EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AB0032

CON/2004/32: Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 6. října 2004 na žádost Rady Evropské unie k doporučení Komise Evropských společenství pro rozhodnutí Rady o zahájení jednání o dohodě týkající se měnových vztahů s Andorrským knížectvím (COM(2004) 548 v konečném znění)

OJ C 256, 16.10.2004, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 256/9


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 6. října 2004

na žádost Rady Evropské unie k doporučení Komise Evropských společenství pro rozhodnutí Rady o zahájení jednání o dohodě týkající se měnových vztahů s Andorrským knížectvím (COM(2004) 548 v konečném znění)

(CON/2004/32)

(2004/C 256/06)

1.

Rada Evropské unie požádala dne 8. září 2004 Evropskou centrální banku (ECB) o stanovisko k doporučení Komise Evropských společenství pro rozhodnutí Rady o zahájení jednání o dohodě týkající se měnových vztahů s Andorrským knížectvím (COM(2004) 548 v konečném znění) (dále jen „doporučení“).

2.

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko k doporučení je založena na čl. 111 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu s článkem 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

3.

Doporučení předkládá návrh rozhodnutí Rady, který stanoví, že vzhledem ke splnění nezbytných podmínek stanovených v rozhodnutí Rady 2004/548/ES ze dne 11. května 2004 (1) pro zahájení jednání mezi Společenstvím a Andorrským knížectvím (dále jen „Andorra“) o měnové dohodě (dále jen „dohoda“) mohou být tato jednání zahájena.

4.

ECB ve svém stanovisku CON/2004/12 ze dne 1. dubna 2004 k rozhodnutí 2004/548/ES (2) mimo jiné vzala na vědomí, že zahájení jednání o dohodě by bylo v zájmu Společenství.

5.

Doporučení konstatuje, že nezbytné podmínky stanovené v rozhodnutí 2004/548/ES byly splněny, neboť Společenství a Andorra parafovaly dohodu o zdanění příjmů z úspor a Andorra se zavázala tuto dohodu ratifikovat do 30. dubna 2005. ECB proto nevidí žádný důvod, který by bránil přijetí rozhodnutí Rady zahájit s Andorrou jednání o dohodě.

6.

ECB bere na vědomí, že jednání o dohodě budou pozastavena, pokud Andorra dohodu o zdanění příjmů z úspor neratifikuje do 30. dubna 2005.

7.

V souladu s článkem 7 rozhodnutí 2004/548/ES povede Komise jednání s Andorrou jménem Společenství, přičemž Španělsko a Francie budou plně přidruženy k jednáním a ECB bude plně přidružena k jednáním v rámci svých pravomocí.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 6. října 2004.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 244, 16.7.2004, s. 47.

(2)  Úř. věst. C 88, 8.4.2004, s. 18.


Top