, zejména s ohledem na otázky týkající se přerušení v časových řadách, včetně dvojího sběru dat a zpětného dopočtu časových řad, a souběžné zavedení v členských státech.“

Odůvodnění – viz odstavec 1.4 stanoviska


(1)  Části textu vyznačené kurzivou navrhuje ECB vypustit.

(2)  Tučným písmem je vyznačen nový text, jenž ECB navrhuje.


Top