EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0053

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 9. prosince 2005 na žádost Rady Evropské unie k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některé lhůty (CON/2005/53)

OJ C 323, 20.12.2005, p. 31–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

20.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 323/31


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 9. prosince 2005

na žádost Rady Evropské unie k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některé lhůty

(CON/2005/53)

(2005/C 323/10)

1.

Dne 20. října 2005 obdržela Evropská centrální banka (ECB) od Rady Evropské unie žádost o stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některé lhůty (1) (dále jen „navrhovaná směrnice“).

2.

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 105 odst. 4 první odrážce Smlouvy o založení Evropského společenství, neboť navrhovaná směrnice obsahuje ustanovení, která souvisejí s fungováním a integrací finančních trhů EU a která by případně mohla ovlivnit finanční stabilitu. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

3.

ECB vítá prodloužení lhůty, v níž členské státy musí provést směrnici 2004/39/ES (2) ve vnitrostátních právních předpisech, o šest měsíců do října 2006, jakož i poskytnutí dodatečné šestiměsíční lhůty od doby provedení k účinnému uplatňování směrnice 2004/39/ES, jelikož se jedná o opatření, která se ukázala jako nezbytná jak pro členské státy, tak pro investiční podniky. ECB dále vychází z toho, že Rada a Evropský parlament v současné době zvažují prodloužení těchto lhůt o další tři měsíce na devět měsíců. ECB by neměla námitky ani proti takovému prodloužení.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 9. prosince 2005.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  (KOM(2005) 253 v konečném znění).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).


Top