EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0008

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 21. února 2006 na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Rady, kterým se ruší nařízení Rady (EHS) č. 3181/78 a nařízení Rady (EHS) č. 1736/79 v oblasti měnové politiky (CON/2006/8)

OJ C 49, 28.2.2006, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 49/35


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 21. února 2006

na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Rady, kterým se ruší nařízení Rady (EHS) č. 3181/78 a nařízení Rady (EHS) č. 1736/79 v oblasti měnové politiky

(CON/2006/8)

(2006/C 49/11)

Dne 1. února 2006 obdržela Evropská centrální banka (ECB) od Rady Evropské unie žádost o stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se ruší nařízení Rady (EHS) č. 3181/78 a nařízení Rady (EHS) č. 1736/79 v oblasti měnové politiky (KOM(2005) 611 v konečném znění) (dále jen „navrhované nařízení“). Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 105 odst. 4 Smlouvy o založení Evropského společenství, neboť navrhované nařízení obsahuje ustanovení, která se týkají Evropského měnového systému (EMS) a úkolů bývalého Evropského měnového institutu, jež ECB převzala podle článku 44 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

1.   Konkrétní připomínky

ECB má k navrhovanému nařízení dvě konkrétní připomínky.

1.1   Název navrhovaného nařízení

ECB navrhuje změnit název navrhovaného nařízení tak, aby lépe odpovídal předmětu dvou překonaných nařízení, která mají být zrušena, jelikož obě nařízení se týkají spíše fungování EMS, než širší oblasti měnové politiky.

1.2   Odkaz na stanovisko ECB

Podle článku 253 Smlouvy musí nařízení přijímaná Radou odkazovat na stanoviska, která musí být podle této smlouvy předložena. ECB proto navrhuje, aby právní východiska navrhovaného nařízení odkazovala na toto stanovisko.

2.   Legislativní návrh

Pokud by toto stanovisko vedlo ke změnám v navrhovaném nařízení, je v příloze obsažen návrh příslušných změn.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 21. února 2006.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


PŘÍLOHA

Legislativní návrh

Text navrhovaný Komisí (1)

Změny navrhované ECB (2)

Změna č. 1

Název navrhovaného nařízení

NAŘÍZENÍ RADY,

kterým se ruší nařízení Rady (EHS) č. 3181/78 a nařízení Rady (EHS) č. 1736/79 v oblasti měnové politiky

NAŘÍZENÍ RADY,

kterým se ruší nařízení (EHS) č. 3181/78 a nařízení (EHS) č. 1736/79 týkající se Evropského měnového systému

Odůvodnění – viz odstavec 1.1 stanoviska

Změna č. 2

Body odůvodnění navrhovaného nařízení

[Žádný návrh]

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (3)

(3 ) Úř. věst. […], […], s. […].

Odůvodnění – viz odstavec 1.2 stanoviska


(1)  Části textu vyznačené kurzivou navrhuje ECB vypustit.

(2)  Tučným písmem je vyznačen nový text, jenž ECB navrhuje.


Top