EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0324(01)

Rozhodnutí Rady ze dne 21. března 2023 o jmenování člena Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků za Estonsko 2023/C 109/02

ST/6408/2023/INIT

OJ C 109, 24.3.2023, p. 69–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

24.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 109/69


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 21. března 2023

o jmenování člena Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků za Estonsko

(2023/C 109/02)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (1), a zejména na články 23 a 24 uvedeného nařízení,

s ohledem na seznamy kandidátů předložené Radě vládami členských států,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada rozhodnutími ze dne 20. září 2022 (2) a 25. října 2022 (3) jmenovala členy a náhradníky Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků na období od 25. září 2022 do 24. září 2024.

(2)

Estonská vláda předložila návrh na jmenování na jedno místo, které je třeba obsadit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členem Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků je na období, které končí dnem 24. září 2024, jmenován:

I.

ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

Členský stát

Člen

Estonsko

Pan Jüri SULIN

Článek 2

Členy a náhradníky, kteří zatím nebyli navrženi, jmenuje Rada později.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 21. března 2023.

Za Radu

předsedkyně

J. ROSWALL


(1)  Úř. věst. L 141, 27.5.2011, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady ze dne 20. září 2022 o jmenování členů a náhradníků Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků (Úř. věst. C 393, 13.10.2022, s. 5).

(3)  Rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2022 o jmenování členů a náhradníků Poradního výboru pro volný pohyb pracovníků za Dánsko, Německo, Řecko, Chorvatsko, Itálii, Kypr, Lucembursko, Maltu a Portugalsko (Úř. věst. C 481, 19.12.2022, s. 1).


Top