EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0013

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 27. února 2006 k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o časový rozsah zjišťování cen harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (CON/2006/13)

OJ C 55, 7.3.2006, p. 63–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 55/63


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 27. února 2006

k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o časový rozsah zjišťování cen harmonizovaného indexu spotřebitelských cen

(CON/2006/13)

(2006/C 55/30)

Dne 24. února 2006 obdržela Evropská centrální banka (ECB) od Rady Evropské unie žádost o stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen („nařízení o HISC“) (1), pokud jde o časový rozsah zjišťování cen harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (dále jen „navrhované nařízení“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 105 odst. 4 první odrážce Smlouvy o založení Evropského společenství a na čl. 5 odst. 3 nařízení o HISC. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

1.

Cílem navrhovaného nařízení je stanovit minimální standardy pro období zjišťování cen v každém měsíci, aby se zlepšila porovnatelnost harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (HISC) mezi členskými státy a spolehlivost HISC eurozóny. Jelikož období zjišťování cen se v jednotlivých členských státech liší, krátkodobé výkyvy cen během jednoho měsíce mohou v případě některých položek HISC vést ke značným rozdílům v odhadovaných změnách cen. ECB vítá navrhované nařízení, které požaduje, aby zjišťování cen probíhalo alespoň během období jednoho pracovního týdne v polovině nebo přibližně v polovině měsíce, případně déle než jeden pracovní týden, jedná-li se o výrobky, o kterých je známo, že u nich během měsíce dochází k prudkým a nepravidelným změnám cen. Uvedené minimální standardy představují kompromis mezi potřebou harmonizovat zjišťování cen v jednotlivých členských státech na straně jedné a náklady spojenými se změnou stávajících postupů zjišťování cen na straně druhé.

2.

Požadavek, aby u výrobků, které se vyznačují nestabilními cenami, probíhalo zjišťování cen „déle než jeden pracovní týden“, ponechává členským státům určitý prostor při provádění tohoto navrhovaného ustanovení. Pečlivé sledování efektivnosti provádění navrhovaného nařízení je proto v tomto ohledu odůvodněné.

3.

ECB vychází z toho, že navrhované nařízení nebrání vydávání předběžných HISC nebo bleskových odhadů HISC ani nemá dopad na stávající harmonogram vydávání HISC eurozóny.

4.

ECB souhlasí s navrhovaným provedením od ledna 2007, jelikož se neočekávají žádné systematické dopady na měřené roční či měsíční změny cen. Proto se neočekává, že bude potřebná revize zpětných údajů.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 27. února 2006.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 257, 27.10.1995, s. 1.


Top