EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0583

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/583 ze dne 15. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/607 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz kyseliny citronové zasílané z Malajsie bez ohledu na to, zda je deklarována jako pocházející z Malajsie, či nikoli, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

C/2023/1626

OJ L 77, 16.3.2023, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/583/oj

16.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/583

ze dne 15. března 2023,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/607 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz kyseliny citronové zasílané z Malajsie bez ohledu na to, zda je deklarována jako pocházející z Malajsie, či nikoli, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovoz kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky podléhá konečnému antidumpingovému clu uloženému prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/607 (2).

(2)

Společnost Weifang Ensign Industry Co., Ltd., doplňkový kód TARIC (3) A882, podléhající individuální sazbě antidumpingového cla ve výši 33,8 %, informovala dne 9. června 2022 Komisi, že změnila svůj název na Shandong Ensign Industry Co., Ltd.

(3)

Společnost Komisi požádala o potvrzení, že tato změna názvu nemá vliv na její právo využívat individuální sazbu antidumpingového cla, která se na ni vztahovala pod jejím předchozím názvem.

(4)

Komise předložené informace prověřila a dospěla k závěru, že tato změna názvu byla řádně zaregistrována u příslušných orgánů a neměla za následek žádný nový vztah s jinými skupinami společností, které Komise nešetřila.

(5)

Tato změna názvu proto nemá vliv na zjištění uvedená v prováděcím nařízení (EU) 2021/607, a zejména na sazbu antidumpingového cla, která se na tuto společnost vztahuje.

(6)

Změna názvu by měla nabýt účinku dnem, kdy společnost úředně změnila svůj název, tedy 26. května 2022. Žadatel předložil oznámení o schválení změny názvu od místních orgánů, v němž je toto datum potvrzeno.

(7)

Vzhledem k úvahám obsaženým v předchozích bodech odůvodnění považovala Komise za vhodné změnit prováděcí nařízení (EU) 2021/607 tak, aby odráželo změněný název společnosti, které byl dříve přidělen doplňkový kód TARIC A882.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   V prováděcím nařízení (EU) 2021/607 se čl. 1 odst. 2 mění takto:

„Weifang Ensign Industry Co., Ltd.

A882“

se nahrazuje tímto:

„Shandong Ensign Industry Co., Ltd.

A882“

2.   Doplňkový kód TARIC A882 dříve přidělený společnosti Weifang Ensign Industry Co., Ltd. se ode dne 26. května 2022 použije na společnost Shandong Ensign Industry Co., Ltd. Jakékoliv konečné clo zaplacené z dovozu výrobků vyrobených společností Shandong Ensign Industry Co., Ltd. nad rámec antidumpingového cla stanoveného v čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2021/607, pokud jde o společnost Weifang Ensign Industry Co., Ltd., se vrátí nebo promine v souladu s platnými celními předpisy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. března 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/607 ze dne 14. dubna 2021 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky rozšířeného na dovoz kyseliny citronové zasílané z Malajsie bez ohledu na to, zda je deklarována jako pocházející z Malajsie, či nikoli, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 129, 15.4.2021, s. 73).

(3)  Integrovaný sazebník Evropské unie.


Top