EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0602

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/602 ze dne 16. března 2023, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/245, kterým se v návaznosti na uložení konečných vyrovnávacích cel na dovoz bionafty pocházející z Argentiny přijímají nabídky závazků

C/2023/1655

OJ L 79, 17.3.2023, p. 179–180 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/602/oj

17.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/179


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/602

ze dne 16. března 2023,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/245, kterým se v návaznosti na uložení konečných vyrovnávacích cel na dovoz bionafty pocházející z Argentiny přijímají nabídky závazků

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na články 13, 15 a 24 uvedeného nařízení,

po konzultaci s výborem zřízeným podle čl. 15 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/244 (3) uložila Komise konečné vyrovnávací clo na dovoz bionafty pocházející z Argentiny (dále jen „původní šetření“).

(2)

Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2019/245 (4) byly přijaty závazky nabídnuté osmi vyvážejícími výrobci a Argentinskou komorou pro biopaliva (CARBIO).

(3)

Společnost Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A., doplňkový kód TARIC C497, na niž se vztahuje individuální sazba vyrovnávacího cla ve výši 25,0 % a závazek, informovala dne 23. května 2022 Komisi, že změnila svůj název na Viterra Argentina S.A.

(4)

Komise předložené informace prověřila a dospěla k závěru, že tato změna názvu byla řádně zaregistrována u příslušných orgánů a neměla za následek žádný nový vztah s jinými skupinami společností, které Komise v původním šetření neprošetřovala.

(5)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2023/592 (5) změnila Komise prováděcí nařízení 2019/244 tak, aby odráželo změněný název společnosti, který byl dříve přidělen doplňkovému kódu TARIC C497, a sice s účinností od 1. července 2022.

(6)

S ohledem na skutečnost, že změna názvu nabyla účinnosti dne 1. července 2022, veškeré zboží propuštěné do volného oběhu osvobozené od vyrovnávacího cla podle článku 2 prováděcího nařízení (EU) 2019/244, k jehož celnímu prohlášení byla přiložena závazková faktura vystavená společností před datem změny názvu s předchozím názvem společnosti, zůstává v platnosti a je osvobozeno od výběru vyrovnávacího cla.

(7)

Komise dospěla k závěru, že změna názvu nemá vliv na závazek, který Komise přijala,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

1.   Článek 1 prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/245 se mění takto:

„Argentina

Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A

Vyráběno a prodáváno společností Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A prvnímu nezávislému odběrateli v Unii, který působí jako dovozce.

C497“

se nahrazuje tímto:

„Argentina

Viterra Argentina S.A.

Vyráběno a prodáváno společností Viterra Argentina S.A. prvnímu nezávislému odběrateli v Unii, který působí jako dovozce.

C497“.

2.   Doplňkový kód TARIC C497 dříve přidělený společnosti Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A se použije na společnost Viterra Argentina S.A. ode dne 1. července 2022. Jakékoli konečné clo zaplacené z dovozu výrobků vyráběných a prodávaných společností Viterra Argentina S.A., na něž se vztahuje závazek nabídnutý touto společností a přijatý prováděcím rozhodnutím (EU) 2019/245, pokud jde o společnost Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A, se vrátí nebo promine v souladu s platnými celními předpisy.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. března 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55.

(2)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/244 ze dne 11. února 2019 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející z Argentiny (Úř. věst. L 40, 12.2.2019, s. 1).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/245 ze dne 11. února 2019, kterým se v návaznosti na uložení konečných vyrovnávacích cel na dovoz bionafty pocházející z Argentiny přijímají nabídky závazků (Úř. věst. L 40, 12.2.2019, s. 71).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/592, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/244 ze dne 16. března 2023 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející z Argentiny (viz strana 51 v tomto Úředním věstníku).


Top