EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0018

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 3. června 2005 na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (KOM(2005) 154 v konečném znění) (CON/2005/18)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 144/17


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 3. června 2005

na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (KOM(2005) 154 v konečném znění)

(CON/2005/18)

(2005/C 144/11)

1.

Dne 3. května 2005 obdržela Evropská centrální banka (ECB) žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (dále jen „navrhované nařízení“).

2.

Navrhované nařízení je založeno na čl. 99 odst. 5 Smlouvy o založení Evropského společenství. I když toto ustanovení výslovně nepředpokládá konzultaci s ECB, dohled nad stavy rozpočtů a dohled nad hospodářskými politikami a jejich koordinace se týkají prvořadého cíle Evropského systému centrálních bank, kterým je udržování cenové stability. Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je proto založena na čl. 105 odst. 4 první odrážce Smlouvy. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

3.

Zdravá fiskální politika má zásadní význam pro úspěšnost hospodářské a měnové unie (HMU). Vytváří předpoklady pro makroekonomickou stabilitu, růst a soudržnost v eurozóně. Rozpočtový rámec zakotvený ve Smlouvě a v Paktu o stabilitě a růstu je základním prvkem HMU, a má tak klíčový význam pro ukotvení očekávání fiskální disciplíny. Je zapotřebí, aby tento rámec, který je založen na pravidlech a jehož cílem je zajistit udržitelnost veřejných financí při současném umožnění zmírnění výkyvů ekonomického výkonu prostřednictvím působení automatických stabilizátorů, zůstal jasný, jednoduchý a vynutitelný. Dodržování těchto zásad rovněž přispěje k průhlednosti a rovnému zacházení při uplatňování tohoto rámce.

4.

Cílem navrhovaného nařízení je zohlednit změny v provádění Paktu o stabilitě a růstu, které schválila Rada ve složení pro hospodářství a finance dne 20. března 2005. Navrhované nařízení se týká procesu dohledu a stanovení střednědobých cílů fiskální politiky členských států. I když ECB nepovažuje za nutné vyjádřit stanovisko ke konkrétním ustanovením navrhovaného nařízení, podporuje záměr zlepšit dohled nad hospodářskými politikami a jejich koordinaci tak, aby byly dosaženy a udrženy střednědobé cíle, které zajišťují udržitelnost veřejných financí. Důsledné a konzistentní uplatňování postupů dohledu by přispělo k provádění obezřetné fiskální politiky.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 3. června 2005.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


Top