EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0017

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 3. června 2005 na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (KOM(2005) 155 v konečném znění) (CON/2005/17)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 144/16


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 3. června 2005

na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (KOM(2005) 155 v konečném znění)

(CON/2005/17)

(2005/C 144/10)

1.

Dne 3. května 2005 obdržela Evropská centrální banka (ECB) žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (dále jen „navrhované nařízení“).

2.

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 104 odst. 14 druhém pododstavci Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

3.

Zdravá fiskální politika má zásadní význam pro úspěšnost hospodářské a měnové unie (HMU). Vytváří předpoklady pro makroekonomickou stabilitu, růst a soudržnost v eurozóně. Rozpočtový rámec zakotvený ve Smlouvě a v Paktu o stabilitě a růstu je základním prvkem HMU, a má tak klíčový význam pro ukotvení očekávání fiskální disciplíny. Je zapotřebí, aby tento rámec, který je založen na pravidlech a jehož cílem je zajistit udržitelnost veřejných financí při současném umožnění zmírnění výkyvů ekonomického výkonu prostřednictvím působení automatických stabilizátorů, zůstal jasný, jednoduchý a vynutitelný. Dodržování těchto zásad rovněž přispěje k průhlednosti a rovnému zacházení při uplatňování tohoto rámce.

4.

Cílem navrhovaného nařízení je zohlednit změny v provádění Paktu o stabilitě a růstu, které schválila Rada ve složení pro hospodářství a finance dne 20. března 2005. Navrhované nařízení se týká uplatňování postupu při nadměrném schodku. Cílem navrhovaného nařízení je zajistit zdravou fiskální politiku tím, že motivuje k fiskální disciplíně. I když ECB nepovažuje za nutné vyjádřit stanovisko ke konkrétním ustanovením navrhovaného nařízení, chtěla by zdůraznit, že je zapotřebí, aby postup při nadměrném schodku byl při dodržení přísného časového rámec důvěryhodný a účinný jako ochrana před neudržitelností veřejných financí. V této souvislosti by ECB uvítala, kdyby nařízení Rady (ES) č. 1467 ze dne 7. července 1997 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku (1) bylo změněno co možná nejméně. Důsledné a konzistentní uplatňování postupu při nadměrném schodku by přispělo k provádění obezřetné fiskální politiky.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 3. června 2005.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 6.


Top