EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1566

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/1566 ze dne 28. července 2023, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

ST/11607/2023/INIT

Úř. věst. L 190I, 28.7.2023, p. 21–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1566/oj

28.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 190/21


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/1566

ze dne 28. července 2023,

kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/145/SZBP (1).

(2)

Unie nadále neochvějně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.

(3)

Evropská rada ve svých závěrech ze dne 23. března 2023 zopakovala, že Unie důrazně odsuzuje útočnou válku Ruska proti Ukrajině, jež představuje zjevné porušení Charty Organizace spojených národů. Evropská rada rovněž zopakovala, že Unie je i nadále odhodlána udržovat a zvyšovat kolektivní tlak na Rusko, a to i případnými dalšími omezujícími opatřeními. Evropská rada rovněž uvedla, že Unie zintenzivní svou spolupráci s partnery v boji proti nepravdivým ruským narativům a dezinformacím o válce.

(4)

V kontextu útočné války Ruska proti Ukrajině vedli ruští aktéři digitální kampaň manipulace s informacemi označovanou zkratkou „RRN“ (Recent Reliable News), jejímž cílem je manipulovat s informacemi a šířit propagandu na podporu útočné války Ruska proti Ukrajině. Tato kampaň, jíž se účastnily vládní orgány a subjekty přidružené k ruskému státu, je založena na falešných internetových stránkách, které si přisvojují identitu vnitrostátních sdělovacích prostředků a vládních internetových stránek, jakož i na falešných účtech na sociálních sítích.

(5)

Vzhledem k závažnosti situace se Rada domnívá, že by na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP, mělo být doplněno sedm osob a pět subjektů nesoucích odpovědnost za činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

(6)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie.

(7)

Rozhodnutí 2014/145/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2014/145/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. července 2023.

Za Radu

předseda

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16).


PŘÍLOHA

Na seznam osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP se doplňují tyto osoby a subjekty:

 

Osoby

 

Jméno (angl. přepis)

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1578.

Timofey Vladimirovitch VASSILIEV

Тимофей Bладимирович ВАСИЛЬЕВ

také znám jako: Timofey VI

Тимофей ВИ

Funkce: vedoucí odboru strategického vedení organizace ANO Dialog

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Timofej Vasiljev je vedoucím odboru strategického vedení organizace ANO Dialog, což je ruská nezisková organizace, kterou v roce 2019 zřídil Moskevský odbor pro informace a technologie (DIT) a která má vazby na prezidentskou kancelář a šíří online propagandu ohledně protiprávně anektovaných ukrajinských území. Timofej Vasiljev spravuje v aplikaci Telegram populární účet k „ověřování faktů“ a s ním spojené domény „War on Fakes“ (Boj proti falešným zprávám), které šíří dezinformace o útočné válce Ruska proti Ukrajině. Timofej Vasiljev tedy nese odpovědnost za podporu a provádění činností a politik, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.7.2023

1579.

Ilya Andreïevitch GAMBACHIDZE

Илья Андреевич ГАМБАЧИДЗЕ

Funkce: zakladatel společností „Structura National Technologies“ a „Social Design Agency“

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Ilja Gambačidze je zakladatelem společností „Structura National Technologies“ (Structura – Národní technologie) a „Social Design Agency“ (Agentura pro sociální design), což jsou dva ruské subjekty zapojené do Ruskem vedené digitální dezinformační kampaně označované zkratkou „RRN“ (Recent Reliable News), jejímž cílem je manipulovat s informacemi a sdílet dezinformace na podporu útočné války Ruska proti Ukrajině. Ilja Gambačidze dříve působil jako poradce místopředsedy Státní dumy Pjotra Tolstého. Podle dostupných zjištění jsou společnosti „Structura National Technologies a „Social Design Agency“ klíčovým aktérem kampaně a jsou odpovědné za vytváření falešných internetových stránek napodobujících stránky vládních organizací a legitimních sdělovacích prostředků v Evropě (zejména v Německu, ve Francii, v Itálii, na Ukrajině a ve Spojeném království) a za podporu proruské kampaně „RRN“ na sociálních sítích. Ilja Gambačidze tedy nese odpovědnost za podporu a provádění činností a politik, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.7.2023

1580.

Aleksandr Gennad’yevich STARUNSKY

Александр Геннадьевич СТАРУНСКИЙ

Funkce: zakladatel Institutu ruské diaspory

Datum narození: 12.6.1970

Pohlaví: muž

DIČ: 771989171763

Alexandr Starunskij je ruský vojenský zpravodajský důstojník a bývalý velitel jednotky PsyOps 54777, která je součástí hlavní vojenské zpravodajské služby (GRU) a je odpovědná za psychologické operace. Je zakladatelem Institutu ruské diaspory, což je krycí organizace GRU a nedílná součást mediální organizace Inforos. Institut ruské diaspory vlastní internetové stránky russkie.org, které šíří ruské dezinformace a propagandu ohledně útočné války proti Ukrajině. Alexandr Starunskij tedy nese odpovědnost za podporu a provádění činností a politik, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.7.2023

1581.

Anastasia Sergeevna KIRILLOVA

Анастасия Сергеевна КИРИЛЛОВА

Funkce: generální ředitelka společnosti Inforos

Datum narození: 13.12.1986

Pohlaví: žena

DIČ: 771674318370

Anastasija Kirillova je zakladatelkou a generální ředitelkou společnosti Inforos, což je online mediální agentura odpovědná za zřízení více než 270 proxy online zpravodajských portálů, které šíří propagandu na podporu útočné války Ruska proti Ukrajině. Jedná se o krycí organizaci jednotky č. 54777, jež je součástí hlavní vojenské zpravodajské služby (GRU) a je odpovědná za psychologické operace. Anastasija Kirillova tedy nese odpovědnost za podporu a provádění činností a politik, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.7.2023

1582.

Nina Viktorovna DOROKHOVA

Нина Викторовна ДОРОХОВА

Funkce: generální ředitelka společnosti Inforos

Datum narození: 20.11.1965

Pohlaví: žena

DIČ: 505202442068

Nina Dorochovová je zakladatelkou a generální ředitelkou společnosti Inforos, což je online mediální agentura odpovědná za zřízení více než 270 proxy online zpravodajských portálů, které šíří propagandu na podporu útočné války Ruska proti Ukrajině. Jedná se o krycí organizaci jednotky č. 54777, jež je součástí hlavní zpravodajské služby (GRU) a je odpovědná za psychologické operace. Nina Dorochovová tedy nese odpovědnost za podporu a provádění činností a politik, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.7.2023

1583.

Sergey Yurievich PANTELEYEV

také znám jako: PANTELEEV

Сергей Юрьевич ПАНТЕЛЕЕВ

Funkce: zpravodajský důstojník v jednotce č. 54777 spadající pod hlavní vojenskou zpravodajskou službu (GRU)

Datum narození: 15.3.1972

Místo narození: Luhansk, Ukrajina

Pohlaví: muž

DIČ: 772916129659

Sergej Pantelejev je příslušníkem jednotky č. 54777, která je součástí GRU, a zakladatelem Institutu ruské diaspory, což je krycí organizace GRU a nedílná součást online dezinformační sítě společnosti Inforos. Institut ruské diaspory vlastní internetové stránky russkie.org, které šíří ruské dezinformace a propagandu ohledně útočné války proti Ukrajině. Sergej Pantelejev tedy nese odpovědnost za podporu a provádění činností a politik, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.7.2023

1584.

Denis Valerievich TYURIN

Денис Валерьевич ТЮРИН

Funkce: důstojník hlavní vojenské zpravodajské služby (GRU)

Datum narození: 1.4.1976

Místo narození: Moskva

Pohlaví: muž

DIČ: 772807385405

Denis Ťurin je zpravodajským důstojníkem GRU a zakladatelem společnosti Inforos, což je online mediální agentura odpovědná za zřízení více než 270 proxy online zpravodajských portálů, které šíří propagandu na podporu útočné války Ruska proti Ukrajině. Jedná se o krycí organizaci jednotky č. 54777, jež je součástí hlavní vojenské zpravodajské služby (GRU) a je odpovědná za psychologické operace. Denis Ťurin tedy nese odpovědnost za podporu a provádění činností a politik, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.7.2023“

 

Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„245.

Social Design Agency

také známa jako

„Agentsvo Sotsialnogo Proektirovania aka ASP“

Adresa: tř. Bolšoj Kislovskij 1, budova 2, Moskva

Typ subjektu: technologická a informační společnost

Místo registrace: Rusko

Datum registrace: založena v roce 2001

Hlavní místo obchodní činnosti: Rusko

Social Design Agency (Agentura pro sociální design) je ruská společnost působící v oblasti IT s úzkými vazbami na orgány ruské politické moci. Od roku 2022 je zapojena do Ruskem vedené digitální dezinformační kampaně označované zkratkou „RRN“ (Recent Reliable News), jejímž cílem je manipulovat s informacemi a sdílet dezinformace na podporu útočné války Ruska proti Ukrajině. Podle dostupných zjištění je společnost Social Design Agency klíčovým aktérem kampaně a nese odpovědnost za vytváření falešných internetových stránek napodobujících stránky vládních organizací a legitimních sdělovacích prostředků v Evropě (zejména v Německu, ve Francii, v Itálii, na Ukrajině a ve Spojeném království) a za podporu proruské kampaně „RRN“ na sociálních sítích. Společnost Social Design Agency tedy materiálně podporuje činnosti, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.7.2023

246.

Structura National Technologies

také známa jako

„Struktura“

v ruštině:

ООО „ГК СТРУКТУРА“

Adresa: městský obvod Arbat, tř. Bolšoj Kislovskij 1, budova 2 prostory/kancelář i/42, Moskva

Typ subjektu: technologická a informační společnost

Místo registrace: Rusko

Datum registrace: založena v roce 2009

Registrační číslo: DIČ: 7703438908

Hlavní místo obchodní činnosti: Rusko

Structura National Technologies (Struktura – Národní technologie) je ruská společnost působící v oblasti IT s úzkými vazbami na orgány ruské politické moci. Od roku 2022 je zapojena do Ruskem vedené digitální dezinformační kampaně označované zkratkou „RRN“ (Recent Reliable News), jejímž cílem je manipulovat s informacemi a sdílet dezinformace na podporu útočné války Ruska proti Ukrajině. Podle dostupných zjištění je společnost Structura National Technologies klíčovým aktérem kampaně a nese odpovědnost za vytváření falešných internetových stránek napodobujících stránky vládních organizací a legitimních sdělovacích prostředků v Evropě (zejména v Německu, ve Francii, v Itálii, na Ukrajině a ve Spojeném království) a za podporu proruské kampaně „RRN“ na sociálních sítích. Společnost Structura National Technologies tedy materiálně podporuje činnosti, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.7.2023

247.

ANO Dialog

AHO Диалог

Adresa: ul. Timura Frunze, d.11, p.1, BC Děmidov, Moskva, 119021

Typ subjektu: autonomní nezisková organizace

Místo registrace: Rusko

Datum registrace: 2019

Registrační číslo: DIČ: 9709056472

Hlavní místo obchodní činnosti: Rusko

ANO Dialog je ruská nezisková organizace, která byla zřízena v roce 2019 Moskevským odborem pro informace a technologie (DIT) a má úzké vazby na prezidentskou kancelář. V jejím čele stojí Alexej Goreslavsky, bývalý náměstek vedoucího odboru pro veřejné projekty, jenž spadá pod prezidentskou kancelář. Organizace ANO Dialog šíří online propagandu o protiprávně anektovaných ukrajinských územích. ANO Dialog uděluje pokyny kanálu Readovka provozovanému v rámci aplikace Telegram, na němž jsou na podporu kremelské propagandy zveřejňovány dezinformace o útočné válce proti Ukrajině. ANO Dialog je napojen na populární účet k „ověřování faktů“ v aplikaci Telegram a s ním spojené domény „War on Fakes“ (Boj proti falešným zprávám), které provozuje vedoucí odboru strategického vedení organizace ANO Dialog Timofej Vasijlev a které šíří falešné zprávy a propagandu o útočné válce Ruska proti Ukrajině. ANO Dialog tedy materiálně podporuje činnosti, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.7.2023

248.

Inforos OOO IA

ООО ИА ИНФОРОС

Adresa: vnitřní území města federálního významu, městský obvod Akademičeskij, ul. Kržiižanovskogo 13, budova 2, kancelář 511, MOSKVA, 117218

Typ subjektu: mediální organizace

Místo registrace: Moskva

Datum registrace: 2. června 2003

DIČ: 7727214569

Hlavní místo obchodní činnosti: Moskva

Inforos je online mediální agentura odpovědná za zřízení více než 270 proxy online zpravodajských portálů, které šíří propagandu na podporu útočné války Ruska proti Ukrajině. Jedná se o krycí organizaci jednotky č. 54777, jež je součástí hlavní vojenské zpravodajské služby (GRU) a je odpovědná za psychologické operace.

Propaganda šířená společností Inforos a jejími jednotlivými proxy portály má za cíl prezentovat Ukrajinu jako „nacistický stát“ a vytvářet falešný obraz ruské agrese, která je prezentována jako „zástupná válka“ vedená „Západem“ proti Rusku, a tím oslabit západní podporu Ukrajině. Společnost Inforos tedy materiálně podporuje činnosti, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.7.2023

249.

Institute of the Russian Diaspora

ИНСТИТУТ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Adresa: ul. Kržiižanovskogo č.13, budova 2, MOSKVA, 117218

Typ subjektu: společnost poskytující „poradenství v oblasti obchodních činností a řízení“

Místo registrace: Moskva

Datum registrace: 3. listopadu 2005

Registrační číslo: DIČ: 7727536630

Hlavní místo obchodní činnosti: Moskva

Institut ruské diaspory je krycí organizace hlavní vojenské zpravodajské služby (GRU) a nedílná součást online dezinformační sítě společnosti Inforos. Jeho spoluzakladatelem je zakladatel společnosti Inforos Denis Ťurin. Denis Ťurin kromě toho osobně zaregistroval oficiální propagandistické internetové stránky institutu a k registraci použil oficiální e-mailovou adresu společnosti Inforos. Institut vlastní internetové stránky russkie.org, které šíří ruské dezinformace a propagandu ohledně s útočné války proti Ukrajině. Institut ruské diaspory tedy materiálně podporuje činnosti a politiky, jež narušují a ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

28.7.2023“


Top