EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42005A0630(01)

Úmluva o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků

OJ C 160, 30.6.2005, p. 1–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 077 P. 129 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 077 P. 129 - 138
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 74 - 83

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

30.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 160/1


ÚMLUVA

O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY K ÚMLUVĚ O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ V SOUVISLOSTI S ÚPRAVOU ZISKŮ SDRUŽENÝCH PODNIKŮ

(2005/C 160/01)

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ,

ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE BELGIČANŮ,

ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY,

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU DÁNSKA,

ZA PREZIDENTA SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,

ZA PREZIDENTA ESTONSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA ŘECKÉ REPUBLIKY,

ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE ŠPANĚLSKA,

ZA PREZIDENTA FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTKU IRSKA,

ZA PREZIDENTA ITALSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA KYPERSKÉ REPUBLIKY,

ZA VLÁDU LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA LITEVSKÉ REPUBLIKY,

ZA JEHO KRÁLOVSKOU VÝSOST VELKOVÉVODU LUCEMBURSKA,

ZA PREZIDENTA MAĎARSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA REPUBLIKY MALTA,

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU NIZOZEMSKA,

ZA SPOLKOVÉHO PREZIDENTA RAKOUSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA POLSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTA REPUBLIKY SLOVINSKO,

ZA PREZIDENTA SLOVENSKÉ REPUBLIKY,

ZA PREZIDENTKU FINSKÉ REPUBLIKY,

ZA VLÁDU ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

SE DOHODLI TAKTO:

Článek 1

Česká republika, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská republika, Republika Malta, Polská republika, Republika Slovinsko a Slovenská republika přistupují k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků, podepsané v Bruselu dne 23. července 1990, ve znění úprav a změn v ní provedených Úmluvou o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků, podepsanou v Bruselu dne 21. prosince 1995, a Protokolu, kterým se mění Úmluva o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků, podepsanému v Bruselu dne 25. května 1999.

Článek 2

Úmluva o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků se mění takto:

1.

V čl. 2 odst. 2:

a)

za písmeno a) se vkládá nové písmeno, které zní:

„b)

v České republice:

daň z příjmů fyzických osob,

daň z příjmů právnických osob“

;

b)

dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c) a nahrazuje se tímto:

„c)

v Dánsku:

indkomstskat til staten,

den kommunale indkomstskat,

den amtskommunale indkomstskat“

;

c)

dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d);

d)

za písmeno d) se vkládá nové písmeno, které zní:

„e)

v Estonské republice:

tulumaks“

;

e)

dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno f);

f)

dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno g) a nahrazuje se tímto:

„g)

ve Španělsku:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

Impuesto sobre Sociedades,

Impuesto sobre la Renta de no Residentes“

;

g)

dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno h);

h)

dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno i);

i)

dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno j) a nahrazuje se tímto:

„j)

v Itálii:

imposta sul reddito delle persone fisiche,

imposta sul reddito delle società,

imposta regionale sulle attività produttive“

;

j)

za písmeno j) se vkládají nová písmena, která zní:

„k)

v Kyperské republice:

Φόρος Εισοδήματος,

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας;

l)

v Lotyšské republice:

uzņēmumu ienākuma nodoklis,

iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

m)

v Litevské republice:

Gyventojų pajamų mokestis,

Pelno mokestis“

;

k)

dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno n);

l)

za písmeno n) se vkládají nová písmena, která zní:

„o)

v Maďarské republice:

személyi jövedelemadó,

társasági adó,

osztalékadó;

p)

v Republice Malta:

taxxa fuq l – income“

;

m)

dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno q);

n)

dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno r);

o)

za písmeno r) se vkládá písmeno s), které zní:

„s)

v Polské republice:

podatek dochodowy od osób fizycznych,

podatek dochodowy od osób prawnych“

;

p)

dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno t);

q)

za písmeno t) se vkládají nová písmena, která zní:

„u)

v Republice Slovinsko:

dohodnina,

davek od dobička pravnih oseb;

v)

ve Slovenské republice:

daň z príjmov právnických osôb,

daň z príjmov fyzických osôb“

;

r)

dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno w);

s)

dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno x) a nahrazuje se tímto:

„x)

ve Švédsku:

statlig inkomstskatt,

kupongskatt,

kommunal inkomstskatt“

;

t)

dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno y).

2.

V čl. 3 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

v České republice:

Ministr financí nebo jeho zplnomocněný zástupce,

v Estonské republice:

Rahandusminister nebo jeho zplnomocněný zástupce,

v Kyperské republice:

Ο Υπουργός Οικονομικών nebo jeho zplnomocněný zástupce,

v Lotyšské republice:

Valsts ieņēmumu dienests,

v Litevské republice:

Finansu ministras nebo jeho zplnomocněný zástupce,

v Maďarské republice:

a pénzügyminiszter nebo jeho zplnomocněný zástupce,

v Republice Malta:

il-Ministru responsabbli għall-finanzi nebo jeho zplnomocněný zástupce,

v Polské republice:

Minister Finansów nebo jeho zplnomocněný zástupce,

v Republice Slovinsko

Ministrstvo za finance nebo jeho zplnomocněný zástupce,

ve Slovenské republice:

Minister financií nebo jeho zplnomocněný zástupce“

.

3.

V čl. 3 odst. 1 se odrážka

„—

v Itálii

il Ministro delle Finanze nebo jeho zplnomocněný zástupce“

nahrazuje tímto:

„—

v Itálii:

Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali nebo jeho zplnomocněný zástupce“

.

Článek 3

Generální tajemník Rady Evropské unie předá vládám České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky ověřený opis:

Úmluvy o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků,

Úmluvy o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků

a

Protokolu, kterým se mění Úmluva o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků,

v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, irském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském a švédském.

Znění Úmluvy o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků, Úmluvy o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků a Protokolu, kterým se mění Úmluva o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků, v jazyce českém, estonském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, polském, slovenském a slovinském jsou uvedena v přílohách I až IX této úmluvy. Znění sepsaná v jazyce českém, estonském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, polském, slovenském a slovinském mají stejnou platnost jako ostatní znění Úmluvy o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků.

Článek 4

Tato úmluva bude ratifikována, přijata nebo schválena signatářskými státy. Listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropské unie.

Článek 5

Tato úmluva vstoupí v platnost mezi smluvními státy, které ji ratifikovaly, přijaly nebo schválily, prvním dnem třetího měsíce následujícího po uložení poslední listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení těmito státy.

Článek 6

Generální tajemník Rady Evropské unie oznámí všem signatářským státům:

a)

uložení každé listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení;

b)

den vstupu této úmluvy v platnost mezi státy, které ji ratifikovaly, přijaly nebo schválily.

Článek 7

Tato úmluva, sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, irském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všech dvacet jedna znění má stejnou platnost, bude uložena v archivu Generálního sekretariátu Rady Evropské unie. Generální tajemník předá ověřený opis vládám všech signatářských států.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne osmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le huit décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada astotajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer-negyedik év december hό nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell fit-tmien jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de achtste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia ósmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli ôsmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne osmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den åttonde december tjugohundrafyra.

POUR SA MAJESTE LE ROI DES BELGES

VOOR ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN

FÜR SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER

Image

ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Image

FOR HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING

Image

FÜR DEN PRÄSIDENTEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Image

EESTI VABARIIGI PRESIDENDI NIMEL

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ EΛΛHNIKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

POR SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA

Image

POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Image

THAR CEANN UACHTARÁN NA hÉIREANN

FOR THE PRESIDENT OF IRELAND

Image

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ KYΠPIAKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA VĀRDĀ

Image

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VARDU

Image

POUR SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Image

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE RÉSZÉRŐL

Image

GĦALL-PRESIDENT TA’ MALTA

Image

VOOR HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN

Image

FÜR DEN BUNDESPRÄSIDENTEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH

Image

ZA PREZYDENTA RZECZYPOSLITEJ POLSKIEJ

Image

PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PORTUGUESA

Image

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

Image

ZA PREZIDENTA SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Image

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTIN PUOLESTA

FÖR REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT

Image

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

Image

FOR HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Image


Top