EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0119(03)

Legislativní návrhy přijaté Komisí

OJ C 13, 19.1.2005, p. 12–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

19.1.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 13/12


Legislativní návrhy přijaté Komisí

(2005/C 13/06)

Dokument

Část

Datum

Název

KOM(2004) 404

 

2. 6. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Společenství v Radě pro přidružení, kterým se provádí článek 75 Euro-středomořské dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé

KOM(2004) 493

 

14. 7. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském sociálním fondu

KOM(2004) 494

 

14. 7. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o zřízení Fondu soudržnosti

KOM(2004) 495

 

14. 7. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro regionální rozvoj

KOM(2004) 496

 

14. 7. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropském sdružení pro přeshraniční spolupráci (ESPS)

KOM(2004) 515

 

20. 7. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o zavedení dobrovolného režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství

KOM(2004) 532

 

30. 7. 2004

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se pro určité druhy živočichů zavádějí normy humánního lovu do pastí

KOM(2004) 554

 

12. 8. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dodatkového protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, který zohledňuje přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

KOM(2004) 672

 

15. 10. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přistoupení Společenství k předpisu EHK/OSN č. 94 o ustanoveních pro schválení typu vozidel z hlediska ochrany cestujících ve vozidle v případě čelního nárazu a předpisu EHK/OSN č. 95 o ustanoveních pro schválení typu vozidel z hlediska ochrany cestujících ve vozidle v případě bočního nárazu

KOM(2004) 736

1

29. 10. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu k Euro-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé, který zohledňuje přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

KOM(2004) 736

2

29. 10. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření protokolu k Euro-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé, který zohledňuje přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

KOM(2004) 737

 

29. 10. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nucených licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví

KOM(2004) 771

 

3. 12. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných ode dne 1. července 2004 na odměny úředníků, smluvních a dočasných zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti v třetích zemích, jakož i na odměny části úředníků setrvávajících na pracovním místě v deseti nových členských státech po dobu maximálně patnácti měsíců od přistoupení

KOM(2004) 776

 

6. 12. 2004

NAŘÍZENÍ RADY kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy karbidu wolframu a taveného karbidu wolframu pocházejících z Čínské lidové republiky

KOM(2004) 779

 

8. 12. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 769/2002 z dovozu kumarinu pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz kumarinu odesílaného z Indie nebo Thajska bez ohledu na to, zda deklarován jako pocházející z Indie nebo Thajska či nikoliv

KOM(2004) 783

 

8. 12. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 2287/2003, pokud jde o rybolovná práva na humra severského v Severním moři

KOM(2004) 797

 

10. 12. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 2287/2003, pokud jde o rybolovná práva na sledě obecného v Baltském moři

KOM(2004) 805

 

14. 12. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Společenství v rámci Smíšené rady EU-Mexiko k opravě rozhodnutí Smíšené rady EU-Mexiko 3/2004 ze dne 29. července 2004

KOM(2004) 810

 

16. 12. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se stanoví důsledky přistoupení České republiky a Polska pro účast Evropského společenství v Dohodě o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním a Dohodě o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe.

KOM(2004) 812

 

17. 12. 2004

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a prozatímním provádění dvoustranné dohody mezi Evropským společenstvím a Běloruskou republikou o obchodu s textilními výrobky

KOM(2004) 814

 

20. 12. 2004

Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 2500/2001 s cílem umožnit provádění pomoci Společenství podle čl. 54 odst. 2 písm. c) finančního nařízení

Tyto texty jsou dostupné na stránce EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


Top