EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0033

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 4. října 2005 na žádost Komise Evropských společenství k návrhu nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o společné referenční období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen (CON/2005/33)

OJ C 254, 14.10.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.10.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 254/4


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 4. října 2005

na žádost Komise Evropských společenství k návrhu nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o společné referenční období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen

(CON/2005/33)

(2005/C 254/05)

1.

Dne 5. září 2005 obdržela Evropská centrální banka (ECB) od Komise Evropských společenství žádost o stanovisko k návrhu nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o společné referenční období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2214/96 (dále jen „navrhované nařízení“).

2.

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na první odrážce čl. 105 odst. 4 Smlouvy o založení Evropského společenství a na čl. 5 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen (1). V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

3.

Cílem navrhovaného nařízení je revidovat společné referenční období pro všechny harmonizované indexy spotřebitelských cen (HISC) z 1996=100 na 2005=100 a stanovit postup pro další aktualizaci referenčních období pro index. Navrhované nařízení dále stanoví technické podrobnosti zavedení nového referenčního období pro index a zacházení s novými dílčími indexy HISC.

4.

ECB navrhované nařízení vítá. Aktualizace neovlivňuje roční míry inflace měřené pomocí HISC s výjimkou účinků zaokrouhlení, jež by zřejmě měly být malé. K technickým podrobnostem uvedeným v navrhovaném nařízení nemá ECB připomínky.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 4. října 2005.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 257, 27.10.1995, s. 1.


Top